O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Krzysztof Stanisław Stępień
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   kstepien@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-477
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
51
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 931152
LUDZIE NAUKI: 201387
USOS web: 597
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 690
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: metrologia techniczna

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 108

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Identification and analysis of optimal method parameters of the V-block waviness measurements   20 (6,60) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences
  Tom: 64, Zeszyt: 2, Strony: 325-332
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2016
   
 2. Sphericity measurements by the radial method: I. Mathematical fundamentals   30 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement Science and Technology
  Tom: 27, Zeszyt: 1
  Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2016
   
 3. Sphericity measurements by the radial method: II. Experimental verification   30 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement Science and Technology
  Tom: 27, Zeszyt: 1, Strony: 015006
  Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Defining the criteria to select the wavelet type for the assessment of surface quality   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tehnicki Vjesnik- Technical Gazette
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 781-784
  Krzysztof Stępień, Włodzimierz Makieła, Antun Stoic, Ivan Samardzic
  Opublikowano: 2015
   
 5. Micromorphological characterization of zinc/silver particle composite coatings   20 pkt
  w czasopiśmie:   Microscopy Research and Technique
  Tom: 78, Zeszyt: 12, Strony: 1082–1089
  Krzysztof Stępień, Mendez Alia, Trejo Gabriel, Reyes Yolanda, Talu Stefan
  Opublikowano: 2015
   
 6. Topographic characterization of unworn contact lenses assessed by atomic force microscopy and wavelet transform   20 pkt
  w czasopiśmie:   Microscopy Research and Technique
  Tom: 78, Zeszyt: 11, Strony: 1026–1031
  Stefan Talu, Mustafa Caglayan, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 7. In situ measurement of cylindricity—Problems and solutions   30 pkt
  w czasopiśmie:   precision engineering-journal of the international societies for precisionengineering and nanotechnology
  Tom: 38, Zeszyt: 3, Strony: 697-701
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 8. Research on a surface texture analysis by digital signal processing methods   15 pkt
  w czasopiśmie:   Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette
  Tom: 21, Zeszyt: 3, Strony: 485-493
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 9. An analysis of deviations of cylindrical surfaces with the use of wavelet transform   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 20, Zeszyt: 1, Strony: 139-150
  Krzysztof Stępień, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2013
   
 10. Problem of Profile Matching in Sphericity Measurements by the Radial Method   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 19, Zeszyt: 4, Strony: 703-714
  Dariusz Janecki, Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 11. Research on influence of angular method parameters on the result of the V-block cylindricity measurement   15 pkt
  w czasopiśmie:   Strojarstvo-Journal for Theory and Application in Mechanical Engineering
  Tom: 54, Zeszyt: 3, Strony: 237-245
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 12. Cylindricity measurement by the V-block method - Theoretical and practical problems   25 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement
  Tom: 44, Zeszyt: 1, Strony: 164-173
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 13. Determining the theoretical method error during an on-machine roundness measurement   25 (6,25) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement
  Tom: 44, Zeszyt: 9, Strony: 1761-1767
  Adam Janusiewicz, Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 14. Investigating the influence of selected factors on results of V-block cylindricity measurements   25 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement
  Tom: 44, Zeszyt: 4, Strony: 767-777
  Krzysztof Stępień, Dariusz Janecki, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2011
   
 15. Statistical validation of the method for measuring radius variations of components on the machine tool   20 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 35-46
  Stanisław Adamczak, Adam Janusiewicz, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 16. Problems of measurement of barrel- and saddle-shaped elements using the radial method   27 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement
  Tom: 43, Zeszyt: 5, Strony: 659-663
  Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2010
   
 17. Qualitative and quantitative evaluation of the accuracy of the V-block method of cylindricity measurements   32 (10,67) pkt
  w czasopiśmie:   Precision Engineering-Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology
  Tom: 34, Zeszyt: 3, Strony: 619-626
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Comparative study of measurement systems used to evaluate vibrations of rolling bearings   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering Journal Elsevier
  Tom: 192, Strony: 971-975
  Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień, Mateusz Wrzochal
  Opublikowano: 2017
   
 2. Calculation of reference surface parameters for elements whose generatrix is a fragment of a circle   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   XIX IMEKO WORLD CONGRESS: FUNDAMENTAL AND APPLIED METROLOGY, PROCEEDINGS
  Strony: 1953-1956
  Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2009
   
