O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr hab. inż. Rafał Stanisław Jurecki prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu*
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   rjurecki@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-285
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
58
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924566
ORCID: 0000-0003-0105-1283
ResearcherID: AAF-8192-2020
ScopusID: 35191874300
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 124451
USOS web: 571
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 

Suma cytowań w Scopus: 531
Index-H w Scopus: 13
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: budowa pojazdów samochodowych, dynamika i badania pojazdów samochodowych

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 208

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Drivers' use of different types of multimedia devices while driving - a survey study   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji
  Tom: 103, Zeszyt: 1, Strony: 5-20
  Katarzyna Haberka, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2024
   
 2. Electric Vehicles—An Overview of Current Issues—Part 1—Environmental Impact, Source of Energy, Recycling, and Second Life of Battery   140 (70,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 17, Zeszyt: 249, Strony: 1-25
  Marek Guzek, Jerzy Jackowski, Rafał Jurecki, Emilia Szumska, Piotr Zdanowicz, Marcin Żmuda
  Opublikowano: 2024
   
 3. Electric Vehicles—An Overview of Current Issues—Part 2—Infrastructure and Road Safety   140 (70,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 17, Zeszyt: 495
  Marek Guzek, Jerzy Jackowski, Rafał Stanisław Jurecki, Emilia Szumska, Piotr Zdanowicz, Marcin Żmuda
  Opublikowano: 2024
   
 4. The Impact of the Safe following Distance onto the Traffic Safety   70 (49,50) pkt
  w czasopiśmie:   Communication
  Tom: 1, Zeszyt: 26, Strony: A37-A49
  Rafał Jurecki, Milos Poliak
  Opublikowano: 2024
   
 5. Analysis of the operating parameters of electric, hybrid, and conventional vehicles on different types of roads   70 (28,57) pkt
  w czasopiśmie:   Open Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 1-10
  Adriana Skuza, Rafał Jurecki, Emilia Szumska
  Opublikowano: 2023
   
 6. Experimental Study on Longitudinal Acceleration of Urban Buses and Coaches in Different Road Maneuvers   100 (33,33) pkt
  w czasopiśmie:   Sensors
  Tom: 23(6), Zeszyt: 3125
  Damian Frej, Paweł Grabski, Rafał Stanisław Jurecki, Emilia Szumska
  Opublikowano: 2023
   
 7. Experimental Testing of Energy-Absorbing Structures Used to Enhance the Crashworthiness of the Vehicles   140 pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 16, Zeszyt: 2183, Strony: 1-19
  Jerzy Jackowski, Paweł Posuniak, Karol Zielonka, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2023
   
 8. Fuel consumption and CO2 emission analysis of hybrid and conventional vehicles in urban driving conditions   100 (50,00) pkt
  w czasopiśmie:   Combustion Engines
  Strony: 3-10
  Adriana Skuza, Emilia Szumska, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2023
   
 9. Influence of Traffic Conditions on the Energy Consumption of an Electric Vehicle   70 (28,57) pkt
  w czasopiśmie:   Communications - Scientific letters of the University of Zilina
  Tom: 25(1)
  Emilia Szumska, Rafał Stanisław Jurecki, Adriana Skuza
  Opublikowano: 2023
   
 10. Modelling Driver’s Behaviour While Avoiding Obstacles   100 (50,00) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Sciences
  Tom: 13, Zeszyt: 616
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2023
   
 11. Research into the effects of changes in drivers’ driving style on vehicle movement parameters   70 (49,50) pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin
  Tom: 76, Zeszyt: 148, Strony: 73-81
  Michał Gruszczyński, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2023
   
 12. Technological developments in vehicles with electric drive   100 (50,00) pkt
  w czasopiśmie:   Combustion Engines
  Emilia Szumska, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2023
   
 13. Testing the way of driving a vehicle in real road conditions   70 (49,50) pkt
  w czasopiśmie:   Open Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 20220413
  Michał Gruszczyński, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2023
   
 14. The analysis of energy recovered by an electric vehicle during selected braking manoeuvres   40 (16,33) pkt
  w czasopiśmie:   The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji
  Tom: 9(1), Strony: 18–29
  Emilia Szumska, Adriana Skuza, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2023
   
 15. Analysis of the Structure of Driver Maneuvers in Different Road Condition   140 (70,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 15, Zeszyt: 7073, Strony: 1-17
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk, Mateusz Ziubiński
  Opublikowano: 2022
   
 16. Autonomous Vehicle Routing and Navigation, Mobility Simulation and Traffic Flow Prediction Tools, and Deep Learning Object Detection Technology in Smart Sustainable Urban Transport Systems   40 (23,10) pkt
  w czasopiśmie:   Contemporary Readings in Law and Social Justice
  Tom: 14, Zeszyt: 1, Strony: 25-40
  Milos Poliak, Rafał Stanisław Jurecki, Kathryn Buckner
  Opublikowano: 2022
   
 17. The Analysis of Energy Recovered during the Braking of an Electric Vehicle in Different Driving Conditions   140 (70,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 15, Zeszyt: 9369, Strony: 1-16
  Emilia Szumska, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2022
   
 18. Total Cost of Ownership analysis and energy efficiency of electric, hybrid and conventional urban buses   140 (70,00) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability
  Tom: 24 (1), Strony: 7–14
  Emilia Szumska, Marek Pawełczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2022
   
 19. Vehicle and Traffic Safety   140 pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 15, Zeszyt: 4573, Strony: 1-4
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Guzek, Wojciech Wach
  Opublikowano: 2022
   
 20. A Methodology for Evaluating Driving Styles in Various Road Conditions   140 (70,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 14, Zeszyt: 3570, Strony: 1-19
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2021
   
