O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   owsiak@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-651
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
4
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921408
LUDZIE NAUKI: 70807
USOS web: 701
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 779
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: technologia betonu, trwałość i diagnostyka betonu w konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 140

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Effect of lithium nitrate on the reaction between opal aggregate and sodium and potassium hydroxides in concrete over a long period of time   20 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES,
  Tom: 65, Zeszyt: 6, Strony: 773
  Justyna Zapała-Sławeta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2017
   
 2. The influence of haloysite addition on tobermorite formation in CaO and quartz mix under hydrotermal conditions   15 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 5, Strony: 426-433
  Zdzisława Owsiak, Anna Skawińka, Tomasz Baran, Klaudia Hernik
  Opublikowano: 2017
   
 3. The Influence of Metahalloysite on the Properties of Autoklaved Aerated Concrete   15 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: XXII, Zeszyt: 1, Strony: 18-25
  Zdzisława Owsiak, Anna Skawińska
  Opublikowano: 2017
   
 4. Effect of zeolite exposed to ion-exchange with ammonium chloride on reaction of sodium and potassium hydroxides with gravel aggregate   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 21, Zeszyt: 2, Strony: 79-85
  Przemysław Czapik, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2016
   
 5. The role of lithium compounds in mitigating alkali-gravel aggregate reaction   40 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 115, Strony: 299-303
  Justyna Zapała-Sławeta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2016
   
 6. Diagnosis of concrete structures distress due to alkali-aggregate reaction   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 23-29
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2015
   
 7. Interfacial transition zone of cement paste-reactive aggregate in cement-zeolite mortars   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 31-34
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2015
   
 8. The evaluation of the influence of mineral additives on the durability of self-compacting concretes   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   KSCE Journal of Civil Engineering
  Tom: 19, Zeszyt: 4, Strony: 1002-1008
  Zdzisława Owsiak, Wioletta Grzmil
  Opublikowano: 2015
   
 9. The influence of halloysite additive on the performance of autoclaved aerated concrete   25 pkt
  w czasopiśmie:   Ceramics-Silikaty
  Tom: 59, Zeszyt: 1, Strony: 24-28
  Zdzisława Owsiak, Anna Sołtys
  Opublikowano: 2015
   
 10. The lithium nitrate effect on the concrete expansion caused by alkali-silicate reaction in concrete of gravel aggregate   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: XX, Zeszyt: 1, Strony: 25-31
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2015
   
 11. Zbadanie wpływu dodatku clinoptilolitu na zmniejszenie ekspansji zapraw z kruszywem reaktywnym   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 152-157
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2014
   
 12. Ograniczenie ekspansji betonu spowodowanej reakcją alkaliów z kruszywem przez dodatek zeolitu   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 18/80, Zeszyt: 5, Strony: 310-320
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2013
   
 13. The course of the alkali-aggregate reaction in the presence of lithium nitrate   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ceramics-Silikaty
  Tom: 57, Zeszyt: 2, Strony: 138-145
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2013
   
 14. The influence of carbonation of self-compacting concrete with granulated blastfurnace slag addition on its chosen properties   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 18/80, Zeszyt: 3, Strony: 137-144
  Zdzisława Owsiak, Wioletta Grzmil
  Opublikowano: 2013
   
 15. Sources of the Gravel Aggregate Reaction with Alkalis in Concrete   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 149-153
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2012
   
 16. Role of Delayed Ettringite Formation and Alkali-Silica Reaction in of Concrete Microstructure   27 pkt
  w czasopiśmie:   Ceramics-Silikaty
  Tom: 1, Strony: 20-31
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2010
   
 17. Dependence between the composition of pore solution and the expansion of mortar containing reactive aggregate   20 pkt
  w czasopiśmie:   Ceramics-Silikaty
  Tom: 49, Zeszyt: 2, Strony: 109-114
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2005
   
 18. Alkali-aggregate reaction in concrete containing high-alkali cement and granite aggregate   24 pkt
  w czasopiśmie:   Cement and Concrete Research
  Tom: 34, Zeszyt: 1, Strony: 7-11
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2004
   
 19. Microstructure of alkali-silica reaction products in conventional standard and accelerated testing   6 pkt
  w czasopiśmie:   Ceramics-Silikaty
  Tom: 47, Zeszyt: 3, Strony: 108-115
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2003
   
