O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
Pełniona funkcja: Dziekan
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   stanczyk@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-336
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
50
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 922598
ORCID: 0000-0002-8575-827X
WoS Author ID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 70828
USOS web: 608
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: dynamika maszyn, pojazdy samochodowe

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 108

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Driver's reaction time in a simulated, complex road incident   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Transport
  Tom: 32, Zeszyt: 1, Strony: 44-54
  Rafał Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analysis of the impact of selected anthropometric parameters on the propagation of vertical vibration in the body of a seated person (driver)   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   JVE Journal of Vibroengineering
  Tom: 17, Zeszyt: 7, Strony: 3936-3948
  Andrzej Zuska, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2015
   
 3. APPLICATION OF ANTHROPODYNAMIC DUMMIES FOR EVALUATING THE IMPACT OF VEHICLE SEAT VIBRATIONS UPON HUMAN BODY   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 1029-1039
  Andrzej Zuska, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2015
   
 4. Driver reaction time to lateral entering pedestrian in a simulated crash traffic situation   30 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour
  Tom: 27, Zeszyt: 27, Strony: 22-36
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2014
   
 5. The test methods and the reaction time of drivers   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability
  Zeszyt: 3, Strony: 84-91
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2011
   
 6. Driver model for the analysis of pre-accident situations   20 (8,00) pkt
  w czasopiśmie:   Vehicle System Dynamics
  Tom: 47, Zeszyt: 5, Strony: 589-612
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2009
   
 7. The infrared measurement of form deviations of machine parts in motion   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement
  Tom: 40, Zeszyt: 1, Strony: 28-35
  Stanisław Adamczak, Tadeusz Orzechowski, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2007
   
 8. Analysis of the influence of energy dissipative under-ride Guard's parameters on car-to-truck collision   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Vehicle System Dynamics
  Tom: 42, Zeszyt: 5, Strony: 319-345
  Tomasz Lech Stańczyk, Dmitrij M. Łomako
  Opublikowano: 2004
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Analyzing driver response times for pedestrian intrusions in crash-imminent situations   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Automotive Safety, 2018 XI International Science-Technical Conference
  Strony: 1-7
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2018
   
 2. The influence of high energy brake applications on brake disks' integrity - established by inertia brake dynamometer testing   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Automotive Safety, 2018 XI International Science-Technical Conference
  Strony: 1-10
  Tomasz Dąbrowski, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2018
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza porównawcza metod badania amortyzatorów hydraulicznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Tom: 100, Zeszyt: 4, Strony: 25-45
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2014
   
 2. Driver’s reaction time in a complex road situation (braking with driving Around an obstacle   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING (Archiwum Motoryzacji)
  Tom: 66, Zeszyt: 4, Strony: 69-82
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2014
   
 3. Przegląd antropodynamicznych modeli siedzącego człowieka pod kątem wykorzystania ich do badań komfortu wibracyjnego kierowcy   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 7109-7122
  Andrzej Zuska, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2014
   
 4. Przegląd manekinów antropodynamicznych wykorzystywanych do oceny oddziaływania drgań na siedzącego człowieka (kierowcę)   6 (2,40) pkt
  w czasopiśmie:   THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING; Archiwum Motoryzacji
  Tom: 63, Zeszyt: 3, Strony: 65-74
  Andrzej Zuska, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2014
   
 5. Assessment of the possibilities of determining the characteristics of a pneumatic tyre with the use of an original road test system   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   The archives of automotive engineering
  Zeszyt: 1, Strony: 65-83
  Tomasz Lech Stańczyk, Piotr Adam Strachowski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Wpływ złożoności sytuacji i stopnia zagrożenia na sposób reagowania kierowców   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 5/96, Strony: 5-20
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2013
   
 7. Assessment of Driver’s Reaction Times in Diverisified Research Environments   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Transport
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 149-164
  Marek Guzek, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Wiesław Pieniążek, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2012
   
 8. Analiza czasów narastania siły na pedale hamulca oraz narastania opóźnienia hamowania, uzyskiwanych podczas badań sytuacji zagrożenia wypadkowego, symulowanych na torze   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 12, Zeszyt: 12, Strony: 349-359
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Stanisław Walczak, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2011
   
