O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Agnieszka Czajkowska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
261
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 899198
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 108

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Analysis of the impact of individual phases in the building process cycle on the environment with respect to the principles of sustainable development
  w czasopiśmie:   2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development – SEED’17
  Agnieszka Czajkowska, Manuela Ingaldi
  Opublikowano: 2017
   
 2. Identification and analysis of incompatibilities occurring in the granite slabs manufacturing   15 pkt
  w czasopiśmie:   9th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering CoSME’16
  Tom: 94
  Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Segregation and recycling of packaging waste in central Poland
  w czasopiśmie:   2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development – SEED’17
  Manuela Ingaldi, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2017
   
 4. Determinants of the machining process in the steel industry   15 pkt
  w czasopiśmie:   Metal 2016: 25th Anniversary International Conference On Metallurgy And Materials
  Strony: 1763-1768
  Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2016
   
 5. Quantification of the quality problems in the construction machinery production   15 pkt
  w czasopiśmie:   9th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering CoSME’16
  Tom: 94, Strony: 1-9
  Renata Stasiak-Betlejewska, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2016
   
 6. IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF NON-CONFORMITIES IN PRODUCTION OF CONSTRUCTION MATERIALS WITH THE EXAMPLE OF HOT-ROLLED SHEET METAL   15 pkt
  w czasopiśmie:   METAL 2015. Full Texts of Papers 24th International Conference on Metallurgy and Materials. June 3rd - 5th 2015, Brno, Czech Republic.
  Strony: 1878-1883
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2015
   
 7. USE OF OEE COEFFICIENT FOR IDENTIFICATION OF BOTTLENECKS FOR PRESSURE DIE CASTING PROCESSES   15 pkt
  w czasopiśmie:   METAL 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014. Conference Proceedings; 2014.
  Strony: 1884-1889
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Management of Factors Affecting Quality of Processes in Construction Enterprises   9 pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Management Studies
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 28-38
  Agnieszka Czajkowska, Marta Kadłubek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Analysis of the Structure of Downtime Affecting the Level of Non-Conforming Products in Die Casting   9 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 15, Strony: 557-562
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 3. Modernity of Parts in Casting Machines and Coefficients of Total Productive Maintenance   9 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 10, Strony: 13-16
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 4. The Effect of Equipment Efficiency on Occurrence of Non-Conforming Products in die Casting   9 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 10, Strony: 7-10
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 5. The Impact of Breaks During Foundry Work of the Pressure Casting Machine on Casting Quality   9 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 10, Strony: 5-8
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 6. Wykorzystanie instrumentów zarzadzania jakością w procesie wytwarzania wyrobów odlewniczych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Odlewnictwa
  Tom: 6, Zeszyt: 19, Strony: 37-42
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. SWOT analysis application for indications of the strategy action chosen enterprise in the construction sector   5 pkt
  w czasopiśmie:   Production Engineering Archives
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 33-37
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analysis of Quality Control Results in the Lift Truck Elements Production
  w czasopiśmie:   Periodica Polytechnica Transportation Engineering
  Tom: 43, Zeszyt: 3, Strony: pp. 168-171
  Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska, Atul B. Borade
  Opublikowano: 2015
   
 3. Influence of Machine Exploitation Effectiveness on Furniture Production Quality Level
  w czasopiśmie:   Acta Technologica Agriculturae
  Tom: 18, Zeszyt: 4, Strony: 113-117
  Renata Stasiak-Betlejewska, PRISTAVKA, Agnieszka Czajkowska, TOTH M
  Opublikowano: 2015
   
 4. Quality Management Tools applying in the strategy of logistics services quality improvement   5 pkt
  w czasopiśmie:   Serbian Journal of Management
  Zeszyt: 4, Strony: 225-234
  Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2015
   
 5. Application of TPM indicators for analyzing work time of machines used in the pressure die casting, Journal of Industrial Engineering International
  w czasopiśmie:   Journal of Industrial Engineering International
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska, Atul B. Borade
  Opublikowano: 2014
   