 20. Optimization of concrete mix water volume in press concretes
  w czasopiśmie:   Cement and Concrete Research
  Tom: 10, Zeszyt: 6, Strony: 853-859
  Zbigniew Rusin, Jerzy Piasta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1980
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  The use of lithium compounds for inhibiting alkali-aggregate reaction effects in pavement structure
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series:Materials Science and Engineering
  Tom: 356, Strony: 1-11
  Justyna Zapała-Sławeta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2018
   
 2. Analysing the Pozzolanic Reactivity of Chalcedony Dust in Cement Paste   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science & Engineering
  Tom: 245, Strony: 1-6
  Zdzisława Owsiak, Agnieszka Mazur
  Opublikowano: 2017
   
 3. Effects of Bentonite Additives on Autoclaved Sand-Lime Product Properties   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 251, Strony: 1-7
  Zdzisława Owsiak, Paulina Kostrzewa
  Opublikowano: 2017
   
 4. Influence of Exposure Conditions on the Efficacy of Lithium Nitrate in Mitigating Alkali Silica Reaction   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science & Engineering - IOP
  Tom: 245, Zeszyt: 245, Strony: 1-7
  Justyna Zapała-Sławeta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2017
   
 5. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Next problems with the raily prestressed sleepers cracking in concrete as an effect of delayed ettringite formation
  w czasopiśmie:   Bearning Capacity of Roads Railways and Airfield
  Strony: 2069-2075
  Zdzisława Owsiak, Józef Jasiczak
  Opublikowano: 2017
   
 6. Effect of chalcedony dust on ASR in mortars of reactive aggregate   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 475-480
  Zdzisława Owsiak, Agnieszka Mazur
  Opublikowano: 2015
   
 7. Effect of Microstructure on Frost Durability of Rock in the Context of Diagnostic Needs   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 177-184
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2015
   
 8. Properties of autoclaved aerated concrete with halloysite under industrial conditions   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 214-219
  Zdzisława Owsiak, Anna Sołtys, Piotr Sztąboroski, Monika Mazur
  Opublikowano: 2015
   
 9. The alkaline reactivity of opal in mortars modified with lithium nitrate   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 65, Strony: 57-62
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2013
   
 10. The impact of lithium polysilicate on the microstructure of sand-lime products   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 250-253, Zeszyt: 1-4, Strony: 718-721
  Ryszard Dachowski, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2011
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The evaluation of the effect of chalcedony dust on the reaction of alkalis with reactive aggregate in cement mortars   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 19-27
  Zdzisława Owsiak, Agnieszka Mazur, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2018
   
 2. Ceiling damage due to swelling of slag aggregate in teriva concrete filler blocks   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: IX, Zeszyt: 3, Strony: 199-206
  Zdzisława Owsiak, Lesław Hebda
  Opublikowano: 2017
   
 3. Action of chlorides on concrete elements of an indoor swimming pool   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 24, Strony: 112-117
  Zdzisława Owsiak, Paulina Szymkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wpływ haloizytu na ukąłd CaO-SiO2-H2O w warunkach hydrotermalnych   8 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Ceramiczne
  Tom: 67, Zeszyt: 1, Strony: 67-70
  Zdzisława Owsiak, Anna Sołtys
  Opublikowano: 2015
   
 5. Assessment gravel aggregate reactivity with alkalis in relation to methods of test   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 441-451
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2014
   
 6. Przyczyna stanu awaryjnego dachu hali przemysłowej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 3, Strony: 142-146
  Andrzej Żaboklicki, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2014
   
 7. The influence of co-combusted biomass-coal fly ash on limiting alkali-silica reaction   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 2, Strony: 26-32
  Zdzisława Owsiak, Agnieszka Wójcik
  Opublikowano: 2014
   
 8. Autoclaved cellular concrete as an environmentally friendly construction materials   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 18-21
  Zdzisława Owsiak, Anna Sołtys
  Opublikowano: 2013
   
 9. Kruszywo jako przyczyna uszkodzenia betonu   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Tom: 5, Zeszyt: 5, Strony: 60-62
  Wojciech Piasta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2012
   
 10. Methods of investigation of alkali-carbonate reaction in concrete based on the tests of aggregate reactivity   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 18-24
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2011
   
 11. Review of the laboratory methods applied to assess the reactivity of alkaline siliceous aggregates in concrete   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 1, Strony: 21-26
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała
  Opublikowano: 2011
   
