O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Tadeusz Orzechowski prof. PŚk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   todek@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-734
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
61
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921647
LUDZIE NAUKI: 70824
USOS web: 702
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 728
Dyscypliny KBN:mechanika, inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: maszyny i urządzenia cieplne, termodynamika, wymiana ciepła, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 150

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Optimal thickness of various insulation materials for different temperature conditions and heat sources in terms of economic aspect   30 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Building Phisics
  Tom: 41, Zeszyt: 4, Strony: 377–393
  Tadeusz Orzechowski, Mateusz Orzechowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. A 2D inverse problem of predicting boiling heat transfer in a long fin.   20 pkt
  w czasopiśmie:   HEAT AND MASS TRANSFER
  Tom: 52, Zeszyt: 10, Strony: 2129-2140
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Analysis of D-2-law in case of Leidenfrost drop evaporation   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 59, Zeszyt: Complete, Strony: 230-237
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2014
   
 4. Instantaneous heat transfer for large drops levitating over a hot surface   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 73, Zeszyt: Complete, Strony: 110-117
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2014
   
 5. Experimental analysis of the drop film boiling at ambient pressure   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energy Conversion and Management
  Tom: 76, Strony: 918-924
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Efektywność dwufazowego chłodzenia na przykładzie żebra z pokryciem siatkowym   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 87, Zeszyt: 7, Strony: 48-51
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2011
   
 7. Determining local values of the heat transfer coefficient on a fin surface   20 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 31, Zeszyt: 8, Strony: 947-955
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2007
   
 8. The infrared measurement of form deviations of machine parts in motion   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement
  Tom: 40, Zeszyt: 1, Strony: 28-35
  Stanisław Adamczak, Tadeusz Orzechowski, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2007
   
 9. Thermal activity on landfills   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 33, Zeszyt: 2, Strony: 257-264
  Maria Żygadło, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2007
   
 10. Surface extension in layered structures with the use of metal meshes for heat-transfer enhancement   10 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics of Composite Materials
  Tom: 40, Zeszyt: 2, Strony: 159-168
  Rafał Chatys, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2004
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Boiling on fins with wire screen of variable effective conductivity   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Zeszyt: 02085, Strony: 1-5
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Energy savings due to building insulation of different thickness   15 pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Tom: 14, Zeszyt: 01030, Strony: 1-7
  Tadeusz Orzechowski, Mateusz Orzechowski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Leidenfrost boiling of water droplet   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 1437, Zeszyt: 02086, Strony: 1-4
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Evaluation of thermal conditions inside a vehicle cabin   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02085, Strony: 1-5
  Tadeusz Orzechowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2016
   
 5. Evaporation of the Leidenfrost droplet located on a thin metal foil   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 157, Zeszyt: 157, Strony: 131-138
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Quasi-stationary phase change heat transfer on a fin   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02086, Strony: 1-5
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec
  Opublikowano: 2016
   
 7. Boiling heat transfer on fins – experimental and numerical procedure   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Fluid Mechanics 2013, Kutná Hora 19th -22rd November 2013
  Tom: 67, Strony: 523 – 529
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2014
   
 8. Free convection on a refrigerator's condenser   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Fluid Mechanics 2013, Kutná Hora 19th -22rd November 2013
  Tom: 67, Strony: 530-534
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Modyfikacja miszmetalem skutecznym sposobem podwyższania właściwości staliw dla energetyki   4 pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka
  Zeszyt: 11, Strony: 657-660
  Piotr Furmańczyk, Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Optymalizacja grubości izolacji cieplnej budynku ze względu na koszty inwestycyjne   10 pkt
  w czasopiśmie:   Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
  Tom: 47, Zeszyt: 6, Strony: 229
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Komfort cieplny w kabinie samochodu – badania eksperymentalne.   5 pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Tom: 261, Zeszyt: 12, Strony: 1171-1174
  Tadeusz Orzechowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2015
   
 4. Technologie materiałów zmiennofazowych w transporcie   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Tom: 261, Zeszyt: 12, Strony: 2789-2793
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec
  Opublikowano: 2015
   
 5. Studium kształtu kropli wody w warunkach Leidenfrosta   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
  Tom: 31, Zeszyt: 86 (1/14), Strony: 59-66
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2014
   
 6. Wpływ właściwości absorpcyjnych farb na komfort cieplny w pomieszczeniu   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
  Tom: 45/8, Zeszyt: 8, Strony: 312-316
  Tadeusz Orzechowski, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2014
   
