O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Sylwia Bogusława Wciślik
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   sylwiazw@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-829
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
152
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3942576
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 8377
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 673
Dyscypliny KBN:*
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 33

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. A simple economic and heat transfer analysis of the nanoparticles use   20 pkt
  w czasopiśmie:   Chemical Papers
  Tom: 11696, Strony: 1-7
  Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analysis of D-2-law in case of Leidenfrost drop evaporation   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 59, Zeszyt: Complete, Strony: 230-237
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2014
   
 3. Instantaneous heat transfer for large drops levitating over a hot surface   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 73, Zeszyt: Complete, Strony: 110-117
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2014
   
 4. Experimental analysis of the drop film boiling at ambient pressure   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energy Conversion and Management
  Tom: 76, Strony: 918-924
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2013
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Evaporation of the Leidenfrost droplet located on a thin metal foil   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 157, Zeszyt: 157, Strony: 131-138
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Studium kształtu kropli wody w warunkach Leidenfrosta   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
  Tom: 31, Zeszyt: 86 (1/14), Strony: 59-66
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2014
   
 2. Wybrane zagadnienia w praktyce pomiarów termowizyjnych   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 32-36
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2010
   
 3. Wymiana ciepła na żebrach z metalowo włóknistym pokryciem kapilarno-porowatym   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6, Strony: 144-145
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Energy efficiency and economic analysis of the thermomodernization of forest lodges in the Świętokrzyski National Park   5 pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences 143, 02144 (2017)
  Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wpływ emisyjności na wyznaczenie temperatury obiektu za pomocą kamery termowizyjnej
  w czasopiśmie:   Materiały z XXII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i XXXIV Sejmik SKN
  Strony: 112
  Patrycja Sobieraj, Agnieszka Adamus, Aleksandra Bielecka, Anna Tyburczyk, Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2017
   
 3. Thermal infrared mapping of the Leidenfrost drop evaporation   5 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Physics: Conference Series
  Tom: 745, Zeszyt: 3, Strony: 032064
  Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2016
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  An experimental investigation of drop evaporation under film boiling regime
  w czasopiśmie:   8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics, Book of Abstracts; 2013, paper no. 153.
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Analysis of the droplet film boiling heat transfer under ambient pressure
  w czasopiśmie:   Silesian University of Technology (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej) Edited by Wojciech Stanek, Michał Budnik, Lucyna Czarnowska
  Strony: 235-236
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Phase change heat transfer under critical conditions on the example of the large droplet
  w czasopiśmie:   Engineering Systems for Building. The 15th Conference for Junior Researches Science for Future. Vilnius University
  Strony: 98-101
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Heat transfer coefficient components analysis in the case of large droplets in the range of film boiling
  w czasopiśmie:   Book of Abstracts and Lecture Support, Computational Methods for Multiphase Flows
  Strony: 58
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   
 8. Heat transfer coefficient components of the large droplets of water in the range of film boiling
  w czasopiśmie:   Published by University of Żilina, Slovak Republic, Printed by EDIS-Żilina University publisher, Proceedings, Section 5: Material Engineering - Mechanical Engineering Technologies
  Strony: 137-140
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   
 9. Boiling Heat Transfer on Fins Covered with Thin Wire Mesh Structure
  w czasopiśmie:   Material Engineering. Mechanical Engineering Technologies. TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers
  Strony: 165-168
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 10. Boiling heat transfer performance on single and double net layered surface. (Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchni z pojedynczą i podwójną warstwą siatki)
  w czasopiśmie:   VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems. Wieżyca 31.05-2.06.2009.
  Strony: 30
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 11. Evaluation of boiling heat transfer coefficients on fin’s smooth surface
  w czasopiśmie:   Material Engineering. Mechanical Engineering Technologies. TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers
  Strony: 169-172
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 12. Investigation of boiling heat transfer on the aluminum fin’s smooth surface (Badanie wymiany ciepła przy wrzeniu na gładkich aluminiowych żebrach
  w czasopiśmie:   VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems. Wieżyca 31.05-2.06.2009
  Strony: 29
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 13. Metodyka Pomiarów Termowizyjnych
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 22.09 – 24.09.2009
  Strony: 617
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 14. Odparowanie kropli wody z powierzchni o temperaturze powyżej punktu Leidenfrosta
  w czasopiśmie:   IX Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych, Gdańsk 17-19 czerwca 2009
  Strony: 51-52
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 15. Odparowanie kropli wody z powierzchni o temperaturze powyżej punktu Leidenfrosta
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Tom: 13, Strony: 339-345
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   
 16. Wymiana ciepła na żebrach z metalowo włóknistym pokryciem kapilarno-porowatym
  w czasopiśmie:   IX Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych, Gdańsk 17-19 czerwca 2009.
  Strony: 50-51
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 17. PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI POMIAROWYCH DŁUGOFALOWYCH KAMER TERMOWIZYJNYCH O RÓŻNYCH MATRYCACH
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 221
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Zwierzchowska, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   
 18. Porównanie możliwości pomiarowych długofalowych kamer termowizyjnych o różnych matrycach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn
  Tom: 11, Strony: 221-227
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   
 19. WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI ABSORPCYJNYCH ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ NA ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII DO CHŁODZENIA
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 229
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Zwierzchowska, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   
 20. Wpływ właściwości absorpcyjnych elewacji zewnętrznej na zapotrzebowanie energii do chłodzenia
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn
  Tom: 11, Strony: 229-238
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   

Monografie
 1. Systemy, technologie i urządzenia energetyczne - praca zbiorowa pod redakcją Jana Talera
  Tom: II
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analysis of the droplet film boiling heat transfer under ambient pressure
  w książce:   Contemporary problems of thermal engioneering
  Strony: 235-236
  Sylwia Wciślik, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2012
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Heat transfer coefficient components of the large droplets of water in the range of film boiling
  w książce:   Material Engineering - Mechanical Engineering Technologies
  Strony: 137-140
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Odparowanie kropli wody z powierzchni o temperaturze powyżej punktu Leidenfrosta
  w książce:   Nauki techniczne - Budowa i eksploatacja maszyn.
  Strony: 339-345
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Analiza wymiany ciepła w warunkach niestacjonarnego odparowania kropel
  Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1