 6. Application of Electron Scanning Microscope in the Analysis of the Structure of Casting Non-Conformities Aimed at Optimization of Technological Process Parameters   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Manufacturing Technology
  Tom: 13, Strony: 164-169
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2013
   
 7. Application of electron scanning microscope in the analysis of the structure of casting non – conformities aimed at optimization of technological process parameters
  w czasopiśmie:   proceedings of the 2. International Conference Microscopy and Non - destructive Materials Testing, Litomerice, Czech Republic
  Tom: 2, Strony: 25-30
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, R. Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2012
   
 8. Application of Electron Scanning Microscope in the Analysis of the Structure of Casting Non-Conformities Aimed at Optimization of Technological Process Parameters.
  w czasopiśmie:   W:Mikroskopie a nedestruktivni zkouseni materialu 2012. 2. Mezinarodni konference NDT 2012. Sbornik prispevku = Microscopy and Non-Destructive Materials Testind 2012. 2nd Int.Conf. NDT 2012. Paper Proc. 17-18.10.2012, Litomerice, Czech Republic.
  Tom: 1, Strony: 25-30
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2012
   
 9. Application of x-R Control Charts and Cp Index for Assessment of Quality Capability in Die-Casting.
  w czasopiśmie:   Kvalita a spol'ahlivost technickych systemov. 15.Medzinarodna vedecka konferencia. Sprievodna akcia Medzinarodneho strojarskeho vel'trhu 2010 v Nitre. Nitra, Slovakia
  Strony: 45-48
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 10. Causes of Pressure Castings Cracks on the Example of Detal Made of AlSi12(Cu) Alloy.
  w czasopiśmie:   Mikroskopie a nedestruktivni zkouseni materialu. 1. Medzinarodni konference. Sbornik prispevku.
  Strony: 6s
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2010
   
 11. Kind of Downtime and Their Impact on the Nonconformities in Die Casting
  w czasopiśmie:   Ekonomika a manazment podnikov 2010. Medzinarodna vedecka konferencia. Zvolen
  Strony: 299-303
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2010
   
 12. Nowoczesność części maszyn odlewniczych a współczynniki kompleksowego utrzymania maszyn.
  w czasopiśmie:   Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2010. 51. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kielce-Cedzyna
  Strony: 4s.
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 13. Structure and Determinants of Quality of AlSi Alloy Castings
  w czasopiśmie:   SEMDOK 2010. 15th International of PhD. Student's Seminar under the Auspices of Prof. Ing. Otakar Bokuvka, PhD. Vice-Rector of the University of Zilina. Zilina - Terchova, Slovakia
  Strony: 15-18
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2010
   
 14. Wpływ przerw w pracy odlewniczej maszyny ciśnieniowej na jakość odlewów.
  w czasopiśmie:   Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2010. 51. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kielce-Cedzyna
  Strony: 1-4
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 15. Characteristics of the Relation Between the Level of the Production and the Level of the Nonconformity in Pressure Foundry
  w czasopiśmie:   Kvalita a Spol'ahlivost Technickych Systemov. 14 Medzinarodna Vedecka Konferencia. Nitra.
  Strony: 16-18
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2009
   
 16. Identyfikacja przyczyn niezgodności w odlewach ciśnieniowych ze stopów Al-Si.
  w czasopiśmie:   Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Częstochowa
  Strony: 272-275
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2009
   
 17. Quality Management Tools Applying for the Identification of Most Frequent Causes of Nonconformities in the Pressure Founding.
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2009. 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers. Proceedings. Section 2. Economics and Management. Part 1 (A-L). Żilina, Slovak Republic.
  Strony: 55-58
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2009
   
 18. Quality Problems of Castings from Aluminium Alloys.
  w czasopiśmie:   Mater.Eng. R.15 nr 2a
  Strony: 66-70
  Jacek Selejdak, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2008
   
 19. Badanie zdolności jakościowej procesu na maszynie ITALPRASSE M 500
  w czasopiśmie:   Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T.1. Częstochowa
  Strony: 71-74
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2007
   
 20. Estimation of Stability of the Structure of Casts Incompatibility.
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2007. 7-th European Conference of Young Research and Scientific Workers. Proceedings. Section 2. Economics and Management. Part 1 (A-K). Żilina, Slovak Republic
  Strony: 77-81
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2007
   