 7. Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrze z pokryciem metalowo-włóknistym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
  Tom: XXXI, Zeszyt: 86 (nr 2/2014), Strony: 231-238
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2014
   
 8. Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - przegląd stosowanych materiałów   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
  Tom: 44, Zeszyt: 1, Strony: 3-7
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec
  Opublikowano: 2013
   
 9. Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - modelowanie pracy akumulatora ciepła   5 pkt
  w czasopiśmie:   Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
  Tom: T 43, Zeszyt: 10, Strony: 446-448
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2012
   
 10. Magazynowanie energii solarnej na przykładzie zasobnika z parafiną   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 4, Strony: 28-34
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   
 11. Wybrane zagadnienia w praktyce pomiarów termowizyjnych   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 32-36
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2010
   
 12. Wymiana ciepła na żebrach z metalowo włóknistym pokryciem kapilarno-porowatym   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6, Strony: 144-145
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 13. Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchniach nieizotermicznych - metodyka obliczeń   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6, Strony: 142-143
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   
 14. Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ze złożonym pokryciem siatkowym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6s, Strony: 177-178
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2006
   
 15. Infrared mapping technique usage for evaluating the condition of cooperating frictional elements of a drum brake   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Transport / Archiwum Transportu
  Tom: 18, Zeszyt: 2, Strony: 53-65
  Tomasz Lech Stańczyk, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2006
   
 16. Zagadnienie Stefana dla żebra pracującego przy wrzeniu   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6s, Strony: 179-180
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2006
   
 17. Application of the thermovision method to the assessment of roundness profiles of elements in motion   6 pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 275-284
  Stanisław Adamczak, Tadeusz Orzechowski, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2004
   
 18. Badania termowizyjne jako narzędzie do szacowania wpływu parametrów pracy emitora na propagację zanieczyszczeń powietrza   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
  Tom: 38, Zeszyt: 4, Strony: 139-145
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   
 19. Boiling heat transfer on ribs with temperature dependent conductivity   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Turbulence : international journal
  Tom: 10, Strony: 91-98
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   
 20. On determining the temperature dependent heat transfer coefficient   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 69-88
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2003
   
 21. Wymiana ciepła przy wrzeniu na mikropowierzchniach umocnionych włóknem węglowym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: Nr 5, Strony: 149-150
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2003
   
 22. Zastosowanie metod termowizyjnych do określania parametrów laserów technologicznych przy laserowej obróbce cieplnej stali   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 24, Zeszyt: 6, Strony: 267-270
  Wojciech Depczyński, Tadeusz Orzechowski, Karol Przybyłowicz
  Opublikowano: 2003
   
 23. Analiza przydatności metody badania powłok antyrefleksyjnych za pomocą termowizji   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 23, Zeszyt: 5, Strony: 669-671
  Karol Przybyłowicz, Tadeusz Orzechowski, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2002
   
 24. Influence of the state of the mating friction elements of the drum brake on the outer thermal field   6 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions (Rozprawy Inżynierskie)
  Tom: 50, Zeszyt: 1-2, Strony: 19-34
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2002
   
 25. Technika pomiarów termowizyjnych w diagnostyce maszyn   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 48, Zeszyt: 4, Strony: 18-20
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2002
   
 26. Analysis of the boiling heat transfer from a microstructure-covered fin   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 22, Zeszyt: 3-4, Strony: 77-94
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 27. Intensification of the heat exchange process on laser-beam modified surface   6 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 101-115
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 28. Temperatura jako sygnał diagnostyczny bębna hamulca, charakteryzujący rodzaj i stopień zużycia pary trącej: szczęka - bęben   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 3, Strony: 9-16
  Tadeusz Orzechowski, Tomasz Lech Stańczyk, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2001
   
 29. Identyfikacja lokalnej wartości współczynnika przejmowania ciepła z wykorzystaniem techniki termowizyjnej   6 pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 101-113
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Heat Supply Improvement by Solar System Cooperation
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 4th International Conferenece on Contemoprary Problems of Thermal Enginnering
  Strony: 427-436
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec
  Opublikowano: 2016
   
 2. Heat transfer on fins with anisotropic coating
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering
  Strony: 405-413
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena stanu termicznego wnętrza kabiny samochodu
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 5153-5160
  Tadeusz Orzechowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wykorzystanie rurek ciepła w układzie wentylacji pojazdu
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 5161-5168
  Tadeusz Orzechowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2015
   