 21. Analysis of Vehicle Moving Parameters in Various Road Conditions   70 (35,00) pkt
  w czasopiśmie:   Communications
  Tom: 23, Zeszyt: 3, Strony: F58-F70
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2021
   
 22. Parameters Influencing on Electric Vehicle Range   140 (70,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 14(16), Strony: 4821
  Emilia Szumska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2021
   
 23. Analysis of Road Safety in Poland After Accession to the European Union   70 pkt
  w czasopiśmie:   Communications - Scientific Letters of the University of Zilina
  Tom: 22, Zeszyt: 2, Strony: 60-67
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2020
   
 24. Evaluation of the use of hybrid electric powertrain system in urban traffic conditions   140 (46,66) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność – maintenance and reliability
  Tom: 22 (1), Zeszyt: 1, Strony: 154-160
  Emilia Szumska, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Pawełczyk
  Opublikowano: 2020
   
 25. LIFE CYCLE COST (LCC) LEVEL OF AN URBAN TRANSPORT FLEET WITH DIFFERENTIATED SHARE OF BUSES WITH ALTERNATIVE DRIVE SYSTEMS   70 (23,33) pkt
  w czasopiśmie:   Communications
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 68-77
  Emilia Szumska, Rafał Jurecki, Marek Pawełczyk
  Opublikowano: 2020
   
 26. The Effect of Aggressive Driving on Vehicle Parameters   140 (70,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 13(24), 6675
  Emilia Szumska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2020
   
 27. Assessment of Total Costs of Ownership for Midsize Passenger Cars with Conventional and Alternative Drive Trains   70 (40,42) pkt
  w czasopiśmie:   COMMUNICATIONS – Scientific Letters of the University of Zilina
  Tom: 21, Zeszyt: 3, Strony: 21-27
  Emilia Szumska, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Pawełczyk
  Opublikowano: 2019
   
 28. INFLUENCE OF THE SCENARIO COMPLEXITY AND THE LIGHTING CONDITIONS ON THE DRIVER BEHAVIOUR IN A CAR-FOLLOWING SITUATION   20 pkt
  w czasopiśmie:   The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji
  Tom: 83, Zeszyt: 1, Strony: 151-173
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2019
   
 29. The influence of temperature on the damping value of shock absorbers determined by the Eusama method   70 pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin
  Tom: 60, Zeszyt: 132, Strony: 34-40
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2019
   
 30. Driver's reaction time in a simulated, complex road incident   15 (11,54) pkt
  w czasopiśmie:   Transport
  Tom: 32, Zeszyt: 1, Strony: 44-54
  Rafał Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 31. YOUNG ADULT DRIVERS: SIMULATED BEHAVIOUR IN A CAR-FOLLOWING SITUATION   15 (12,35) pkt
  w czasopiśmie:   Promet – Traffic&Transportation
  Tom: 29, Zeszyt: 4, Strony: 381-390
  Rafał Stanisław Jurecki, MILOŠ Poliak, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 32. Driver reaction time to lateral entering pedestrian in a simulated crash traffic situation   30 (18,00) pkt
  w czasopiśmie:   Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour
  Tom: 27, Zeszyt: 27, Strony: 22-36
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2014
   
 33. Driver's reaction time under emergency braking a car-research in a driving simulator   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 295-301
  Marek Guzek, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz
  Opublikowano: 2012
   
 34. The test methods and the reaction time of drivers   15 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability
  Zeszyt: 3, Strony: 84-91
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2011
   
 35. Driver model for the analysis of pre-accident situations   20 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Vehicle System Dynamics
  Tom: 47, Zeszyt: 5, Strony: 589-612
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2009
   

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Web of Science spoza listy czasopism punktowanych MNiSzW w części A
 1. Design of a Test Rig for the Examination of Mechanical Properties of Rolling Bearings   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Management Systems in Production Engineering
  Tom: 1(25), Zeszyt: 1, Strony: 22-28
  Rafał Stanisław Jurecki, Edward Pokropiński, Dariusz Więckowski, Łukasz Żołądek
  Opublikowano: 2017
   
 2. The Competitiveness of Public Transport   1 (0,17) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF COMPETITIVENESS
  Tom: 9, Zeszyt: 3, Strony: 81-97
  Milos Poliak, Adela Poliakova, Michaela Mrnikova, Patricia Simurkova, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2017
   
 3. Analysis of Road accidents over the last ten years   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  Tom: 32(104), Zeszyt: 2, Strony: 65-70
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Analysis of factors affecting the energy consumption of an EV vehicle - a literature study
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, The 13th International conference on Automotive Safety (Automotive Safety 2022) 26/04/2022 - 29/04/2022 Kaluza, Slovakia
  Tom: 1247, Zeszyt: 012001, Strony: 1-8
  Adriana Skuza, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2022
   
 2. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Review of driving quality and vehicle safety indicators
  w czasopiśmie:   2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY
  Strony: 1-8
  Rafał Jurecki, Michał Gruszczyński
  Opublikowano: 2020
   
 3. A Test Stand for the Experimental Analysis of Physical Quantities during Crash Test at Low Speeds   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Automotive Safety, 2018 XI International Science-Technical Conference
  Tom: 11, Strony: 1-7
  Krzysztof Ludwinek, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Emilia Szumska, Maciej Sulowicz
  Opublikowano: 2018
   
 4. Analyzing driver response times for pedestrian intrusions in crash-imminent situations   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Automotive Safety, 2018 XI International Science-Technical Conference
  Strony: 1-7
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2018
   
 5. Composite Materials Having a Layer Structure of "Sandwich" Construction as Above Used in Car Safety Bumpers   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Automotive Safety, 2018 XI International Science-Technical Conference
  Strony: 1-8
  Rafał Chatys, A. Panich, Rafał Stanisław Jurecki, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 2018
   
