O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Małgorzata Zofia Cholewińska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   m.cholewinska@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-560
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
379
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954820
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7487
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 749
Dyscypliny KBN:Budownictwo
specjalnosci: Budowa Dróg

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 14

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. THE IMPACT OF AGEING ON THE BITUMEN STIFFNESS MODULUS USING THE CAM MODEL   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 34-39
  Małgorzata Cholewińska, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2018
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Impact of the Ageing on Viscoelastic Properties of Bitumen with the Liquid Surface Active Agent at Operating Temperatures   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Viscoelastic properties of polymer modified bitumen in Warm Mix Asphalt technology in terms of ageing   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 401-408
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Influence of aging on the properties of F-T wax modified roadway bitumen   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 9, Strony: 89-101
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Aleksandra Goreczna
  Opublikowano: 2017
   
 2. The influence of short-term aging on properties of the asphalt mixture in WMA technology   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 4178-4185
  Małgorzata Cholewińska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Właściwości asfaltu z dodatkami modyfikującymi po procesie starzenia krótkoterminowego   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 15-27
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 4. Modification of petroleum road bitumen 50/70 with natural asphalt Gilsonite   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 5-10
  Małgorzata Cholewińska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The influence of aging on the properties of modified asphalt with low-viscosity additions
  w czasopiśmie:   BOOK OF ABSTRACTS KRAKOW CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS 2015
  Strony: 28
  Małgorzata Cholewińska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wpływ starzenia na właściwości lepkosprężyste asfaltu modyfikowanego środkami niskowiskozowymi
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 8744-8751
  Małgorzata Cholewińska
  Opublikowano: 2015
   
 3. The influence of short-term aging on properties of the asphalt mixture in WMA technology
  w czasopiśmie:   Book of abstracts Krakow Conference of Young Scientists 2014
  Strony: 32
  Małgorzata Cholewińska
  Opublikowano: 2014
   
 4. The Impact of Natural Asphalts Addition on the Aging Road Bitumen 35/50
  w czasopiśmie:   10-th European Conference Of Young Researchers And Scientists, Section 7 - Civil Engineering, TRANSCOM 2013, Żilina, Slovak Republic
  Strony: 103-106
  Małgorzata Cholewińska
  Opublikowano: 2013
   
 5. The influence of natural asphalt Gilsonite addition on petroleum road bitumen 50/70
  w czasopiśmie:   9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Section 7 - Civil Engineering, TRANSCOM 2011, Żilina, Slovak Republic
  Tom: 7, Strony: 57-60
  Małgorzata Cholewińska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Starzenie asfaltu drogowego 35/50 modyfikowanego asfaltami naturalnymi.   5 (4,00) pkt
  w książce:   Praca zbiorowa po redakcją Joanny Bzówki. Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej. Prace Naukowe Doktorantów.
  Tom: 448, Strony: 417-424
  Małgorzata Cholewińska
  Opublikowano: 2013
   
 2. Budownictwo Komunikacyjne. Ocena wpływu dodatku asfaltów naturalnych na niektóre właściwości asfaltów drogowych.   4 pkt
  w książce:   Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Bzówki. Badania Doświadczalne i Teoretyczne w Budownictwie. Prace Naukowe Doktorantów.
  Tom: 385, Strony: 457-464
  Małgorzata Cholewińska
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1