 9. Czasy reakcji kierowców. Środowiska badań, metodologia i przykładowe wyniki   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 301-312
  Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz, Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2011
   
 10. Model kierowcy do analizy sytuacji przedwypadkowych –podobieństwa i różnice wyników badań na torze i w symulatorze   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Motoryzacji
  Zeszyt: 1, Strony: 31-54
  Rafał Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2011
   
 11. Researches on the reaction of a pedestrian stepping into the road from the right side from behind and an obstacle realized on the track   7 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 615-622
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Stanisław Walczak, Robert Janczur
  Opublikowano: 2011
   
 12. Wpływ wieku i doświadczenia kierowców na uzyskiwane wartości czasów reakcji   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   Paragraf Na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego
  Zeszyt: 11S, Strony: 339-353
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2011
   
 13. Assessment of drivers reaction time. Test on track and in the driving simulator   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka i Transport
  Zeszyt: 2(11), Strony: 63-70
  Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2010
   
 14. Badania reakcji kierowców na pojazd wyjeżdżający z prawej strony w symulatorze jazdy samochodem   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1(77), Strony: 129-140
  Marek Guzek, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Stańczyk, Piotr Zdanowicz
  Opublikowano: 2010
   
 15. Badania reakcji kierowców na pojazd wyjeżdżający z prawej strony, realizowane na torze samochodowym   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1(77), Strony: 307-319
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Wiesław Pieniążek, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 16. Badania reakcji kierowców w symulowanych sytuacjach zagrożenia   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1(77), Strony: 27-52
  Tomasz Stańczyk, Zbigniew Lozia, Wiesław Pieniążek, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2010
   
 17. Research studies on drivers’ reactions in preaccident situations. Test track and driving simulator environment   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: CD-CD
  Marek Guzek, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Wiesław Pieniążek, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2010
   
 18. The analysis of multi-section concept for an active air headrest   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Zeszyt: 3(55), Strony: 45-49
  Marek Jaśkiewicz, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2010
   
 19. Research on behaviour of drivers in accident situation conducted in driving simulator   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 173-183
  Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz, Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2009
   
 20. The identification of damping and stiffnes parameters of a driver model on the basis of crash tests   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 229-238
  Marek Jaśkiewicz, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2009
   
 21. The research on drivers' behaviour on a car track in simulated accident situation   6 (2,80) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 473-482
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Michał Karendał, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2009
   
 22. Model matematyczny sposobu reagowania kierowcy w sytuacjach przedwypadkowych   4 (1,60) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 4(67), Strony: 5-23
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2007
   
 23. Infrared mapping technique usage for evaluating the condition of cooperating frictional elements of a drum brake   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Transport / Archiwum Transportu
  Tom: 18, Zeszyt: 2, Strony: 53-65
  Tomasz Lech Stańczyk, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2006
   
 24. Model kierowcy dla analizy sytuacji przedwypadkowych - identyfikacja parametrów modelu na podstawie badań eksperymentalnych   6 (2,40) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Motoryzacji
  Zeszyt: 2, Strony: 123-132
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 25. Symulacyjne badania manewru podwójnej zmiany pasa ruchu   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 177-185
  Tomasz Lech Stańczyk, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2006
   
 26. Identyfikacja parametrów modelu kierowcy dla sytuacji przedwypadkowych (w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych na torze)   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji PAN w Krakowie
  Tom: Zeszyt Nr 29-30, Strony: 419-428
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2005
   
 27. Analysis of possibilities for using phase angle as a diagnostic parameter in shock absorber examinations   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Transport / Archiwum Transportu
  Tom: 16, Zeszyt: 2, Strony: 33-50
  Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2004
   
 28. Application of the thermovision method to the assessment of roundness profiles of elements in motion   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 275-284
  Stanisław Adamczak, Tadeusz Orzechowski, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2004
   
 29. Budowa i weryfikacja modelu kierowcy dla analizy sytuacji przedwypadkowych   4 (1,60) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne Mechanika Z. 7-M, T. 2, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Tom: 101, Zeszyt: 7-M, Strony: 537-544
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2004
   