 6. Results of load’s observation for selected marine electric power plants systems in floating objects   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings the 12th Conference on Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics
  Strony: 123-128
  Zbigniew Matuszak, Grzegorz Nicewicz, Józef Stokłosa, Andrzej Kapłon, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Design of a Test Rig for the Examination of Mechanical Properties of Rolling Bearings   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Management Systems in Production Engineering
  Tom: 1(25), Zeszyt: 1, Strony: 22-28
  Rafał Stanisław Jurecki, Edward Pokropiński, Dariusz Więckowski, Łukasz Żołądek
  Opublikowano: 2017
   
 2. STANOWISKO DO DEMONSTRACJI DZIAŁANIA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH 4x4   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   General and Professional Education
  Zeszyt: 3, Strony: 27-34
  Rafał Stanisław Jurecki, Przemysław Gajewski
  Opublikowano: 2017
   
 3. An analysis of collision avoidance manoeuvres in emergency traffic situations   10 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji
  Tom: 72, Zeszyt: 2, Strony: 73-93
  Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2016
   
 4. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w Polsce   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 11/2016, Strony: 75-81
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Driver response time in different traffic situations for using in accident analysis   8 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 2(106), Strony: 45-60
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2016
   
 6. LABORATORY STUDY ABOUT PRESSURE DISTRIBUTION ON CAR SEATS WITH PEOPLE OF DIFFERENT ANTHROPOMETRIC FEATURES PARTICIPATION   10 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji
  Tom: 74, Zeszyt: 4, Strony: 115-127
  Andrzej Zuska, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 7. Możliwość poprawy widoczności w pojazdach użytkowych przez wykorzystanie systemu 360 stopni   7 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 11, Strony: 70-74
  Rafał Jurecki, Eryk Biskupski
  Opublikowano: 2016
   
 8. STANOWISKO DO EDUKACYJNEJ PREZENTACJI STOSOWANIA SAMOCHODOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   General and Professional Education
  Zeszyt: 1, Strony: 33-41
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Karol Zielonka, Milos Poliak
  Opublikowano: 2016
   
 9. Analiza płynności ruchu na drogach dojazdowych do Kielce   5 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1089-1093
  Diana Młodzińska, Emilia Szumska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   
 10. Prawne aspekty stosowania świateł dziennych w ciągu dnia   5 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1930-1934
  Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   
 11. Symulator jazdy samochodem jako stanowisko dydaktyczne używane do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nauki ekologicznej jazdy (The driving simulator as a teaching position used to improve the road safety and learning eco-driving)   9 (5,40) pkt
  w czasopiśmie:   General and Professional Education
  Zeszyt: 4, Strony: 3-13
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 12. Wpływ dnia tygodnia na płynność ruchu w centrum Kielc   5 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1496-1502
  Emilia Szumska, Diana Młodzińska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   
 13. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pieszych na drogach w Polsce   5 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Strony: 746-749
  Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   
 14. Analiza porównawcza metod badania amortyzatorów hydraulicznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Tom: 100, Zeszyt: 4, Strony: 25-45
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2014
   
 15. Analiza wpływu zastosowanego pasa bezpieczeństwa dla foteli autobusowych wykonana dla trzech grup centylowych kobiet   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 4879-4887
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Józef Stokłosa, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2014
   
 16. Badania czasu reakcji młodych kierowców w różnych warunkach pracy realizowane w symulatorze jazdy   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 5003-5014
  Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2014
   
 17. Driver’s reaction time in a complex road situation (braking with driving Around an obstacle   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING (Archiwum Motoryzacji)
  Tom: 66, Zeszyt: 4, Strony: 69-82
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2014
   
 18. Możliwości poprawy bezpieczeństwa użytkowania pojazdów ciężarowych w zakresie widoczności   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 5, Strony: 71-74
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Eryk Biskupski
  Opublikowano: 2014
   
 19. Porównanie kar za wykroczenia drogowe w Polsce i w Niemczech   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 5, Strony: 66-68
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Józef Stokłosa
  Opublikowano: 2014
   
 20. Propozycje poprawy bezpieczeństwa ruchu na polskich autostradach i drogach ekspresowych   10 (5,71) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4993-5002
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Nowak, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 21. Przyczyny wypadków drogowych w Polsce i w Niemczech w latach 2000 - 2012   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 5, Strony: 69-70
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Józef Stokłosa
  Opublikowano: 2014
   
 22. Systemy egzekwowania e-myta w wybranych państwach Europy   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 5, Strony: 91-95
  Marek Nowak, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2014
   
 23. TESTING THE INFLUENCE OF CAR LOAD AND PRESSURE IN TYRES ON THE VALUE OF DAMPING OF SHOCK ABSORBERS SPECIFIED WITH THE USE OF THE EUSAMA METHOD   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 45-50
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Tomasz Wdowski
  Opublikowano: 2014
   
 24. Wpływ rodzaju układu zasilania silnika o ZI na wskaźniki ekologiczne   10 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1436-1443
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 25. Wpływ stanu nawierzchni drogi na skuteczność hamowania pojazdu   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 10430-10439
  Emilia Szumska, Diana Młodzińska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2014
   
 26. Zarządzanie flotą pojazdów z wykorzystaniem systemu Globtrak   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6/2014, Strony: 4985-4992
  Rafał Stanisław Jurecki, Rafał Chaba
  Opublikowano: 2014
   
 27. Overview and analysis of dummies used for crash tests   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zeszyt: 35 (107), Strony: 22-31
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Karolina Witaszek, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2013
   
 28. The control system of mock-ups in the study drivers' behaviour in case of emergency situations   10 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 89, Zeszyt: 4, Strony: 71-79
  Rafał Jurecki, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2013
   
