O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Łukasz Jan Orman
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Kadry
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   orman@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-859
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
90
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921640
LUDZIE NAUKI: 200354
USOS web: 689
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 682
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: wymiana ciepła, ogrzewnictwo

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 83

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Technology and properties of layered composites as coatings for heat transfer enhancement   20 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics of Composite Materials
  Tom: 53, Zeszyt: 3, Strony: 351-360
  Rafał Chatys, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2017
   
 2. Enhancement of pool boiling heat transfer with pin-fin microstructures   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Enhanced Heat Transfer
  Tom: 23, Zeszyt: 2, Strony: 137-153
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2016
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Boiling heat transfer augmentation on surfaces covered with phosphor bronze meshes
  w czasopiśmie:   MATEC Web of Conferences, Mat. XXI. Międzynarodowej Konferencji: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018
  Tom: 168
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2018
   
 2. Sintered mesh layers for the production of efficient phase – change heat exchangers   15 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Research Proceedings, Terotechnology 2017
  Tom: 5, Strony: 189 - 193
  Łukasz Orman, Norbert Radek, Jozef Broncek
  Opublikowano: 2018
   
 3. Surface treatment technologies for boiling heat transfer augmentation   15 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Research Proceedings, Terotechnology 2017
  Tom: 5, Strony: 216 - 219
  Łukasz Orman, Norbert Radek, Andrej Kapjor
  Opublikowano: 2018
   
 4. Boiling heat transfer phenomenon on different structural coatings   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering, TRANSCOM 2017: International scientific conference on sustainable, modern and safe transport
  Tom: 192, Strony: 649–653
  Łukasz Orman, Andrej Kapjor, Martin Vantúch
  Opublikowano: 2017
   
 5. Preliminary results of thermal comfort analysis in selected buildings   15 (7,39) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences, 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017
  Tom: 17
  Grzegorz Majewski, Marek Telejko, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2017
   
 6. Ethyl alcohol boiling heat transfer on multilayer meshed surfaces   15 (7,39) pkt
  w czasopiśmie:   THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016
  Tom: 1745, Strony: 1-5
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2016
   
 7. Boiling heat transfer on meshed surfaces of different aperture   15 pkt
  w czasopiśmie:   AIP Conference Proceedings, Proc of Conf “The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energetics 2014"
  Tom: 1608, Strony: 169-172
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2014
   
 8. Boiling heat transfer on single phosphor bronze and copper mesh microstructures   15 pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences, 67, Proc of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013
  Tom: 67
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2014
   
 9. Tests of thermal resistance of simulated walls with the reflective insulation   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences, 67, Proc of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013
  Tom: 67
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Łukasz Jan Orman, Xavier Lucas, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 10. Heat Transfer Augmentation Possibility for Vehicle Heat Exchangers   10 pkt
  w czasopiśmie:   Journal Transport Means’2011
  Strony: 9-12
  Łukasz Jan Orman, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2011
   
 11. Possibilities of Heat Transfer Enhancement in Automotive Heat Exchangers   6 pkt
  w czasopiśmie:   TRANSPORT MEANS 2009
  Strony: 116-119
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2009
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Boiling heat transfer phenomenon from an insolated nucleation center   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 59-63
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2016
   
 2. Efficient surfaces for boiling heat transfer enhancement   13 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne Mechanika
  Tom: 4-M, Zeszyt: 14, Strony: 3-8
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Andrej Kapjor, Augustín Sladek
  Opublikowano: 2016
   
 3. Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu   3 (,75) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 7-13
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2014
   
 4. Selected scientific and engineering applications of infrared technology   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 2, Strony: 31-39
  Jozef Jandačka, Andrej Kapjor, Milan Malcho, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2013
   
 5. Measurements of boiling heat transfer on a single fin   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 1, Strony: 47-51
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2011
   
 6. Waste materials for the production of ceramics   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Strony: 49-53
  Jolanta Latosińska, Łukasz Jan Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 7. Badania termowizyjne w ocenie termoizolacyjności budynków   4 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 4A (295), Strony: 19 -22
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2009
   
 8. Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ze złożonym pokryciem siatkowym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6s, Strony: 177-178
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2006
   
 9. Badania termowizyjne jako narzędzie do szacowania wpływu parametrów pracy emitora na propagację zanieczyszczeń powietrza   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
  Tom: 38, Zeszyt: 4, Strony: 139-145
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   
 10. Boiling heat transfer on ribs with temperature dependent conductivity   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Turbulence : international journal
  Tom: 10, Strony: 91-98
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Correlation for nucleate boiling heat transfer on microstructural coatings
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne "3rd World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer", Budapeszt, Węgry
  Strony: ICMFHT 117-1-5
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2018
   
