O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr inż. Sławomir Adam Luściński
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Inżynierii Produkcji
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   luscinski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-378
Język komunikacji: polski, angielski, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
169
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 936105
ORCID: 0000-0001-7385-6668
ResearcherID: C-9015-2012
ScopusID: 56310185700
ScholarID: bo7Q2EwAAAAJ
LUDZIE NAUKI: 262904
USOS web: 980
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 880
Dyscypliny KBN:Nauki o zarządzaniu i jakości
specjalnosci:

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 47

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. A simulation study of Industry 4.0 factories based on the ontology on flexibility with using FlexSim software   70 (49,50) pkt
  w czasopiśmie:   Management and Production Engineering Review
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 74-83
  Sławomir Luściński, Ivanov Vitalii
  Opublikowano: 2020
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Smart Education for Smart Industry - Challenges for Engineering Education   9 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: II, Zeszyt: 2, Strony: 155-167
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2018
   
 2. Development of regional logistics in the świętokrzyskie voivodship – system dynamics approach   9 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: II, Zeszyt: 2, Strony: 129-142
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2017
   
 3. Identyfikacja stopnia rozwoju systemów informatycznych zarządzania   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 46-54
  Sławomir Luściński, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Digital Twinning for Smart Industry
  w czasopiśmie:   3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, 6th–8th Nov 2018 Dubrovnik, Croatia
  Strony: 1-8
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2018
   
 2. Zarządzanie wiedzą produkcyjną w procesach naturalnych produkcji rolniczej z wykorzystaniem sieci semantycznych.
  w czasopiśmie:   East European Scientific Journal (Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe)
  Tom: 3, Zeszyt: 5, Strony: 4-16
  Dariusz Dobrowolski, Andrzej Marciniak, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2016
   
 3. Probabilistyczne miary oceny dostawców w łańcuchu logistycznym produkcji masowej
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: CD-Nr 2, Zeszyt: 4, Strony: 3363-3373
  Wacław Gierulski, Sławomir Luściński, Ryszard Serafin
  Opublikowano: 2015
   
 4. The impact analysis of cutting fluids aerosols on the working environment and contamination of reservoirs
  w czasopiśmie:   The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS
  Tom: 12, Zeszyt: 23
  Matúš Čuma, Jozef Zajac, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2012
   
 5. THE IMPACT ANALYSIS OF CUTTING FLUIDS AEROSOLS ON THE WORKING ENVIRONMENT AND CONTAMINATION OF RESERVOIRS
  w czasopiśmie:   Transport & Logistics
  Tom: 23
  Čuma Matúš, Jozef Zajac, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2012
   
 6. The issue of reducing the expectations gap in implementing of MRP
  w czasopiśmie:   Manufacturing and Industrial Engineering
  Tom: XI, Zeszyt: 2, Strony: 38-40
  Sławomir Luściński, Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Zagadnienie klasyfikacji i oceny regionu Świetokrzyskiego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej-Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 14, Strony: 67-77
  Wacław Gierulski, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2010
   
 8. Zastosowanie systemu ekspertowego w diagnozie rozwoju organizacji, [w:] Praca zbiorowa pod red. Podobiński A., Zrządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, Cz.1 Zmiany w teorii i praktyce zarządzania ISBN 83-89388-63-4
  w czasopiśmie:   Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004
  Tom: I
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2004
   
 9. Zdolność do kooperowania z otoczeniem a rozwój organizacji
  w czasopiśmie:   Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
  Tom: 48
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2003
   
 10. Diagnoza stanu przedsiębiorstwa z zastosowaniem mapy rozwoju organizacji
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 31, Strony: 231-239
  Sławomir Luściński, Bożena Kaczmarska, Anna Walczyk, Andrzej Sęk
  Opublikowano: 2002
   
 11. Sieci semantyczne w zarządzaniu dostępem do informacji
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Ekonomiczne
  Strony: 221-230
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2001
   
 12. Transfer innowacji i technologii – potrzeby i uwarunkowania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Ekonomiczne
  Strony: 44-55
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2001
   
 13. Wybrane aspekty konsultingu w zarządzaniu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Ekonomiczne
  Strony: 146-155
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2000
   
 14. Pozyskiwanie wiedzy z baz danych systemu identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej z wykorzystaniem klasyfikatorów przybliżonych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  Bożena Kaczmarska, Sławomir Luściński, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1998
   
 15. Zarządzanie wiedzą
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Ekonomiczne
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 1998
   
 16. Zarządzanie czwartej generacji
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 1997
   
 17. Zastosowanie techniki Mind Mapping w burzy mózgów
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 25
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 1997
   
 18. Systemy ekspertowe
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 24
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 1996
   

Redakcja naukowa monografii
 1. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Innowacyjność - przedsiębiorczość - rozwój" : Instytucjonalne otoczenie biznesu. Kielce 29-30.05.2015   5 (4,00) pkt
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Methodology of Experimental Research of Aeroelastic Interaction Between Two-Phase Flow and Deflecting Elements for Modular Separation Devices   20 (8,94) pkt
  w książce:   Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering
  Tom: I, Strony: 489-499
  Maryna Demianenko, Oleksandr Liaposhchenko, Ivan Pavlenko, Sławomir Luściński, LuscinskiVitalii Ivanov
  Opublikowano: 2020
   