 29. The variety of the behaviour of drivers at risk accident situations   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zeszyt: 35 (107), Strony: 38-46
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2013
   
 30. Wpływ złożoności sytuacji i stopnia zagrożenia na sposób reagowania kierowców   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 5/96, Strony: 5-20
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2013
   
 31. Analysis of Road accidents over the last ten years   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  Tom: 32(104), Zeszyt: 2, Strony: 65-70
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 32. Assessment of Driver’s Reaction Times in Diverisified Research Environments   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Transport
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 149-164
  Marek Guzek, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Wiesław Pieniążek, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2012
   
 33. Propozycja Nowej Koncepcji Silnika Stirlinga   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe WSOWL
  Zeszyt: 1(163), Strony: 1-11
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Krzysztof Olejnik, Wojciech Sadkowski
  Opublikowano: 2012
   
 34. Analiza czasów narastania siły na pedale hamulca oraz narastania opóźnienia hamowania, uzyskiwanych podczas badań sytuacji zagrożenia wypadkowego, symulowanych na torze   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 12, Zeszyt: 12, Strony: 349-359
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Stanisław Walczak, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2011
   
 35. Czasy reakcji kierowców. Środowiska badań, metodologia i przykładowe wyniki   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 301-312
  Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz, Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2011
   
 36. Model kierowcy do analizy sytuacji przedwypadkowych –podobieństwa i różnice wyników badań na torze i w symulatorze   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Motoryzacji
  Zeszyt: 1, Strony: 31-54
  Rafał Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2011
   
 37. Researches on the reaction of a pedestrian stepping into the road from the right side from behind and an obstacle realized on the track   7 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 615-622
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Stanisław Walczak, Robert Janczur
  Opublikowano: 2011
   
 38. Wpływ wieku i doświadczenia kierowców na uzyskiwane wartości czasów reakcji   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   Paragraf Na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego
  Zeszyt: 11S, Strony: 339-353
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2011
   
 39. Assessment of drivers reaction time. Test on track and in the driving simulator   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka i Transport
  Zeszyt: 2(11), Strony: 63-70
  Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2010
   
 40. Badania reakcji kierowców na pieszego wychodzącego z prawej strony, realizowane w symulatorze jazdy samochodem   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 11, Zeszyt: 6
  Marek Guzek, Rafał Jurecki, Michał Karendał, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz
  Opublikowano: 2010
   
 41. Badania reakcji kierowców na pojazd wyjeżdżający z prawej strony w symulatorze jazdy samochodem   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1(77), Strony: 129-140
  Marek Guzek, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Stańczyk, Piotr Zdanowicz
  Opublikowano: 2010
   
 42. Badania reakcji kierowców na pojazd wyjeżdżający z prawej strony, realizowane na torze samochodowym   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1(77), Strony: 307-319
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Wiesław Pieniążek, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 43. Badania reakcji kierowców w symulowanych sytuacjach zagrożenia   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1(77), Strony: 27-52
  Tomasz Stańczyk, Zbigniew Lozia, Wiesław Pieniążek, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2010
   
 44. Research studies on drivers’ reactions in preaccident situations. Test track and driving simulator environment   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: CD-CD
  Marek Guzek, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Wiesław Pieniążek, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2010
   
 45. Research on behaviour of drivers in accident situation conducted in driving simulator   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 173-183
  Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz, Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2009
   
 46. The research on drivers' behaviour on a car track in simulated accident situation   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 473-482
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Michał Karendał, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2009
   
 47. Model matematyczny sposobu reagowania kierowcy w sytuacjach przedwypadkowych   4 (2,40) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 4(67), Strony: 5-23
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2007
   
 48. Model kierowcy dla analizy sytuacji przedwypadkowych - identyfikacja parametrów modelu na podstawie badań eksperymentalnych   6 (3,60) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Motoryzacji
  Zeszyt: 2, Strony: 123-132
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 49. Identyfikacja parametrów modelu kierowcy dla sytuacji przedwypadkowych (w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych na torze)   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji PAN w Krakowie
  Tom: Zeszyt Nr 29-30, Strony: 419-428
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2005
   
 50. Budowa i weryfikacja modelu kierowcy dla analizy sytuacji przedwypadkowych   4 (2,40) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne Mechanika Z. 7-M, T. 2, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Tom: 101, Zeszyt: 7-M, Strony: 537-544
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2004
   
 51. Hydrauliczny układ urządzenia przechyłu skrzyni ładunkowej w samochodzie samowyładowczym   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 2, Strony: 16-18
  Maciej Lubczyński, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2000
   
 52. Komputerowe wspomaganie optymalizacji układu hydraulicznego urządzenia przechyłu skrzyni ładunkowej samochodu dostawczego   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: 2, Strony: 16-18
  Maciej Lubczyński, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. A Review of Selected Factors Affecting Driver Distraction
  w czasopiśmie:   Transport and Communications
  Tom: 10, Zeszyt: 2, Strony: 1-6
  Katarzyna Haberka, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2022
   
 2. Analysis of longitudinal acceleration during rapid minibus braking on various surfaces
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, The 13th International conference on Automotive Safety (Automotive Safety 2022) 26/04/2022 - 29/04/2022 Kaluza, Slovakia
  Tom: 1247, Zeszyt: 012014, Strony: 1-8
  Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Tomasz Lech Stańczyk, Emilia Szumska, Andrzej Zuska, Paweł Grabski, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2022
   
 3. EV Simulation Tests in Various Road Conditions
  w czasopiśmie:   Transport and Communications
  Tom: 10, Zeszyt: 2, Strony: 18-21
  Adriana Skuza, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2022
   
