O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Anita Kwartnik-Pruc
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   akwart@agh.edu.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
559
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 900583
LUDZIE NAUKI: 92744
USOS web: 8337
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 693
Dyscypliny KBN:geodezja i kartografia
specjalnosci: geodezja w gospodarce nieruchomościami

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 15

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Designating agricultural land for investment purposes and the requirements of environmental sustainability   15 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 20 no. 4A, Strony: 212–216
  Anita Kwartnik-Pruc, A. Szafarczyk
  Opublikowano: 2011
   
 2. Thermographic surveys in protection of the caves   15 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 20 no. 4A, Strony: 217-222
  Anita Kwartnik-Pruc, Alina WRÓBEL, Bogdan Flak
  Opublikowano: 2011
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne — The analysis of the process of destining agricultural and forest land for investment purposes   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society
  Tom: 19, Strony: 169–179
  Anita Kwartnik-Pruc, Jarosław Bydłosz, Piotr Parzych
  Opublikowano: 2012
   
 2. Użytkowanie wieczyste jako forma gospodarowania nieruchomościami publicznymi na przykładzie miasta Krakowa — Perpetual usufruct as a form of management of public property on the example of the city of Krakow   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society
  Tom: 20 no. 4, Strony: 101–110
  Anita Kwartnik-Pruc, Anna Trembecka
  Opublikowano: 2012
   
 3. Wykaz synchronizacyjny jako podstawowy dokument regulacji stanu prawnego nieruchomości   5 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas
  Zeszyt: 1/II, Strony: 15-26
  Anita Kwartnik-Pruc, P. Hanus, Tomasz Owerko
  Opublikowano: 2012
   
 4. Exclusion of land from agricultural and forestry production : practical problems of the procedure   5 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Geomatics and Environmental Engineering
  Tom: 5 no. 3, Strony: 69–77
  Anita Kwartnik-Pruc
  Opublikowano: 2011
   
 5. Integracja technologii geodezyjnych na przykładzie pomiarów batymetrycznych   5 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
  Zeszyt: 04, Strony: 21-29
  Tomasz Owerko, Łukasz Ortyl, Anita Kwartnik-Pruc, Paweł Ćwiąkała
  Opublikowano: 2011
   
 6. Praktyczne problemy dostępności do drogi publicznej — The practical problems of accessibility to public road   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society
  Tom: 19 no. 2, Strony: 165–174
  Jarosław Bydłosz, Anita Kwartnik-Pruc, Janusz Dąbrowski
  Opublikowano: 2011
   
 7. Problemy przeznaczania, na terenach wsi, gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne — Problems of destination of agricultural and forest land for investment purposes in the country areas   5 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi
  Tom: 4, Zeszyt: 04, Strony: 97-108
  Anita Kwartnik-Pruc, Piotr Parzych, Jarosław Bydłosz
  Opublikowano: 2011
   
 8. Selected evidence of acquisition and loss of property rights in regulation of property legal status   5 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Geomatics and Environmental Engineering
  Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 73–84
  Anita Kwartnik-Pruc, Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN
  Opublikowano: 2011
   

Monografie
 1. Aktualne problemy katastru w Polsce   25 (,00) pkt
  Małgorzata Akińcza, Agnieszka Bieda, Małgorzata Buśko, Honorata Hannibal, Paweł Hanus, Ryszard Hycner, Robert Krzyżek, Anita Kwartnik-Pruc, Robert Łuczyńki, Anna Przewięźlikowska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Modern geodetic techniques in spatial measurement   25 (,00) pkt
  Anita Kwartnik-Pruc, Michał Bednarczyk, Monika Biryło, Karol Dawidowicz, Volodymyr Hlotov, Kamil Kowalczyk, Renata Pelc-Mieczkowska, Zbigniew Siejka, Dariusz Tomaszewski, Andrzej Wróbel
  Opublikowano: 2015
   
 3. Rola danych geodezyjnych w wybranych procesach gospodarki nieruchomościami   25 (,00) pkt
  Stanisław Bacior, Agnieszka Bieda, Anita Kwartnik-Pruc, Monika Mika, Agnieszka Pęska, Monika Siejka, Anna Trembecka, Andrzej Wróbel
  Opublikowano: 2015
   
 4. Chosen issues of geodetic science   25 (,00) pkt
  Anita Kwartnik-Pruc, Ryszard Florek-Paszkowski, Teresa Front-Dąbrowska, Agnieszka Bieda, Tomasz Adamczyk, Janusz Dąbrowski, Mykola Grynishak, Paweł Hanus, Elżbieta Jasińska, Robert Krzyżek, Edward Preweda, Anna Szafarczyk, Mikołaj Skulich
  Opublikowano: 2014
   
 5. Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości   25 (,00) pkt
  Anita Kwartnik-Pruc, Paweł Hanus
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1