 2. Studia dualne na przykładzie wdrożenia specjalności "Tworzenie innowacji i Zarządzanie Projektami" na kierunku Informatyka w WSPA w Lublinie   20 (14,14) pkt
  w książce:   Studia dualne szansą na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki
  Strony: 97-102
  Dariusz Dobrowolski, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2019
   
 3. System Dynamics Model for Continuous Review Inventory System in Demand Shock Conditions   20 (14,14) pkt
  w książce:   Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering
  Strony: 306-316
  Sławomir Luściński, Dariusz Dobrowolski
  Opublikowano: 2019
   
 4. Zarządzanie jakością w ujęciu dynamiki systemów z perspektywy koncepcji Przemysł 4.0   20 pkt
  w książce:   Wybrane aspekty zarządzania jakością i doskonaleniem
  Strony: 83-100
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2019
   
 5. Normalizacja kryteriów oceny dostaw w systemach zaopatrzenia   5 (4,00) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: 1, Strony: 1010-1021
  Ryszard Serafin, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2016
   
 6. Redundancja w systemach dostaw   5 (2,00) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: 1, Strony: 936-947
  Wacław Gierulski, Sławomir Luściński, Ryszard Serafin
  Opublikowano: 2016
   
 7. Data engineering in 21st century organisations   5 pkt
  w książce:   Przedsiębiorczość: technologia i ludzie
  Strony: 54-63
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2015
   
 8. PERSPECTIVES ON DATA ENGINEERING: EMERGING ROLE IN ORGANISATION DEVELOPMENT   5 pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji T.2.
  Tom: 2, Strony: 767-779
  Sławomir Luściński,
  Opublikowano: 2015
   
 9. SYMULACJA KOMPUTEROWA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU VENSIM   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Tom: 1, Strony: 843-854
  Wacław Gierulski, Sławomir Luściński, Serafin Ryszard
  Opublikowano: 2015
   
 10. Dynamiczna ocena dostawców z zastosowaniem adaptacyjnego systemu oceny ryzyka dostaw   5 (4,00) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1
  Tom: I, Strony: 1005-1015
  Ryszard Serafin, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2014
   
 11. Elementy inżynierii kreatywności w kształceniu studentów   5 (2,00) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Tom: II, Strony: 967-977
  Sławomir Luściński, Aleksandra Sulerz
  Opublikowano: 2014
   
 12. The application of life cycle assessment with GS1 system suport   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2. (red. R.Knosala)
  Strony: 253-262
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2014
   
 13. Koncepcja luk w obszarze zarządzania modelu mapy rozwoju organizacji   5 (4,00) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Strony: 330-341
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2013
   
 14. Diagnose of the organization development - research results   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innovations in management and production engineering
  Strony: 160-174
  Sławomir Luściński, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2012
   
 15. The issue of reducing the expectations gap in implementing of MRP   5 (1,67) pkt
  w książce:   New Ways in Manufacturing Technologies: 11th international scientific conference: proceedings.
  Strony: 202-207
  Sławomir Luściński, Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2012
   
 16. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analysis of aerosols of cutting fluids
  w książce:   Proceedings of the AEI Conference 2011
  M. Cuma, Jozef Zajac, Sławomir Luściński, A. Harcar, S. Radcenkova, P. Kokula
  Opublikowano: 2011
   
 17. Rola systemów informatycznych zarządzania w rozwoju organizacji   4 pkt
  w książce:   Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie
  Tom: 2, Strony: 47-58
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2011
   
 18. Model rozwoju i wykorzystania systemów informatycznych zarządzania   4 (2,00) pkt
  w książce:   Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie
  Tom: 2, Strony: 162-173
  Sławomir Luściński, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2010
   
 19. Modelowanie i pomiar stopnia rozwoju organizacji   4 pkt
  w książce:   Aspekty inżynierii produkcji
  Strony: 97-112
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2010
   
 20. System ekspertowy do wspomagania zarządzania rozwojem systemów informatycznych zarządzania   4 pkt
  w książce:   Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro
  Strony: 204-215
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2010
   
 21. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Intuicja we wdrażaniu systemów informatycznych
  w książce:   Materiały konferencyjne. Intuicja, wiedza, doświadczenie w nauce i praktyce zarządzania
  Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2007
   
 22. Mapa rozwoju organizacji   3 (1,50) pkt
  w książce:   Ekonomia - Informatyka - Zarządzanie. Teoria i praktyka. T. 3 Zarządzanie
  Tom: 3, Strony: 9-16
  Sławomir Luściński, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2002
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Analysis of compressive forces on rolls of a pipe conveyor
  w książce:   Experimentální analýza napětí 2011. Proceedings of 49th International Scientific Conference-Znojmo
  Strony: 245-250
  P. Michalik, V. Molnar, G. Fedorko, Jozef Zajac, Sławomir Luściński, M. Hatala, P. Monka, V. Simkulet, I. Orlowski
  Opublikowano: 2011
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Monitoring of metallworking fluids
  w książce:   Proceedings of the AEI Conference 2011
  Jozef Zajac, A. Harcar, Sławomir Luściński, S. Radcenkova, P. Kokula
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1