O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr hab. inż. Jerzy Stanisław Wawrzeńczyk prof. PŚk
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa *****
Pełniona funkcja: Dyrektor Naukowy Dyscypliny
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   zmsjw@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-664
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
15
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921498
ORCID: 0000-0002-8155-1802
ResearcherID: 
ScopusID: 55846216400
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 10051
USOS web: 708
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 697

Suma cytowań w Scopus: 101
Index-H w Scopus: 6
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: materiały budowlane, technologia betonu, trwałość i diagnostyka betonu w konstrukcji

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 62

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. A STUDY ON CARBONATION DEPTH PREDICTION FOR CONCRETE MADE WITH GBFS CEMENT AND FA ADDITION   40 (23,10) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Envinroment
  Tom: 14, Zeszyt: 1, Strony: 1-10
  Maciej Lech, Tomasz Juszczak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2022
   
 2. Development of the Measuring Techniques for Estimating the Air Void System Parameters in Concrete Using 2D Analysis Method
  w czasopiśmie:   Materials
  Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 1-17
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk, Henryk Kowalczyk
  Opublikowano: 2020
   
 3. The Use of a Special Stereoscopic Microscope Attachment for the Sieve Analysis of Aggregate in Concrete   100 (50,00) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Sciences
  Tom: 9, Strony: 1-10
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2019
   
 4. Determining k-Value with Regard to Freeze-Thaw Resistance of Concretes Containing GGBS   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materials
  Tom: 11(12), Zeszyt: 12, Strony: 1-10
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Tomasz Juszczak
  Opublikowano: 2018
   
 5. Determining equivalent performance for frost durability of concrete containing different amounts of ground granulated blast furnace slag   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES
  Tom: 64, Zeszyt: 4, Strony: 731-737
  Jerzy Wawrzeńczyk, Tomasz Juszczak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2016
   
 6. Frost Durability of Steel Fiber Self-Compacting Concrete for Pavements   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 11(1), Zeszyt: 1, Strony: 35-42
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2016
   
 7. Protected Paste Volume (PPV) as a parameter linking the air-pore structure in concrete with the frost resistance results   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 112, Strony: 360-365
  Wioletta Kozak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2016
   
 8. Concrete water absorption tests   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 5/2015, Strony: 304-312
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2015
   
 9. Możliwość oszacowania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą funkcji dojrzałości   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 18, Zeszyt: 3, Strony: 145-149
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2013
   
 10. Air void structure in relation to the frost resistance of air-entrained concrete by with microspheres   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 16/78, Zeszyt: 5, Strony: 278-287
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2011
   

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Web of Science spoza listy czasopism punktowanych MNiSzW w części A
 1. SCALING RESISTANCE AND AIR VOID CHARACTERISTICS IN CONCRETE CONTAINING GGBS   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: Volume LXII, Zeszyt: 4/2016, Strony: 181-189
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Tomasz Juszczak
  Opublikowano: 2016
   
 2. A METHOD OF ANALYZING POROSITY STRUCTURE IN AIR-ENTRAINED CONCRETE   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Architecture • Civil Engineering • Environment – ACEE
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 77-82
  Jerzy Wawrzeńczyk, Wioletta Kozak
  Opublikowano: 2015
   
 3. PREDICTION OF FREEZE-THAW RESISTANCE OF GGBFS CONCRETE BASED ON ANN MODELS.   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Architecture, Civil Engineering, Environment – ACEE
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 61-66
  Adam Kłak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Evaluation of the Causes of Concrete Kerbs Fast Damage
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 471
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2019
   
 2. Evaluation of Concrete Resistance to Freeze-thaw Based on Probabilistic Analysis of Damage   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 193, Strony: 35-41
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Impact of Air Entraining Method on the Resistance of Concrete to Internal Cracking   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Strony: 1-7
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2017
   
 4. Resistance to Internal Damage and Scaling of Concrete Air Entrained By Microspheres   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Strony: 1-7
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2017
   
 5. Effect of Binder Composition on the Structure of Cement Paste and on Physical Properties and Freeze-Thaw Resistance of Concrete   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 73-78
  Jerzy Wawrzeńczyk, Tomasz Juszczak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2016
   
 6. Effect of Ground Granulated Blast Furnace Slag and Polymer Microspheres on Impermeability and Freeze-Thaw Resistance of Concrete   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 79-84
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2016
   
 7. A method of analyzing the porous microstructure in air-entrained concrete on the basis on 2D image analysis   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 102-107
  Wioletta Kozak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Freeze-Thaw Resistance of Air-Entrained High Strength Concrete   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 1, Strony: 25-33
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wpływ sposobu badania oraz uziarnienia kruszywa na odporność betonu na powierzchniowe łuszczenie   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Tom: 8, Zeszyt: 8, Strony: 71-73
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. SCALING RESISTANCE AND AIR VOID CHARACTERISTICS IN CONCRETE CONTAINING GGBS   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: Volume LXII, Zeszyt: 4/2016, Strony: 181-189
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Tomasz Juszczak
  Opublikowano: 2016
   
