O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Jarosław Ireneusz Gawdzik
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   jgawdzik@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-571
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
68
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921556
LUDZIE NAUKI: 104122
USOS web: 676
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 630
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: inżynieria środowiska

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 104

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Effect of H2O2 sequential dosing in the Fenton process on leachate treatment.   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 134, Strony: 310-315
  Jarosław Gawdzik, Joanna Muszyńska, Mikołaj Sikorski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Assessment of the Effect of Wastewater Quantity and Quality, and Sludge Parameters on Predictive Abilities of Non-Linear Models for Activated Sludge Settleability Predictions   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: Vol. 26, Zeszyt: No. 1, Strony: 315-322
  Bartosz Szeląg, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2017
   
 3. Application of Selected Methods of Artificial Intelligence to Activated Sludge Settleability Predictions   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 25, Zeszyt: 4, Strony: 1709-1714
  Bartosz Szeląg, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2016
   
 4. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych do prognozy ilości osadu nadmiernego   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 18, Strony: 695-708
  Jarosław Gawdzik, Bartosz Szeląg, Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2016
   
 5. Explosion limits in hydrogen sulfide/air mixtures   15 pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 94, Zeszyt: 1, Strony: 66-68
  A. Gawdzik, J. Wróbel, Barbara Gawdzik, P Ratuszny, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2015
   
 6. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE QUANTITY AND QUALITY OF SEWAGE SLUDGE FROM SELECTED WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN THE ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 41, Zeszyt: 2, Strony: 107-117
  Jarosław Gawdzik, Joanna Długosz, Mariusz Urbaniak
  Opublikowano: 2015
   
 7. New indices determining heavy metals migration in a sewage sludge   15 pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering S
  Tom: volume 22(4), Zeszyt: 4, Strony: 637–644
  Andrzej Gawdzik, Jarosław Gawdzik, Barbara Gawdzik, Alicja Gawdzik
  Opublikowano: 2015
   
 8. Problem of heat explosions in the chemical industry   15 pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 93, Zeszyt: 11, Strony: 1894-1897
  J. Wróbel, A. Gawdzik, P. Ratuszny, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 9. The impact of combustion technology of sewage sludge on mobility of heavy metals in sewage sludge ash   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering S
  Tom: 21, Zeszyt: 3, Strony: 465-475
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 10. Effect of incineration temperatures on mobility of heavy metals in sewage sludge ash   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   EPE Journal
  Tom: 38, Zeszyt: 3, Strony: 31-44
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 11. Mobility of Heavy Metals in Municipal Sewage Sludge from Different Throughput Sewage Treatment Plants   15 pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 21, Zeszyt: 6, Strony: 1603-1611
  Jarosław Gawdzik, Barbara Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 12. Impact of pollution with oil derivatives on the natural environment and methods of their removal   15 pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna
  Tom: 18, Zeszyt: 3, Strony: 345-357
  Barbara Gawdzik, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 13. Recykling popiołów z instalacji odzysku energii-jako przykład realizacji idei ekorozwoju   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Ekorozwoju
  Tom: 6, Strony: 207-214
  Maria Żygadło, Agnieszka Seweryn, Magdalena Woźniak, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2011
   
 14. Modeling the Transport of Petroleum Products by Soil Filter Method   13 (6,50) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 19, Zeszyt: 4, Strony: 841-847
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR) spoza listy czasopism punktowanych MNiSzW w części A
 1. Modelling transport of hydrocarbons in soil-water environment   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering S
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 331-343
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 2. Influence of mineralization and analysis technique on the results of determination of iron and nickel in industrial wastes   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 63-66
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2001
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Properties of ashes formed after the combustion of sewage sludge   15 (1,95) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences 44, 00012 (2018)
  Tom: 44, Zeszyt: 12, Strony: 1-6
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak, Jarosław Gawdzik, Renata Stoińska, Justyna Zapała-Sławeta, Joanna Ciopińska
  Opublikowano: 2018
   
 2. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Sludge Volume Index (SVI) Modelling: Data Mining Approach
  w czasopiśmie:   Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017
  Strony: 324-335
  Bartosz Szeląg, Jarosław Gawdzik, Jan Studziński
  Opublikowano: 2018
   
 3. Mobility of heavy metals in sewage sludge from diversified wastewater treatment plant   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental Engineering Iv
  Strony: 197-202
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wpływ relacji Fe:H2O2 na skład odcieków składowiskowych po oczyszczaniu metodą Fentona   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 211-216
  Joanna Muszyńska, Jarosław Gawdzik, Mikołaj Sikorski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Zastosowanie zmodyfikowanej metody Fentona do oczyszczania odcieków składowiskowych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 9, Strony: 339-342
  Joanna Muszyńska, Jarosław Gawdzik, Mikołaj Sikorski
  Opublikowano: 2018
   
