O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Katarzyna Nowak
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
436
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954847
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 4718
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 7

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza pełzania betonu na przykładzie wybranego modelu reologicznego dostępnego w programie SIMULIA Abaqus   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 2, Strony: 39-44
  Katarzyna Nowak, Vladimir Sidorov
  Opublikowano: 2017
   
 2. Infuence of elastic support on the eigenvalues of stepped columns   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3/2014, Zeszyt: vol.6, Strony: 12-18
  Paulina Obara, Ewa Nowak, Katarzyna Nowak
  Opublikowano: 2014
   
 3. SELECTED VARIATIONAL METHODS IN MECHANICS BOUNDARY PROBLEM   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal for Computational Civil and Structural Engineering
  Tom: 8, Strony: 30-34
  Ewa Nowak, Katarzyna Nowak
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Computational model of steel frames for predicting the effects on the critical load multiplier
  w czasopiśmie:   10th European conference of young researchers and scientists TRANSCOM 2013, Žilina, Słowacja,
  Strony: 203-206
  Ewa Nowak, Katarzyna Nowak
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza pełzania betonu przy uwzględnieniu specyfiki normowego podejścia w Eurokodzie 2   5 pkt
  w książce:   Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki techniczne i inżynieryjne Część II
  Tom: II, Strony: 87-95
  Katarzyna Nowak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Ocena wpływu sztywności obrotowych na wartości sił wewnętrznych w łukach parabolicznych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Współczesne problemy budownictwa
  Tom: M73, Strony: 102-113
  Paulina Obara, Katarzyna Nowak
  Opublikowano: 2016
   
 3. Analiza sztywności węzłów w łukach o zmiennych charakterystykach geometrycznych i materiałowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Wybrane problemy techniki - Młodzi dla techniki 2015
  Strony: 64-73
  Katarzyna Nowak, Paulina Obara
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1