 4. Experimental testing of longitudinal acceleration in urban buses
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1247, The 13th International conference on Automotive Safety (Automotive Safety 2022) 26/04/2022 - 29/04/2022 Kaluza, Slovakia
  Tom: 1247, Zeszyt: 012017, Strony: 1-8
  Emilia Szumska, Tomasz Lech Stańczyk, Andrzej Zuska, Paweł Grabski, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2022
   
 5. Influence of harsh braking parameters on safety of load transport
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1247, The 13th International conference on Automotive Safety (Automotive Safety 2022) 26/04/2022 - 29/04/2022 Kaluza, Slovakia
  Tom: 1247, Zeszyt: 012038, Strony: 1-8
  Andrzej Zuska, Paweł Grabski, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Tomasz Lech Stańczyk, Emilia Szumska
  Opublikowano: 2022
   
 6. Influence of road conditions on the values of longitudinal acceleration during braking of a tourist coach
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, The 13th International conference on Automotive Safety (Automotive Safety 2022) 26/04/2022 - 29/04/2022 Kaluza, Slovakia
  Tom: 1247, Zeszyt: 012004, Strony: 1-6
  Piotr Łagowski, Tomasz Lech Stańczyk, Emilia Szumska, Andrzej Zuska, Paweł Grabski, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Dariusz Kurczyński
  Opublikowano: 2022
   
 7. Lateral acceleration tests during circular driving maneuvers and double lane change
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, The 13th International conference on Automotive Safety (Automotive Safety 2022) 26/04/2022 - 29/04/2022 Kaluza, Slovakia
  Tom: 1247, Zeszyt: 012009, Strony: 1-7
  Paweł Grabski, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Tomasz Lech Stańczyk, Emilia Szumska, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2022
   
 8. Road testing of lateral acceleration in urban bus
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1247, The 13th International conference on Automotive Safety (Automotive Safety 2022) 26/04/2022 - 29/04/2022 Kaluza, Slovakia
  Tom: 1247, Zeszyt: 012016, Strony: 1-6
  Emilia Szumska, Tomasz Lech Stańczyk, Andrzej Zuska, Paweł Grabski, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2022
   
 9. Study of lateral acceleration of a Ford Transit car on various road surfaces
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, The 13th International conference on Automotive Safety (Automotive Safety 2022) 26/04/2022 - 29/04/2022 Kaluza, Slovakia
  Tom: 1247, Zeszyt: 012010, Strony: 1-9
  Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Tomasz Lech Stańczyk, Emilia Szumska, Andrzej Zuska, Paweł Grabski, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2022
   
 10. Tests of lateral acceleration during a controlled skid - various types of vehicles
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1247, The 13th International conference on Automotive Safety (Automotive Safety 2022) 26/04/2022 - 29/04/2022 Kaluza, Slovakia
  Tom: 1247, Zeszyt: 012015, Strony: 1-6
  Damian Frej, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Tomasz Lech Stańczyk, Andrzej Zuska, Emilia Szumska, Paweł Grabski
  Opublikowano: 2022
   
 11. Braking performance tests for different types of vehicles
  w czasopiśmie:   2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY, Kielce, 2020, IEEE
  Strony: 1-6
  Rafał Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Emilia Szumska, Paweł Grabski, Piotr Łagowski, Damian Frej
  Opublikowano: 2020
   
 12. Identify the change of the shipping offer in road freight transport
  w czasopiśmie:   Proceedings of 8th International Scientific Conference, CMDTUR 2018, 4-5 October 2018, Žilina, Slovakia
  Strony: 90-95
  Milos Poliak, Juraj Hammer, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2018
   
 13. Modelling traffic conditions in the cadaster of Veľká Lomnica   1 pkt
  w czasopiśmie:   TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
  Tom: 5, Zeszyt: 2, Strony: 16-20
  Matúš Korfant, Ján Palúch, Marián Gogola, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2017
   
 14. PUBLIC TRANSPORT INTEGRATION   1 (0,20) pkt
  w czasopiśmie:   Communications
  Tom: 19, Zeszyt: 2/2017, Strony: 127-131
  Milos Poliak, Michaela Mrnikova, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Barbora Kaciakova
  Opublikowano: 2017
   
 15. The Competitiveness of Public Transport   1 (0,17) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF COMPETITIVENESS
  Tom: 9, Zeszyt: 3, Strony: 81-97
  Milos Poliak, Adela Poliakova, Michaela Mrnikova, Patricia Simurkova, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2017
   
 16. Diagnostic Measurement of a Marine Power Plant Generating Set
  w czasopiśmie:   Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 57-61
  Zbigniew Matuszak, Piotr Treichel, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2016
   
 17. Analysis of the state of road safety in świętokrzyskie voivodeship
  w czasopiśmie:   XIV International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 25-28
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Stefan Liscak, Józef Stokłosa
  Opublikowano: 2015
   
 18. Porównanie skuteczności hamowania opon letnich i śniegowych na zaśnieżonej nawierzchni
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 3898-3906
  Rafał Jurecki, Emilia Szumska, Diana Młodzińska
  Opublikowano: 2015
   
 19. Prawne aspekty przewozu dzieci w pojazdach samochodowych
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 6190-6196
  Rafał Jurecki, Paulina Terelak
  Opublikowano: 2015
   
 20. Simulation Modeling of Heavy Hault Trains Using Universal Mechanism Program Package
  w czasopiśmie:   XIV International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 141-144
  Józef Stokłosa, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2015
   
 21. The Drives Behavior in Various Traffic Conditions
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2015 11th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS - Materiały Knferencyjne
  Strony: 100-105
  Diana Młodzińska, Emilia Szumska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   
 22. The rotational speed differences of the vehicle wheels equipped and non-equipped with ABS system
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2015 11th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS - Materiały Knferencyjne
  Strony: 179-183
  Diana Młodzińska, Rafał Stanisław Jurecki, Emilia Szumska
  Opublikowano: 2015
   
