Pomoc (F2)

Zintegrowany System Zarządzania Wiedzą
o Zasobach Naukowo–Badawczych


 


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1
Logo Europejskiego Funduszu Strukturalnego