 21. Utilization the Quality Management Tools to Identification of Reasons for Excessive Consumption of Machines in the Repair Company.
  w czasopiśmie:   Kvalita a spol'ahlivost' technickych systemov. 12. Medzinarodna vedecka konferencia. Nitra
  Strony: 48-51
  Jacek Selejdak, Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Mielczarek
  Opublikowano: 2007
   
 22. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza niezgodności odpowiadających za niską jakość odlewów.
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa.Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej.Częstochowa
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2006
   
 23. Analiza przyczyn niezgodności odlewów z żeliwa ciągliwego białego.
  w czasopiśmie:   Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie.XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna.Cz.1.Częstochowa
  Strony: 73-76
  Agnieszka Czajkowska, Robert Ulewicz
  Opublikowano: 2006
   
 24. Analysis of Stability the Continuous Operation of Receiving Steel.
  w czasopiśmie:   Mater. Eng. Vol.13 nr 5
  Strony: 42-44
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2006
   
 25. Estimation the Quality Level of Services Provided by a Housing Association by Using Cit Method.
  w czasopiśmie:   Kvalita a spol'ahlivost' technickych systemov. 11 Medzinarodna vedecka konferencia. Nitra
  Strony: 11-13
  Agnieszka Czajkowska, Robert Ulewicz
  Opublikowano: 2006
   
 26. Quality Level Pressure Casts of Al-Si Alloy.
  w czasopiśmie:   Mater. Eng. Vol.13 nr 5
  Strony: 45-47
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2006
   
 27. Ocena efektywności eksploatacji linii formowania pod wysokimi naciskami.
  w czasopiśmie:   Zesz.Nauk.WSZiM Sosnowiec Ser.Zarz.i Mark.z.7-2/2005
  Strony: 139-144
  Leopold Jeziorski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2005
   
 28. The Analysis of the Process of the Automatic Washing-Machines Assembly.
  w czasopiśmie:   22nd International Colloquium. Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Częstochowa - Orle Gniazdo Hucisko, Żilina
  Strony: 135-138
  Agnieszka Czajkowska, R. Czakwarii
  Opublikowano: 2005
   
 29. The Estimation of the Quality of Baker's Products.
  w czasopiśmie:   22nd International Colloquium. Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Częstochowa - Orle Gniazdo Hucisko, Żilina
  Strony: 171-174
  Agnieszka Czajkowska, R. Czakwari
  Opublikowano: 2005
   
 30. The Innovative Character of the Food Industry.
  w czasopiśmie:   22nd International Colloquium. Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Częstochowa - Orle Gniazdo Hucisko, Żilina
  Strony: 175-178
  Agnieszka Czajkowska, R. Czakwari
  Opublikowano: 2005
   

Monografie
 1. Projektowanie i wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania   25 pkt
  Andrzej Pacana, Manuela Ingaldi, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem i produkcją z uwzględnieniem Lean Manufacturing   25 pkt
  Andrzej Pacana, Manuela Ingaldi, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Aspekty jakościowe odlewów ciśnieniowych ze stopów Al-Si   20 (,00) pkt
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2012
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Różne aspekty jakości materiałów i procesów stosowanych w budownictwie   5 (4,00) pkt
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Toyotarity. Control in Organizations   5 (,00) pkt
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Zastosowanie analizy SWOT/TOWS do oceny pozycji przedsiębiorstwa produkującego profile okienne dla budownictwa   5 pkt
  w książce:   WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNOLOGII PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  Strony: 135-148
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza jakości profili aluminiowych stosowanych w budownictwie   5 (4,00) pkt
  w książce:   Różne aspekty jakości materiałów i procesów stosowanych w budownictwie
  Strony: 12-24
  Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2015
   
 3. Analiza możliwości technologicznych w kontekście realizacji strategii technologicznej przedsiębiorstwa branży budowlanej   5 (4,00) pkt
  w książce:   Różne aspekty jakości materiałów i procesów stosowanych w budownictwie
  Strony: 25-36
  Renata Stasiak-Betlejewska, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2015
   