 23. The Vehicle Parameters in Different Traffic Conditions
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2015 11th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS - Materiały Knferencyjne
  Strony: 157-162
  Emilia Szumska, Diana Młodzińska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   
 24. Analiza wskaźników wypadkowych w Polsce i w Niemczech w latach 2000–2012 w zależności od miejsca wypadku
  w czasopiśmie:   IX International Science‐Technical Conference, "AUTOMOTIVE SAFETY 2014"
  Strony: 154-159
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2014
   
 25. BADANIE WPŁYWU OBCIĄŻENIA POJAZDU I CIŚNIENIA W OGUMIENIU NA WARTOŚĆ TŁUMIENIA AMORTYZATORÓW OKREŚLANĄ METODĄ EUSAMA
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne IX International Science Technical Conference, Automotive Safety 2014, Rajeckie Teplice, 8-10 April 2014
  Strony: 166-171
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Tomasz Wdowski
  Opublikowano: 2014
   
 26. Badanie wpływu obciążenia pojazdu i ciśnienia w ogumieniu na wartość tłumienia amortyzatorów określaną metodą eusama.
  w czasopiśmie:   IX International Science-Technical Conference, "AUTOMOTIVE SAFETY 2014", Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 166-171
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Tomasz Wdowski
  Opublikowano: 2014
   
 27. NOWOCZESNE NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW W FIRMIE POZWALAJĄCE PODNOSIĆ EKONOMIĘ JAZDY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCÓW
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne IX International Science Technical Conference, Automotive Safety 2014, Rajeckie Teplice, 8-10 April 2014
  Strony: 160-165
  Rafał Jurecki, Rafał Chaba
  Opublikowano: 2014
   
 28. RESEARCHES THE DEPENDENCE OF THE WAY OF TAKING A MEASUREMENT ON THE EFFECTIVENESS OF BRAKING ON A DIAGNOSTIC LINE
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne XIII International Technical System Degradation Conference,Liptovsky- Mikulasz 23-26.04.2014
  Strony: 82-85
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Anna Basa
  Opublikowano: 2014
   
 29. The analysis of accident indicators in Poland and Norway in Years 2000-2012
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne XIII International Technical System Degradation Conference,Liptovsky- Mikulasz 23-26.04.2014
  Strony: 21-23
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2014
   
 30. The European issue of weekly rest of drivers. How to avoid imprisonment or confiscation of the vehicle for the night in the cabin.   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Vedecký časopis. Podniková ekonomika a manažment
  Tom: 1/2014, Strony: 74-80
  Marek Nowak, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2014
   
 31. Hazordus material transport
  w czasopiśmie:   XII International Technical System Degradation Conference
  Strony: 169-176
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2013
   
 32. Metody obliczania mas poszczególnych części ciała
  w czasopiśmie:   X Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki Jarnołtówek, Mechanika 348/2013 z.101
  Strony: 45-46
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Karolina Witaszek, J Stokłosa
  Opublikowano: 2013
   
 33. Moment of interia influence on pulsation of rotational speed waveform in PMSM and SRM
  w czasopiśmie:   Transcom 2013
  Strony: 59
  Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak, Rafał Jurecki, Wojciech Sadkowski, Mateusz Marciniewski, Darek Więckowski, Grzegorz Klimont
  Opublikowano: 2013
   
 34. Researches of driver behaviour In the event of accidents involving pedestrians
  w czasopiśmie:   XII International Technical System Degradation Conference, Liptovsky Mikulasz 03-06.04.2013
  Strony: 20-23
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2013
   
 35. The analysis of Safety on Polish Roads between 2000-2010   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Transport and Communication, Scentific Journal
  Tom: 1/2013, Strony: 8-40
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2013
   
 36. Working and driving time of transport company drivers
  w czasopiśmie:   XII International Technical System Degradation Conference
  Strony: 166-168
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Stefan Liscak, J Stokłosa
  Opublikowano: 2013
   
 37. Analiza stanu bezpieczeństwa na polskich drogach w latach 2000 - 2010
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych
  Strony: 133-142
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 38. Bezpieczeństwo na drogach województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2011 na tle innych regionów w Polsce
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe WSEI
  Tom: Nr 2/1, Strony: 27-40
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 39. Comparison of the safety level at polish and Slovakian Roads in the years 2000-2010
  w czasopiśmie:   24 Międzynarodna Konferencja Bezpecnost a plynulost v cestnej premavke, Safety and fluency in the road Traffic
  Strony: 1-12
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Stefan Liscak, Krzysztof Olejnik
  Opublikowano: 2012
   
 40. Crash tests analysis with the help of TEMA software for three different seat Belt Anchorage
  w czasopiśmie:   11 International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 20-24
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2012
   
 41. Research of driver reaction time in accident situations
  w czasopiśmie:   XI International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 25-28
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 42. Badania reakcji kierowców na pojazd wyjeżdżający z prawej strony, przy braku możliwości jego ominięcia, realizowane w symulatorze jazdy samochodem
  w czasopiśmie:   10 INTERNATIONAL TECHNICAL SYSTEMS DEGRADATION CONFERENCE
  Strony: 17-20
  Marek Guzek, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz
  Opublikowano: 2011
   
 43. Badanie poligonowe reakcji kierowcy na duży samochód ciężarowy wjeżdżający na skrzyżowanie z prawej strony przy ograniczonej widoczności
  w czasopiśmie:   10 INTERNATIONAL TECHNICAL SYSTEMS DEGRADATION CONFERENCE
  Strony: 53-56
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska, Stanisław Walczak, M. Maniowski
  Opublikowano: 2011
   
 44. On-the-track study of the driver's reaction to the big lorry entering the crossroads from the right side with limited visibility
  w czasopiśmie:   X International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 53-56
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska, Stanisław Walczak, M. Maniowski
  Opublikowano: 2011
   