 4. A METHOD OF ANALYZING POROSITY STRUCTURE IN AIR-ENTRAINED CONCRETE   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Architecture • Civil Engineering • Environment – ACEE
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 77-82
  Jerzy Wawrzeńczyk, Wioletta Kozak
  Opublikowano: 2015
   
 5. ESTIMATION, BASED ON THE MATURITY FUNCTION, OF THE STRENGTH OF EARLY AGE CONCRETE CURED AT ELEVATED TEMPERATURE   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 7, Zeszyt: 3, Strony: 123-131
  Maciej Lech, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2015
   
 6. PREDICTION OF FREEZE-THAW RESISTANCE OF GGBFS CONCRETE BASED ON ANN MODELS.   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Architecture, Civil Engineering, Environment – ACEE
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 61-66
  Adam Kłak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2015
   
 7. Possibility of pore size distribution application to the description of air entrained concrete porosity structure.   3 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 1/2014, Strony: 5-12
  Adam Kłak, Jerzy Wawrzeńczyk, Wioletta Kozak
  Opublikowano: 2014
   
 8. Wpływ wybranych czynników na wyniki badania nasiąkliwości betonu   3 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 3
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2013
   
 9. Określenie spadku wytrzymałości oraz przyrostu objętości młodego betonu w zależności od temperatury dojrzewania   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 11, Strony: 30-32
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2012
   
 10. Relationship between porosity characteristics and concrete frost durability in bridges   2 (0,67) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4/2012, Strony: 28-34
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2012
   
 11. Mrozoodporność betonów o dużej ciekłości napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały budowlane
  Zeszyt: 10, Strony: 50-51
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2011
   
 12. Zastosowanie mikrosfer jako alternatywna metoda napowietrzania betonu   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo, Technologie, Architektura
  Zeszyt: 4, Strony: 51-55
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2011
   
 13. Związek struktury porowatości betonu napowietrzonego za pomocą mikrosfer z jego mrozoodpornością   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Zeszyt: 5, Strony: 55-58
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2010
   
 14. Wpływ charakterystyk porowatości na mrozoodporność oraz wytrzymałość betonów napowietrzonych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Zeszyt: 5s/A, Strony: 281-286
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Tomasz Juszczak
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. 2D Analysis of Concrete Composition in the Context of Determining Air Pore Structure Parameters   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 471, Strony: 1-6
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2019
   
 2. A Method of Assessing Parameters of Air-Void Structure in Air-Entrained Concretes   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering and Architecture
  Tom: 9, Zeszyt: 7, Strony: 798-806
  Wioletta Kozak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2015
   
 3. Właściwości fizyczne betonów samozagęszczalnych wykonanych z pyłem mineralnym.
  w czasopiśmie:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki.
  Strony: 169-176
  Adam Kłak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2015
   
 4. A method of analyzing porosity structure in air-entrained concrete
  w czasopiśmie:   8th International Conference AMCM 2014 – Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures.
  Strony: 345-351
  Wioletta Kozak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2014
   
 5. Prediction of freeze - thaw resistance of GGBFS concrete based on ANN models.
  w czasopiśmie:   Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures
  Strony: 164-165
  Adam Kłak, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2014
   
 6. Trwałość mrozowa samozagęszczalnego betonu zbrojonego włóknami stalowymi.
  w czasopiśmie:   Materiały - III Konferencja POIG - Łódź 2013
  Strony: 58-59
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2014
   
 7. Internal damage of SFRSCC concrete subjected to freeze-thaw cycles.
  w czasopiśmie:   Materiały - 10th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS – 24-26 czerwca 2013 Żylina, Słowacja
  Strony: 341-345
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2013
   
 8. Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu dojrzewającego w stałej temperaturze za pomocą sztucznej sieci neuronowej, Materiały Budowlane
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Strony: 129-137
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2013
   
 9. Metody szacowania wytrzymałości na ściskanie betonu dojrzewającego w różnych temperaturach
  w czasopiśmie:   XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA KONTRA 2012. WARSZAWA-GLIWICE-SZCZYRK 2012
  Strony: 25-28
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2012
   
 10. Odporność na powierzchniowe łuszczenie betonu zawierającego granulowany żużel wielkopiecowy
  w czasopiśmie:   Konferencja Dni betonu 2012
  Strony: 979-987
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Tomasz Juszczak, Adam Kłak
  Opublikowano: 2012
   