 3. Research on accurate in situ measurements of cylindricity   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   XIX IMEKO WORLD CONGRESS: FUNDAMENTAL AND APPLIED METROLOGY, PROCEEDINGS
  Strony: 1811-1814
  Krzysztof Stępień, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2009
   
 4. The Comparison of cylindricity profiles using normalized cross-correlation function
  w czasopiśmie:   5th International Conference Measurement
  Strony: 363-366
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2005
   
 5. Investigation on possibilities of applying reference methods in accurate cylindricity measurements
  w czasopiśmie:   8th International Symposium on Measurement and Quality Control in Production VDI-Berichte Nr 1860, Erlangen -
  Tom: 1860, Strony: 719-726
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2004
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badanie wpływu prędkości skanowania na wynik pomiaru odchyłek walcowości za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 11, Strony: 1636-1637
  Krzysztof Stępień, Jacek Świderski, Urszula Kmiecik-Sołtysiak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wpływ wybranych parametrów pomiaru na wynik oceny odchyłki okrągłości na współrzędnościowej maszynie pomiarowej   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 3, Strony: 171-177
  Stanisław Adamczak, Urszula Kmiecik-Sołtysiak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 3. Analiza dokładności pomiaru chropowatości powierzchni za pomocą przenośnego profilometru   7 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9, Strony: 386-391
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 4. Analiza kształtu elementów walcowych mierzonych metodą odniesieniową w celu wyznaczenia odchyłek falistości   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9, Strony: 451-458
  Paweł Zmarzły, Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 5. Koncepcja zastosowania metody odniesieniowej do pomiaru odchyłki falistości elementów cylindrycznych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 60, Zeszyt: 9, Strony: 705-709
  Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 6. Model matematyczny odniesieniowych pomiarów kształtu i falistości elementów okrągłych   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 86, Zeszyt: 7, Strony: 518-519
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 7. Badanie metod pomiaru i oceny błędów kształtu kulistych części maszyn   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 84, Zeszyt: 12, Strony: 958-962
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 8. Eksperymentalna weryfikacja pomiaru elementów o zmiennej średnicy metodą promieniową   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 56, Zeszyt: 9, Strony: 1067-1070
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 9. Investigating advantages and disadvantages of the analysis of a geometrical surface structure with the use of Fourier and wavelet transform   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 17, Zeszyt: 2, Strony: 233-244
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 10. Ocena wpływu metodyki doboru falki bazowej na analizę falkową zarysów nierówności powierzchni   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 56, Zeszyt: 1, Strony: 32-34
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 11. Problemy pomiaru odchyłek kulistości   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
  Tom: 30, Zeszyt: 2, Strony: 61-66
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 12. Quantitative comparison of cylindricity profiles measured with different methods using Legendre-Fourier coefficients   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 397-404
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 13. A study of the effects of the sensor guideway slope on the results of the reference measurement of cylindricity deviations   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Strony: 262-266
  Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2008
   
 14. An analysis of the applicability of the cross-correlation function to the comparision of cylindrical profiles   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Strony: 237-243
  Dariusz Janecki, Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2008
   
 15. Calculating the parameters of the associated circle for interrupted roundness profiles   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Strony: 258-262
  Dariusz Janecki, Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2008
   
 16. Calculation of the associated feature for barrel and saddle-shaped cylindrical elements   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Strony: 229-237
  Dariusz Janecki, Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2008
   
 17. Method of evaluation of roundness profiles of machine parts using the wavelet analysis   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Zeszyt: 5, Strony: 244-248
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2008
   
 18. Badanie wpływu pochylenia prowadnicy czujnika na wynik pomiaru zarysu walcowości metodą odniesieniową   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: nr 9s, Zeszyt: 9 supl., Strony: 136-140
  Krzysztof Stępień, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2007
   
 19. Obliczanie parametrów okrągłości okręgu skojarzonego dla przerywanych zarysów okrągłości   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 9s, Strony: 111-114
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2007
   
 20. Obliczanie położenia osi walca skojarzonego dla elementów walcowych mierzonych strategią "klatki"   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: Nr 9, Strony: 493-496
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2007
   
