O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Grzegorz Sławomir Świt prof. PŚk
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   gswit@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-731
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
74
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921463
LUDZIE NAUKI: 102057
USOS web: 680
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: mechanika ciała stałego, wytrzymałość materiałów, konstrukcje budowlane, inzynierskie, diagnostyka, konstrukcje inżynierskie

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 113

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Application of the IADP acoustic emission method to automatic control of traffic on reinforced concrete bridges to ensure their safe operation   30 (9,90) pkt
  w czasopiśmie:   archives of civil and mechanical engineering
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 867-875
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analysis of the microcracking process with the Acoustic Emission method with respect to the service life of reinforced concrete structures with the example of the RC beams   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 55-65
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 3. Assessment of the technical state of large size steel structures under cyclic load with the acoustic emission method - IADP   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 52, Zeszyt: 2, Strony: 289-299
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2014
   
 4. Monitoring of Active Destructive Processes as a Diagnostic Tool for the Structure Technical State Evaluation   25 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences
  Tom: 61, Zeszyt: 1, Strony: 97-109
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2013
   
 5. Experimental validation of concrete crack identification and location with acoustic emission method   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 23-28
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2012
   
 6. System for the global monitoring and evaluation of damage processes developing within concrete structures under service load   40 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 237-245
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2012
   
 7. Diagnostics of Prestressed Concrete Structures by Means of Acoustic Emission   24 pkt
  w czasopiśmie:   IEEE Xplore - IEEE Proceedings
  Tom: II, Strony: 958-962
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2009
   
 8. Evaluation of compliance changes in concrete beams reinforced by glass fiber reinforced plastics using acoustic emission   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Materials in Civil Engineering
  Tom: 16, Zeszyt: 5, Strony: 414-418
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2004
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Time-frequency analysis of acoustic emission signals generated by the Glass Fibre Reinforced Polymer Composites during the tensile test   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 251, Strony: 1-8
  Grzegorz Świt, Anna Adamczak, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wavelet Analysis of Acoustic Emissions during Tensile Test of Carbon Fibre Reinforced Polymer Composites   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Strony: 1-8
  Grzegorz Świt, Anna Adamczak, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2017
   
 3. A Prototype System for Acoustic Emission-Based Structural Health Monitoring of My Thuan Bridge   15 (11,05) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 2016 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-Chengdu)
  Strony: 624-630
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Minh Chinh Luong
  Opublikowano: 2016
   
 4. Dragon bridge - the world largest dragon-shaped (ARCH) steel bridge as element of smart city   15 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Tom: 10, Zeszyt: 2016, Strony: 5
  Luong Minh Chinh, Anna Adamczak, Aleksandra Krampikowska, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2016
   
 5. Evaluation of precast pre-post -tensioned concrete bridge beams with the use of GPR method   15 (7,61) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia engineering
  Tom: 156, Strony: 443-450
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2016
   
 6. GPR investigation of flexible soil-steel bridge structure   15 (7,61) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 156, Strony: 172-179
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2016
   
 7. Influence of the Number of Acoustic Emission Descriptors on the Accuracy of Destructive Process Identification in Concrete Structures   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   2016 PROGNOSTICS AND SYSTEM HEALTH MANAGEMENT CONFERENCE (PHM-CHENGDU)
  Strony: 6-11
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2016
   
 8. Nhat Tan Bridge - The Biggest Cable-Stayed Bridge in Vietnam   15 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Zeszyt: 2016, Strony: 666-673
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Luong Minh Chinh, Anna Adamczak
  Opublikowano: 2016
   
 9. On-site assessment of bridges supported by acoustic emission   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Bridge Engineering
  Tom: 169, Zeszyt: 2, Strony: 81-92
  Piotr olaszek, Grzegorz Świt, Joan R. casas
  Opublikowano: 2016
   
 10. Behaviour Analysis of steel-shell-and-soil corrugated structure in the construction phase illustrated with supercor SC-57C   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings conference METAL 2015
  Strony: 716-722
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno
  Opublikowano: 2015
   