 4. Analysis of bottlenecks in casting processes   5 (4,00) pkt
  w książce:   Wybrane aspekty Zintegrowanych Systemów Zarządzania Produkcją
  Strony: 99-109
  Agnieszka Czajkowska, Manuela Ingaldi
  Opublikowano: 2015
   
 5. Identyfikacja niezgodności w procesie produkcji stolarki budowlanej   5 (4,00) pkt
  w książce:   Ekoinnowacje w materiałach i technologiach budowlanych
  Strony: 70-79
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2015
   
 6. The use of Important/Performance analysis to evaluate service quality in the brewery   5 (4,00) pkt
  w książce:   Wybrane aspekty Zintegrowanych Systemów Zarządzania Produkcją
  Strony: 18-26
  Manuela Ingaldi, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2015
   
 7. Analiza niezgodności w procesie logistycznym wybranego przedsiębiorstwa metalurgicznego   5 (4,00) pkt
  w książce:   WYBRANE ZAGADNIENIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE
  Strony: 88-98
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2014
   
 8. Analysis of the economy globalization impact on the chosen Visegrad production company functioning   5 pkt
  w książce:   Possibilities for development of business cluster network between SMEs from Visegrad countries and Serbia
  Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2014
   
 9. Zastosowanie analizy SWOT do wskazania strategii działania wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego   5 (4,00) pkt
  w książce:   WYBRANE ZAGADNIENIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE
  Strony: 114-125
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2014
   
 10. ZASTOSOWANIE NARZĘDZI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DO ANALIZY PROCESU LOGISTYCZNEGO W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE   5 (4,00) pkt
  w książce:   Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki. T.2. Metody i narzędzia zarządzania a logistyka w przykładach. Monografia. Red. nauk. Marta Kadłubek.
  Agnieszka Czajkowska, Patrycja Minda
  Opublikowano: 2014
   
 11. Cloud computing as a tool of the future for the quality production improvement   5 (1,11) pkt
  w książce:   Quality Control Meaning in Products and Processes Improvement
  Strony: 9-20
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2013
   
 12. Metody zarządzania odlewnią w warunkach złożonego i zmiennego otoczenia   5 (2,67) pkt
  w książce:   Wyzwania globalne i lokalne zarządzania podmiotami gospodarczymi, red. nauk. Monika Sipa
  Strony: 86-96
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2013
   
 13. Optimization of the design process using computer object modeling system   5 (1,25) pkt
  w książce:   Services chain improvement
  Strony: 47-58
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2013
   
 14. Quality level analysis of the semi-products receiving by steel continuous casting technology   5 (2,50) pkt
  w książce:   Quality Control Meaning in Products and Processes Improvement
  Strony: 21-32
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 15. Technologie informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym w warunkach kryzysu   5 (1,20) pkt
  w książce:   Zarządzanie podmiotami gospodarczymi w turbulentnym otoczeniu. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. nauk. Karina Wolniakowska.
  Strony: 44-55
  Paweł Kossakowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2013
   
 16. Optimizing the design process using the BIM – based Autodesk software   5 (1,25) pkt
  w książce:   Toyotarity. Production/Service Systems Functioning
  Strony: 53-64
  Wiktor Wciślik, Paweł Kossakowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2012
   
 17. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analyses of Incompatibilities' Causes of Household Goods. Chapter 4.
  w książce:   Conditions of Machines Operating and Quality Products. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak.
  Strony: 45-56
  Robert Ulewicz, Agnieszka Czajkowska, Magdalena Mazur
  Opublikowano: 2011
   
 18. Analysis of Causes of Nonconformities Occurred in a Spin Dryer. Chapter 1.   5 pkt
  w książce:   Quality. Technological Improvement. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Tomasz Lipiński.
  Strony: 9-20
  Manuela Konstanciak, Marta Jagusiak, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2011
   
 19. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Conditions of Machines Operating and Quality Products. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak.
  w książce:   Structure of the Incompatibilities of the Small Sizes Product. Chapter 3.
  Strony: 33-44
  Robert Ulewicz, R. Kruzel, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2011
   
