O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr hab. inż. Łukasz Jan Orman
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Kadry
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   orman@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-859
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
90
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921640
ORCID: 0000-0002-2221-1824
WoS Author ID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 200354
USOS web: 689
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 682
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: wymiana ciepła, ogrzewnictwo

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 71

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Analysis of enhanced pool boiling heat transfer on laser – textured surfaces   140 pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 13, Zeszyt: 11
  Łukasz Orman, Norbert Radek, Jacek Pietraszek, Marcin Szczepaniak
  Opublikowano: 2020
   
 2. Assessment of thermal comfort in the intelligent buildings in view of providing high quality indoor environment   140 pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 13, Zeszyt: 8
  Grzegorz Majewski, Łukasz Orman, Marek Telejko, Norbert Radek, Jacek Pietraszek, Agata Dudek
  Opublikowano: 2020
   
 3. The Morphology and Mechanical Properties of ESD Coatings before and after Laser Beam Machining   140 pkt
  w czasopiśmie:   Materials
  Tom: 13, Zeszyt: 10, Strony: 2331
  Norbert Radek, Jacek Pietraszek, Aneta Gądek-Moszczak, Łukasz Jan Orman, Agnieszka Szczotok
  Opublikowano: 2020
   
 4. Distilled water and ethyl alcohol boiling heat transfer on selected meshed surfaces   40 (16,33) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics & Industry
  Tom: 20, Zeszyt: 7, Strony: 1-7
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2019
   
 5. Enhanced Boiling Heat Transfer on Surfaces Covered with Microstructural Mesh Coatings   40 pkt
  w czasopiśmie:   Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 155-160
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2019
   
 6. Technology and properties of layered composites as coatings for heat transfer enhancement   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics of Composite Materials
  Tom: 53, Zeszyt: 3, Strony: 351-360
  Rafał Chatys, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2017
   
 7. Enhancement of pool boiling heat transfer with pin-fin microstructures   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Enhanced Heat Transfer
  Tom: 23, Zeszyt: 2, Strony: 137-153
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2016
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Boiling heat flux of multilayer mesh microstructures
  w czasopiśmie:   Current Methods of Construction Design
  Strony: 565-570
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Józef Broncek
  Opublikowano: 2019
   
 2. Boiling heat transfer augmentation on surfaces covered with phosphor bronze meshes   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   MATEC Web of Conferences, Mat. XXI. Międzynarodowej Konferencji: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018
  Tom: 168, Strony: 1-6
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2018
   
 3. Sintered mesh layers for the production of efficient phase – change heat exchangers   15 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Research Proceedings, Terotechnology 2017
  Tom: 5, Strony: 189-193
  Łukasz Orman, Norbert Radek, Jozef Broncek
  Opublikowano: 2018
   
 4. Surface treatment technologies for boiling heat transfer augmentation   15 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Research Proceedings, Terotechnology 2017
  Tom: 5, Strony: 216-219
  Łukasz Orman, Norbert Radek, Andrej Kapjor
  Opublikowano: 2018
   
 5. Boiling heat transfer phenomenon on different structural coatings   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern And Safe Transport
  Tom: 192, Strony: 649-653
  Łukasz Orman, Andrej Kapjor, Martin Vantúch
  Opublikowano: 2017
   
 6. Preliminary results of thermal comfort analysis in selected buildings   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences, 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017
  Tom: 17, Strony: 1-7
  Grzegorz Majewski, Marek Telejko, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2017
   
 7. Ethyl alcohol boiling heat transfer on multilayer meshed surfaces   15 (7,39) pkt
  w czasopiśmie:   THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016
  Tom: 1745, Strony: 1-5
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2016
   
 8. Boiling heat transfer on meshed surfaces of different aperture   15 pkt
  w czasopiśmie:   AIP Conference Proceedings, Proc of Conf “The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energetics 2014"
  Tom: 1608, Strony: 169-172
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2014
   
 9. Boiling heat transfer on single phosphor bronze and copper mesh microstructures   15 pkt
  w czasopiśmie:   Efm13 - Experimental Fluid Mechanics 2013
  Tom: 67, Strony: 1-4
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2014
   
 10. Tests of thermal resistance of simulated walls with the reflective insulation   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences, 67, Proc of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013
  Tom: 67
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Łukasz Jan Orman, Xavier Lucas, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 11. Heat Transfer Augmentation Possibility for Vehicle Heat Exchangers   10 pkt
  w czasopiśmie:   Journal Transport Means’2011
  Strony: 9-12
  Łukasz Jan Orman, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2011
   
 12. Possibilities of Heat Transfer Enhancement in Automotive Heat Exchangers   6 pkt
  w czasopiśmie:   TRANSPORT MEANS 2009
  Strony: 116-119
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2009
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Passive methods of boiling heat transfer enhancement   13 pkt
  w czasopiśmie:   Technical Transactions
  Tom: 12, Zeszyt: 12, Strony: 193-198
  Łukasz Orman, Norbert Radek, Andrej Kapjor, Dariusz Karpisz
  Opublikowano: 2018
   