 2. Analysis of thermal comfort in an intelligent building
  w czasopiśmie:   Civil and Environmental Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 72-76
  Grzegorz Majewski, Marek Telejko, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2017
   
 3. Intensification of heat transport from the furnace to heat accumulator through a phase change
  w czasopiśmie:   Communications
  Tom: 19, Zeszyt: 2A, Strony: 117 - 123
  Milan Malcho, Stanislav Gavlas, Peter Hrabovsky, Roman Banovcan, Tomas Puchor, Łukasz Orman, Tadeas Ochodek
  Opublikowano: 2017
   
 4. Possibility of using microstructures in buildings’ ventilation and heating systems
  w czasopiśmie:   Civil and Environmental Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 67 - 71
  Grzegorz Majewski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2017
   
 5. Multilayer mesh structures for efficient phase change heat exchangers
  w czasopiśmie:   Mat. XX Międzynarodowej Konf. "The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energy", Terchova, Słowacja
  Strony: 17-23
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2016
   
 6. Analysis of boiling heat transfer on the isothermal surface covered with a single copper mesh
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. Transcom 2015, Słowacja
  Tom: 5, Strony: 229 - 232
  Łukasz Orman, Andrej Kapjor, Jozef Huzvar
  Opublikowano: 2015
   
 7. Spiekane struktury siatkowe w wymianie ciepła przy wrzeniu
  w czasopiśmie:   Technológ
  Zeszyt: 3, Strony: 168 – 171
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2015
   
 8. Heat transfer enhancement in phase-change heat exchangers   5 pkt
  w czasopiśmie:   Aviation
  Tom: 1, Zeszyt: 18, Strony: 40-43
  Rafał Chatys, Milan Malcho, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2014
   
 9. Intensyfikacja wrzenia pęcherzykowego poprzez modyfikację powierzchni wymiennikowej
  w czasopiśmie:   Technológ
  Zeszyt: 2, Strony: 99-102
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Jozef Bronček, Andrej Kapjor
  Opublikowano: 2014
   
 10. Wpływ modyfikacji powierzchni mikrostrukturą siatkową na wymianę ciepła przy wrzeniu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mat. Konf. Terotechnologia 2013
  Zeszyt: 18, Strony: 173 – 177
  Norbert Radek, Milan Malcho, Jozef Jandacka, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2014
   
 11. Preliminary tests of thermal conductivity of selected soil types
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, European Scientific Journal, Azores, Portugal
  Tom: 3, Strony: 428-431
  Agata Ludynia, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2013
   
 12. Results of boiling heat transfer tests on laser treated copper fin
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickogo Nacjonalnego Uniwersytetu
  Tom: 6/2013, Strony: 60-62
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Jurij Szalapko, Milan Malcho
  Opublikowano: 2013
   
 13. Thermal Conductivity of Soil – Experimental Investigation
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 10th European Conference of Young Researchers and Scientists-Section 7 CIVIL ENGINEERING, TRANSCOM 2013, Zilina, Slovak Republic
  Strony: 155-157
  Agata Ludynia, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2013
   
 14. Wymiana ciepła na powierzchni modyfikowanej elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Technolog
  Tom: 5 (2013), Strony: 185-188
  Norbert Radek, Józef Broncek, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2013
   
 15. Wpływ dodatków odpadowych na właściwości spieków ceramicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Terotechnologia 2012, Materiały Konferencji na ekspozycji Metal i Control-Tech, Targi - Kielce 29. -30.09.2011
  Tom: 17, Strony: 74-79
  Jolanta Latosińska, Norbert Radek, Łukasz Jan Orman, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 16. Wykorzystanie techniki termowizyjnej w wybranych aplikacjach inżynieryjnych
  w czasopiśmie:   Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
  Zeszyt: 3, Strony: 3-5
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2011
   
 17. Odzysk energii z odpadów komunalnych poprzez przeróbkę mechaniczno - biologiczną
  w czasopiśmie:   Materiały konferencji Problemy Unieszkodliwiania Odpadów
  Strony: 134-137
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2010
   
 18. Possibility of the application of microstructures in heating and ventilation systems
  w czasopiśmie:   Structure and Environment, Kielce University of Technology
  Strony: 41-45
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2010
   
 19. Stability analysis of infrared cameras in view of their application in health care
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickogo Nacjonalnego Uniwersytetu
  Zeszyt: 4, Strony: 149-152
  Katarzyna Orman, Łukasz Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 20. The impact of geometrical parameters of heat transfer enhancing microstructures on boiling heat transfer
  w czasopiśmie:   Proc. of 16th Int. Conf. Mechanics of Composite Materials-2010, Ryga Latvia, book of abstracts,
  Strony: 146
  Łukasz Jan Orman, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2010
   