 3. Effect of sewage sludge digestion on the mobility of heavy metals on the example of the wastewater treatment plant in Sitkówka-Nowiny   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 8, Strony: 189-196
  Łukasz Bąk, Jarosław Gawdzik, Joanna Muszyńska, Marta Bryk
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wpływ czasu trwania reakcji Fentona na skuteczność remediacji odcieków składowiskowych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 9, Strony: 335-337
  Joanna Muszyńska, Mikołaj Sikorski, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2016
   
 5. Zastosowanie metody Fentona do remediacji odcieków składowiskowych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 8, Strony: 294-296
  Mikołaj Sikorski, Joanna Muszyńska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2016
   
 6. CHEMICAL COMPOSITION OF THE COMMERCE MINERAL WATERS VERSUS TAP WATER IN THE CITY OF KIELCE   9 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 9, Zeszyt: (1), Strony: 41-46
  Andrzej Gawdzik, Kamil Garbat, Alicja Gawdzik, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2015
   
 7. Stabilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków X   11 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 4, Strony: 145-148
  Karolina Szymańska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2015
   
 8. Analysis and evaluation of sewage treatment plant operation   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inzynieria Ekologiczna A
  Tom: 21, Zeszyt: 2, Strony: 199-209
  Jarosław Gawdzik, Joanna Długosz
  Opublikowano: 2014
   
 9. Assesment of the impact of sewage sludge combustion technology on the properties of ashes   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 49-55
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 10. Modelling the transport of petroleum hydrocarbons by soil filter and neural networks method   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 85-92
  M. Żelezik, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 11. Ocena immobilizacji metali ciężkich z popiołów ze spalania osadów ściekowych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 415-421
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 12. Ocena poprawności działania oczyszczalni ścieków w Sandomierzu   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 5, Strony: 17-21
  Jarosław Gawdzik, Joanna Długosz
  Opublikowano: 2014
   
 13. The content of various forms of heavy metals in sewage sludge from wastewater treatment plants in Staszów   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 16, Strony: 77-84
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 14. Wpływ wielkości oczyszczalni ścieków na średnią mobilność oraz stabilność metali   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 9(2014), Zeszyt: 9, Strony: 337-340
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 15. Zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych kondycjonowanych CaO   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 16, Zeszyt: 2, Strony: 49-56
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 16. Badanie koagulacji objętościowej w wodzie z rzeki Biała Nida   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 1-8
  Jarosław Gawdzik, Magdalena Dańczuk, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2013
   
 17. Mobility of heavy metals in sewage sludge selected based on sewage treatment plant in an Ostrowiec Świętokrzyski   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 3, Strony: 9-16
  Jarosław Gawdzik, Joanna Długosz
  Opublikowano: 2013
   
 18. Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranego obiektu "N"   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 7, Strony: 285-288
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2013
   
 19. Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków w miejscowości "N”   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 3, Strony: 9-16
  Jarosław Gawdzik, Joanna Długosz
  Opublikowano: 2013
   
 20. Ocena skuteczności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Barczy (woj. świętokrzyskie)   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 311-317
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2013
   
 21. Wpływ fermentacji osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich na przykładzie oczyszczalni w Skarżysku-Kamiennej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 4, Strony: 13-20
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2013
   
 22. Wspomaganie koagulacji objętościowej wody z rzeki Silnica żelazianem (VI) potasu   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: 21, Zeszyt: 4, Strony: 155-159
  Magdalena Dańczuk, Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2013
   
 23. Analiza mobilności metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków w miejscowości "N"   2 pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: 20, Zeszyt: 1, Strony: 12-18
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 24. Analiza mobilności metali ciężkich w wybranych osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków o różnej przepustowości   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 319-324
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 25. Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 5-15
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 26. Ocena poprawności funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków w Piasecznie   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 31-40
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 27. Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Starachowicach   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 1-11
  Aleksandra Budkowska, Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 28. Zastosowanie metody Fentona do oczyszczania odcieków składowiskowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 21-26
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2012
   
