Pomoc (F2)

Zintegrowany System Zarządzania Wiedzą o Zasobach Naukowo–Badawczych


 


Kontakt:   Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598;           Piotr Stamirowski   e-mail: pstamirowski@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1