 12. REVIEW OF THE LABORATORY METHODS APPLIED TO ASSESS THE REACTIVITY OF ALKALINE SILICEOUS AGGREGATES IN CONCRETE   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Strony: 21-26
  Justyna Zapała-Sławeta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2011
   
 13. Wpływ warunków dojrzewania betonu na opóźnione powstawanie ettringitu i reakcję alkalia-krzemionka   9 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 15/77, Zeszyt: 1, Strony: 3-9
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2010
   
 14. The course of alkali-aggregate reactions in concrete   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 54, Zeszyt: 3, Strony: 593-608
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2008
   
 15. Wpływ alkaliów zawartych w składnikach betonu na przebieg reakcji alkalia - kruszywo   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Zeszyt: 5s/A, Strony: 241-246
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2008
   
 16. Wpływ dodatków mineralnych na ekspansję zapraw dojrzewających w podwyższonej temperaturze   6 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 13/75, Zeszyt: 1, Strony: 33-39
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2008
   
 17. Ocena stanu betonu w elementach wiaduktu drogowego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 78, Zeszyt: 5, Strony: 24-27
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2007
   
 18. Znaczenie ettringitu towarzyszącego reakcji kruszywa z alkaliami w kilkuletnich zaprawach   6 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 12/74, Zeszyt: 1, Strony: 40-46
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2007
   
 19. Reakcja kruszywa z alkaliami w przypadku stosowania cementu o małej zawartości sodu i potasu   4 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 11/73, Zeszyt: 4, Strony: 241-246
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2006
   
 20. Ocena reaktywności kruszyw krzemionkowych z alkaliami   4 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 12, Strony: 10-11
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2005
   
 21. Wpływ reakcji alkaliów z kruszywem krzemionkowym na trwałość betonu   4 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 10/72, Zeszyt: 2, Strony: 92-95
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2005
   
 22. Wpływ wypełniaczy mineralnych na właściwości betonu samozagęszczalnego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 76, Zeszyt: 11, Strony: 20-24
  Zdzisława Owsiak, Marcin Janaszek, Paweł Kalinkowski
  Opublikowano: 2005
   
 23. Rola wodorotlenku wapnia w reakcji alkaliów z krzemionką   4 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 8/70, Zeszyt: 5, Strony: 159-163
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2003
   
 24. Wpływ składu cementu na zmiany liniowe zaprawy w badaniu reakcji alkalia-krzemionka metodą przyspieszoną   4 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 7/69, Zeszyt: 2, Strony: 71-74
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2002
   
 25. Przechodzenie alkaliów z kruszywa do roztworów w porach betonu   4 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 6/68, Zeszyt: 4, Strony: 151-153
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2001
   
 26. Wpływ fazy ciekłej w betonie na reakcję alkalia-krzemionka   4 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 6/68, Zeszyt: 2, Strony: 61-70
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2001
   
 27. Hydratacja cementu z popiołem lotnym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 5/67, Zeszyt: 1, Strony: 1-5
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2000
   
 28. Reakcja alkalia-krzemionka i powstawanie wtórnego ettringitu   4 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 5/67, Zeszyt: 6, Strony: 241-243
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2000
   
 29. Utylizacja szlamów po płukaniu wapienia w produkcji cementu metodą mokrą
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 2, Strony: 50-52
  Zdzisława Owsiak, Grzegorz Koprowski
  Opublikowano: 1996
   
 30. Agresja siarczanowa na beton obciążony
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 6
  Wojciech Piasta, Zbigniew Sawicz, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1993
   
 31. Wybrane właściwości betonu z cementu ekspansywnego
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 9
  Zdzisława Owsiak, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1990
   
 32. Próba obliczenia Ca(OH)2 i wody związanej w betonie ze składu mineralnego cementu
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 6, Strony: 82-83
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1986
   
 33. Wpływ składu cementu na wytrzymałość betonów prasowanych z drobnym kruszywem węglanowym
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 1, Strony: 15-21
  Zdzisława Owsiak, Jerzy Piasta, Róża Krzywobłocka-Laurów, Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 1980
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Korozja wewnętrzna betonu
  w czasopiśmie:   Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej "CHEMBUD 2016 Chemia w Budownictwie"
  Strony: 1-15
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Materiałowe aspekty pojawienia się rys i pęknięć betonowych płyt parkingu
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne XIV KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
  Tom: 2016, Strony: 363-369
  Zdzisława Owsiak, Anna Skawińska, Mirosław Biskup
  Opublikowano: 2016
   