 21. Badanie możliwości wykorzystania funkcji interkorelacji do porównywania zarysów walcowości   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: Nr 9(suplement), Strony: 249-252
  Krzysztof Stępień, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2005
   
 22. Statystyczne badania dokładności pomiaru zarysów walcowości metodą odniesieniową   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: Nr 6, Strony: 6-8
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2005
   
 23. Applying the normalized cross correlation function to the comparison of cylindricity profiles   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 209-220
  Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. An analysis of strategies of measurement of 3D rotary elements
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium,
  Strony: 150-155
  Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2017
   
 2. Assessment of an influence of real values of V-block method parameters on the method accuracy of V-block waviness measurement of rotary machine parts   5 (1,65) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 237, Strony: 112-117
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 3. Comparitive analysis of surface roughness measurments obtained with the use of contact stylus profilometry and coherence scanning interferometry
  w czasopiśmie:   XXI IMEKO World Congress "Measurment in Research and Industry"
  Strony: 1557-1560
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Krzysztof Stępień, Tomasz Dobrowolski, Ireneusz Chmielik
  Opublikowano: 2015
   
 4. Ocena wpływu identyfikacji rzeczywistych wartości kątowych parametrów metody odniesieniowej na dokładność pomiarów zarysów falistości obrotowych części maszyn
  w czasopiśmie:   Inżynieria Przyszłości, II Konferencja Naukowo-Biznesowa, Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu
  Strony: 42
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 5. Testing the accuracy of surface roughness measurements carried out with a portable profilometer   5 pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials
  Tom: 637, Strony: 69-73
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 6. An Evaluation of changeability of parameters describing Abbot curve during a wavelet decomposition process
  w czasopiśmie:   Manufacturing Technology
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 665-671
  Jozef Zajac, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2014
   
 7. Analiza kształtu elementów walcowych mierzonych metodą odniesieniową w celu wyznaczenia odchyłek falistości
  w czasopiśmie:   XV Krajowa i VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 17-19.09.2014 r. Łódź - Uniejów "Metrologia w Technikach Wytwarzania" (materiały konferencyjne)
  Strony: 475-482
  Paweł Zmarzły, Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 8. Badanie odniesieniowych pomiarów odchyłek falistości powierzchni cylindrycznych
  w czasopiśmie:   X Szkoła-Konferencja "Metrologia Wspomagana Komputerowo" MWK
  Strony: 188-189
  Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 9. New trends in design of instruments for measurements of roundness and cylindricity
  w czasopiśmie:   Advanced Technologies in Mechanics
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 19-27
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 10. Badania symulacyjne kombinacji kątów odniesieniowych pomiarów zarysu falistości
  w czasopiśmie:   VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych, Kielce-Sandomierz 2013
  Strony: 253-255
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 11. Verification of the concept of sphericity measurements by the radial method under industrial conditions
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 11th International Symposium on Measurement and Quality Control – ISMQC 2013
  Strony: 1-4
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 12. An evaluation of flatness profiles by means of a wavelet transform
  w czasopiśmie:   11th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies"
  Strony: 42-47
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 13. An evaluation of flatness profiles by means of a wavelet transform
  w czasopiśmie:   Manufacturing and Industrial Engineering
  Tom: 11, Strony: 57-59
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 14. Detection of surface defects by means of digital signal processing methods
  w czasopiśmie:   11th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies”
  Strony: 284-289
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 15. Statistical testing of the measurement accuracy of mobile roughness measuring instruments
  w czasopiśmie:   XX IMEKO World Congress, Metrology for Green Growth
  Strony: 1-4
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 16. Recent trends in measurements of sphericity
  w czasopiśmie:   Annals of DAAAM for 2011
  Strony: 1569-1570
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 17. Research on influence of the sensor position on the result of the V-block cylindricity measurement
  w czasopiśmie:   34th International Conference on Production Engineering
  Strony: 147-150
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 18. Zastosowanie transformaty falkowej do aproksymacji sygnałów 3D na przykładzie zarysów walcowości
  w czasopiśmie:   Konferencja naukowo-techniczna - Metrologia w Technikach Wytwarzania
  Strony: 214-221
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 19. Fourier Transform vs. wavelet transform in analysis of geometrical surface structure
  w czasopiśmie:   10th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Strony: 77-84
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 20. Investigating methods of mathematical modelling of measurement and analysis of spherical surfaces
  w czasopiśmie:   X International Symposium on Measurement and Quality Control - ISMQC 2010
  Strony: 1-4
  Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2010
   