 5. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  An experimental investigation of drop evaporation under film boiling regime
  w czasopiśmie:   8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics, Book of Abstracts; 2013, paper no. 153.
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Boiling heat transfer enhancement on a long fin coated with wire mesh structures
  w czasopiśmie:   Book of Abstracts, 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Editors: P.J. Coelho, M. Costa
  Zeszyt: 60
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2013
   
 7. Experimental analysis of the local heat transfer coefficient on a fin operating in boiling
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Editor: prof. Jozef Markoš,
  Strony: 805 – 812
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2013
   
 8. Heat pump COP improvement by solar system cooperation
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic
  Strony: 219-223
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2013
   
 9. Analiza pracy powierzchni wymiennikowych z mikropokryciem intensyfikującym wymianę ciepła przy zmianie fazy czynnika roboczego
  w czasopiśmie:   ,
  Strony: 2.25/5.02
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2012
   
 10. Analysis of the droplet film boiling heat transfer under ambient pressure
  w czasopiśmie:   Silesian University of Technology (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej) Edited by Wojciech Stanek, Michał Budnik, Lucyna Czarnowska
  Strony: 235-236
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2012
   
 11. Heat storage tank operation with a phase change bed-numerical calculations
  w czasopiśmie:   the 15th Conference for Junior Researchers Science for Future, Engineering Systems for Building
  Strony: 93-97
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2012
   
 12. Phase change heat transfer under critical conditions on the example of the large droplet
  w czasopiśmie:   Engineering Systems for Building. The 15th Conference for Junior Researches Science for Future. Vilnius University
  Strony: 98-101
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2012
   
 13. Analiza pracy akumulatora ciepła w układzie kolektora słonecznego
  w czasopiśmie:   "Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska" tom II, por red. naukową S. Anisimowa, J. Danielewicza, E. Szczechowiaka, G. Bartnickiego, M. Klimczaka, Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
  Strony: 129-136
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   
 14. Effectiveness of a fin with capillary porous coating in ethanol pool boiling
  w czasopiśmie:   Workshop: Computational Methods for Multiphase Flows. Book of Abstracts and Lecture Support, Wieżyca k. Gdańska
  Strony: 45
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2011
   
 15. Effectiveness of fin mesh covering in ethanol pool boiling
  w czasopiśmie:   Thermodynamics in Science and Technology. Edited by L. Bogusławski. Poznań University of Technology Part 1
  Strony: 158-164
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2011
   
 16. Heat transfer coefficient components analysis in the case of large droplets in the range of film boiling
  w czasopiśmie:   Book of Abstracts and Lecture Support, Computational Methods for Multiphase Flows
  Strony: 58
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Heat transfer coefficient components of the large droplets of water in the range of film boiling
  w czasopiśmie:   Published by University of Żilina, Slovak Republic, Printed by EDIS-Żilina University publisher, Proceedings, Section 5: Material Engineering - Mechanical Engineering Technologies
  Strony: 137-140
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   
 18. Solar energy storage on the example of a paraffin tank
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2011: 9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Zilina 27.06-29.06, 2011 - Slovak Republic. Ed. by Alan Vaško, Peter Brida, Copyright by University of Žilina
  Strony: 133-136
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   
 19. Intensyfikacja wymiany ciepła na przykładzie powierzchni osiatkowanej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk Nauki Techniczne: Elektryka Nr 15. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 15, Strony: 135-141
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2010
   
