Pomoc (F2)

Zintegrowany System Zarządzania Wiedzą
o Zasobach Naukowo–Badawczych

 


Kontakt:   Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598;           Magdalena Kałczuga   e-mail:mkalczuga@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-339;


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1