 21. Research on increasing the accuracy of cylindricity measurements by the V-block method   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   X International Symposium on Measurement and Quality Control - ISMQC 2010
  Strony: 1-4
  Krzysztof Stępień, Dariusz Janecki, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2010
   
 22. Evaluation of influence of the wavelet basis selection methodology on the wavelet analysis of the geometrical surface irregularities
  w czasopiśmie:   V International Congress on Precision Machining
  Strony: 163-168
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 23. Ocena wpływu metodyki doboru falki bazowej na analizę falkową zarysów nierówności powierzchni
  w czasopiśmie:   XIII Krajowa IV Międzynarodowa Konferencja - Metrologia w Technikach Wytwarzania
  Strony: 275-280
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 24. Problemy pomiaru odchyłek kulistości
  w czasopiśmie:   XIII Krajowa IV Międzynarodowa Konferencja - Metrologia w Technikach Wytwarzania
  Strony: 13-18
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 25. Selected problems of sphericity measurments
  w czasopiśmie:   V International Congress on Precision Machining
  Strony: 7-12
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 26. Application of the Matlab software to comparison of cylindricity profiles of machine parts
  w czasopiśmie:   9th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Strony: 507-510
  Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2008
   
 27. Calculating associated cirkle parameters for interrapted roundness profiles
  w czasopiśmie:   9th International Symposium - Masurement and Qualitz Control
  Strony: 145-149
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2007
   
 28. Calculation of the associated cylinder axis for elements measured by the - Bird-cage - strategy
  w czasopiśmie:   9th International Symposium - Masurement and Qualitz Control
  Strony: 156-160
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2007
   
 29. Calculation of the associated cylinder parameters by the least squares method
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 11-14
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2007
   
 30. Method of evaluation of roundness profiles of machine parts using the wavelet analysis
  w czasopiśmie:   IV Kongres ICPM - Obróbka Precyzyjna
  Tom: 1, Strony: 119-126
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2007
   
 31. An analysis of errors of V-block cylindricity measurement with a regard to the method parameters   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   XVIII IMEKO WORLD CONGRESS "Metrology for a Sustainable Development"
  Strony: 1-4
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2006
   
 32. Application of the CYFORM software to accurate measurement and analysis of form errors
  w czasopiśmie:   8th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies'2006
  Strony: 147-150
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2006
   
 33. Investigating the accuracy of cylindricity deviation measurement on CMM's using the cross-correlation function
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Współrzędnościowa Technika Pomiarowa
  Strony: 13-18
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2006
   
 34. Investigating the off-nominal orientation of the sensor axis in reference cylindricity measurements
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowa Konferencja "Inżynieria Produkcji, Wiedza, Wizja, Programy Ramowe"
  Strony: 201-206
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2006
   
 35. Establishing and verifying the method for error analysis of roundness profile measurement under industrial conditions
  w czasopiśmie:   3th International Congress of Precision Machining - ICPM'2005
  Strony: 17-26
  Stanisław Adamczak, Adam Janusiewicz, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2005
   
 36. Legendre polynomials used for the approximation of cylndrical surfaces
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 269-272
  Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2005
   
 37. Testing the accuracy of the V-block method for measurement of cylindricity using the coefficient of profile coincidence
  w czasopiśmie:   3th International Congress of Precision Machining - ICPM'2005
  Strony: 305-310
  Krzysztof Stępień, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2005
   
 38. Experimental testing of the concept of reference cylindricity measurement
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  Zeszyt: 10, Strony: 17-24
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2004
   
 39. Experimental testing of the concept of reference cylindricity measurement
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, Bielsko-Biała 2004
  Strony: 17-24
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2004
   
 40. Metrologia w systemach zarządzania jakością jako ważny element wzrostu konkurencyjności gospodarki.
  w czasopiśmie:   III Konferencja CAMT, Centra Doskonałości-ich rola w badaniach i wzroście konkurencyjności gospodarki;
  Strony: 97-106
  Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2004
   
 41. Ocena dokładności pomiaru walcowości części maszyn metodą odniesieniową.
  w czasopiśmie:   Kongres Metrologii nt. Metrologia w procesie poznania, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004
  Strony: 233-236
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2004
   