 3. Wpływ termicznej aktywacji haloizytu na właściwości użytkowe autoklawizowanego betonu komórkowego
  w czasopiśmie:   Materiały IX Konferencji "DNI BETONU - Tradycja i Nowoczesność Wisła 2016
  Strony: 767
  Zdzisława Owsiak, Anna Skawińska
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wpływ zeolitu poddanego wymianie jonowej z chlorkiem amonu na reakcję wodorotlenków sodu i potasu z kruszywem żwirowym
  w czasopiśmie:   XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją" – KONTRA 2016
  Strony: 51
  Przemysław Czapik, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2016
   
 5. Ocena stanu technicznego schodów z uwzględnieniem oddziaływania środowiska zewnętrznego
  w czasopiśmie:   Materiały XIII Konferencji Nauk-Techn Warsztat Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce-Cedzyna,2014
  Strony: 520-527
  Zdzisława Owsiak, Mirosław Biskup, Anna Sołtys
  Opublikowano: 2014
   
 6. Właściwości jonowymienne zeolitu i ich wpływ na reakcję alkalia-kruszywo
  w czasopiśmie:   Konferencja "KONTRA"
  Strony: 60
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2014
   
 7. Wpływ dodatku zeolitu na reakcję alkaliów z krzemionką w zaprawach z kruszywem reaktywnym
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Stowarzyszenie Producentów Cementu, Materiały Konferencji "Dni Betonu 2014",
  Strony: 587-596
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2014
   
 8. Modification of Clinoptylolite for Enhancing Concrete Resistance to Alkali-Aggregate Reaction
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Strony: 229-232
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2013
   
 9. PREVENTING THE INNER CORROSION OF GRAVEL-AGGREGATE CONCRETE
  w czasopiśmie:   Proceedings Central European Congress on Concrete Engineering, Concrete Structures in Urban Areas, Wrocław
  Strony: 402-405
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2013
   
 10. The effect of lithium nitrate on the alkaline reactivity of opal
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Strony: 233-236
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2013
   
 11. Uszkodzenia żelbetowych płyt dachowych przyczyną stanu awaryjnego dachu hali przemysłowej
  w czasopiśmie:   Materiały XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej "AWARIE BUDOWLANE 2013"
  Strony: 897- 904
  Andrzej Żaboklicki, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2013
   
 12. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Kruszywo przyczyną destrukcji betonu
  w czasopiśmie:   Konferencja "KONTRA 2012"
  Wojciech Piasta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2012
   
 13. Kruszywo przyczyną korozji wewnętrznej betonu
  w czasopiśmie:   Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie
  Tom: 4, Strony: 20-23
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2012
   
 14. Przebieg reakcji alkalia-krzemionka w obecności dodatku naturalnego zeolitu
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Stowarzyszenie Producentów Cementu, Materiały Konferencji "Dni Betonu 2012",
  Tom: 1, Strony: 609 - 618
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2012
   
 15. Rozpoznanie przyczyn reakcji kruszywa żwirowego w betonie
  w czasopiśmie:   XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją – KONTRA 2012
  Strony: 52
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2012
   
 16. Wpływ azotanu litu na przebieg reakcji alkalia kruszywo
  w czasopiśmie:   Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu, Materiały Konferencji "Dni Betonu 2012",
  Tom: 1, Strony: 919-928
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2012
   
 17. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Ocena reaktywności alkalicznej kruszyw krzemionkowych w betonie
  w czasopiśmie:   Materiały V Kopernikowskiego Seminarium Doktoranckiego, Toruń 2011;
  Zdzisława Owsiak, J. Zapał
  Opublikowano: 2011
   
 18. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Reakcja kruszyw krzemionkowych z alkaliami w betonie
  w czasopiśmie:   Seminarium Komitetu Trwałości Budowli PZiTB, Gliwice
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2011
   
 19. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Reaktywność alkaliczna kruszyw
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowe Forum Producentów Kruszyw, Centrum Targowe "SILESIA" Katowice
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2011
   
 20. The classification of the testing methods for alkali-carbonate reaction
  w czasopiśmie:   TRANSKOM 2011 9th European conference of young research and scientific workers, University of Zilina
  Tom: proceedings sec. 7, Strony: 111-115
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2011
   