 29. Analiza mobilności metali ciężkich z komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Sobkowie   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 39-46
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 30. Mobilność metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych z przykładowych oczyszczalni ścieków Polski centralnej   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
  Zeszyt: 50, Strony: 20-32
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 31. Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na wybranym przykładzie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 5, Zeszyt: 5, Strony: 186-189
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 32. Ocena poprawności funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 1-11
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 33. Specjacja metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków   6 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 1, Strony: 29-31
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 34. Charakterystyka jakościowa ścieków deszczowych w świetle badań własnych i literatury   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości melioracyjne i łąkarskie
  Tom: 53, Zeszyt: 3, Strony: 121-126
  Mikołaj Sikorski, Katarzyna Górska, Jarosław Górski, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 35. Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych kondycjonowanych chemicznie   9 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 5, Zeszyt: 5, Strony: 33-36
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 36. Model of aromatic hydrocarbons transport in porous ground media   6 pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 29-35
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 37. Modelling transport of hydrocarbons in soil-water environment   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering S
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 331-343
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 38. Ocena mobilności metali ciężkich z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 48-53
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2010
   
 39. Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Małogoszczy   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: 18, Zeszyt: 5, Strony: 259-263
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 40. Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Daleszycach   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 301-309
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 41. Specjacja metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie oczyszczalni ścieków w Strawczynie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 12, Zeszyt: 2, Strony: 31-42
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 42. Specjacja metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie wybranej oczyszczalni komunalnej   9 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 32, Zeszyt: 4, Strony: 15-19
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 43. Mobilność metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie wybranej oczyszczalni   6 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 5, Strony: 28-32
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2009
   
 44. Wpływ mineralizacji próbki odcieków składowiskowych na wyniki oznaczeń niklu i cynku uzyskane metodą AAS   4 pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 457-460
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2009
   
 45. Badanie korelacji oporu właściwego filtracji i czasu ssania kapilarnego dla osadu z oczyszczalni ścieków w Sitkówce   6 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 2, Strony: 20-23
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2008
   
 46. Dyfuzyjny model transportu węglowodorów ropopochodnych w gruntach   6 pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, woda i technika sanitarna
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 7-10
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2008
   
 47. Wpływ metody mineralizacji próbki odcieków składowiskowych na wyniki oznaczeń metali ciężkich uzyskane metodą ASA   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 34-35
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2006
   
 48. Ocena wpływu mikrofalowej higienizacji osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 4, Strony: 24-26
  Magdalena Dańczuk, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2005
   
 49. Wpływ metody pozyskania analitu na wyniki oznaczeń metali w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Sitkówce-Nowiny   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 6, Strony: 26-27
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2005
   
 50. Teoretyczny model dyfuzyjnej migracji krytycznej węglowodorów ropopochodnych w gruntach   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 3, Strony: 99-101
  Jarosław Gawdzik, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   
 51. Influence of mineralization and analysis technique on the results of determination of iron and nickel in industrial wastes   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 63-66
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2001
   
 52. Analityczna postać modelu propagacji benzenu i toluenu w ośrodku porowatym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 10, Zeszyt: 10, Strony: 362-364
  Jarosław Gawdzik, Andrzej Lenarcik, Maria Żygadło
  Opublikowano: 1999
   
 53. Migracja zanieczyszczeń ropopochodnych – próba ujęcia modelem matematycznym
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 4, Strony: 1333
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 1996
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The content of heavy metals species in sewage sludge from wastewater treatment plants in Mniów
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 17, Zeszyt: (1), Strony: 119-126
  Monika Żelezik, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2015
   
 2. Model of hydrocarbons transport through the porous ground media
  w czasopiśmie:   Наукоємні технології
  Tom: 4, Zeszyt: 24, Strony: 514-517
  Andrzej Gawdzik, Jarosław Gawdzik, Barbara Gawdzik, Alicja Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 3. The evaluation of the mobility and leaching of heavy metals from sewage sludge ashes
  w czasopiśmie:   Proceedings Venice 2014, Fifth International Symposium on Energy from Biomass and Waste San Servolo, Venice, Italy; 17 - 20 November 2014
  Strony: nie nadano
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 4. Wpływ dodatków odpadowych na właściwości spieków ceramicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Terotechnologia 2012, Materiały Konferencji na ekspozycji Metal i Control-Tech, Targi - Kielce 29. -30.09.2011
  Tom: 17, Strony: 74-79
  Jolanta Latosińska, Norbert Radek, Łukasz Jan Orman, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 5. Ekspertyza technologii przetwarzania osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków na nawóz organiczno-mineralny „GRAMED”
  w czasopiśmie:   BIO-MED Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce
  Zeszyt: 1
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 6. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Promocja Zdrowia Inwestycją w Społeczeństwo XXIw." Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w KIELCACH, 18-21 marca 2011
  Strony: 42-43
  Barbara Gawdzik, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 7. Speciation of heavy metals in municipal sewage sludge from the three sewage treatment plants
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 39-44
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2010
   