 42. Application of profilometric devices for precise measurement of straightness profiles of machine elements.
  w czasopiśmie:   2nd International Congress of Precision Machining. ICPM 2003. Praga
  Strony: 8-13
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2003
   
 43. Concept of reference measurements of cylindricity profiles of machine parts:
  w czasopiśmie:   XVII IMEKO World Congress Metrology in the 3rdMillennium, Dubrovnik
  Strony: 201
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2003
   
 44. Experimental verification of the concept of reference measurements of cylindricity profiles
  w czasopiśmie:   5th European Conference TRANSCOM 2003, Zilina, Slovakia
  Strony: 139-142
  Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2003
   
 45. Kompleksowy pomiar i ocena zarysów kształtu walcowych części maszyn za pomocą programu Cyform
  w czasopiśmie:   VI Szkoła Metrologia wspomagana komputerowo, Waplewo
  Tom: 2, Strony: 141-146
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2003
   
 46. Komputerowe symulacyjne badania odniesieniowych pomiarów zarysów walcowości
  w czasopiśmie:   I Międzynarodowa Konferencja " Metrologia w technikach wytwarzania", Kraków
  Tom: 1, Strony: 3-30
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2003
   
 47. Nowe możliwości pomiarów walcowości dużych części maszyn
  w czasopiśmie:   IV Wrocławskie Sympozjum Automatyzacja produkcji. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji
  Tom: 84, Zeszyt: 41, Strony: 523-531
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2003
   
 48. Computer method of geometrical structure of a surface measureents accuracy evaluation
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC'2002
  Strony: 27-32
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2002
   
 49. Computer method of profile measurement accuracy evaluation on CMM
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  Zeszyt: 3, Strony: 31-39
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2002
   
 50. Computer method of profile measurement accuracy evaluation on CMM
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, Bielsko-Biała 2002
  Strony: 31-39
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2002
   
 51. Influence of machining factors on the geometrical microstructure of surfaces milled with ball-end cutters on a CNC milling machine
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowa konferencja "NEW WAYS IN MANUFACTURING ENGINEERING ď2002"
  Strony: 270-274
  Edward Miko, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2002
   
 52. The function of cross cerrelation in comparing roundness profiles
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC'2002
  Strony: 21-26
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2002
   
 53. Zeiss calypso package - a new approach to co-ordinate measurements
  w czasopiśmie:   4th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications Transcom'2001
  Strony: 287-290
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2001
   
 54. Evaluation of the accuracy of the coordinate mesuring machine ECLIPSE 550
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Wydziału Budowy Maszyn Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie, Ostrawa 2000
  Strony: 1-8
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2000
   
 55. The Coordinate Mesuring Machine ECLIPSE 550- Practical Aspects of the Check Accuracy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
  Zeszyt: 33, Strony: 21-28
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2000
   
 56. The Coordinate Mesuring Machine ECLIPSE 550- Practical Aspects of the Check Accuracy
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Współrzędnościowa Technika Pomiarowa
  Strony: 21-28
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2000
   
 57. Wykorzystanie funkcji korelacji wzajemnej w pomiarach zarysów okrągłości
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Obróbka materiałów", Kraków 2000
  Strony: 119-127
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2000
   

Rozdziały w monografiach
 1. On the cylindricity measurement by the V-block method   5 (1,67) pkt
  w książce:   DAAAM International Scientific Book
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 27-44
  Krzysztof Stępień, Dariusz Janecki, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2012
   
 2. Specific problems of sphericity measurements by the radial method   5 (1,67) pkt
  w książce:   Implementation of Coordinate Metrology
  Strony: 79-88
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Identification of unknown measurement parameters using the optimization method
  w książce:   Computer-aided systems for manufacture and measurement of machine elements
  Strony: 163-170
  Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The influence of the guideway slope on the result of the reference cylindricity measurement
  w książce:   Modern Metrology in Quality Management Systems
  Strony: 29-40
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2006
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analysis of the accuracy of reference cylindricity measurements using the normalized cross correlation function
  w książce:   Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems
  Strony: 57-66
  Dariusz Janecki, Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Merenja. Modeliranje Geometrijskih Specifikacija Proizvoda
  M. Stevic, D. Vukelic, I. Budak, I. Matin, Krzysztof Stępień, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1