 21. The Evaluation of the Laboratory Methods Applied in the Identification of the Alkali-Silica Reaction
  w czasopiśmie:   TRANSKOM 2011, 9th European Conference of Young Research and Scientific workers, University of Żilina
  Tom: proceedings sec. 7, Strony: 117-120
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała
  Opublikowano: 2011
   
 22. The Evaluation of the Laboratory Methods Applied in the Identification of the Alkali-Silica Reaction
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2011 10th European Conference of Young Researchers and Scientist
  Strony: 117-120
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała
  Opublikowano: 2011
   
 23. The Evaluation of the Laboratory Methods Applied in the Identification of the Alkali-Silica Reaction
  w czasopiśmie:   Konferencja “Transcom 2011”
  Strony: 27-29
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała
  Opublikowano: 2011
   
 24. The Evaluation of the Laboratory Methods Applied in the Identification of the Alkali-Silica Reaction
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2011 European Conference of Young Researchers and Scientist
  Strony: 117-120
  Justyna Zapała, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2011
   
 25. Wpływ dodatku żużla wielkopiecowego na trwałość warstwy przypowierzchniowej betonu samozagęszczalnego
  w czasopiśmie:   Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej - Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej "MATBUD 2011", Wyd. Politechnika Krakowska
  Tom: 1, Strony: 288-295
  Zdzisława Owsiak, Wioletta Grzmil
  Opublikowano: 2011
   
 26. Investigation of alkali-aggregate reaction in carbonate rocks
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 3, Strony: 25-31
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2010
   
 27. Przyspieszona metoda oceny ekspansji spowodowanej opóźnionym powstawaniem ettringitu
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 55 Konferencja Naukowa Kom. Inż. Ląd. i Wodn. PAN, Krynica 2009
  Tom: 2, Strony: 447-454
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2009
   
 28. Effect of alkali-silica reaction on rate of delayed Ettringite formation in head cured Portland cement concrete
  w czasopiśmie:   Proc. of the 13th International Conference of AAR in Concrete,Ed. Broekmans M., Wigum B., Trondheim 2008.
  Strony: 1074-1081
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2008
   
 29. Równoczesne występowanie produktów reakcji alkalia - krzemionka i ettringitu w naparzanych zaprawach
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Konferencji "Dni Betonu 2008" Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
  Strony: 267-277
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2008
   
 30. Badanie efektywności hydrofobizacji powierzchni cegieł
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 2, Strony: 49-51
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2007
   
 31. Microstructure of steam cured mortar bars
  w czasopiśmie:   Proc. of 8th Scientific International Conference at the Faculty of Civil Engineering Technical University of Košice
  Strony: 285-290
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2007
   
 32. Ocena odporności wybranych kruszyw na oddziaływanie alkaliów
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, seria: Konferencje
  Tom: 119, Zeszyt: 48, Strony: 137-146
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2007
   
 33. Testing alkali-reactivity of selected concrete aggregates   2 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of civil engineering and management
  Tom: 13, Strony: 201-207
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2007
   
 34. Porównanie wybranych metod badania reaktywności kruszyw krzemionkowych z alkaliami
  w czasopiśmie:   Konferencja "Dni Betonu", Wydawnictwo Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2004,
  Strony: 505-521
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2004
   
 35. Reakcja alkaliczna w betonie w obecności kruszyw kwarcytowych
  w czasopiśmie:   50 konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2004 r.
  Tom: 3, Strony: 57-164
  Zdzisława Owsiak, A. Garbarcik
  Opublikowano: 2004
   
 36. Reakcje kruszyw krzemionkowych z alkaliami w betonie
  w czasopiśmie:   "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN", rozdział w monografii wyd. PAN, Kraków
  Tom: XLVI/2
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2004
   
 37. Wpływ reakcji alkaliów z krzemionką na trwałość betonu
  w czasopiśmie:   Materiały IV Konferencji Zaganienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej,"MATBUD - 2003"
  Strony: 206-313
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2003
   
 38. Wybrane aspekty metod badania reakcji alkaliów z krzemionkowym kruszywem w betonie
  w czasopiśmie:   XLIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2003 r.
  Strony: 197-204
  Zdzisława Owsiak, Stanisław Peukert
  Opublikowano: 2003
   
 39. Reakcje kruszyw z alkaliami w betonie
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji „DNI BETONU”, Szczyrk 2002,
  Strony: 267-280
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2002
   