 20. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Problems of the Quality Control in the Foundry. Chapter 7.
  w książce:   Toyotarity. Control in Organizations. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska.
  Strony: 105-120
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Mielczarek
  Opublikowano: 2011
   
 21. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Quality Management in Production of PET Bottles. Chapter 7.
  w książce:   Production Improvement. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Manuela Konstanciak.
  Strony: 94-104
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2011
   
 22. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Rank Safety Work in Enterprises Mission. Chapter 3.
  w książce:   Toyotarity. Elements of the Organization's Mission. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Dorota Klimecka-Tatar.
  Strony: 41-56
  Stanisław Borkowski, Marta Jagusiak, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2011
   
 23. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The Identification of Critical Causes Reducing the Quality of Finished Product. Chapter 7.
  w książce:   Quality Improvement of Products. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak.
  Strony: 103-116
  Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2011
   
 24. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  An Influence of Machines Modernity on Castings Quality. Chapter 4.
  w książce:   Operating Efficiency and Machines Modernity. Monography. Ed. and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak.
  Strony: 47-56
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 25. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  BOST Method - New Way to Quality. Chapter 11.
  w książce:   Quality Product Improvement. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Robert Ulewicz.
  Strony: 137-150
  Stanisław Borkowski, Robert Ulewicz, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 26. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Characteristics of the Most Frequent Incompatibilities and their Causes in the Continuous Steel Casting Process. Chapter 18.
  w książce:   Improvement of Machines Exploitation and Quality Products (Borkowski Stanisław, Benes Libor)
  Strony: 108-113
  Agnieszka Czajkowska, K. Slawuta
  Opublikowano: 2010
   
 27. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Estimation the Quality Level of Services Provided by a Housing Association. Chapter 12.
  w książce:   Quality Management of Services. Ed.by Tatiana Corejova, Stanisław Borkowski.
  Strony: 76-81
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 28. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Influence of the Effectiveness of Machines Maintenance on the Quality of Casts. Chapter 1.
  w książce:   Quality Improvement. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Joanna Rosak-Szyrocka.
  Strony: 9-24
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 29. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Management of Maintenance and Repairs in Foundry Industry. Chapter 1.
  w książce:   Operating Efficiency and Machines Modernity. Monography. Ed. and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak.
  Strony: 9-20
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2010
   
 30. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Quality Determinants of Foil Production. Chapter 9.
  w książce:   Quality Materials Improvement 2007. Elaboration and Scientific Editing Stanisław Borkowski, Henryk Dyja.
  Strony: 58-63
  Agnieszka Czajkowska, Robert Ulewicz
  Opublikowano: 2010
   
 31. Acceptance of Managerial Traits by Employees in Clothing Industry. Chapter 3.   5 (,00) pkt
  w książce:   Toyotarity. Motivation Features of Managers
  Strony: 32-41
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2009
   
 32. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Control Cards and Coefficient of Quality Capability Applying for Process Capability Estimation in the Pressure Foundry. Chapter 16.
  w książce:   Evaluation of Production Processes. Ed.and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Andrej Novak.
  Strony: 159-168
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2009
   
 33. Impact of Human Factor on Assessment of Furniture Production Process. Chapter 2.   5 (,00) pkt
  w książce:   Toyotarity. Realization of Production/Services Processes. Ed.and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak
  Strony: 23-32
  Robert Ulewicz, Agnieszka Czajkowska, J. Kielan
  Opublikowano: 2009
   
 34. Metallographic Testing of Al-Si Alloys as a Part of Visual Inspection. Chapter 8.   5 (,00) pkt
  w książce:   Toyotarity. Visual Control
  Strony: 80-89
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2009
   
 35. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Quality Determinants Identification in Pressure Foundry. Chapter 3.
  w książce:   Evaluation and Quality Improvement. Ed.and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Samer Zuabi.
  Strony: 31-40
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2009
   
 36. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Quality Management Tools Applying for Estimation of Pressure Casting Quality. Chapter 7.
  w książce:   Evaluation and Quality Improvement. Ed.and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Samer Zuabi.
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2009
   