 11. Application of the Acoustic Emission Method of identification and location of destructive processes to the monitoring concrete bridges   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   7th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS) Location: Shanghai, CHINA, Date: JUL 07-11, 2014
  Strony: 688-694
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2014
   
 12. Proof load testing supported by acoustic emission. An example of application   9 pkt
  w czasopiśmie:   BRIDGE MAINTENANCE, SAFETY, MANAGEMENT AND LIFE-CYCLE OPTIMIZATION
  Strony: 484-491
  Grzegorz Świt, Piotr Olaszek, JR Casas
  Opublikowano: 2010
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Stress corrosion of epoxy-glass composites monitored using acoustic emission   13 (7,80) pkt
  w czasopiśmie:   TECHNICAL TRANSACTIONS
  Tom: 3, Strony: 101-114
  Grzegorz Świt, Anna Adamczak
  Opublikowano: 2017
   
 2. ZASTOSOWANIE METODY GEORADAROWEJ DO OCENY POPRAWNOŚCI WYKONANIA KONSTRUKCJI GRUNTOWO-POWŁOKOWEJ   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
  Tom: XXXIV, Zeszyt: 64 nr 3/I, Strony: 153-164
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno
  Opublikowano: 2017
   
 3. Diagnostyka płyt warstwowych za pomocą metody georadarowej   9 (4,57) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 88, Zeszyt: 10, Strony: 40-43
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Efektywność badań georadarowych przy ocenei poprawnosci wykonania i stanu technicznego konstrukcji z elemntów prefabrykowanych   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63, Strony: 19-26
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Wykorzystanie techniki georadarowej do oceny poprawności wykonania konstrukcji gruntowo-powłokowej - studium przypadku   9 (4,57) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 88, Zeszyt: 9, Strony: 4-9
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2016
   
 6. KOROZJA NAPRĘŻENIOWA W KOMPOZYTACH EPOKSYDOWO- SZKLANYCH MONITOROWANA PRZY ZASTOSOWANIU EMISJI AKUSTYCZNEJ   5 pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Tom: 12, Zeszyt: 261, Strony: 1531-1534
  Grzegorz Świt, Anna Adamczak
  Opublikowano: 2015
   
 7. ZASTOSOWANIE METODY EMISJI AKUSTYCZNEJ DO LOKALIZACJI USZKODZEŃ W ZBIORNIKU NA PRODUKTY ROPOPOCHODNE   9 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 87, Zeszyt: 10
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Krzysztof Schabowicz
  Opublikowano: 2015
   
 8. Application of the SiGMA analysis to the stress evaluation of the cracking structures   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Edukacja -Technika -Informatyka
  Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 676-681
  Grzegorz Świt, Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2014
   
 9. Wstępna Analiza Możliwości Wykorzystania metody emisji akustycznej w ocenie trwałości konstrukcji betonowych   6 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 10, Zeszyt: 86, Strony: 31-36
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Krzysztof Schabowicz
  Opublikowano: 2014
   
 10. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego mostu stalowego   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 69, Zeszyt: 10, Strony: 559-562
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 11. Zastosowanie tensora momentu w procedurze SiGMA   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Edukacja - Technika - Informatyka
  Zeszyt: 2, Strony: 451-455
  Grzegorz Świt, Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2013
   
 12. Identyfikacja sygnałów emisji akustycznej w betonie nieobciążonym   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 59, Zeszyt: 3/III, Strony: 189-196
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 13. Zastosowanie metody emisji akustycznej do analizy procesu zarysowania belek żelbetowych   4 (,80) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/II, Strony: 77-84
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2012
   
 14. Diagnostyka i monitoring obiektów strunobetonowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej AE na przykładzie mostów   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Magazyn Mosty
  Tom: 6, Strony: 48-54
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 15. Korozja naprężeniowa włókien szklanych w kompozytach wzmacniających konstrukcje budowlane   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Strony: 42-43
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2011
   