 40. Produkty reakcji alkalia-krzemionka w betonie z kruszywem granitowym
  w czasopiśmie:   Materiały Międzynarodowej Konferencji Młodych Uczonych w Uniwersytecie Architektury i Budownictwa w Sankt Petersburgu, 2001,
  Strony: s. 128-131
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2001
   
 41. The microstructure of the alkali-silica reactivity products
  w czasopiśmie:   Konferencja "Science of Cement and Concrete - Kurdowski Sympozjum", 2001,
  Strony: 221-228
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2001
   
 42. Trwałość betonu z granitem i cementem z wysoką zawartością alkaliów
  w czasopiśmie:   Materiały XL VII Konferencji Naukowej Kom. Inż. Lądowej i Wodnej PAN i Kom. Nauki PZITB , Krynica 2001,
  Strony: 371-378
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2001
   
 43. Badania współczynnika przewodzenia ciepła dla zapraw murarskich z dodatkiem frezowanych odpadów styropianowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 38, Strony: 88-92
  Tadeusz Orzechowski, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2000
   
 44. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Regeneracja złóż glinokrzemianowych energią mikrofal
  w czasopiśmie:   XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 1999,
  Zdzisława Owsiak, E. Kulig
  Opublikowano: 1999
   
 45. Wpływ domieszek upłynniających na właściwości zapraw
  w czasopiśmie:   XVI Konferencja Naukowo-Techniczna, Jadwisin, 1998,
  Strony: 337-343
  Zdzisława Owsiak, Grzegorz Koprowski
  Opublikowano: 1998
   
 46. Influence of limestone powder filler on microstructure and mechanical properties of concrete under sulphate attack
  w czasopiśmie:   10th International Congress on the Chemistry of Cement, Göteborg 1997
  Tom: 4
  Wojciech Piasta, Zbigniew Sawicz, Zdzisława Owsiak, Grzegorz Koprowski
  Opublikowano: 1997
   
 47. Influence of Limestone Powder Filler on Microstructure and Mechanical Properties of Concrete under Sulphate Attack.
  w czasopiśmie:   10th International Congress on the Chemistry of Cement, Goeteborg, Sweden, 1997,
  Strony: 4iv018/8s
  Wojciech Grzegorz Piasta, Zdzisława Owsiak, Zbigniew Sawicz, Grzegorz Koprowski
  Opublikowano: 1997
   
 48. Ocena trwałości użytkowej betonu z podjazdu dla niepełnosprawnych
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowo-Techniczna, Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce-Ameliówka, 1997,
  Strony: 113-118
  Zdzisława Owsiak, Włodzimierz Grochal, B. Turlej
  Opublikowano: 1997
   
 49. Properties of Cement Mortars with Superplastificizers.
  w czasopiśmie:   The 6th International Scientific Conference", Koszyce, 1997,
  Strony: s. 148-153
  Zdzisława Owsiak, Grzegorz Koprowski
  Opublikowano: 1997
   
 50. Ocena stanu stwardniałych zapraw budowlanych
  w czasopiśmie:   Konferencja Rzeczoznawstwo Budowlane, Kielce-Cedzyna, kwiecień 1995,
  Strony: 155-160
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1995
   
 51. Utylizacja popiołów lotnych w przemyśle cementowym
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowa na XXX lecie Politechniki Świętokrzyskiej, czerwiec 1995,
  Strony: s.145-153
  Tadeusz Orzechowski, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1995
   
 52. Wybrane kierunki utylizacji popiołów lotnych w budownictwie
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Mechanika 58, Sympozjum Problemy Ciepłownicze Miasta Kielc - listopad 1995
  Zeszyt: 58
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1995
   
 53. Analiza przyczyn awarii stropu betonowego
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowa "Awarie Budowlane", Międzyzdroje, 1994,
  Strony: 735-741
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1994
   
 54. Cement Paste-Aggregate Interface and Deformations of Shrinhage Compesating Cement Concrete.
  w czasopiśmie:   International Conference on Building Materials and Silicates "Ibausil", Weimar, 1988,
  Strony: s.280-286
  Zdzisława Owsiak, Zbigniew Sawicz, Wojciech Piasta
  Opublikowano: 1988
   
 55. Effect of Mineral Additives on Phase Composition of Expansive Cement Paste".
  w czasopiśmie:   Termanal, Bratysława, 1988
  Zdzisława Owsiak, Zbigniew Sawicz
  Opublikowano: 1988
   