 20. Analysis of boiling heat transfer on the non isothermal surface covered with selected wire mesh structures
  w czasopiśmie:   Proc. of 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Krakow.
  Strony: 2159-2166
  Łukasz Jan Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   
 21. Boiling Heat Transfer on Fins Covered with Thin Wire Mesh Structure
  w czasopiśmie:   Material Engineering. Mechanical Engineering Technologies. TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers
  Strony: 165-168
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 22. Boiling heat transfer on the fin with laser beam modified surface
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Int. Symp. on Convective Heat and Mass Transfer in Sustainable Energy - Conv-09. April 26 – May 1, 2009, Hammamet, Tunisia.
  Zeszyt: 223, Strony: 1-14
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   
 23. Boiling heat transfer performance on single and double net layered surface. (Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchni z pojedynczą i podwójną warstwą siatki)
  w czasopiśmie:   VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems. Wieżyca 31.05-2.06.2009.
  Strony: 30
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 24. Evaluation of boiling heat transfer coefficients on fin’s smooth surface
  w czasopiśmie:   Material Engineering. Mechanical Engineering Technologies. TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers
  Strony: 169-172
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 25. Investigation of boiling heat transfer on the aluminum fin’s smooth surface (Badanie wymiany ciepła przy wrzeniu na gładkich aluminiowych żebrach
  w czasopiśmie:   VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems. Wieżyca 31.05-2.06.2009
  Strony: 29
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 26. Metodyka Pomiarów Termowizyjnych
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 22.09 – 24.09.2009
  Strony: 617
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 27. Nucleate boiling heat transfer on the fin with laser beam modified surface
  w czasopiśmie:   Int. Symp. on Convective Heat and Mass Transfer in Sustainable Energy -Conv-09. April 26 – May 1, 2009, Hammamet, Tunisia.
  Strony: 418-421
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   
 28. Odparowanie kropli wody z powierzchni o temperaturze powyżej punktu Leidenfrosta
  w czasopiśmie:   IX Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych, Gdańsk 17-19 czerwca 2009
  Strony: 51-52
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 29. Odparowanie kropli wody z powierzchni o temperaturze powyżej punktu Leidenfrosta
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Tom: 13, Strony: 339-345
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   
 30. Wymiana ciepła na żebrach z metalowo włóknistym pokryciem kapilarno-porowatym
  w czasopiśmie:   IX Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych, Gdańsk 17-19 czerwca 2009.
  Strony: 50-51
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 31. Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchni z pojedynczą i podwójną warstwą siatki
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn
  Strony: 331-338
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 32. Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchniach nieizotermicznych – metodyka obliczeń
  w czasopiśmie:   IX Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych, Gdańsk 17-19 czerwca 2009.
  Strony: 49-50
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   
 33. PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI POMIAROWYCH DŁUGOFALOWYCH KAMER TERMOWIZYJNYCH O RÓŻNYCH MATRYCACH
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 221
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Zwierzchowska, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   
 34. Porównanie możliwości pomiarowych długofalowych kamer termowizyjnych o różnych matrycach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn
  Tom: 11, Strony: 221-227
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   
 35. WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI ABSORPCYJNYCH ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ NA ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII DO CHŁODZENIA
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 229
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Zwierzchowska, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   
 36. Wpływ właściwości absorpcyjnych elewacji zewnętrznej na zapotrzebowanie energii do chłodzenia
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn
  Tom: 11, Strony: 229-238
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   
 37. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Boiling heat transfer on surfaces with variable conductivity
  w czasopiśmie:   Symposium and VII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems, Gdańsk/Wierzyca 18-20.06.2007
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2007
   
 38. Wymiana ciepła przy wrzeniu pęcherzykowym na żebrze z dwuwarstwową strukturą siatkową
  w czasopiśmie:   XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin -Darłówko, 2007
  Zeszyt: 2, Strony: 763-767
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2007
   
 39. Wymiana ciepła przy wrzeniu pęcherzykowym na żebrze z dwuwarstwową strukturą siatkową
  w czasopiśmie:   Materiały „XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy”, Koszalin – Darłówek,
  Strony: 763-768
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2007
   
 40. Mikropowierzchnie strukturalne w wymianie ciepła
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. "Terotechnologia 2006", Zeszyty Naukowe PŚk seria „Budowa i Eksploatacja Maszyn”, Kielce 2006
  Strony: 171-177
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2006
   
 41. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Thermal activity on landfills
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Postęp w inżynierii środowiska.
  Maria Żygadło, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2006
   
 42. Thermovision inspection of air polluting emitters
  w czasopiśmie:   Pollution Engineering
  Tom: 38, Zeszyt: 7, Strony: 22-25
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2006
   
 43. A receiver feedback aggregation in ANTS environment   3 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   SoftCOM 2005, 13 international conference on Software, telecommunications & computer networks, September 15–17, 2005 Split, Marina Frapa (Croatia)
  Strony: 1-1
  Agnieszka Chodorek, Robert Ryszard Chodorek, Tomasz Orzechowski
  Opublikowano: 2005
   
 44. Efficiency and effectiveness estimation of microstructure covered fins fabricated of a materiał of non - uniform conductivity
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems. HEAT 2005, 26-30.06.2005, Gdańsk.
  Strony: 415-420
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2005
   