 2. Boiling heat transfer phenomenon from an insolated nucleation center   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 59-63
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2016
   
 3. Efficient surfaces for boiling heat transfer enhancement   13 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne Mechanika
  Tom: 4-M, Zeszyt: 14, Strony: 3-8
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Andrej Kapjor, Augustín Sladek
  Opublikowano: 2016
   
 4. Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu   3 (0,75) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 7-13
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2014
   
 5. Selected scientific and engineering applications of infrared technology   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 2, Strony: 31-39
  Jozef Jandačka, Andrej Kapjor, Milan Malcho, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2013
   
 6. Measurements of boiling heat transfer on a single fin   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 1, Strony: 47-51
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2011
   
 7. Waste materials for the production of ceramics   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Strony: 49-53
  Jolanta Latosińska, Łukasz Jan Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 8. Badania termowizyjne w ocenie termoizolacyjności budynków   4 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 4A (295), Strony: 19-22
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2009
   
 9. Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ze złożonym pokryciem siatkowym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6s, Strony: 177-178
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2006
   
 10. Badania termowizyjne jako narzędzie do szacowania wpływu parametrów pracy emitora na propagację zanieczyszczeń powietrza   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
  Tom: 38, Zeszyt: 4, Strony: 139-145
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   
 11. Boiling heat transfer on ribs with temperature dependent conductivity   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Turbulence : international journal
  Tom: 10, Strony: 91-98
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Phase change heat exchangers made of pin-fins for boiling enhancement   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Quality Production Improvement
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 433-439
  Łukasz Orman, Norbert Radek, Jacek Pietraszek, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2019
   
 2. Correlation for nucleate boiling heat transfer on microstructural coatings
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne "3rd World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer", Budapeszt, Węgry
  Strony: 1-5
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2018
   
 3. Analysis of thermal comfort in an intelligent building
  w czasopiśmie:   Civil and Environmental Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 72-76
  Grzegorz Majewski, Marek Telejko, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2017
   
 4. Intensification of heat transport from the furnace to heat accumulator through a phase change   5 (0,71) pkt
  w czasopiśmie:   Communications
  Tom: 19, Zeszyt: 2A, Strony: 117-123
  Milan Malcho, Stanislav Gavlas, Peter Hrabovsky, Roman Banovcan, Tomas Puchor, Łukasz Orman, Tadeas Ochodek
  Opublikowano: 2017
   
 5. Possibility of using microstructures in buildings’ ventilation and heating systems
  w czasopiśmie:   Civil and Environmental Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 67-71
  Grzegorz Majewski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2017
   
 6. Multilayer mesh structures for efficient phase change heat exchangers
  w czasopiśmie:   Mat. XX Międzynarodowej Konf. "The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energy", Terchova, Słowacja
  Strony: 17-23
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2016
   
 7. Analysis of boiling heat transfer on the isothermal surface covered with a single copper mesh
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. Transcom 2015, Słowacja
  Tom: 5, Strony: 229-232
  Łukasz Orman, Andrej Kapjor, Jozef Huzvar
  Opublikowano: 2015
   
 8. Spiekane struktury siatkowe w wymianie ciepła przy wrzeniu
  w czasopiśmie:   Technológ
  Zeszyt: 3, Strony: 168-171
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2015
   
 9. Heat transfer enhancement in phase-change heat exchangers   5 pkt
  w czasopiśmie:   Aviation
  Tom: 1, Zeszyt: 18, Strony: 40-43
  Rafał Chatys, Milan Malcho, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2014
   
 10. Intensyfikacja wrzenia pęcherzykowego poprzez modyfikację powierzchni wymiennikowej
  w czasopiśmie:   Technológ
  Zeszyt: 2, Strony: 99-102
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Jozef Bronček, Andrej Kapjor
  Opublikowano: 2014
   
 11. Wpływ modyfikacji powierzchni mikrostrukturą siatkową na wymianę ciepła przy wrzeniu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mat. Konf. Terotechnologia 2013
  Zeszyt: 18, Strony: 173-177
  Norbert Radek, Milan Malcho, Jozef Jandacka, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2014
   
 12. Preliminary tests of thermal conductivity of selected soil types
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, European Scientific Journal, Azores, Portugal
  Tom: 3, Strony: 428-431
  Agata Ludynia, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2013
   
 13. Results of boiling heat transfer tests on laser treated copper fin
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickogo Nacjonalnego Uniwersytetu
  Tom: 6/2013, Strony: 60-62
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Jurij Szalapko, Milan Malcho
  Opublikowano: 2013
   
 14. Thermal Conductivity of Soil – Experimental Investigation
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 10th European Conference of Young Researchers and Scientists-Section 7 CIVIL ENGINEERING, TRANSCOM 2013, Zilina, Slovak Republic
  Strony: 155-157
  Agata Ludynia, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2013
   
 15. Wymiana ciepła na powierzchni modyfikowanej elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Technolog
  Tom: 5 (2013), Strony: 185-188
  Norbert Radek, Józef Broncek, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2013
   
