O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Aleksandra Elżbieta Sałata
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   asalata@tu.kielce.pl     telefon: 41-34-24-326
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
760
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3956697
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 8

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Assessment of the degree of pollution of sediments from the rainstorm sewer system in the urbanized catchment   20 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 57, Zeszyt: 3, Strony: 1478-1489
  Aleksandra Sałata, Łukasz Bąk, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Ocena ekotoksykologiczna osadów z kanalizacji deszczowej   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 9, Zeszyt: 1, Strony: 287-292
  Aleksandra Sałata, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2015
   
 2. Charakterystyka fizykochemiczna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 45-53
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Aleksandra Sałata
  Opublikowano: 2011
   
 3. Błędna klasyfikacja - czasopisma nie ma na liście B !
  Elemental analysis of sediments from the urban storm water drainage depending on granulometric fractions
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 4, Strony: 25-28
  Aleksandra Sałata, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Methods of assessment of stormwater sediments quality
  w czasopiśmie:   E3S Web Conference
  Tom: 17
  Aleksandra Sałata, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Ocena zdolności sorpcyjnych osadów z kanalizacji deszczowej względem wybranych substancji chemicznych
  w czasopiśmie:   Wydawnictwa AGH
  Strony: 285-295
  Aleksandra Sałata, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2015
   
 3. Accumulation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Stormwater Sediments
  w czasopiśmie:   Proceeding of Transcom
  Zeszyt: 7, Strony: 273-277
  Aleksandra Sałata, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ocena jakości osadów pochodzących ze zbiornika otwartego miejskiej kanalizacji deszczowej w kontekście zagrożenia dla środowiska oraz możliwościach ich zagospodarowania
  w książce:   Polska Inżynieria Środowiska, Tom II
  Strony: 17-25
  Łukasz Bąk, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Aleksandra Sałata
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1