 16. Weryfikacja doświadczalna identyfikacji i lokalizacji zarysowania betonu przy zastosowaniu metody emisji akustycznej   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 58, Zeszyt: 3/II, Strony: 119-126
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Bryła, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Zastosowanie emisji akustycznej w diagnostyce stalowych elementów urządzeń wielkowymiarowych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 10, Strony: 27-32
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 18. Zastosowanie metody emisji akustycznej do identyfikacji procesów niszczenia w konstrukcjach stalowych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 58, Zeszyt: 3/III, Strony: 173-180
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 19. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny wykonawstwa przyczółka wiaduktu   5 (3,13) pkt
  w czasopiśmie:   Magazyn Mosty
  Tom: 4, Strony: 60-66
  Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Aleksandra Krampikowska, Piotr Chmura, Izabela Kwaśniewska
  Opublikowano: 2011
   
 20. Diagnostyka konstrukcji strunobetonowych metodą emisji akustycznej   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
  Strony: 257
  Maria Włodarczyk, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2008
   
 21. Diagnostyka konstrukcji strunobetonowych metodą emisji akustycznej na przykładzie dźwigara mostowego T27   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 383-389
  Maria Włodarczyk, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Design of SHM system for My Thuan cable-stayed bridge - disadventages and proposed changes based o acoustic emission   5 pkt
  w czasopiśmie:   Proceeding International Conference on Structure Healt Monitoring of Inteligent infrastructure
  Strony: 137-147
  Grzegorz Świt, Loung Minh Hinch
  Opublikowano: 2017
   
 2. APLICATION OF THE ACOUSTIC EMISSION METHOD OF INDENTIFICATION AND LOCATION OF DESTRUCTIVE PROCESSES TO THE MONITORING OF THE TECHNICAL STATE OF PRE-STRESSED CONCRETE BRIDGES   5 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   The Trasport Journal
  Zeszyt: 10, Strony: 1-10
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Minh Chinh Loung
  Opublikowano: 2015
   
 3. Badanie obiektów żelbetowych z wykorzystaniem emisji akustycznej-procedura badań
  w czasopiśmie:   Awarie budowlane - zapobieganie diagnostyka naprawa rekonstrukcje
  Strony: 237-244
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 4. Badanie stalowych podziemnych zbiorników bunkrowych z wykorzystaniem emisji akustycznej
  w czasopiśmie:   Awarie budowlane - zapobieganie diagnostyka naprawa rekonstrukcje
  Strony: 269-276
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2015
   
 5. On-site assessment of bridges supported by acoustic emission   5 pkt
  w czasopiśmie:   Proceeding of ICE
  Tom: 168, Zeszyt: 4, Strony: 1-12
  Piotr Olaszek, Joan Casas, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2015
   
 6. Wybrane problemy logistyczno-techniczne w budowie mostów gruntowo-powłokowych pokazane na przykładzie budowy mostu na rzece Łódka
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 5, Strony: 215-220
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno
  Opublikowano: 2015
   
 7. Analysis of the impast of the stored medium on corrosion of the tank bottom with use of Acoustic Emission   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Naukowo Technicznej “Konstrukcje Metalowe”, Kielce – Suchedniów, 2-4 Lipca 2014
  Strony: 151-154
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2014
   
 8. Preliminary classification method of damage, of the tanks petroleum products bottoms caused by corrosion, with use of acoustic emission   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Naukowo Technicznej “Konstrukcje Metalowe”, Kielce – Suchedniów, 2-4 Lipca 2014
  Strony: 155-158
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2014
   
 9. Application of Acoustic Emission (AE) to assess the condition of steel structures subjected to variable load   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings 59th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 15-20 September 2013, Krynica - Lublin
  Zeszyt: 56
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 10. Experimental Validation of the Acoustic Emission (AE) Method for the Cracking Process Determination and Locatisation in Concrete Elements   5 (,83) pkt
  w czasopiśmie:   Report IABSE Conference Rotterdam 2013 “Assesment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures"
  Tom: 99, Strony: 150-151
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 11. Weryfikacja metody IADP na wieloprzęsłowych obiektach mostowych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji "Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju"
  Strony: 90 - 92
  Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2013
   