 30. Dobór przełożeń we współczesnych samochodowych skrzyniach biegów   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 3/54, Strony: 45-59
  Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2004
   
 31. Energochłonny zderzak tylny samochodu ciężarowego - element zapewnienia kompatybilności pojazdów   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Motoryzacji
  Zeszyt: 1, Strony: 3-20
  Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2002
   
 32. Temperatura jako sygnał diagnostyczny bębna hamulca, charakteryzujący rodzaj i stopień zużycia pary trącej: szczęka - bęben   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 3, Strony: 9-16
  Tadeusz Orzechowski, Tomasz Lech Stańczyk, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2001
   
 33. Modelowanie dynamiki układu wyrzutnia rakiet-samochód   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Zeszyt: 18, Strony: 41-46
  Zbigniew Dziopa, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 1999
   
 34. Systemy wspomagania pracy kierowcy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 3/29, Strony: 31-45
  Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Technological and organisational challenges for e-mobility   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji
  Tom: 84, Zeszyt: 2, Strony: 57-70
  Tomasz Stańczyk, Lech Hyb
  Opublikowano: 2019
   
 2. Analysis of the impact of selected anthropometric parameters on the propagation of vertical vibration in the body of a seated person (driver)
  w czasopiśmie:   Vibroengineering PROCEDIA
  Strony: 346-350
  Andrzej Zuska, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2014
   
 3. Identyfikacja właściwości sprężystych i tłumiących fotela mikrobusu
  w czasopiśmie:   IX International Science-Technical Conference, "AUTOMOTIVE SAFETY 2014" Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 44-52
  Jacek Biłobran, Marek Jaśkiewicz, Tomasz Sobolewski, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2014
   
 4. Research of driver reaction time in accident situations
  w czasopiśmie:   XI International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 25-28
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 5. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Rodzaje wymuszeń kąta obrotu kierownicy, a poprawność wykonywania manewru
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych
  Tomasz Lech Stańczyk, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Badanie poligonowe reakcji kierowcy na duży samochód ciężarowy wjeżdżający na skrzyżowanie z prawej strony przy ograniczonej widoczności
  w czasopiśmie:   10 INTERNATIONAL TECHNICAL SYSTEMS DEGRADATION CONFERENCE
  Strony: 53-56
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska, Stanisław Walczak, M. Maniowski
  Opublikowano: 2011
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Charakterystyczne cechy budowy antropometrycznej wybranych osób uzależnione od wskaźnika BMI oraz wskaźnika WHTR uwzględniającego indywidualną budowę człowieka
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja - Problemy Eksploatacji i Zarządzania Zrównoważonym Transportem
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Tomasz Stańczyk, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2011
   
 8. On-the-track study of the driver's reaction to the big lorry entering the crossroads from the right side with limited visibility
  w czasopiśmie:   X International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 53-56
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska, Stanisław Walczak, M. Maniowski
  Opublikowano: 2011
   
 9. Reserch studies on drivers reactions for an incoming vehicle from the right-hand side   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   19th EVU (European Association for Accident Research and Accident Analysis) Annual Meeting
  Strony: 41-53
  Tomasz Stańczyk, Zbigniew Lozia, Wiesław Pieniążek, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2010
   
 10. Fahrerreaktionzeiten In Unfallrisikosituationen-neue Fahrbahn-und Fahrsimulatorversuche   1 (0,60) pkt
  w czasopiśmie:   Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik
  Tom: 07 -08/2008, Strony: 235-246
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2008
   
 11. Koncepcja wyboru parametrów wymuszenia przykładanego do kierownicy w zależności od podstawowych warunków wykonania manewru
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 8, Strony: 287-298
  Dariusz Więckowski, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2008
   
 12. Ocena działania aktywnych zagłówków gazowych poprzez porównanie kinematyki ruchu zagłówków i manekina w próbie zderzeniowej
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Zeszyt: 33-34
  Marek Jaśkiewicz, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2008
   
 13. Wpływ metody badań na uzyskiwane wartości czasów reakcji
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne
  Strony: 276-289
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2008
   
 14. Ocena czasów reakcji na torze badawczym, w symulatorze jazdy samochodem oraz za pomocą mierników stosowanych w pracowniach psychologii transportu
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo na drogach - edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami"
  Strony: 53-62
  Marek Guzek, Rafał Stanisław Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2007
   