 21. Wpływ dodatku odpadowego na wytrzymałość na ściskanie materiałów budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencji Problemy Unieszkodliwiania Odpadów
  Strony: 138-140
  Jolanta Latosińska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2010
   
 22. Analysis of boiling heat transfer on the non isothermal surface covered with selected wire mesh structures
  w czasopiśmie:   Proc. of 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Krakow.
  Strony: 2159-2166
  Łukasz Jan Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2009
   
 23. Diagnostyka metodą termografii w podczerwieni w ocenie termoizolacyjności i charakterystyki energetycznej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne: budowa i eksploatacja maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 325-330
  Łukasz Jan Orman, Magdalena Sułek
  Opublikowano: 2009
   
 24. Non-contact temperature measurements in medical diagnostics   2 pkt
  w czasopiśmie:   ULTRAGARSAS
  Tom: 64, Zeszyt: 2, Strony: 24-26
  Katarzyna Orman, Rafał Chatys, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2009
   
 25. Wpływ składu surowcowego materiałów konstrukcyjnych na ich właściwości eksploatacyjne
  w czasopiśmie:   Zeszyty naukowe 13 Politechniki Świętokrzyskiej, Terotechnologia 2009, 13, 142-146.
  Tom: 13, Strony: 142-146
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Łukasz Jan Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 26. Analiza efektywnej przewodności cieplnej mikropokryć porowatych
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. „Terotechnologia 2008”, Zeszyty Naukowe nr 11 Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Wydawnictwo PŚk
  Strony: 215-220
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2008
   
 27. Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchni modyfikowanej elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. „Terotechnologia 2008”, Zeszyty Naukowe nr 11 Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Wydawnictwo PŚk
  Strony: 209-214
  Łukasz Jan Orman, Norbert Radek, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2008
   
 28. Możliwości odzysku energii w procesie mechaniczno – biologicznej przeróbki odpadów komunalnych
  w czasopiśmie:   Praca zbiorowa pod red. Henryka Kapronia, Mat XIV Konf. Naukowo – Technicznej „Rynek Ciepła - REC 2008”, Nałęczów – Lublin
  Strony: 159-166
  Maria Żygadło, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2008
   
 29. Problemy obsledowania, projektirowania i stroitelstwa pri beztranszejnom obnowlenii kanalizacjonnych trub
  w czasopiśmie:   ROBT
  Zeszyt: 9, Strony: 25-29
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2008
   
 30. Water boiling on electro-spark deposited copper coating
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Uniwersitieta
  Zeszyt: 6, Strony: 233-236
  Norbert Radek, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2008
   
 31. Wymienniki ciepła z pokryciem porowatym jako element oszczędności energii
  w czasopiśmie:   Praca zbiorowa pod red. Henryka Kapronia, Mat XIV Konf. Naukowo – Technicznej „Rynek Ciepła - REC 2008”, Nałęczów – Lublin
  Strony: 109-113
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2008
   
 32. Zastosowanie porowatych powłok metalicznych do intensyfikacji wymiany ciepła
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. „Terotechnologia 2007”, Zeszyty Naukowe PŚk seria „Budowa i Eksploatacja Maszyn”
  Strony: 155-160
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2008
   
 33. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Boiling heat transfer on surfaces with variable conductivity
  w czasopiśmie:   Symposium and VII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems, Gdańsk/Wierzyca 18-20.06.2007
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2007
   
 34. Wymiana ciepła przy wrzeniu pęcherzykowym na żebrze z dwuwarstwową strukturą siatkową
  w czasopiśmie:   Materiały „XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy”, Koszalin – Darłówek,
  Strony: 763-768
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2007
   
 35. Mikropowierzchnie strukturalne w wymianie ciepła
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. "Terotechnologia 2006", Zeszyty Naukowe PŚk seria „Budowa i Eksploatacja Maszyn”, Kielce 2006
  Strony: 171-177
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2006
   
 36. Problems of surveying, designing and realization of trenchless renovation of sewerage
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja "Tunneling and Technology In the 21 st Century", Subang Jaya, Malezja, 2006;
  Strony: 309-318
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2006
   
 37. Thermovision inspection of air polluting emitters
  w czasopiśmie:   Pollution Engineering
  Tom: 38, Zeszyt: 7, Strony: 22-25
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2006
   
 38. Efficiency and effectiveness estimation of microstructure covered fins fabricated of a materiał of non - uniform conductivity
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems. HEAT 2005, 26-30.06.2005, Gdańsk.
  Strony: 415-420
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2005
   
 39. Kielce kickstarts Poland's sewage upgrade
  w czasopiśmie:   Tunnelling and Trenchless Construction
  Zeszyt: 16, Strony: 28-29
  Andrzej Kuliczkowski, Dariusz Zwierzchowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2005
   