 45. Pomiar lokalnej wartości współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni żebra z wykorzystaniem techniki termowizyjnej
  w czasopiśmie:   III Polsko - Ukraińska Konferencja "Mechanika i Informatyka", Chmielnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina
  Strony: 86-89
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2005
   
 46. Termowizja jako narzędzie do oceny stanu technicznego urządzeń
  w czasopiśmie:   Polsko - Ukraińska Konferencja "Mechanika i Informatyka", Chmielnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina.
  Strony: 39-43
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2005
   
 47. Uwarunkowania pomiarowe termowizji do oceny stanu technicznego obiektów - przykłady zastosowań
  w czasopiśmie:   WISNIK Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, Ukraina,
  Tom: 2/1, Zeszyt: 5, Strony: 70-75
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2005
   
 48. A 2d ill-posed problem in predicting boiling heat transfer coefficient.
  w czasopiśmie:   3rd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa-Italy
  Strony: ts07
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2004
   
 49. Analysis of the influance of the surface roughness on the heat transfer from extended surfaces
  w czasopiśmie:   CEEPUS. Science Report. Project PL - 127. Measuring Technology in Advanced Machines Manufacturing Systems.
  Strony: 115-124
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2004
   
 50. Boiling heat transfer on enhanced carbon fibre reinforced microcoatings.
  w czasopiśmie:   3rd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa-Italy
  Strony: mt10
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2004
   
 51. The Impact of the Technical Condition of Emitters Thermal Insulation on the Spread of Air Pollutants
  w czasopiśmie:   Proc. X Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Energy Sources, Międzyzdroje
  Strony: 774-784
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2004
   
 52. The impact of the termal condition of emitter's thermal insulation of the spread of air pollutants
  w czasopiśmie:   X International Conference "Heat Transfer and Renewable Sources of Energy", Szczecin 2004 r.
  Strony: 777-784
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2004
   
 53. A New Generation of Coatings for Boiling Heat Transfer Improvement: Thermal Investigation
  w czasopiśmie:   NOVEL AND EMERGING VEHICLE AND VEHICLE TECHNOLOGY CONCEPTS, Brussels 7-11.04.2003
  Zeszyt: 59, Strony: 1-8
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2003
   
 54. Analysis of the heat transfer from fin longitudinal surface
  w czasopiśmie:   PAMM – Proc. Appl. Math. Mech
  Tom: 2, Strony: 366-367
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, Dariusz Sznajder
  Opublikowano: 2003
   
 55. Analysis of the heat transfer from fin longitudinal surface
  w czasopiśmie:   WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim (Proceedings of Applied Mathematics and Mechanics)
  Strony: 366-367
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, D. Sznajder
  Opublikowano: 2003
   
 56. Analysis pool boiling enhancement on large and small-scale extended surfaces
  w czasopiśmie:   Strojnicky Casopis (Journal of Mechanical Engineering)
  Zeszyt: 54, Strony: 38-48
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2003
   
 57. Analiza dwuwymiarowego źle uwarunkowanego zagadnienia wymiany ciepła w żebrze
  w czasopiśmie:   Międzynarodowe Sympozjum: WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGI Międzyzdroje, 12-15.09. Szczecin 2002, ISBN 83-88764-81
  Strony: 46-47
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, Dariusz Sznajder
  Opublikowano: 2002
   
 58. Analysis of 2D ill-posed problem of heat transfer in a rib
  w czasopiśmie:   Heat transfer and renewable sources of energy, TU Szczecin, J.Mikielewicz and W.Nowak (Editors)
  Strony: 145-152
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, D. Sznajder
  Opublikowano: 2002
   
 59. Analysis of the 2D ill-posed problem of heat transfer in a rib
  w czasopiśmie:   Heat transfer and Renewable Sources of Energy 2002, J. Mikielewicz and W. Nowak (Editors) (ISBN 83-88764-76-4)
  Strony: 145-152
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, Dariusz Sznajder
  Opublikowano: 2002
   
 60. Analysis of the heat transfer from fin longitudinal surface
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2002
  Strony: 96-97
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, D. Sznajder
  Opublikowano: 2002
   
 61. Badania porównawcze jakości połączeń powłok warstwowych ze względu na intensyfikacje wymiany ciepła
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej
  Zeszyt: 22, Strony: 199-206
  Rafał Chatys, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2002
   