 15. Precision in estimation time of driver reaction in car accident reconstruction
  w czasopiśmie:   XVI EVU (European Association for Accident Research and Accident Analysis) Annual Meeting
  Strony: 325-333
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2007
   
 16. Symulacyjne badania manewru przejazd przez rondo
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Transport
  Zeszyt: 63, Strony: 241-248
  Tomasz Lech Stańczyk, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2007
   
 17. Badania kierowców na torze i w środowisku wirtualnym   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 84, Strony: 195-206
  Marek Guzek, Rafał Stanisław Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 18. Badania zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych, realizowane w symulatorze jazdy samochodem
  w czasopiśmie:   Konferencja IES - Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych
  Strony: 139-156
  Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 19. Comparative analyses of driver behavior on the track and in virtual environment   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference of Driving Simulation Conference
  Strony: 221-232
  Marek Guzek, Rafał Stanisław Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 20. Czasy reakcji kierowców w stanach zagrożenia wypadkowego
  w czasopiśmie:   Konferencja - Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne
  Strony: 321-347
  Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 21. O przyczynach różnic w publikowanych wartościach czasów reakcji
  w czasopiśmie:   Konferencja IES - Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych
  Strony: 156-171
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2006
   
 22. Ocena poprawności wykonania typowych manewrów w ruchu samochodu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 84, Strony: 293-304
  Tomasz Lech Stańczyk, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2006
   
 23. Badania manewru omijania pojawiającej się przeszkody w warunkach badań na torze oraz w symulatorze jazdy   4 (2,29) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Tom: 1 (56), Strony: 65-78
  Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2005
   
 24. Model człowieka - kierowcy dla symulacji zderzeń samochodu
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Tom: 29-30, Strony: 409-418
  Tomasz Lech Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2005
   
 25. Stanowisko do symulacyjnych badań podukładu fotel - kierowca
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Radomskiej
  Zeszyt: 1
  Tomasz Lech Stańczyk, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2005
   
 26. Badania procesu najechania samochodu osobowego na samochód ciężarowy wyposażony w tylny zderzak energochłonny
  w czasopiśmie:   Izwiestia Wysszych Uczebnych Zawiedienij
  Zeszyt: 3
  Tomasz Lech Stańczyk, Dmitrij M. Łomako
  Opublikowano: 2004
   
 27. Modele kierowcy (możliwość wykorzystania do analizy sytuacji przedwypadkowych)
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 79, Strony: 105-138.
  Tomasz Lech Stańczyk, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2004
   
 28. Analiza komfortu jazdy z wykorzystaniem dynamicznego modelu ciała człowieka
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Zeszyt: 21
  Tomasz Lech Stańczyk, Dmitrij M. Łomako
  Opublikowano: 2000
   
 29. Dobór parametrów tłumienia i sztywności energochłonnego zderzaka tylnego samochodu ciężarowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 71, Strony: 223-233
  Tomasz Lech Stańczyk, Dmitrij M. Łomako
  Opublikowano: 2000
   
 30. O możliwości ulepszenia metody badania amortyzatorów wg zaleceń EUSAMA
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 71, Strony: 235-240
  Tomasz Lech Stańczyk, Piotr Strachowski
  Opublikowano: 2000
   
 31. Analiza porównawcza badania amortyzatorów metodami BOGE i EUSAMA
  w czasopiśmie:   X Konferencja "Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów - Diagnostyka'99", Bydgoszcz - Borówno 1999
  Tom: 1
  Tomasz Lech Stańczyk, Piotr Strachowski
  Opublikowano: 1999
   
 32. Symulacyjne badania energochłonnego zderzaka tylnego samochodu ciężarowego
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Zeszyt: 18
  Tomasz Lech Stańczyk, Dmitrij M. Łomako
  Opublikowano: 1999
   
 33. Zagadnienie komfortu jazdy w samochodach z pasywnym zawieszeniem fotela kierowcy
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowa Konferencji N-T "Pojazdy Samochodowe. Problemy Rozwoju, Jakości, Eksploatacji AUTOPROGRES", 1998
  Tom: 1
  Dmitrij M. Łomako, Tomasz Lech Stańczyk, A. Wyrębkiewicz
  Opublikowano: 1998
   