 45. Studies on drivers reactions on cars approaching from the right side with the inability to omit them implemented in a track simulator
  w czasopiśmie:   10-th International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 17-20
  Marek Jaśkiewicz, Zbigniew Lozia, Marek Guzek, Piotr Zdanowicz, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2011
   
 46. Reserch studies on drivers reactions for an incoming vehicle from the right-hand side   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   19th EVU (European Association for Accident Research and Accident Analysis) Annual Meeting
  Strony: 41-53
  Tomasz Stańczyk, Zbigniew Lozia, Wiesław Pieniążek, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2010
   
 47. Badanie postrzegania przeszkody przez kierowcę
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 8, Strony: 209-218
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2008
   
 48. Fahrerreaktionzeiten In Unfallrisikosituationen-neue Fahrbahn-und Fahrsimulatorversuche   1 (0,40) pkt
  w czasopiśmie:   Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik
  Tom: 07 -08/2008, Strony: 235-246
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2008
   
 49. Wpływ metody badań na uzyskiwane wartości czasów reakcji
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne
  Strony: 276-289
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2008
   
 50. Ocena czasów reakcji na torze badawczym, w symulatorze jazdy samochodem oraz za pomocą mierników stosowanych w pracowniach psychologii transportu
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo na drogach - edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami"
  Strony: 53-62
  Marek Guzek, Rafał Stanisław Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2007
   
 51. Precision in estimation time of driver reaction in car accident reconstruction
  w czasopiśmie:   XVI EVU (European Association for Accident Research and Accident Analysis) Annual Meeting
  Strony: 325-333
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2007
   
 52. Badania czasów reakcji kierowców na mierniku MCR-2001E   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 84, Strony: 229-239
  Rafał Stanisław Jurecki, R. Mikołajczyk
  Opublikowano: 2006
   
 53. Badania kierowców na torze i w środowisku wirtualnym   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 84, Strony: 195-206
  Marek Guzek, Rafał Stanisław Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 54. Badania zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych, realizowane w symulatorze jazdy samochodem
  w czasopiśmie:   Konferencja IES - Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych
  Strony: 139-156
  Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 55. Comparative analyses of driver behavior on the track and in virtual environment   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference of Driving Simulation Conference
  Strony: 221-232
  Marek Guzek, Rafał Stanisław Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 56. Czasy reakcji kierowców w stanach zagrożenia wypadkowego
  w czasopiśmie:   Konferencja - Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne
  Strony: 321-347
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 57. Model kierowcy dla symulacyjnych programów do rekonstrukcji wypadków   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 84, Strony: 215-227
  Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2006
   
 58. O przyczynach różnic w publikowanych wartościach czasów reakcji
  w czasopiśmie:   Konferencja IES - Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych
  Strony: 156-171
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2006
   
 59. Badania manewru omijania pojawiającej się przeszkody w warunkach badań na torze oraz w symulatorze jazdy   4 (1,71) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Tom: 1 (56), Strony: 65-78
  Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2005
   
 60. Budowa i weryfikacja eksperymentalna modelu kierowcy dla analizy sytuacji przedwypadkowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 79, Strony: 237-248
  Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2004
   
 61. Modele kierowcy (możliwość wykorzystania do analizy sytuacji przedwypadkowych)
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 79, Strony: 105-138.
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2004
   
 62. Wypadki drogowe w Polsce, skutki i przyczyny
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 76
  Zeszyt: 76, Strony: 223-231
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2002
   
 63. Wpływ ustawienia regulatora świateł mijania na widoczność drogi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika nr 71
  Zeszyt: 71, Strony: 185-192
  Rafał Jurecki, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2000
   
 64. Materiałowe aspekty w projektowaniu teleskopowego siłownika hydraulicznego samowyładowczych przyczep rolniczych
  w czasopiśmie:   II Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna MOTROL '99, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tom: Część 2, Strony: 132-138
  Rafał Jurecki, Maciej Lubczyński
  Opublikowano: 1999
   
 65. Diagnozowanie pojazdów w warunkach drogowych
  w czasopiśmie:   XXIV Ogólnopolskie Sympozjum "DIAGNOSTYKA MASZYN", Węgierska Górka 1997
  Zeszyt: 1
  Andrzej Jeżowski, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 1997
   
 66. Koncepcja badań kontrolnych napędów hydraulicznych urządzeń wykonawczych w maszynach roboczych
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowa "Kierunki rozwoju maszyn budowlanych i przemysłu materiałów budowlanych", wyd. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Kielce 1997
  Tom: nr 17, Strony: 1-7
  Maciej Lubczyński, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 1997
   
 67. Koncepcja badań kontrolnych napędów hydraulicznych urządzeń wykonawczych w maszynach roboczych
  w czasopiśmie:   Konferencja "Kierunki Rozwoju Maszyn Budowlanych i Przemysłu Maszyn Budowlanych", wyd. Instytut Maszyn Budowlanych i Górnictwa Skalnego, Kielce 1997
  Strony: 1-7
  Maciej Lubczyński, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 1997
   
 68. Koncepcja badań kontrolnych napędów hydraulicznych urządzeń wykonawczych w maszynach roboczych
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowa: Kierunki rozwoju maszyn budowlanych i przemysłu materiałów budowlanych, Referaty, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Kielce 1997
  Strony: 1-7
  Maciej. Lubczyński, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 1997
   
 69. Udarowe obciążenie sprężyny śrubowej IV Konferencja: Układy dynamiczne teoria i zastosowania
  w czasopiśmie:   Układy dynamiczne teoria i zastosowania, Referaty, Akademickie Centrum Graficzno -Marketingowe SA. LODART, Łódź
  Strony: 137-142
  Rafał Jurecki, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1997
   