 62. Boiling heat transfer intensification on punched fin's surface
  w czasopiśmie:   III Intern. Conference, Transport Phenomena in Multiphase Systems - HEAT 2002, Baranów Sandomierski
  Strony: 393-398
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2002
   
 63. Surface development with the use of complex composite layers for boiling heat transfer enhancement
  w czasopiśmie:   XII International Conference on Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia
  Strony: 46-47
  Rafał Chatys, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2002
   
 64. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Termowizja czyli jak diagnozować własnego zwierzaka
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Tadeusz Orzechowski, M. Moskwa, A. Otwinowska
  Opublikowano: 2002
   
 65. Analiza przydatności pokryć absorpcyjnych powierzchni w laserowej technologii obróbki metali
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
  Zeszyt: 50, Strony: 105-112
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 66. Badanie wymiany ciepła przy wrzeniu na prętach z jednorodnym pokryciem siatkowym
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, 3-6.09.
  Tom: 2, Strony: 153-160
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 67. Diagnostyka termalna maszyn i urządzeń technologicznych na przykładzie hamulca bębnowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 74, Strony: 75-85
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 68. Thermovision investigations of landfills in diagnosis of environmental state
  w czasopiśmie:   IVth Waste Forum, Poznań-Piła 2001r, str
  Strony: 433-441
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 69. Widzieć więcej, czyli wybrane właściwości promieniowania podczerwonego
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: Prez. Festiwalowe, Strony: 258-261
  Tadeusz Orzechowski, M. Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 70. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Związki temperatury bębna hamulcowego z błędami wykonania i montażu
  w czasopiśmie:   IX Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 71. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badania terenowe migracji zanieczyszczeń w gruncie techniką termowizyjną raport dla Urzędu Miasta w Kielcach, Kielce
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Tadeusz Orzechowski, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   
 72. Badania współczynnika przewodzenia ciepła dla zapraw murarskich z dodatkiem frezowanych odpadów styropianowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 38, Strony: 88-92
  Tadeusz Orzechowski, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2000
   
 73. Diagnostyka maszyn i urządzeń technologicznych z zastosowaniem techniki pomiarów termowizyjnych
  w czasopiśmie:   VI Sympozjum "METROLOGIA W SYSTEMACH JAKOŚCI", Kielce 2000
  Tom: 2, Strony: 151-162
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2000
   
 74. Heat polynomials method applied to a transient inverse heat conduction problem concerning a vehicle beake drum
  w czasopiśmie:   GAMM’2000 – Goettingen. Book of Abstracts
  Strony: 110-111
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2000
   
 75. Heat Polynomials Method Applied to a Transient Inverse Heat Conduction Problem Concerning a Vehicle Brake Drum
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2000
  Tom: 4, Strony: 110-111
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2000
   
 76. Monitorowanie przemian biochemicznych w składowiskach odpadów techniką termowizyjną
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Krajowa "TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI", Łódź 2000
  Strony: 120-125
  Maria Żygadło, Tadeusz Orzechowski, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2000
   
 77. Monitorowanie przemian biotermicznych w składowiskach odpadów techniką termowizyjną
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z IV Konferencji Krajowej, Termografia i termometria w podczerwieni
  Strony: 120-125
  Maria Żygadło, Tadeusz Orzechowski, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2000
   
 78. TERMOWIZJA?-ależ to bardzo proste
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: Prez. Festiwalowe, Strony: 211-213
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2000
   
 79. Thermal conductivity testing of building mortars mixed with foamed polustyrene
  w czasopiśmie:   WARMEAUSTAUSCH UND ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN VIII INTERNATIONALES SYMPOSIUM, Szczecin-Łeba 2000
  Tom: 1, Strony: 299-301
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2000
   
 80. Type of Frictional Couple Co-operation Analysis with the Use of Thermovision Camera
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2000
  Tom: 4
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2000
   
 81. Wykorzystanie rozkładu pola temperatury do określenia lokalnych wartości współczynnika przejmowania ciepła
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Krajowa "TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI", Łódź 2000
  Strony: 90-94
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2000
   
 82. Analiza termograficzna zewnętrznej powierzchni bębna hamulcowego dla różnych rodzajów jego zużycia
  w czasopiśmie:   XVII ZJAZD TERMODYNAMIKÓW, Konferencja Naukowa, POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T.KOŚCIUSZKI, Zakopane 1999
  Strony: 1045-1051
  Tadeusz Orzechowski, Tomasz Stańczyk, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 1999
   
