O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Andrzej Jan Kroner
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   akroner@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-521
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
274
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3946063
LUDZIE NAUKI: 206977
USOS web: 789
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 22

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Naprawa i wzmacnianie murów   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Izolacje
  Zeszyt: 5, Strony: 2-9
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2017
   
 2. Naprawa i wzmacnianie nadproży murowanych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Izolacje
  Tom: 22, Zeszyt: 9, Strony: 41-47
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2017
   
 3. Wpływ niejednorodności struktury zginanych belek z drewna klejonego na efekt ich wzmocnienia   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 1, Strony: 87-89
  Agnieszka Wdowiak, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2017
   
 4. Rekonstrukcja drewnianej wieży kościelnej w Dzierążni   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 82, Zeszyt: 4 dod., Strony: 190-193
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner, M. Banakiewicz
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych
  w czasopiśmie:   Vademecum Konstrukcje Budowlane
  Strony: 16-21
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2015
   
 2. Educational programmes and requirements of contemporary market
  w czasopiśmie:   3rd International Economic Congress - Opportunities of change
  Strony: 189-195
  Andrzej Kroner, Marek Szymczyk
  Opublikowano: 2003
   
 3. Programy kształcenia inżynierów budownictwa a wymagania współczesnego rynku pracy
  w czasopiśmie:   Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Kształcenie na kierunku budownictwo, Kielce 2003 r.
  Strony: 375-384
  Andrzej Kroner, Marek Szymczyk
  Opublikowano: 2003
   
 4. Współczesne techniki i technologie wspomagające kształcenie oraz praktykę inżyniera budownictwa
  w czasopiśmie:   Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna Kształcenie na kierunku budownictwo, Kielce 2003 r.
  Strony: 249-258
  Andrzej Kroner, Marek Szymczyk
  Opublikowano: 2003
   
 5. Remont kamienicy Ferstera w Kielcach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej serii Budownictwo nr 39, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 349-356
  Lech Rudziński, Włodzimierz Grochal, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2001
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza rodzajów, uszkodzeń i ich przyczyn oraz metod rehabilitacji stropów drewnianych obiektów zabytkowych miasta Kielce   5 (2,50) pkt
  w książce:   Kielce - kształtowanie przestrzeni współczesnego miasta z zachowaniem historycznych obrazów
  Strony: 132-142
  Ewa Stępień, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2016
   
 2. Diagnostyka i wzmacnianie ścian   5 (2,50) pkt
  w książce:   Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa
  Strony: 253-264
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2016
   
 3. Parametry wielowymiarowych odwzorowań obiektów budowlanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Projektowanie zrównoważone jako paradygmat kształtowania przestrzeni w XXI wieku.
  Strony: 106-115
  Piotr Dobosz, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2016
   
 4. Adaptacja poddasza na cele mieszkalne   4 (2,00) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 6, Strony: 141-155
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2010
   
 5. Wpływ zawilgocenia na wytrzymałość i odkształcalność drewna   4 (2,00) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 5, Strony: 489-500
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2009
   
 6. Wybrane aspekty planowania remontów śródmiejskich kamienic Kielc   4 (2,00) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 5, Strony: 133-142
  Andrzej Kroner, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2009
   
 7. Problemy remontowe budynków mieszkalnych w śródmieściu Kielc.   3 (1,50) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 4, Strony: 219-230
  Andrzej Kroner, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2008
   
 8. Przemiany śródmiejskiej zabudowy na tle rewitalizacji centrum Kielc   3 (1,50) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 3, Strony: 207-218
  Andrzej Kroner, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2007
   
 9. Organizacja procesów napraw i utrzymania elementów konstrukcyjnych w budynkach mieszkalnych z początku XX w.   3 (1,50) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 2, Strony: 257-264
  Andrzej Kroner, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2006
   
 10. Koncepcja remontu i modernizacji kieleckiej kamienicy czynszowej z początku XXw.   3 (1,50) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 1, Strony: 373-382
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2005
   
 11. Koncepcja remontu i modernizacji zabytkowego ratusza w Grójcu   3 (1,50) pkt
  w książce:   Problemy Remontowe w Budownictwie Ogólnym i Obiektach Zabytkowych
  Strony: 365-372
  Andrzej Kroner, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2004
   
 12. Koncepcja remontu i modernizacji budynku internatu szkoły medycznej w Jaśle   3 (1,50) pkt
  w książce:   Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych
  Tom: 82, Strony: 329-338
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2002
   
 13. Koncepcja remontu i modernizacji zabytkowej kamienicy narożnej w Kielcach   3 (1,00) pkt
  w książce:   Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych
  Strony: 399-406
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 2000
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1