 16. Wpływ dodatków odpadowych na właściwości spieków ceramicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Terotechnologia 2012, Materiały Konferencji na ekspozycji Metal i Control-Tech, Targi - Kielce 29. -30.09.2011
  Tom: 17, Strony: 74-79
  Jolanta Latosińska, Norbert Radek, Łukasz Jan Orman, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 17. Wykorzystanie techniki termowizyjnej w wybranych aplikacjach inżynieryjnych
  w czasopiśmie:   Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
  Zeszyt: 3
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2011
   
 18. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Odzysk energii z odpadów komunalnych poprzez przeróbkę mechaniczno - biologiczną
  w czasopiśmie:   Materiały konferencji Problemy Unieszkodliwiania Odpadów
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2010
   
 19. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Possibility of the application of microstructures in heating and ventilation systems
  w czasopiśmie:   Structure and Environment, Kielce University of Technology
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2010
   
 20. Stability analysis of infrared cameras in view of their application in health care
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickogo Nacjonalnego Uniwersytetu
  Zeszyt: 4
  Katarzyna Orman, Łukasz Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 21. Wpływ dodatku odpadowego na wytrzymałość na ściskanie materiałów budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencji Problemy Unieszkodliwiania Odpadów
  Strony: 138-140
  Jolanta Latosińska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2010
   
 22. Diagnostyka metodą termografii w podczerwieni w ocenie termoizolacyjności i charakterystyki energetycznej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne: budowa i eksploatacja maszyn
  Zeszyt: 13
  Łukasz Jan Orman, Magdalena Sułek
  Opublikowano: 2009
   
 23. Non-contact temperature measurements in medical diagnostics   2 pkt
  w czasopiśmie:   ULTRAGARSAS
  Tom: 64, Zeszyt: 2, Strony: 24-26
  Katarzyna Orman, Rafał Chatys, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2009
   
 24. Wpływ składu surowcowego materiałów konstrukcyjnych na ich właściwości eksploatacyjne
  w czasopiśmie:   Zeszyty naukowe 13 Politechniki Świętokrzyskiej, Terotechnologia 2009, 13, 142-146.
  Tom: 13, Strony: 142-146
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Łukasz Jan Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 25. Problemy obsledowania, projektirowania i stroitelstwa pri beztranszejnom obnowlenii kanalizacjonnych trub
  w czasopiśmie:   ROBT
  Zeszyt: 9
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2008
   
 26. Water boiling on electro-spark deposited copper coating
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Uniwersitieta
  Zeszyt: 6
  Norbert Radek, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2008
   
 27. Thermovision inspection of air polluting emitters
  w czasopiśmie:   Pollution Engineering
  Tom: 38, Zeszyt: 7
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2006
   
 28. Kielce kickstarts Poland's sewage upgrade
  w czasopiśmie:   Tunnelling and Trenchless Construction
  Zeszyt: 16
  Andrzej Kuliczkowski, Dariusz Zwierzchowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2005
   
 29. Uwarunkowania pomiarowe termowizji do oceny stanu technicznego obiektów - przykłady zastosowań
  w czasopiśmie:   WISNIK Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, Ukraina,
  Tom: 2/1, Zeszyt: 5
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2005
   

Rozdziały w monografiach
 1. Modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach mikrostrukturalnych i badania struktur siatkowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 362-374
  Norbert Radek, Łukasz Jan Orman, Mariola Starzomska, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Experimental determination of thermal conductivity of selected kinds of soil   5 (1,67) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015. SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 129-133
  Marta Kolankowska, Tomasz Kozłowski, Agata Ludynia, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2015
   
 3. Boiling heat transfer on surfaces with microstructural coatings   5 pkt
  w książce:   Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy
  Strony: 457-465
  Łukasz Orman, Norbert Radek, Milan Malcho
  Opublikowano: 2013
   
 4. The influence of waste additives on the material operational properties   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 30-36
  Jolanta Latosińska, Norbert Radek, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2012
   
 5. Preliminary data of boiling heat transfer of laser treated heat exchanger surfaces
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Norbert Radek, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2011
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Nucleate boiling heat transfer on a smooth surface of a fin
  w książce:   Wymiana ciepła i odnawialne źródła energii
  Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2008
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Boiling heat transfer on surfaces with variable conductivity
  w książce:   Modelling of multiphase flows in thermo - chemical systems
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2007
   
 8. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Boiling heat transfer on surfaces covered with copper fibrous microstructures
  w książce:   Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, XI Międzynarodowa Konferencja Szczecin, 2006
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2006
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Measurement errors in thermovision diagnostics of machinery
  w książce:   Science Report CEEPUS Project PL-0007 Modern metrology in quality management systems
  Tadeusz Orzechowski, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2006
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analysis of the influence of the surface roughness on heat transfer from extended surfaces
  w książce:   Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems
  Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Układy klimatyzacyjne. Zagadnienia wstępne
  Łukasz Orman
  Opublikowano: 2013
   
 2. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii
  Paweł Purgał, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1