 83. Badanie współpracy pary trącej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 70, Strony: 15-23
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 1999
   
 84. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  The Measurement of Heat Losses to the Environment with Two Techniques
  w czasopiśmie:   III Baltic Heat Transfer Conference, Institute of Fluid Flow Machinery, Gdańsk 1999
  Tadeusz Orzechowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 1999
   
 85. Dissipation fields of the energy of plastic flow in elements shaped by the SADSF method
  w czasopiśmie:   XVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, PAN, Jachranka 1998
  Witold Bodaszewski, Adam Rozenau, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 1998
   
 86. Heat Accumulator Performance Analysis with Restorable Inorganic Bed
  w czasopiśmie:   WARMEAUSTAUSCH UND ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN VII INTERNATIONALES SYMPOSIUM, Świnoujście 1998
  Strony: 277-282
  Tadeusz Orzechowski, E. Kulig
  Opublikowano: 1998
   
 87. Utylizacja popiołów lotnych w przemyśle cementowym
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowa na XXX lecie Politechniki Świętokrzyskiej, czerwiec 1995,
  Strony: s.145-153
  Tadeusz Orzechowski, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1995
   

Monografie
 1. Systemy, technologie i urządzenia energetyczne - praca zbiorowa pod redakcją Jana Talera
  Tom: II
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2010
   
 2. Wymiana ciepła przy wrzeniu na zebrach z mikropowierzchnią strukturalną   14 pkt
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2003
   

Rozdziały w monografiach
 1. WPŁYW KOLORU ELEWACJI BUDYNKU NA ZUŻYCIE ENERGII THE INFLUENCE OF COLOR ON THE FACADE OF THE BUILDING ENERGY CONSUMPTION   5 (2,50) pkt
  w książce:   Współczesne problemy termodynamiki
  Strony: 368-378
  Tadeusz Orzechowski, Paweł Lesiak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analysis of the droplet film boiling heat transfer under ambient pressure
  w książce:   Contemporary problems of thermal engioneering
  Strony: 235-236
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2012
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Heat transfer coefficient components of the large droplets of water in the range of film boiling
  w książce:   Material Engineering - Mechanical Engineering Technologies
  Strony: 137-140
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Boiloling heat transfer on the fin laser beam modified surface
  w książce:   Convective Heat and mass transfer in sustainable energy
  Zeszyt: 223, Strony: 1-14
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Odparowanie kropli wody z powierzchni o temperaturze powyżej punktu Leidenfrosta
  w książce:   Nauki techniczne - Budowa i eksploatacja maszyn.
  Strony: 339-345
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   
 6. Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchniach modyfikowanych wiązką lasera   3 pkt
  w książce:   XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików, Termodynamika w nauce i gospodarce, t.II
  Strony: 156-161
  Tadeusz Orzechowski, Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2008
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Boiling heat transfer on surfaces with variable conductivity
  w książce:   Modelling of multiphase flows in thermo - chemical systems
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2007
   
 8. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Boiling heat transfer on surfaces covered with copper fibrous microstructures
  w książce:   Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, XI Międzynarodowa Konferencja Szczecin, 2006
  Strony: 613-619
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2006
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Measurement errors in thermovision diagnostics of machinery
  w książce:   Science Report CEEPUS Project PL-0007 Modern metrology in quality management systems
  Strony: 209-216
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2006
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analysis of the influence of the surface roughness on heat transfer from extended surfaces
  w książce:   Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems
  Strony: 115-124
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2004
   
 11. The diffusion sintering of metallic composites in the construction of highly efficient heat exchangers   3 pkt
  w książce:   Computer-aided systems for manufacture and measurement of machine elements.
  Strony: 61-72
  Rafał Chatys, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2003
   
 12. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Intensification of heat exchange by applying thermally sprayed coatings
  w książce:   Geometrical Surface Structure of Machine Parts
  Strony: 173-182
  Tadeusz Orzechowski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  PASSIVE TECHNOLOGIES OF REDUCING ENERGY CONSUMPTION IN BUILDINGS.
  w książce:   XI Copernican International Young scientists Conference
  Strony: 121
  Tadeusz Orzechowski, Paweł Lesiak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Nucleate boiling heat transfer on the fin with laser beam modified surface
  w książce:   Convective Heat and mass transfer in sustainable energy
  Tom: 2, Strony: 418-421
  Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1