 56. Trwałość betonu w aspekcie alkaliczności cementu
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja KTB ZG PZITB Kontra 88, Szklarska Poręba, 1988
  Zdzisława Owsiak, Jerzy Piasta
  Opublikowano: 1988
   
 57. The Interface between Aggregate and Expansive Cement Paste
  w czasopiśmie:   Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Silichem", Brno, 1987,
  Strony: s. 100-102
  Jerzy Piasta, Zdzisława Owsiak, Zbigniew Sawicz
  Opublikowano: 1987
   
 58. Wybrane właściwości betonów ekspansywnych i bezskurczowych
  w czasopiśmie:   XXXII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN I Komitetu Nauki PZiTB, Krynica, 1987,
  Strony: 29-34
  Zdzisława Owsiak, Zbigniew Sawicz
  Opublikowano: 1987
   
 59. Porowatość a wytrzymałość betonów prasowanych z drobnym kruszywem węglanowym przy uwzględnieniu składu fazowego cementu
  w czasopiśmie:   XXXI Konferencja Naukowa Komitetu Nauki PAN i PZITB, Krynica, 1986,
  Zeszyt: 5
  Zdzisława Owsiak, Jerzy Piasta, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1986
   
 60. Cement hydration : Press Concrete with waste Carbonate Aggregate
  w czasopiśmie:   Materiały IV Międzynarodowej Konferencji "Silichem", Brno, 1984,
  Strony: 4
  Róża Krzywobłocka-Laurów, Jerzy Piasta, Zdzisława Owsiak, Zbigniew Sawicz
  Opublikowano: 1984
   
 61. Efect of high temperature one the hydrated cement pastes
  w czasopiśmie:   Symposium on Science and Research in Silicate Chemistry, Brno, 1981,
  Strony: s. 182-187
  Zbigniew Sawicz, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1981
   
 62. Mikrostruktura betonów z odpadowym kruszywem węglanowym
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Mikroskopii Elektronowej Ciała Stałego, Krynica. 1981
  Zdzisława Owsiak, B. Tyrowicz
  Opublikowano: 1981
   
 63. Influence of fine carbonate aggregate on hydration of Portland Cement
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Vysoheho Uceni Technickeho w Brnie,
  Jerzy Piasta, R. Krzywobłocka-Laurow, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1978
   
 64. Zastosowanie pyłów cementowych jako wypełniacza do mas bitumicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 4
  A. Dobrowolski, Zdzisława Owsiak, Halina Major
  Opublikowano: 1974
   

Monografie
 1. Korozja wewnętrzna betonu   25 pkt
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wewnętrzna korozja siarczanowa betonu   12 pkt
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2008
   
 3. Reakcja kruszyw krzemionkowych z alkaliami w betonie   12 pkt
  Tom: 72
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2002
   

Rozdziały w monografiach
 1. Sposoby zapobiegania reakcji alkaliów z krzemionką   5 pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia teoretyczne i doświadczalne w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych
  Strony: 369-380
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Korozja wewnętrzna prefabrykatów betonowych   5 pkt
  w książce:   Budownictwo prefabrykowane w Polsce - stan i perspektywy
  Strony: 267 - 282
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2016
   
 3. Reakcja alkalia-krzemionka z kruszywem żwirowym w obecności związków litu   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
  Strony: 201-208
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2015
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ rodzaju kruszywa na opóźnione powstawanie ettringitu
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Tom: 5, Strony: 357-364
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2008
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ dodatków mineralnych na ekspansję zapraw cementowych dojrzewających w podwyższonej temperaturze
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Strony: 127-134
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2007
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ obróbki cieplnej na ekspansję zapraw w warunkach korozji wewnętrznej
  w książce:   Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej
  Strony: 415-422
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2007
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Badania materiałów budowlanych z ruin komór gazowych i krematoriów II i III w KL. Auschwitz-Birkenau
  w książce:   Trwała ruina - problemy utrzymania i adaptacji
  Strony: 165-174
  Zdzisława Owsiak, Róża Krzywobłocka-Laurów
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Kształcenie na kierunku BUDOWNICTWO” . Politechnika Świętokrzyska – Politechnika Krakowska, Kielce, 2011
  Zbigniew Rusin, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2011
   
 2. Materiały kompozytowe. Wybrane zagadnienia
  Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2006
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Autoklawizowany beton komórkowy oraz zastosowanie haloizytu jako dodatku do autoklawizowanego betonu komórkowego
  Zdzisława Owsiak, Anna Sołtys
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1