 37. Visual Inspection of Pressure Casting of AlSi Alloys. Chapter 5   5 (,00) pkt
  w książce:   Toyotarity. Visual Control. Ed.and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Evgeny B. Tsoy.
  Strony: 50-59
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2009
   
 38. Analysis Determinants of Quality of the Cast - a Body of a Gas Valve. Chapter 18.   7 pkt
  w książce:   Quality Improvement and Machines Exploitation. Ed.and scientific elaboration Stanisław Borkowski, Jiri Kliber.
  Strony: 111-116
  A. Margas, Agnieszka Czajkowska, Ł. Kaczorowski
  Opublikowano: 2008
   
 39. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Effectiveness of Machine Exploitation for Clothing Production. Chapter 9.
  w książce:   Quality Improvement and Machines Exploitation. Ed.and scientific elaboration Stanisław Borkowski, Jiri Kliber.
  Strony: 57-62
  A. Pikuła, Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Mielczarek
  Opublikowano: 2008
   
 40. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Efficiency Estimation Refering to Exploitation of Machines and Devices Applied in Production of Steel Bars. Chapter 5.
  w książce:   TPM and PAMCO Coefficient as Basis of Estimation of Machines Exploitation Efficiency. Ed.and Sci.Elabor. Stanisław Borkowski, Vladimir Krocko.
  Strony: 35-40
  Agnieszka Czajkowska, A. Maszke, K. Knop
  Opublikowano: 2008
   
 41. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Improvement of Products Made of Plastics Intended for Building Industry. Chapter 14.
  w książce:   Quality of Materials and Products. Ed.and scientific elaboration Stanisław Borkowski, Peter Palcek.
  Strony: 89-94
  T. Nowak, Agnieszka Czajkowska, W. Rutkowski
  Opublikowano: 2008
   
 42. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Machine Exploitation Conditions in the Iron Foundry.Chapter 15
  w książce:   TPM and PAMCO Coefficient as Basis of Estimation of Machines Exploitation Efficiency. Ed.and Sci.Elabor. Stanisław Borkowski, Vladimir Krocko.
  Strony: 95-100
  Agnieszka Czajkowska, Ł. Kaczorowski, Magdalena Mazur
  Opublikowano: 2008
   
 43. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  Production and Quality of Providing with Warm Water
  w książce:   Quality Improvement and Machines Exploitation. Ed.and scientific elaboration Stanisław Borkowski, Jiri Kliber
  Strony: 105-110
  P. Piotrowski, Agnieszka Czajkowska, S. Stachurski
  Opublikowano: 2008
   
 44. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Production Process and Machine Exploitation Conditions Referring to Production of Linoleum Floor Covering. Chapter 10.
  w książce:   TPM and PAMCO Coefficient as Basis of Estimation of Machines Exploitation Efficiency. Ed.and Sci.Elabor. Stanisław Borkowski, Vladimir Krocko.
  Strony: 65-70
  Agnieszka Czajkowska, J. Kielan, Piotr Czaja
  Opublikowano: 2008
   
 45. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The Speed of a Piston and the Final Pressure Compared to the Qualitative Ability of a Process. Chapter 3.
  w książce:   TPM and PAMCO Coefficient as Basis of Estimation of Machines Exploitation Efficiency. Ed.and Sci.Elabor. Stanisław Borkowski, Vladimir Krocko.
  Strony: 23-28
  Agnieszka Czajkowska, Stanisław Borkowski
  Opublikowano: 2008
   
 46. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Work Safety While Services Are Being Offered in the Repairing-and-Constructional Company. Chapter 6.
  w książce:   Quality of Materials and Services. Ed.Stanisław Borkowski, Frantiska Peslova.
  Strony: 41-46
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2008
   
 47. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Assessment and Improvement of Exploitation Conditions of Machines for Products from Al-Si Alloys Processing. Chapter 11.
  w książce:   Process Quality Improvement 2007. Elaboration and scientific editing Stanisław Borkowski, Anna Krizanova
  Strony: 70-75
  Agnieszka Czajkowska, Jacek Selejdak
  Opublikowano: 2007
   