 70. Wybrane zagadnienia eksploatacji pojazdów bardzo dużej ładowności
  w czasopiśmie:   KONMOT ‘96: Perspektywy rozwojowe konstrukcji, technologii i eksploatacji pojazdów samochodowych i silników spalinowych: Tom 3 - Kraków Zakład Graficzny Politechniki Krakowskiej
  Strony: 143-149
  Maciej Lubczyński, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 1996
   

Monografie
 1. Badania i modelowanie reakcji kierowców w sytuacjach zagrożenia wypadkowego   25 pkt
  Tom: M84
  Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2016
   

Rozdziały w monografiach
 1. Profilowanie kierowcy z wykorzystaniem wskaźników dotyczących bezpieczeństwa i jakości prowadzenia pojazdu   20 (14,14) pkt
  w książce:   Wybrane problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  Tom: M142, Strony: 49-67
  Rafał Stanisław Jurecki, Michał Gruszczyński
  Opublikowano: 2021
   
 2. TRAFFIC SAFETY OF MAIN ROADS IN POLAND   20 (14,14) pkt
  w książce:   New Trends in Production Engineering
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 63-71
  Rafał Jurecki, Miloś Poliak
  Opublikowano: 2018
   
 3. BEZPEČNOSŤ CESTNEJ DOPRAVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE   5 (2,50) pkt
  w książce:   CMDTUR 2016
  Strony: 175-182
  Lenka Komačková, Miloš Poliak, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2016
   
 4. EXPERIMENTAL RESEARCH OF DRIVERS IN CRASH TESTS WITH THE USE OF 3 TYPES OF SAFETY BELTS   5 (2,50) pkt
  w książce:   CMDTUR 2016
  Strony: 131-139
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Branislav Šarkan, Jan Vrabel
  Opublikowano: 2016
   
 5. TESTS OF DRIVERS ON A CAR SIMULATOR   5 (2,50) pkt
  w książce:   CMDTUR 2016
  Strony: 140-147
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Miloš Poliak
  Opublikowano: 2016
   
 6. Analysis of the time of increase in forces applied to a brake pedal and braking deceleration determined during experimental testing of accident hazard situations on a testing track   5 (2,27) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 4, Strony: 129-139
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Stanisław Walczak, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2012
   
 7. On the track researches of driner’s reaction time to the big lorry entering the crossroad from the right side with limited visibility   5 (1,79) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 4, Strony: 140-151
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska, Stanisław Walczak, M. Maniowski
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Diagnostyka Samochodowa. Badania laboratoryjne.
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach w Polsce w latach 2010-2014
  w książce:   Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  Strony: 116-123
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. CZAS REAKCJI KIEROWCY W RÓŻNYCH SYTUACJACH WYPADKOWYCH
  w książce:   Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  Strony: 108-115
  Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2016
   
 4. Głębokość deformacji a jednostkowa sztywność nadwozia
  w książce:   Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  Piotr Fundowicz, Hubert Sar, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2016
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Uchwyt do mocowania pasów bezpieczeństwa, zwłaszcza na stanowiskach badawczych.   75 (37,50) pkt
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2022
   
 2. Zderzak stanowiska do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych   75 (37,50) pkt
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2022
   
 3. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę   75 (37,50) pkt
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2021
   
 4. Uchwyt do mocowania pasów bezpieczeństwa, zwłaszcza w stanowiskach badawczych   75 (37,50) pkt
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2021
   
 5. Połączenie pasa bezpieczeństwa z językiem wtykowym   30 (10,00) pkt
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2019
   
 6. Połączenie pasa bezpieczeństwa z klamrą.   30 (10,00) pkt
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2019
   
 7. Urządzenie do badania skuteczności hamulców samochodowych   75 pkt
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2019
   
 8. Fotel samochodowy   75 (37,50) pkt
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2018
   
 9. Makieta przeszkody, zwłaszcza wielkogabarytowa, do badań zachowań kierowców   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 10. Manekin do symulacji szybkiego ruchu pieszego   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 11. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 12. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2012
   
 13. Urządzenie do blokowania, zwłaszcza bram przesuwnych   25 (15,00) pkt
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 14. Makieta samochodu ciężarowego do badań zachowań kierowców   25 (7,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2011
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2023
   
 2. Wózek badawczy do stanowiska do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2023
   
 3. Zderzak, zwłaszcza do stanowiska do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych
  Rafał Jurecki, Emilia Szumska
  Opublikowano: 2023
   
 4. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2019
   
 5. Uchwyt do mocowania pasów bezpieczeństwa, zwłaszcza na stanowiskach badawczych
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2019
   
 6. Uchwyt do mocowania pasów bezpieczeństwa, zwłaszcza w stanowiskach badawczych
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2019
   
 7. Urządzenie do badania skuteczności hamulców samochodowych
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2019
   
 8. Zderzak, zwłaszcza do stanowiska do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2019
   
 9. Fotel Samochodowy
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2016
   
 10. Pas bezpieczeństwa
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2015
   
 11. Siedzenie samochodowe w autobusie lub busie
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2015
   
 12. Urządzenie do badania skuteczności hamulców samochodowych
  Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   
 13. Układ sygnalizowania kierowcy o mimowolnym naciskaniu na pedał sprzęgła   2 pkt
  Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2011
   
 14. Urządzenie do blokowania, zwłaszcza bram przesuwnych   2 (1,20) pkt
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 15. Makieta samochodu ciężarowego do badań kierowców   2 (0,60) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 16. Manekin do symulacji szybkiego ruchu pieszego   2 (0,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 17. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych oraz makieta przeszkody   2 (0,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 18. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych   2 (0,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 19. Stanowisko i makieta przeszkody do badań zachowań kierowców   2 (0,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1