 11. Trwałość mrozowa betonów z cementami żużlowymi.
  w czasopiśmie:   Materiały - Konferencja POIG Łodź 18-20 listopad 2012
  Strony: 64-65
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska, T. Juszczak
  Opublikowano: 2012
   
 12. Trwałość mrozowa betonu mostowego
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna Trwałość budowli i ochrona przed korozją KONTRA 2012
  Strony: 67-70
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2012
   
 13. Krzywe skalowania stosowane w nieniszczacej ocenie wytrzymałości betonu metodą mlotka Schmidta
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo-Techniczna ZAGADNIENIA MATERIAŁOWE W INŻYNIERII LĄDOWEJ
  Strony: 419-424
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Mateusz Stańczyk
  Opublikowano: 2011
   
 14. Krzywe skalowania stosowane w nieniszczącej ocenie wytrzymałości betonu metodą młotka Schmidta.
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne Matbud'2011
  Strony: 419-424
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, M. Stańczyk
  Opublikowano: 2011
   
 15. MOŻLIWOŚĆ SZACOWANIA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ZA POMOCĄ FUNKCJI DOJRZAŁOŚCI
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo- Techniczna. Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej. Matbud 2011
  Strony: 425-431
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2011
   
 16. Mrozoodporność betonów o dużej ciekłości napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych
  w czasopiśmie:   Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Strony: 221-228
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2011
   
 17. Określenie spadków wytrzymałości oraz przyrostu objętości młodego betonu w zależności od temperatury dojrzewania
  w czasopiśmie:   Budownictwo ogólne.Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2011r.
  Strony: 139-144
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2011
   
 18. Mrozoodporność betonów napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych
  w czasopiśmie:   Konferencja Dni betonu 2010
  Strony: 817-827
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2010
   
 19. Wpływ oddziaływania ujemenj temperatury w początkowym stadium dojrzewania na wytrzymałość na ściskanie betonu z kruszywem dolomitowym
  w czasopiśmie:   XVII Konferencja Naukowo- Techniczna KONTRA 2010 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”Warszawa-Gliwice-Szczyrk 2010r.
  Strony: 37-40
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2010
   
 20. Kształtowanie struktury porów powietrznych poprzez zastosowanie mikrosfer
  w czasopiśmie:   Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno przyrodniczego w Bydgoszczy. Materiały Budowlane
  Strony: 113-120
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2009
   
 21. Trwałość mrozowa betonu po przyśpieszonej karbonatyzacji
  w czasopiśmie:   Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno przyrodniczego w Bydgoszczy. Materiały Budowlane
  Strony: 97-103
  Jerzy Wawrzeńczyk, Wioletta Grzmil
  Opublikowano: 2009
   
 22. Wpływ dodatku popiołu lotnego na mikrostrukturę warstwy powierzchniowej betonu samozagęszczalnego
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2009”.
  Strony: 415-422
  Wioletta Grzmil, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2009
   
 23. Wpływ działania ujemnej temperatury na właściwości młodego betonu
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Strony: 105-112
  Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2009
   
 24. Związek struktury porowatości betonu napowietrzonego za pomocą mikrosfer z jego mrozoodpornością
  w czasopiśmie:   XII Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 2009.
  Strony: 145-146
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2009
   
 25. Wpływ zastosowania mikrosfer na jakość napowietrzenia i mrozoodporność betonów o dużej ciekłości
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Konferencji "Dni Betonu", 13 - 15.10.2008 Wisła
  Strony: 1041-1050
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2008
   
 26. Wpływ dodatku żużla wielkopiecowego na strukturę i mrozoodporność betonu
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i w praktyce
  Tom: T 1, Strony: 346-354
  Jerzy Wawrzeńczyk, Marek Szymczyk, M. Wilczyńska, G. Szabla
  Opublikowano: 2005
   

Monografie
 1. Metody badania i prognozowania mrozoodporności betonu   80 pkt
  Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2017
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badania eksperymentalne.   5 (1,33) pkt
  w książce:   Fizyka Budowli w teorii i Praktyce - Łódź 2013.
  Strony: 297-302
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2013
   
 2. Kształtowanie struktury porów powietrznych poprzez zastosowania mikrosfer   4 (2,00) pkt
  w książce:   Materiały budowlane
  Strony: 105-112
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Trwałość mrozowa betonu po przyśpieszonej karbonatyzacji
  w książce:   Materiały Budowlane Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Strony: 97-103
  Jerzy Wawrzeńczyk, Wioletta Grzmil
  Opublikowano: 2009
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Przyrząd do doświetlania badanej powierzchni przy użyciu stereoskopowego mikroskopu pomiarowego, zwłaszcza próbek zapraw i betonów   75 pkt
  Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2019
   


Kontakt:   Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598;           Piotr Stamirowski   e-mail: pstamirowski@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1