O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Edyta Sylwia Nartowska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   edytanartowska@gmail.com
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
292
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950351
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 666
Dyscypliny KBN:budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 19

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. The specific heat of dry homoionic forms of bentonites SWy-2 and Stx-1b: An effect of the fraction of particles less than 2µm   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Clay Science
  Tom: 101, Strony: 82-89
  Tomasz Kozłowski, Anna Rusin, Edyta Nartowska
  Opublikowano: 2014
   
 2. Unfrozen Water Content in Representative Bentonites of Different Origin Subjected to Cyclic Freezing and Thawing   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Vadose Zone Journal
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 1/11-11/11
  Tomasz Kozłowski, Edyta Nartowska
  Opublikowano: 2013
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  The changes in the microstructure of ion-exchanged clays
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences Volume 17 (2017)
  Edyta Nartowska, Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. FID Signal Intensity in the NMR studies of cohesive soils at the positive temperature range   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 3/2016
  Edyta Nartowska, Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska
  Opublikowano: 2016
   
 2. The effect of the soil granulometric composition on the FID (Free Induction Decay) signal intensity in NMR tests   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 2/2016, Strony: 111-116
  Edyta Nartowska, Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Application of 1H-NMR Relaxometry to the determination of the water content in clay soils   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 189-193
  Edyta Nartowska, Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska
  Opublikowano: 2015
   
 4. The impact of moisture and cyclic freezing on the non-freezing water of mono-ionic bentonites   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 1, Strony: 36-46
  Edyta Grobelska
  Opublikowano: 2011
   
 5. Application of thermoporometry based on convolutive DSC to investigation of mesoporosity in cohesive soils   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
  Tom: 57, Zeszyt: 3-4, Strony: 199-218
  Tomasz Kozłowski, Edyta Grobelska, Izabela Babiarz
  Opublikowano: 2010
   
 6. Effect of Cyclic Freezing on Microstructure Parameters of Monoionic Bentonites   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Civil and Environmental Engineering Reports / Prace z inżynierii lądowej Środowiska
  Zeszyt: 5, Strony: 273-290
  Tomasz Kozłowski, Edyta Grobelska, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2010
   
 7. Wpływ cyklicznego zamrażania na parametry mikrostruktury monojonowych bentonitów   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Uniwersytet Zielonogórski, seria: Inżynieria Środowiska
  Zeszyt: 139 (19), Strony: 15-32
  Tomasz Kozłowski, Edyta Grobelska, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Application of a laser diffraction method for the determination of the particle size of monoionic bentonite
  w czasopiśmie:   Transcom. Section 7. Civil Engineering. Źilina (Słowacja).
  Strony: 47-51
  Edyta Grobelska, Agata Ludynia
  Opublikowano: 2011
   
 2. Factors affecting unfreezable water content of bentonites
  w czasopiśmie:   Transcom. Section 7. Civil Engineering. Źilina (Słowacja).
  Strony: 43-46
  Edyta Grobelska
  Opublikowano: 2011
   
 3. The influence of sample preparation by the laser diffraction method on the particle size distribution of bentonite
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 4, Strony: 41-47
  Edyta Grobelska, Agata Ludynia
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Model oszacowania zawartości wody niezamarzniętej w gruntach spoistych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki.
  Strony: 317-325
  Edyta Nartowska, Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Przemiany w mikrostrukturach bentonitów cyklicznie zamrażanych w aspekcie ich parametrów fizykomechanicznych.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Współczesne Problemy Budownictwa. Teoria i praktyka
  Strony: 155-167
  Tomasz Kozłowski, Edyta Nartowska, Marta Kolankowska
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ wilgotności na zawartość wody niezamarzniętej w monojonowych bentonitach poddanych zamrażaniu   5 (2,00) pkt
  w książce:   Współczesne Problemy Budownictwa. Teoria i praktyka.
  Strony: 178-188
  Tomasz Kozłowski, Edyta Nartowska
  Opublikowano: 2015
   
 4. Geotechnika. The influence of origin and cyclic freezing of sodium bentonite on changes in microstructure.   5 pkt
  w książce:   Badania Doświadczalne i Teoretyczne w Budownictwie. Prace Naukowe Doktorantów.
  Strony: 57-66
  Edyta Nartowska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Wpływ preparatyki próbek na rozkład granulometryczny cząstek bentonitu metodą dyfrakcji laserowej   4 (2,00) pkt
  w książce:   Zagadnienia materiałowe w budownictwie i inżynierii środowiska
  Strony: 19-27
  Agata Ludynia, Edyta Nartowska
  Opublikowano: 2012
   
 6. Wpływ wilgotności i cyklicznego zamrażania na wodę niezamarzającą monojonowych bentonitów   4 pkt
  w książce:   Zagadnienia materiałowe w budownictwie i inżynierii środowiska
  Tom: 23, Strony: 5-18
  Edyta Nartowska
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1