O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Przemysław Jan Czapik
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   p.czapik@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
270
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950792
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7480
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 24

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Effect of zeolite exposed to ion-exchange with ammonium chloride on reaction of sodium and potassium hydroxides with gravel aggregate   15 (11,25) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 21, Zeszyt: 2, Strony: 79-85
  Przemysław Czapik, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Diagnosis of concrete structures distress due to alkali-aggregate reaction   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 23-29
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2015
   
 3. Interfacial transition zone of cement paste-reactive aggregate in cement-zeolite mortars   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 31-34
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2015
   
 4. Zbadanie wpływu dodatku clinoptilolitu na zmniejszenie ekspansji zapraw z kruszywem reaktywnym   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 152-157
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2014
   
 5. Ograniczenie ekspansji betonu spowodowanej reakcją alkaliów z kruszywem przez dodatek zeolitu   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 18/80, Zeszyt: 5, Strony: 310-320
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2013
   
 6. Use of calorimetry and other methods in the studies of water reducers and set retarders interaction with hydrating cement paste   40 pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 38, Zeszyt: Complete, Strony: 980-986
  Wiesława Nocuń-Wczelik, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2013
   
 7. Sources of the Gravel Aggregate Reaction with Alkalis in Concrete   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 149-153
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. EFFECTS OF NATURAL ZEOLITE PARTICLE SIZE ON THE CEMENT PASTE PROPERTIES   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 3, Strony: 180-190
  Przemysław Czapik, Maciej Czechowicz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Assessment gravel aggregate reactivity with alkalis in relation to methods of test   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 441-451
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2014
   
 3. Methods of investigation of alkali-carbonate reaction in concrete based on the tests of aggregate reactivity   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 18-24
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wpływ zeolitu poddanego wymianie jonowej z chlorkiem amonu na reakcję wodorotlenków sodu i potasu z kruszywem żwirowym
  w czasopiśmie:   XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją" – KONTRA 2016
  Strony: 51
  Przemysław Czapik, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Właściwości jonowymienne zeolitu i ich wpływ na reakcję alkalia-kruszywo
  w czasopiśmie:   Konferencja "KONTRA"
  Strony: 60
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2014
   
 3. Wpływ dodatku zeolitu na reakcję alkaliów z krzemionką w zaprawach z kruszywem reaktywnym
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Stowarzyszenie Producentów Cementu, Materiały Konferencji "Dni Betonu 2014",
  Strony: 587-596
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2014
   
 4. Modification of Clinoptylolite for Enhancing Concrete Resistance to Alkali-Aggregate Reaction
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Strony: 229-232
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2013
   
 5. Przebieg reakcji alkalia-krzemionka w obecności dodatku naturalnego zeolitu
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Stowarzyszenie Producentów Cementu, Materiały Konferencji "Dni Betonu 2012",
  Tom: 1, Strony: 609 - 618
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2012
   
 6. Rozpoznanie przyczyn reakcji kruszywa żwirowego w betonie
  w czasopiśmie:   XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją – KONTRA 2012
  Strony: 52
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2012
   
 7. The classification of the testing methods for alkali-carbonate reaction
  w czasopiśmie:   TRANSKOM 2011 9th European conference of young research and scientific workers, University of Zilina
  Tom: proceedings sec. 7, Strony: 111-115
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2011
   
 8. Badania wpływu domieszek redukujących zawartość wody i opóźniających wiązanie zaczynu cementowego
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Stowarzyszenie Producentów Cementu, Materiały Konferencji "Dni Betonu 2010",
  Strony: 263–271
  Wiesława Nocuń-Wczelik, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2010
   
 9. Developing technological properties of sealing slurries with the use of cement dust
  w czasopiśmie:   Oil–Gas AGH'2009: 20th international conference: New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering
  Strony: 48
  Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2009
   
 10. Kształtowanie właściwości technologicznych zaczynów uszczelniających za pomocą pyłów cementowych
  w czasopiśmie:   Wiertnictwo Nafta Gaz
  Tom: 26 nr 1-2, Strony: 345-354
  Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2009
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ amoniaku na proces hydratacji cementu   5 (4,00) pkt
  w książce:   Monografie technologii betonu
  Tom: 2, Strony: 389-400
  Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2016
   
 2. Aktywność zeolitu naturalnego w środowisku zaczynu cementowego   5 (4,00) pkt
  w książce:   Wiedza i eksperymenty w budownictwie
  Tom: 519, Strony: 643-652
  Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2014
   
 3. Reakcja alkalia-kruszywo w zaprawach zawierających klinoptylolit   5 (4,00) pkt
  w książce:   Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej
  Tom: 448, Strony: 501-510
  Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2013
   
 4. Wpływ dodatku zeolitu naturalnego na reakcję alkalia-krzemionka   4 pkt
  w książce:   Badania doświadczalne i teoretyczne w Budownictwie
  Tom: 385, Zeszyt: 385, Strony: 525-532
  Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1