O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Agnieszka Dudzik
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   a.dudzik@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-801
Język komunikacji: polski, angielski, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
382
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954843
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 767
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: mechanika konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 15

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Reliability Assessment of Steel-Aluminium Lattice Tower   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Strony: 1-9
  Agnieszka Dudzik
  Opublikowano: 2017
   
 2. The impact of the mathematical model description on the assessment of the reliability of structural element.   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Strony: 1-9
  Agnieszka Dudzik
  Opublikowano: 2017
   
 3. The reliability assessment for steel industrial building   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advances In Mechanics: Theoretical, Computational And Interdisciplinary Issues
  Strony: 163-166
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Niezawodność stalowego mostu kratowego   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   ACTA Scientiarum Polonorum Architektura
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 13-23
  Paulina Obara, Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 2. Reliability analysis of the supporting structure subjected to the action forced vibrations   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 7, Zeszyt: 3, Strony: 118-122
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 3. The Evaluation of Algorithms for Determination of the Reliability Index   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 61, Zeszyt: 3, Strony: 133-147
  Urszula Radoń, Agnieszka Dudzik
  Opublikowano: 2015
   
 4. Propozycja jawnego uwzględnienia losowego charakteru parametrów w procesie projektowania   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 219-226
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2013
   
 5. Analiza stateczności belki Timoshenki spoczywającej na podłożu sprężystym   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura
  Tom: 9, Zeszyt: 1, Strony: 17-29
  Agnieszka Dudzik, Paulina Obara
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Comparison of Methods of Assessing the Reliability of the Steel Frame   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 797, Strony: 11-18
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 2. Influence of connections stiffness on critical load capacity and natural vibration frequency of bar structures   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   10th European conference of young researchers and scientists. University of Żilina, Slovak Republic, Transcom 2013
  Tom: 7, Strony: 57-60
  Agnieszka Dudzik, Beata Potrzeszcz-Sut
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Numeryczna analiza stateczności kratownicy przestrzennej.   5 (4,00) pkt
  w książce:   Współczesne problemy budownictwa
  Strony: 114-126
  Agnieszka Dudzik
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wpływ opisu zmiennych losowych na niezawodność konstrukcji ramy stalowej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy techniki - Młodzi dla techniki 2015
  Strony: 19-29
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 3. Analiza stateczności i niezawodności przestrzennych konstrukcji prętowych.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Młodzi dla techniki: Wybrane problemy naukowo-badawcze mechaniki i inżynierii materiałowej
  Strony: 35-48
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Materiały pomocnicze do nauczania mechaniki budowli. Ramy płaskie z nieliniowo podatnymi połączeniami prętów.
  Tadeusz Borowicz, Agnieszka Dudzik, Beata Potrzeszcz-Sut, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2010
   
 2. Wybrane zagadnienia mechaniki konstrukcji. Raporty z badań naukowych.
  Waldemar Szaniec, Tadeusz Borowicz, Agnieszka Dudzik, Beata Potrzeszcz-Sut
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1