O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Jacek Ślusarczyk
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   jaceks@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-587
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
145
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921453
LUDZIE NAUKI: 83269
USOS web: 669
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budownictwo, konstrukcje żelbetowe

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 32

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wybrane problemy realizacji żelbetowych konstrukcji garaży podziemnych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Strony: 253-257
  Jacek Ślusarczyk, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2018
   
 2. A case study of pre-service cracks in the concrete decks of a two-level basement car park   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 63, Zeszyt: 2, Strony: 79-97
  Paweł Kossakowski, Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. Stany techniczne elementów systemu izolowania i odwodnienia nadziemnej części budynku wymagające przeprowadzenia określonych prac   6 pkt
  w czasopiśmie:   IZOLACJE
  Zeszyt: 11-12, Strony: 86-92
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wybrana problematyka konstrukcyjna obiektu zabytkowego przywracanego do użytkowania   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 84, Zeszyt: 4, Strony: 44-47
  Jacek Ślusarczyk, Paweł Woźniak
  Opublikowano: 2013
   
 5. Systemy sprężenia monolitycznego i analiza ich efektywności na przykładzie stropu budynku biurowego   6 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały budowlane
  Zeszyt: 5, Strony: 2-5
  Jacek Ślusarczyk, Mariusz Piętka, Krzysztof Górski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Identyfikacja i ocena nieprawidłowości występujących w parkingach wielopoziomowych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 82, Zeszyt: 1, Strony: 34-39
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2011
   
 7. Ochrona ściany oporowej przed wpływem środowiska   5 pkt
  w czasopiśmie:   Izolacje Budownictwo. Przemysł. Ekologia
  Tom: R 16, Zeszyt: 11-12, Strony: 52-54
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2011
   
 8. Modernizacja stropu podziemnego parkingu wielokondygnacyjnego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 5, Strony: 34-35
  Jacek Ślusarczyk, Paweł Woźniak
  Opublikowano: 2009
   
 9. Relationship M (k) for reinforced concrete subjected to changing loads   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 55, Zeszyt: 1, Strony: 65-85
  Stefan Goszczyński, Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2009
   
 10. O nieprawidłowościach w nowo budowanych murach wolno stojących   4 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 4, Strony: 38-39
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2008
   
 11. Podstawowe wymagania i wytyczne konstruowania struktury parkingowej płyty dachowej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 78, Zeszyt: 12, Strony: 38-42
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2007
   
 12. O błędach odwodnienia i izolowania parkingowej płyty stropowej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 62, Zeszyt: 4, Strony: 200-202
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Żelbetowe schody prefabrykowane - rozwiązania konstrukcyjne, wskazówki projektowe i montażowe.
  w czasopiśmie:   Informator budowlany
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 58-62
  Jacek Ślusarczyk, Maria Włodarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Skutki wybuchu gazu w budynku o konstrukcji żelbetowej wielkopłytowej
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo Techniczna. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin-Międzyzdroje 2011
  Strony: 973-981
  Jacek Ślusarczyk, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2011
   
 3. Identyfikacja z oceną nieprawidłowości w parkingach wielopoziomowych
  w czasopiśmie:   56 Konferencja KILiW PAN i PZITB. Krynica 2010.
  Strony: 55-62
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2010
   
 4. Relationship M(k) on the basis of research results on beams subjected to changing loads
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Kondratiuka
  Zeszyt: 21, Strony: 143-161
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2008
   
 5. Relatonship M(k) on the basis of research results on beams subjected to changing loads
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Połtawskiego Nar. Uniwersytetu "Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w obecnych warunkach postępu technologicznego", Zakopane - Połt
  Strony: 37-39
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2008
   
 6. Błędy odwodnienia i izolowania strefy dylatacji parkingowej płyty stropowej
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Naukowo - Techniczna Budownictwo ogólne, Bydgoszcz - Sucha, 2 -04.06.2005r
  Strony: 209-216
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2005
   
 7. Oszacowanie poprawek pomierzonych reakcji trójprzęsłowej belki żelbetowej
  w czasopiśmie:   Konferencja "Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich", Wrocław 2004 r.
  Strony: 479-484
  Jacek Ślusarczyk, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2004
   
 8. Relation M(K) in Iow cycle loading process - experimental research
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy TRANSCOM, Żylina 2003 r.
  Strony: 115-118
  Izabela Bijak, Jacek Ślusarczyk, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2003
   
 9. Stiffness change in cross section of r.c. beams strengthening by straps of carbon fibrę type CFK under immediate leading after cracking
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy TRANSCOM, Żylina 2003 r.
  Strony: 103-106
  Izabela Bijak, Jacek Ślusarczyk, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2003
   
 10. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Oszacowanie błędów empirycznych wartości funkcji modelowych zależności M(k)
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo - Techniczna. Aktualne problemy naukowo - badawcze budownictwa. Olsztyn Łańsk 2002.
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2002
   
 11. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Sztywność belek żelbetowych w procesie obciążeń niskocyklicznych - badania eksperymentalne.
  w czasopiśmie:   XLVII Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Opole - Krynica 2001
  Jacek Ślusarczyk, Stefan Goszczyński
  Opublikowano: 2001
   
 12. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wyznaczanie wartości funkcji modelowych zależności M(k)w procesie obciążeń zmiennych na podstawie wyników doświadczalnych
  w czasopiśmie:   XLVI Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Wrocław - Krynica 2000
  Jacek Ślusarczyk, Stefan Goszczyński
  Opublikowano: 2000
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Relationship M(k) on the basis research on beams subjected to changing loads
  w książce:   Structure and Environment
  Strony: 22-38
  Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2009
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ skurczu na proces zarysowania zginanych belek żelbetowych
  w książce:   Theoretical Foundations of Civil Engineering
  Strony: 707-712
  Jacek Ślusarczyk, Maria Włodarczyk, A. Szwed
  Opublikowano: 2007
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Model zależności M(k) z uwzględnieniem obciążeń powtarzalnych niskocyklicznych
  w książce:   Theoretical Foundation of Civil Engineering
  Strony: 291-296
  Maria Włodarczyk, Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2006
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Measured reaction of the three bay reinforced beam considering the error calculus
  w książce:   Theoretical Foundation of CMI Engineering
  Strony: 621-626
  Maria Włodarczyk, Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2005
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Sztywność sieczna obliczona na podstawie badań doświadczalnych z uwzględnieniem rachunku błędu
  w książce:   Theoretical Foundation of CMI Engineering
  Strony: 627-632
  Maria Włodarczyk, Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2005
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Zbrojenie żelbetowego elementu zginanego
  Andrzej Szychowski, Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1