O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Justyna Agata Stępień
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   justynas@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-501
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
294
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3948407
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 752
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 714
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: inżynieria ruchu drogowego

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 14

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Cost and Eco-Effective Cold In-Place Recycled Mixtures with Foamed Bitumen During the Reconstruction of a Road Section Under Variable Load Bearing Capacity of the Subgrade   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 980–989
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Stępień
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Symulacja procesu wymiany pasażerów na miejskich przystankach autobusowych wykorzystywanych przez różnych przewoźników   5 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Strony: 189-194
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 2. Analiza pozycji zajmowanych przez pojazdy różnych użytkowników na wspólnych miejskich przystankach autobusowych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 10058-10069
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 3. Analiza rozmieszczenia pasażerów oczekujących na miejskich przystankach autobusowych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 10045-10057
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 4. Recykling głęboki na zimno z zastosowaniem mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych przy przebudowie istniejącej nawierzchni asfaltowej   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2626-2635
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Stępień
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. (NIE)BEZPIECZNE PRZEJŚCIA. Wpływ wybranych cech przejść przez jezdnię na zachowania pieszych
  w czasopiśmie:   Drogi
  Tom: 3, Strony: 35-48
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 2. Klasyfikacja zakłóceń w ruchu w obrębie przystanków autobusowych wykorzystywanych przez różne grupy użytkowników
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo – Technicznej „SYSTEMY TRANSPORTOWE. TEORIA I PRAKTYKA, Katowice.
  Tom: 1, Strony: 473-480
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 3. Parameters of the Quality of Service at a Bus Stop Utilized by Various Operators
  w czasopiśmie:   8-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS” (University of Zilina), Proceedings Section 1 Transport and communications technology, Żilina. „TRANSCOM 2009” – Slovak Republic.
  Tom: 1, Strony: 245-248
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 4. Funkcjonowanie miejskich przystanków autobusowych wykorzystywanych przez różnych przewoźników
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
  Strony: 311-318
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2008
   
 5. Junction type choice criteria by the example of the junction at Jagiellońska and 1 Maja streets in Kielce
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne "TRANSCOM 2007" - 7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Subssesion 8C Road Engineering, TRANSCOM 2007, Żlilina, Sfovak Republic.
  Tom: 8, Strony: 133-136
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2007
   

Rozdziały w monografiach
 1. The analysis of distances between buses of varied types of operators during stopping at urban bus stops   5 pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Vol. V. Sustainable Development of Transport
  Strony: 191-211
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 2. Modelling of the stoppage times of suburban public transport vehicles at the urban bus stops   5 pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: II, Strony: 53-68
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 3. The identification of traffic disruptions in the areas of city bus stops   5 pkt
  w książce:   Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The development of transportation system.
  Strony: 333-340
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 4. Wpływ wybranych cech przejść przez jezdnię na zachowania pieszych   3 pkt
  w książce:   Monografia Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN: Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Tom V: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa
  Tom: V, Strony: 221-227
  Justyna Stępień
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1