 12. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny mostu stalowego
  w czasopiśmie:   Materiały XXVI Konferencji Naukowo Technicznej "Awarie Budowlane" 2013
  Strony: 973-981
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 13. Analiza procesów destrukcyjnych metodą emisji akustycznej, z wykorzystaniem sygnałów wzorcowych, w wastosowaniu do skręcanych konstrukcji inżynierskic
  w czasopiśmie:   Materiały XXV Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane,22-25.01.2012
  Strony: 53
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2012
   
 14. Application of acoustic emission metod for the analysis of cracking process in reinforcrd concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland
  Strony: 72-73
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 15. Application of the acoustic emission (AE) method to bridge testing and diagnostics - comparison of procedures
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Prognostics and System Health Management Conference, PHM - 2012 Bejing, China
  Strony: 57
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 16. Application of the acoustic emission (AE) method to bridge testing and diagnostics comparison of procedures
  w czasopiśmie:   IEEE Xplore - IEEE Proceedings
  Strony: 1-10
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 17. Identification of acoustic emission signals in unloaded concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 the Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland,
  Strony: 202-203
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 18. Zastosowanie metody emisji akustycznej IADP identyfikacja uszkodzeń w elementach zelbetowych
  w czasopiśmie:   Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w startegii zrównoważonego rozwoju
  Strony: 101-103
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2012
   
 19. Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo-Techniczna - Awarie budowlane, Miedzyzdroje
  Tom: 2, Strony: 965-972
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 20. Wpływ sztywności obiektu mostowego na uszkodzenia jego nawierzchni
  w czasopiśmie:   Sympozjum „Nawierzchnie i izolacje na obiektach inżynieryjnych betonowych i stalowych. Konsekwencje i możliwości działań”" XVII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA
  Strony: 24-30
  W. Ruchomski, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2011
   
 21. Zastosowanie emisji akustycznej w diagnostyce stalowych elementów wielkogabarytowych
  w czasopiśmie:   Materiały XXIV Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 2011
  Strony: 213-220
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 22. Zastosowanie metody emisji akustycznej do monitoringu stanu technicznego wiaduktu drogowego
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane 2011, Miedzyzdroje 24-27 maja 2011
  Tom: 2, Strony: 1251-1258
  Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 23. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny wykonawstwa wiaduktu nad torami kolejowymi
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Miedzyzdroje 24-24 maja 2011
  Tom: 2, Strony: 1243-1250
  Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Aleksandra Krampikowska, I. Kwasniewska, Piotr Chmura
  Opublikowano: 2011
   
 24. zastosowaniu emisji akustycznej w badaniach obiektów mostowych – weryfikacja procedury japońskiej i amerykańskiej
  w czasopiśmie:   Obiekty Inżynierskie : mosty, wiadukty, tunele
  Tom: 1
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2011
   
 25. Estimation of stress corrosion of epoxy-glass and carbon composites by acoustic emission
  w czasopiśmie:   Materials of 37th Solid Mechanics Conference, Sol Mech, 2010
  Strony: 208-211
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2010
   
 26. Monitoring i analiza stanu technicznego obiektów mostowych metodą emisji akustycznej w trakcie przejazdu pojazdów ponadnormatywnych ze względu na ciężar
  w czasopiśmie:   KONFERENCJA TECHNICZNA "RÓŻNE ASPEKTY BUDOWY DRÓG I MOSTÓW" GDDKiA /o Kielce
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 10-20
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2010
   
 27. Pomiar procesów destrukcyjnych metodami AE w stalowych obiektach mostowych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Technicznej "Różne aspekty budowy dróg i mostów", Kielce Maj 2010
  Strony: 19-23
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2010
   
 28. System monitoringu umożliwiający globalną ocenę stanu technicznego obiektów betonowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 56 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010, 19-24.09.2010 r.
  Strony: 173-188
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2010
   
 29. The Feasibility Assessment of the Exibition Hall after the Fire   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 20-28
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2010
   
 30. Zastosowanie emisji akustycznej w badaniach obiektów mostowych – weryfikacja procedury japońskiej i amerykańskiej
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Kielce-Krynica
  Strony: 771 – 778
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2010
   
 31. Diagnostyka sprężonych konstrukcji betonowych za pomocą emisji akustycznej
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Kielce-Krynica
  Strony: 581-588
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2009
   
