O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr hab. Janusz Kot prof. PŚk
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Zarządzania i Marketingu*
Pełniona funkcja: Dyrektor Naukowy Dyscypliny
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
Język komunikacji: polski,angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
694
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 958269
ORCID: 0000-0002-8582-656X
ResearcherID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 42

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Bioeconomy development level at a macro scale and from a regional perspective in Poland   70 (49,50) pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series
  Zeszyt: 162/2022, Strony: 373-389
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2022
   
 2. Differences and determinants of female entrepreneurship across selected EU countries: some empirical evidence for the period 2010–2018   40 (28,28) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Tom: 1, Zeszyt: 4, Strony: 97-113
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2021
   
 3. Dysproporcje regionalne w Polsce w latach 2009-2017   40 (28,28) pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Tom: 1, Zeszyt: 4, Strony: 1-17
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2021
   
 4. The role of the Voivodeship Capital Cities of Eastern Poland in the aspect of stimulating regional development   40 (28,28) pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Tom: 63, Zeszyt: 5, Strony: 136-150
  Ewa Kraska, Janusz Kot
  Opublikowano: 2019
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Ocena konkurencyjności polskich regionów oparta na metodzie M.E. Portera   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Tom: 527, Strony: 148-159
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2018
   
 2. Środowisko działania instytucji otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim w aspekcie wpływu na wzrost gospodarczy   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: 1, Zeszyt: 2, Strony: 327-336
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2018
   
 3. Środowisko innowacyjne polskich regionów i jego wpływ na procesy rozwoju gospodarczego   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Tom: 362, Strony: 127-140
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2018
   
 4. Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego na przykładzie powiatów województwa świętokrzyskiego   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Zeszyt: 504, Strony: 91-99
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2018
   
 5. Inkluzywna gospodarka - aspekt terytorialny na przykładzie województwa świętokrzyskiego   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: II, Zeszyt: 2/2017, Strony: 25-33
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2017
   
 6. Potencjał rozwojowy województwa świętokrzyskiego   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: II, Zeszyt: 3/2017, Strony: 529-540
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2017
   
 7. Realizacja koncepcji budżetu obywatelskiego w koncepcji zarządzania strategicznego na przykładzie wojewódzkich miast Polski   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
  Tom: 475, Zeszyt: 475, Strony: 100-110
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2017
   
 8. Bioekonomia w aspekcie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego kapitału   9 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Zeszyt: 2/2016, Strony: 273-282
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2016
   
 9. Władze lokalne i regionalne jako animator tworzenia, funkcjonowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego)   10 pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Zeszyt: 418, Strony: 145-154
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2016
   
 10. Współpraca przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach z otoczeniem naukowym w procesach rozwoju regionalnego   14 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  Zeszyt: 4(324)/2016, Strony: 21-32
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2016
   
 11. Wybrane aspekty funkcjonowania klastrów w świetle teorii i praktyki (na przykładzie regionu świętokrzyskiego)   7 pkt
  w czasopiśmie:   Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego
  Zeszyt: 20, Strony: 57-68
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2016
   
 12. Zrównoważony rozwój w dobie globalizacji - aspekt ekologiczny   9 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Zeszyt: 2/2016, Strony: 261-272
  Janusz Kot, Renata Jedlińska
  Opublikowano: 2016
   
 13. Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego   8 pkt
  w czasopiśmie:   Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Strony: 261-273
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2015
   
 14. Klastry jako nowa przestrzenna forma organizacji działalności gospodarczej w aspekcie motywacji i korzyści dla przedsiębiorstw   7 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: 18, Zeszyt: 4, Strony: 127-140
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2014
   
 15. Uwarunkowania działania i rozwoju jednostek gospodarczych w przestrzeni globalnej, regionalnej i lokalnej   5 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie
  Zeszyt: 57, Strony: 43-55
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2014
   
 16. Współpraca jako element działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach na przykładzie województwa świętokrzyskiego   7 pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Zeszyt: 347, Strony: 228-239
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2014
   
 17. Innovativeness in Processes of Stimulation of Regional Development on Example of Świętokrzyskie   6 pkt
  w czasopiśmie:   Spatial Inequality and Cohesion
  Tom: 38, Strony: 120-129
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2013
   