 40. Pomiar lokalnej wartości współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni żebra z wykorzystaniem techniki termowizyjnej
  w czasopiśmie:   III Polsko - Ukraińska Konferencja "Mechanika i Informatyka", Chmielnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina
  Strony: 86-89
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2005
   
 41. Termowizja jako narzędzie do oceny stanu technicznego urządzeń
  w czasopiśmie:   Polsko - Ukraińska Konferencja "Mechanika i Informatyka", Chmielnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina.
  Strony: 39-43
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2005
   
 42. Uwarunkowania pomiarowe termowizji do oceny stanu technicznego obiektów - przykłady zastosowań
  w czasopiśmie:   WISNIK Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, Ukraina,
  Tom: 2/1, Zeszyt: 5, Strony: 70-75
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2005
   
 43. Analysis of the influance of the surface roughness on the heat transfer from extended surfaces
  w czasopiśmie:   CEEPUS. Science Report. Project PL - 127. Measuring Technology in Advanced Machines Manufacturing Systems.
  Strony: 115-124
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2004
   
 44. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Odzysk energii z biomasy w nowoczesnych instalacjach fermentacji metanowej, Konf. Monitoring Środowiska Przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Biomasy w Energetyce, KTN, Komitet Naukowy „Człowiek i Środowisko” przy Prezydi
  w czasopiśmie:   Konf. Monitoring Środowiska Przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Biomasy w Energetyce, KTN, Komitet Naukowy „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Połaniec, 21. 10. 2004
  Maria Żygadło, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   
 45. Problems with choosing optimal methods of trenchless renovation of sewage systems
  w czasopiśmie:   Conference on Trenchless Technologies, Znojmo - Czechy 2004 r.
  Strony: 10-14
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   
 46. The Impact of the Technical Condition of Emitters Thermal Insulation on the Spread of Air Pollutants
  w czasopiśmie:   Proc. X Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Energy Sources, Międzyzdroje
  Strony: 774-784
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2004
   
 47. The impact of the termal condition of emitter's thermal insulation of the spread of air pollutants
  w czasopiśmie:   X International Conference "Heat Transfer and Renewable Sources of Energy", Szczecin 2004 r.
  Strony: 777-784
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2004
   
 48. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Tlenowo-beztlenowa przeróbka odpadów w świetle doświadczeń zagranicznych
  w czasopiśmie:   VII. Kon. N-T. „Biologiczne Pzetwarzanie Stałych Odpadów Organicznych, Zielona Góra , 9– 10 wrzesień 2004
  Maria Żygadło, P. Schalk, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   
 49. Trenchless building of underground infrastructure networks
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Współczesne Budownictwo, Konstrukcje, Technologie, Perspektywy" Ukraina - Połtawa 2004 r.
  Strony: 67
  Agata Zwierzchowska, Łukasz Orman, K. Gwarda
  Opublikowano: 2004
   

Rozdziały w monografiach
 1. Modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach mikrostrukturalnych i badania struktur siatkowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 362-374
  Norbert Radek, Łukasz Jan Orman, Mariola Starzomska, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Experimental determination of thermal conductivity of selected kinds of soil   5 (1,67) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015. SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 129 - 133
  Marta Kolankowska, Tomasz Kozłowski, Agata Ludynia, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2015
   
 3. Boiling heat transfer on surfaces with microstructural coatings   5 pkt
  w książce:   Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy
  Strony: 457-465
  Łukasz Orman, Norbert Radek, Milan Malcho
  Opublikowano: 2013
   
 4. The influence of waste additives on the material operational properties   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 30-36
  Jolanta Latosińska, Norbert Radek, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2012
   
 5. Preliminary data of boiling heat transfer of laser treated heat exchanger surfaces
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 236-245
  Norbert Radek, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2011
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Nucleate boiling heat transfer on a smooth surface of a fin
  w książce:   Wymiana ciepła i odnawialne źródła energii
  Strony: 363-369
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2008
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Boiling heat transfer on surfaces with variable conductivity
  w książce:   Modelling of multiphase flows in thermo - chemical systems
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2007
   
 8. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Boiling heat transfer on surfaces covered with copper fibrous microstructures
  w książce:   Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, XI Międzynarodowa Konferencja Szczecin, 2006
  Strony: 613-619
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2006
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Measurement errors in thermovision diagnostics of machinery
  w książce:   Science Report CEEPUS Project PL-0007 Modern metrology in quality management systems
  Strony: 209-216
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2006
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analysis of the influence of the surface roughness on heat transfer from extended surfaces
  w książce:   Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems
  Strony: 115-124
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii
  Paweł Purgał, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1