 48. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Determinanty jakości folii i nowoczesność wykorzystanych maszyn do jej produkcji. Rozdz.8.
  w książce:   Jana Stofkova, Stanisław Borkowski: Praktyka zarządzania jakością wyrobów i usług.
  Strony: 51-56
  N. Śliwa, M. Gajerska, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2007
   
 49. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Jakość obsługi klienta w Urzędzie Miejskim. Rozdz.10.
  w książce:   Jana Stofkova, Stanisław Borkowski: Praktyka zarządzania jakością wyrobów i usług.
  Strony: 63-68
  A. Kozłowska, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2007
   
 50. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Ocena jakości usług świadczonych w administracji publicznej.
  w książce:   Problemy współczesnej praktyki zarządzania. Pod red. Stefana Lachiewicza i Marka Matejuna. T.II
  Strony: 289-295
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2007
   
 51. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Quality Improvement of Material for Castings. Chapter 16.
  w książce:   Quality Materials Improvement 2007. Elaboration and Scientific Editing Stanisław Borkowski, Henryk Dyja.
  Strony: 100-105
  Jacek Selejdak, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2007
   
 52. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Quality Problems and Their Limitations Associated with an Aluminium Cold-Rolled Steel Band. Chapter 7.
  w książce:   Quality Materials Improvement 2007. Elaboration and Scientific Editing Stanisław Borkowski, Henryk Dyja.
  Strony: 46-51
  Agnieszka Czajkowska, Jacek Selejdak
  Opublikowano: 2007
   
 53. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The Identification of the Reasons of the Machine Excessive Wear Notified in the Repair Company. Chapter 1.
  w książce:   Quality and Processes.Improvement 2007. Ed. and scientific elaboration Stanisław Borkowski, Katarzyna Szołtysek.
  Strony: 10-15
  Jacek Selejdak, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2007
   
 54. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The Quality of Products Under Technical Supervision. Chapter 5.
  w książce:   Quality and Processes.Improvement 2007. Ed. and scientific elaboration Stanisław Borkowski, Katarzyna Szołtysek.
  Agnieszka Czajkowska, Robert Ulewicz
  Opublikowano: 2007
   
 55. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w odlewni.
  w książce:   Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Red.nauk. Wioletta Skibińska, Beata Skowron-Grabowska.
  Agnieszka Czajkowska, M. Bujnowska
  Opublikowano: 2007
   
 56. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Improvement of the Produktion Process of Items Made of Plastics. Chapter 6.
  w książce:   Transport Systems Viewed from Technical and Economical Aspects. Ed.by Libor Benes,Stanisław Borkowski.
  Strony: 39-44
  M. Pietrzyk, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2006
   
 57. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Nowoczesność podzespołów i efektywność wykorzystania urządzenia pomiarowego - defektoskopu. Rozdz.18.
  w książce:   Efektywność eksploatacji maszyn i zdolność jakościowa procesu. Oprac. i red. nauk. Jozef Hrubec, Stanisław Borkowski.
  Strony: 115-120
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2006
   
 58. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Ocena funkcjonowania taśmy podającej w systemie logistycznym na poziomie przedsiębiorstwa. Rozdz.20.
  w książce:   Efektywność eksploatacji maszyn i zdolność jakościowa procesu. Oprac. i red. nauk. Jozef Hrubec, Stanisław Borkowski
  Strony: 127-132
  W. Ciuk, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2006
   
 59. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Ocena poziomu jakości materiałów dostarczanych do produkcji kołnierzy stalowych z wykorzystaniem kart kontrolnych. Rozdz.22.
  w książce:   Jakość w inżynierii materiałowej i usługach. Oprac.i red.nauk. Otakar Bokuvka, Stanisław Borkowski.
  Strony: 115-120
  Agnieszka Czajkowska, M. Kościelna
  Opublikowano: 2005
   
 60. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  OEE coefficient applying in the chosen technological process effectiveness analysis
  w książce:   Toyotarity. Economic Issues. Monography. Scientific Editors Stanisław Borkowski, Tatiana Corejova.
  Strony: 102-113
  Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2005
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1