 18. Integracja i nowe zjawiska w procesie regionalizacji i globalizacji   7 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 333-344
  Janusz Kot, Renata Jedlińska
  Opublikowano: 2013
   
 19. Współczesne dylematy i wyzwania rozwoju i zarządzania Jednostkami Terytorialnymi   7 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: 1/2012, Strony: 11-22
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2013
   
 20. Dylematy kultury w dobie globalizacji   2 pkt
  w czasopiśmie:   The Peculiarity of Man
  Tom: nr 16
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2012
   

Monografie
 1. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jubileusz 50-lecia Uczelni 1965-2015   25 (2,08) pkt
  Artur Bartosik, Dariusz Bojczuk, Czesław Cichoń, Wacław Gierulski, Marianna Kotowska-Jelonek, Janusz Kot, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Marzena Nowakowska, Andrzej Okniński, Arkadiusz Płoski, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2015
   
 2. Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie.   12 pkt
  Janusz, red. Kot
  Opublikowano: 2008
   
 3. Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni   12 pkt
  Janusz, red. Kot
  Opublikowano: 2007
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Zjawiska i procesy w erze cyfryzacji z perspektywy zarządzania, ekonomii i technologii   20 (8,16) pkt
  Janusz Kot, Marianna Kotowska-Jelonek, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2021
   
 2. ZARZĄDZANIE I GOSPODARKA WYBRANE ZAGADNIENIA I OBSZARY DZIAŁANIA. STUDIUM PRZYPADKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – WYNIKI BADAŃ, DOŚWIADCZENIA, REKOMENDACJE   20 pkt
  Tom: III
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2017
   
 3. Ekonomiczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów   5 (2,50) pkt
  Marianna Kotowska-Jelonek, Janusz Kot
  Opublikowano: 2016
   
 4. Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Procesy zarządzania w wybranych sferach aktywności gospodarczej   5 pkt
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2016
   
 5. Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Wybrane aspekty współczesnej gospodarki   5 (4,00) pkt
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2016
   
 6. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie   3 pkt
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2006
   

Rozdziały w monografiach
 1. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce, z uwzględnieniem nasycenia przedsiębiorstw technologią ICT   20 (14,14) pkt
  w książce:   Zjawiska i procesy w erze cyfryzacji z perspektywy zarządzania, ekonomii i technologii
  Strony: 36-54
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2021
   
 2. UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W KLASTRACH   20 (14,14) pkt
  w książce:   ZARZĄDZANIE I GOSPODARKA WYBRANE ZAGADNIENIA I OBSZARY DZIAŁANIA. STUDIUM PRZYPADKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – WYNIKI BADAŃ, DOŚWIADCZENIA, REKOMENDACJE
  Tom: III, Strony: 11-24
  Janusz Kot, Ewa Kraska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Wzrost i rozwój gospodarczy w warunkach globalizacji i umiędzynarodowienia   5 (4,00) pkt
  w książce:   Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Wybrane aspekty współczesnej gospodarki
  Strony: 7-22
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2016
   
 4. Zarządzanie: ewolucja, istota, uwarunkowania   5 pkt
  w książce:   Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Procesy zarządzania w wybranych sferach aktywności gospodarczej
  Strony: 9-21
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2016
   
 5. Rozwój i polityka regionalna. Uwarunkowania, teoria i praktyka.   5 pkt
  w książce:   Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 224-242
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2014
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Polska gospodarka w latach 1990-2010 w świetle podstawowych danych makroekonomicznych
  w książce:   Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Problemy administracji, zarządzania i ekonomii. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni
  Janusz Kot, Anna Dybała
  Opublikowano: 2012
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Województwo świętokrzyskie w świetle trendów i procesów rozwojowych na tle kraju
  w książce:   Mama w pracy czy w domu? Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach Projektu Innowacyjnego PI Novum Subsydium
  Janusz Kot
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Uwarunkowania, wyzwania i instrumenty współczesnego zarządzania. Wybrane aspekty   40 (28,28) pkt
  Tom: M162
  Marianna Kotowska-Jelonek, Janusz Kot
  Opublikowano: 2023
   
 2. Międzyorganizacyjne relacje w procesach zarządzania. Formy – marketing – zachowania strategiczne.   120 (60,00) pkt
  Tom: M130
  Janusz Kot, Vasyl Lypchuk, Joanna Radowicz, Małgorzata Sztorc
  Opublikowano: 2019
   


Kontakt:   Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1