O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Urszula Elżbieta Pawlak
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
330
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921415
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika, budownictwo
specjalnosci: mechanika konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 28

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Comparative analysis of the reliability of steel structure with pinned and rigid nodes subjected to fire   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec, Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Dynamic Eigenvalue Problem of Concrete Slab Road Surface   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Urszula Pawlak, Michał Szczecina
  Opublikowano: 2017
   
 3. The type of material in the pipes overhead power lines impact on the distribution on the size of the overhang and the tension   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Urszula Pawlak, Marcin Pawlak
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. DYNAMIC STABILITY CRITERION FOR THE EVALUATION OF A STEEL INDUSTRIAL HALL WITH INTERNAL TRANSPORT   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA
  Tom: XXXIV, Zeszyt: 64 (2/I/17), Strony: 87-96
  Urszula Pawlak, Michał Szczecina
  Opublikowano: 2017
   
 2. Energy criterion in assessing the correctness of the stiffness matrix for non-standard finite elements   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: Vol 9, Zeszyt: 1/2017, Strony: 42-55
  Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2017
   
 3. Teigenvalue problems in stability of industrial steel building with a handling system   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 3/2016, Strony: 160-164
  Michał Szczecina, Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2016
   
 4. THE EIGENVALUE PROBLEM IN THE DYNAMICS OF THE STEEL INDUSTRIAL HALL WITH INTERNAL HANDLING SYSTEM   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4/2016, Strony: 229-238
  Michał Szczecina, Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2016
   
 5. The comparative analysis of computational methods FE and FD on the example of the membrane surface structure   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 178-182
  Urszula Pawlak, Anna Słoń
  Opublikowano: 2015
   
 6. Analiza spektralna macierzy sztywności niestandardowych elementów skończonych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 7-8, Strony: 36-41
  Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2014
   
 7. Validation of the adequacy of FEM representation of rectangular membrane element with an additional rotational degree of freedom   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 35-40
  Katarzyna Suckert, Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dynamiczne kryterium oceny stateczności stalowej hali przemysłowej z transportem wewnętrznym
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 3800-3807
  Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2015
   
 2. Dynamiczne zagadnienie własne płyty drogowej o nawierzchni betonowej
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 3808-3815
  Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2015
   
 3. Zagadnienie własne w dynamice stalowej hali przemysłowej z transportem wewnętrznym
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 3816-3824
  Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2015
   
 4. Zagadnienie własne w stateczności stalowej hali przemysłowej z transportem wewnętrznym
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 3825-3833
  Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2015
   
 5. Analiza porównawcza metod obliczeniowych ES i RS w zastosowaniu do konstrukcji powierzchniowej typu tarcza.
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne ZK2014 – Konstrukcje metalowe / Metal Structures, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2014, s.198-201.
  Tom: 1, Strony: 198-201
  Urszula Pawlak, Ann Słoń
  Opublikowano: 2014
   
 6. Analiza spektralna macierzy sztywności niestandardowych elementów skończonych
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Kielce - Krynica 2009
  Strony: 69-77
  Urszula Pawlak-Laskowska
  Opublikowano: 2009
   
 7. Analiza spektralna macierzy sztywności płaskich elementów przejściowych z rotacyjnymi stopniami swobody
  w czasopiśmie:   Theoretical Foundations Of Civil Engineering, Polish-Ukrainian-Lithuanian Transactions, Warsaw
  Zeszyt: 17, Strony: 265-272
  Urszula Pawlak-Laskowska
  Opublikowano: 2009
   
 8. Zastosowanie niestandardowych elementów skończonych w modelowaniu konstrukcji inżynierskich   1 pkt
  w czasopiśmie:   7th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 22-23, 2009 Bratislava, Slovakia
  Strony: 255-258
  Urszula Pawlak-Laskowska
  Opublikowano: 2009
   
 9. Ocena poprawności sformułowania przejściowego elementu skończonego   1 pkt
  w czasopiśmie:   6th International Conference on New Trends in Static and Dynamics of Buildings, Bratislava 2007, Slovakia.
  Strony: 25-28
  Urszula Pawlak-Laskowska
  Opublikowano: 2007
   
 10. Oszacowanie poprawności macierzy sztywności niestandardowych elementów skończonych   1 pkt
  w czasopiśmie:   6th International Conference on New Trends in Static and Dynamics of Buildings, Bratislava 2007, Slovakia.
  Strony: 117 -120
  Urszula Pawlak-Laskowska
  Opublikowano: 2007
   
 11. Membrane finite elements with drilling rotations - degrees - of - freedom in modelling some engineering problems
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy TRANSCOM, Żylina 2003 r.
  Strony: 127-132
  Urszula Pawlak-Laskowska
  Opublikowano: 2003
   
 12. Nowy sposób uwzględniania geometrii i odkształcalności węzła w ramach krępych
  w czasopiśmie:   Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, XLIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica-Warszawa 2003r.
  Tom: 2, Strony: 107-114
  Gustaw Rakowski, Urszula Pawlak-Laskowska, Marcin Pawlak
  Opublikowano: 2003
   
 13. An engineering approach to drilling rotations for membrane finite elements
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2th Europien Conference on Computational Mechanics Cracow 2001
  Tom: 1, Strony: 651-660
  Urszula Pawlak-Laskowska, Gustaw Rakowski
  Opublikowano: 2001
   
 14. Elementy przejściowe z rotacyjnymi stopniami swobody
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z.93 Gliwice 2001
  Tom: z.93, Strony: 269-276
  Urszula Pawlak-Laskowska
  Opublikowano: 2001
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza porównawcza elementu tarczowego przy wykorzystaniu całkowania ścisłego i zredukowanego.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Młodzi dla techniki: Wybrane problemy naukowo-badawcze mechaniki i inżynierii materiałowej
  Strony: 105-118
  Katarzyna Suckert, Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Statyka budowli
  Urszula Pawlak-Laskowska, Urszula Radoń, Jarosław Januszek
  Opublikowano: 2005
   
 2. Statyka budowli dla studiów zaocznych
  Urszula Pawlak-Laskowska, Urszula Radoń, Jarosław Januszek
  Opublikowano: 1998
   
 3. Wybrane zagadnienia z mechaniki, Z4 - Macierzowe ujęcie metody sił
  Tom: Mat. pomocnicze, Zeszyt: 50
  Tadeusz Borowicz, Urszula Laskowska, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 1995
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1