 34. Symulacja komputerowa badań wałów przegubowych na stanowisku pulsatorowym
  w czasopiśmie:   III Szkoła "Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu" Zakopane-Kraków 1997
  Z. Kałuża, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 1997
   
 35. Symulacyjna analiza drgań układu pojazd - kierowca
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Zeszyt: 12
  Tomasz Lech Stańczyk, Dmitrij M. Łomako
  Opublikowano: 1997
   
 36. System obliczeniowo-analizujący obciążeń dynamicznych samochodów ciężarowych
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja, Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej
  Strony: 115-120
  Jan Wojciech Osiecki, Tomasz Lech Stańczyk, Z. Kałuża, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 1991
   

Monografie
 1. Działania kierowcy w sytuacjach krytycznych, badania eksperymentalne i modelowe   25 pkt
  Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2013
   
 2. Komputerowe obliczenia zespołów samochodów i ciągników. Wyd. II poszerzone i uaktualnione   12 (6,00) pkt
  Tomasz Lech Stańczyk, Dmitrij M. Łomako
  Opublikowano: 2004
   
 3. Pneumatyczne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych   12 (6,00) pkt
  Dmitrij M. Łomako, Tomasz Lech Stańczyk, J. Grzyb
  Opublikowano: 2002
   
 4. GRAPHER for WINDOWS 3.1, 95, NT. Wersja 1.29. Postrojenie diagramm po rezultatam rasczotow i ispytanij
  Dmitrij M. Łomako, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 1998
   
 5. Komputerowe obliczenia zespołów samochodów i ciągników
  Tomasz Lech Stańczyk, Dmitrij M. Łomako
  Opublikowano: 1997
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Automotive Safety Problems   5 pkt
  Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. MODEL ANTROPODYNAMICZNY SIEDZĄCEGO CZŁOWIEKA – PROPOZYCJA NOWEJ STRUKTURY MODELU   5 (1,60) pkt
  w książce:   Badania pojazdów: opracowanie monograficzne : praca zbiorowa
  Strony: 203-216
  Andrzej Zuska, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2014
   
 2. Analysis of the time of increase in forces applied to a brake pedal and braking deceleration determined during experimental testing of accident hazard situations on a testing track   5 (2,73) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 4, Strony: 129-139
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Stanisław Walczak, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2012
   
 3. On the track researches of driner’s reaction time to the big lorry entering the crossroad from the right side with limited visibility   5 (2,14) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 4, Strony: 140-151
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska, Stanisław Walczak, M. Maniowski
  Opublikowano: 2012
   
 4. Types of the steering wheel angle inputs vs. correctness of the performance of a manoeuvre   5 pkt
  w książce:   Automotive safety problems
  Tomasz Lech Stańczyk, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2012
   
 5. Safety issues in vehicle transport   5 pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 127-141
  Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2016
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Połączenie pasa bezpieczeństwa z językiem wtykowym   30 (10,00) pkt
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2019
   
 2. Połączenie pasa bezpieczeństwa z klamrą.   30 (10,00) pkt
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2019
   
 3. Makieta przeszkody, zwłaszcza wielkogabarytowa, do badań zachowań kierowców   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 4. Manekin do symulacji szybkiego ruchu pieszego   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 5. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 6. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2012
   
 7. Urządzenie do blokowania, zwłaszcza bram przesuwnych   25 (5,00) pkt
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 8. Makieta samochodu ciężarowego do badań zachowań kierowców   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2011
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Pas bezpieczeństwa
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2015
   
 2. Siedzenie samochodowe w autobusie lub busie
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2015
   
 3. Urządzenie do blokowania, zwłaszcza bram przesuwnych   2 (0,40) pkt
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 4. Makieta samochodu ciężarowego do badań kierowców   2 (0,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 5. Manekin do symulacji szybkiego ruchu pieszego   2 (0,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 6. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych oraz makieta przeszkody   2 (0,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 7. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych   2 (0,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 8. Stanowisko i makieta przeszkody do badań zachowań kierowców   2 (0,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1