 8. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Heavy metal content in leachates from selected municipal solid waste landfill sites
  w czasopiśmie:   -
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2009
   
 9. Wpływ składu surowcowego materiałów konstrukcyjnych na ich właściwości eksploatacyjne
  w czasopiśmie:   Zeszyty naukowe 13 Politechniki Świętokrzyskiej, Terotechnologia 2009, 13, 142-146.
  Tom: 13, Strony: 142-146
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Łukasz Jan Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 10. The choice of way to mineralizatio of landfill effluents for metal determination by the FAAS method
  w czasopiśmie:   X International Scientific Conference Metal ions and other abiotic factors in the environment, Krakow
  Zeszyt: 10
  Jarosław Gawdzik, Jarosław Matyja
  Opublikowano: 2005
   
 11. The choice of way to mineralizatio of landfill effluents for metal determination by the FAAS method
  w czasopiśmie:   X International Scientific Conference Metal ions and other abiotic factors in the environment, Krakow
  Zeszyt: 10
  Jarosław Gawdzik, Jarosław Matyja
  Opublikowano: 2005
   
 12. The choice of way to mineralization sewages sludge, for determination Cd and Pb by FAAS method
  w czasopiśmie:   IX International Scientific Conference Metal ions and Other Abiotic Factors in the Environment. 24-25.05.2004 Kraków.
  Strony: 18
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2004
   
 13. Kruszywo budowlane z udziałem osadu ściekowego - analiza zagrożeń środowiska
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy prawne, techniczne i ekonomiczne zagospodarowania odpadów, Radom 2003 r.
  Zeszyt: 2, Strony: 46-50
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2003
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, K. Sokołowska, Magdalena Woźniak, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   
 15. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz informacja o odpadach innych niż niebezpieczne dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, K. Sokołowska, Magdalena Woźniak, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   
 16. Ocena próby przemysłowej utylizacji osadów ściekowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne z V Konferencji Nauk.- Techn., Oczyszczanie ścieków nowe trendy,
  Strony: 199-205
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2002
   
 17. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Opracowanie koncepcji technologicznej oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w Barczy
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Maria Żygadło, Mikołaj Sikorski, H. Łaboda, Jarosław Gawdzik, K. Sokołowska, Magdalena Woźniak, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2002
   
 18. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badania terenowe migracji zanieczyszczeń w gruncie techniką termowizyjną raport dla Urzędu Miasta w Kielcach, Kielce
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Tadeusz Orzechowski, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   
 19. Ocena przydatności osadów ściekowych jako komponentu mas do produkcji lekkich kruszyw budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej,Charakterystyka i zagospodarowanie osadów ściekowych, Gdańsk
  Tom: A, Strony: 106-112
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   

Monografie
 1. Mobilność wybranych metali ciężkich w osadach ściekowych   25 (20,00) pkt
  Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranego obiektu ,,N’’
  w książce:   Inżynieria procesowa w Ochronie Środowiska, Monografia Uniwersytetu Opolskiego
  Strony: 27-43
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 2. Wykorzystanie popiołu z osadów ściekowych   4 (2,00) pkt
  w książce:   Paliwa z odpadów. Technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów
  Strony: 239-246
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 3. Speciation of heavy metals in municipal sewage sludge from different capacity sewage treatment plants   5 (2,50) pkt
  w książce:   Environmental Engineering III
  Strony: 285-290
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2010
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi na środowisko przyrodnicze i metody ich usuwania.
  w książce:   Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej
  Strony: 475-493
  Barbara Gawdzik, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  The integradted method of landfill leachate pretreatment
  w książce:   Zbirnik Naukowych Statiej
  Strony: 65-68
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 2. Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej.Laboratorium
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2009
   
 3. Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej. Laboratorium. Skrypt nr 387, wersja poprawiona
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2002
   
 4. Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej - laboratorium
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   
 5. Analiza instrumentalna wód i ścieków. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia. Materiały pomocnicze i informacyjne Nr 103
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Jarosław Gawdzik, E. Kulig
  Opublikowano: 1999
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych   25 (6,25) pkt
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Agnieszka Seweryn
  Opublikowano: 2012
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób wytwarzania sorbentu, zwłaszcza do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych   2 (,67) pkt
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2012
   
 2. Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych   2 (,50) pkt
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Agnieszka Seweryn
  Opublikowano: 2011
   
 3. Sposób oceny szybkości migracji związków ropopochodnych w gruntach porowatych metodą filtra gruntowego   10 (5,00) pkt
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1