 32. Emisja Akustyczna jako metoda diagnostyki sprężonych konstrukcji betonowych
  w czasopiśmie:   DROGI – lądowe, powietrzne, wodne
  Strony: 51 - 59
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2009
   
 33. Damage severity evaluation of concrete reinforced bridges by acoustic emission technique
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Połtawskiego Nar. Uniwersytetu "Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w obecnych warunkach postępu technologicznego", Zakopane - Połt
  Strony: 48
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2008
   
 34. Zastosowanie metody emisji akustycznej w diagnostyce żelbetowych konstrukcji budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne X Konferencji Naukowo - Technicznej "Problemy rzeczoznawstwa budowalnego" Warszawa - Miedzeszyn 2008
  Strony: 193-206
  Leszek Gołaski, Stefan Goszczyński, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2008
   
 35. Stress corrosion of CFRP and GFRP - Conclusion   2 pkt
  w czasopiśmie:   Cost Scientific Reports
  Tom: 1, Strony: 1-12
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2007
   
 36. Stress corrosion of epoxy - glass and epoxy - carbon composites - end raport   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cost Scientific Reports
  Tom: 1, Strony: 3-90
  J. Gulikers, Grzegorz Świt, Leszek Gołaski, L. Nad
  Opublikowano: 2007
   
 37. Stress corrosion of GFRP   2 pkt
  w czasopiśmie:   Cost Science Raport. Workshop of COST on NTD Assessment and New Systems in Prestressed Concrete Structures, Brussel, 2005.
  Strony: 128-136
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2005
   
 38. Diagnostics of a viaduct built of prestressed concrete beams by acoustic emission   2 pkt
  w czasopiśmie:   International Conference "Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity". National Academy of Sciences of Ukrainę.
  Strony: 198- 203
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2004
   
 39. Diagnostyka obiektów mostowych z wykorzystaniem emisji akustycznej
  w czasopiśmie:   Polskie Drogi.(T-12)
  Zeszyt: 9, Strony: 27-31
  Grzegorz Świt, B. Balcerek
  Opublikowano: 2004
   
 40. Durability of stressed E glass fibre in alkaline medium   2 pkt
  w czasopiśmie:   RECENT DEVELOPMENTS IN DURABILITY ANALYSIS OF COMPOSITE SYSTEMS
  Strony: 473-478
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2000
   

Monografie
 1. Analiza Procesów Destrukcyjnych w Obiektach Mostowych z Belek Strunobetonowych z Wykorzystaniem Zjawiska Emisji Akustycznej   20 pkt
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2011
   
 2. Metoda emisji akustycznej w analizie uszkodzeń konstrukcji betonowych wstępnie sprężonych   12 pkt
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Monitorowanie procesu korozji naprężeniowej w kompozytach przy zastosowaniu metody emisji akustycznej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Polimery, kompozyty, materiał (ID: 46840)
  Tom: 44, Strony: 34-40
  Grzegorz Świt, Anna Adamczak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Zjawisko korozji naprężeniowej w kompozytach epoksydowo-szkalnych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Polimery, kompozyty, materiały
  Tom: 44, Strony: 29-33
  Grzegorz Świt, Anna Adamczak
  Opublikowano: 2016
   
 3. Inwentaryzacja niedostępnych elementów konstrukcji budynku z zastosowaniem georadaru na przykładzie budynku zabytkowego   5 (3,33) pkt
  w książce:   Wybrane
  Strony: 85-93
  Grzegorz Świt, Łukasz Kosno, Łukasz Sławski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Określenie szerokości rys w elemencie żelbetowym na podstawie pomiaru prędkości fali sprężystej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
  Strony: 193-200
  Grzegorz Świt, Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2015
   
 5. Zastosowanie metody emisji akustycznej w analizie wpływu lokalizacji i wielkosci zarysowania na trwałość betonowych obiektów mostowych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy budownictwa
  Strony: 223-231
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2015
   
 6. Application Of The Acoustic Emission To Bridge Testing And Diagnosis; Comparison Of Procedures   5 (1,25) pkt
  w książce:   Prognostics and System Health Management
  Strony: 1-10
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 7. Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze   4 (1,33) pkt
  w książce:   Awarie budowlane
  Tom: 2, Strony: 965-972
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 8. New materials, systems, methods and concepts for durable prestressed concrete structures – stress corrosion GFRP and CFRP tendons   5 pkt
  w książce:   New Materials, Systems, Methods and Concepts for Prestressed Concrete Structures
  Strony: 33-55
  J. Gulikers, Grzegorz Świt, L. Nad, Leszek Gołaski
  Opublikowano: 2010
   
 9. Stress corrosion of CFRP and GFRP - conclusion   5 pkt
  w książce:   New Materials, Systems, Methods and Concepts for Prestressed Concrete Structures
  Strony: 1-10
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2010
   
 10. Diagnostyka konstrukcji strunobetonowych metodą emisji akustycznej.   3 (1,50) pkt
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Tom: 6, Strony: 257-264
  Maria Włodarczyk, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2008
   
 11. Intensity of cracking process of bending reinforced concrete beams   7 (3,50) pkt
  w książce:   Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering
  Strony: 597-603
  Maria Włodarczyk, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2008
   
 12. Acoustic non destructive techniques as a new method for evaluation of damages in prestressed concrete structures: failure of concrete structures   7 pkt
  w książce:   COST Action 534 - New Materials and Systems for Prestressed Concrete Structures, abstracts of the workshop on NTD Assessment and New Systems in Prestressed Concrete Structures.
  Strony: 151-159
  Grzegorz Świt, Leszek Gołaski
  Opublikowano: 2005
   
 13. Stress corrosion of GFRP   7 pkt
  w książce:   COST Action 534 - New Materials and Systems for Prestressed Concrete Structures, abstracts of the workshop on NTD Assessment and New Systems in Prestressed Concrete Structures.
  Strony: 128-136
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2005
   
 14. Diagnostyka obiektów mostowych metodą emisji akustycznej   3 pkt
  w książce:   I Sympozjum "Diagnostyka i Badania Mostów"
  gębski Paweł, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2003
   
 15. Durability of stressed E-glass fibre in alkaline medium   3 pkt
  w książce:   Recent Developments in Durability Analysis of Composite Systems.
  Strony: 473-476
  Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ocena stanu technicznego metodą emisji akustycznej wybranych elementów konstrukcji mostu stalowego w ciągu drogi krajowej DK-77 nad rzeką Wisłą w miejscowości Sandomierz
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studentów studiów zaocznych. Część I
  Zeszyt: 163
  Irena Duda, Paweł Kossakowski, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2009
   
 3. Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studentów studiów zaocznych. Część I
  Tom: 140
  Irena Duda, Paweł Kossakowski, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2003
   
 4. Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studentów studiów zaocznych. Część I
  Irena Duda, Paweł Kossakowski, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2001
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Układ do wykrywania i lokalizacji uszkodzeń w komunikacyjnych obiektach infrastruktury drogowej   30 (9,90) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Sposób identyfikacji procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom   60 (20,00) pkt
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2014
   
 3. Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojonych i sprężonych   50 (16,67) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Ono Kanji
  Opublikowano: 2012
   
 4. Układ do diagnozowaniastanu technicznego betonowych konstrukcji zbrojonych i sprężonych   25 (8,33) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojnych i sprężonych   25 (6,25) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Kanji Ono
  Opublikowano: 2009
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Tłumik akustyczny
  Grzegorz Świt, Kazimierz Bolanowski, Krzysztof Chlewicki, Cezary Niechciał
  Opublikowano: 2017
   
 2. Układ do wykrywania i lokalizacji aktywnych uszkodzeń w komunikacyjnych obiektach infrastruktury drogowej
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 3. Sposób badania i/lub monitorowania procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom   2 (,50) pkt
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 4. Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojnych i sprężonych   2 (,50) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Kanji Ono
  Opublikowano: 2009
   
 5. Sposób diagnozowania stanu technicznego obiektów mostowych   10 (5,00) pkt
  Leszek Gołaski, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2006
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1