O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Inżynierii Produkcji
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   m.blazejowska@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
443
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 906168
ORCID: 0000-0001-9086-3026
WoS Author ID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 27

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Eco-efficiency assessment of Polish regions: Joint application of life cycle assessment and data envelopment analysis   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Cleaner Production
  Tom: 172, Zeszyt: 1, Strony: 1180-1192
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Aneta Masternak-Janus
  Opublikowano: 2018
   
 2. Eco-efficiency Evaluation of Agricultural Production in the EU-28   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Sustainability
  Tom: 10, Zeszyt: 12, Strony: 1-21
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2018
   
 3. Comprehensive Regional Eco-Efficiency Analysis Based on Data Envelopment Analysis: The Case of Polish Regions   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Industrial Ecology
  Tom: 21, Zeszyt: 1, Strony: 180-190
  Aneta Masternak-Janus, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2017
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. LIFE CYCLE ASSESSMENT - A TOOL FOR EVALUATING THE LEVEL OF TECHNOLOGICAL ECO-INNOVATION   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability(IMES 2017)
  Strony: 883-893
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Life Cycle Assessment (LCA) in Environmental Impact Assessment (EIA): principles and practical implications for industrial projects   12 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Management
  Tom: 22, Zeszyt: 1, Strony: 138-153
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Dmitry Palekhov
  Opublikowano: 2018
   
 2. Product environmental footprint of automotive glass   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: 2, Strony: 243-257
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Jolanta Baran, Dariusz Czajka
  Opublikowano: 2018
   
 3. LCA as a tool for assessing product and process oriented eco-innovations undertaken by enterprises   12 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Management and Production Engineering Review
  Tom: 8, Zeszyt: 3, Strony: 60-69
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Aleksandra Sulerz
  Opublikowano: 2017
   
 4. Inverse problem of life cycle assessment (LCA): its application in designing for environment (DfE)   12 (3,96) pkt
  w czasopiśmie:   Management
  Tom: 20, Zeszyt: 2, Strony: 224-241
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Aneta Masternak-Janus, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Life cycle analysis of tissue paper manufacturing from virgin pulp or recycled waste paper   12 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Management and Production Engineering Review
  Tom: 6, Zeszyt: 3, Strony: 47-54
  Aneta Masternak-Janus, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2015
   
 6. Transformation of the municipal waste management sector in Poland. A case study of the Świętokrzyskie Region   7 pkt
  w czasopiśmie:   Management
  Tom: 18, Zeszyt: 2, Strony: 175-190
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2014
   
 7. Economic, Environmental and Social Aspects of Waste Management - the LCA Analysis   5 pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias
  Zeszyt: 7, Strony: 239-250
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2013
   
 8. Life cycle sustainability assessment of municipal waste management systems   7 pkt
  w czasopiśmie:   Management
  Tom: 16, Zeszyt: 2, Strony: 311-322
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Wolf Schluchter
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Ekologistyka surowców wtórnych - analiza LCA
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 9692-9701
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Aneta Masternak-Janus
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Aspekty ekologiczne w inżynierii produkcji — opakowania   20 (6,67) pkt
  w książce:   INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI. AKTUALNOŚCI BADAWCZE 2
  Strony: 845-857
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2020
   
 2. Life cycle perspective - a new requirement of environmental management systems   5 pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: I, Strony: 98-106
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Analiza efektywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce z wykorzystaniem metody DEA   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: 1, Strony: 493-503
  Aneta Masternak-Janus, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2016
   
 4. Czy wyroby ze szkla płaskiego float są przyjazne dla środowiska? Analiza oceny cyklu życia   5 pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 295-305
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Magdalena Morgaś
  Opublikowano: 2016
   
 5. Ocena cyklu życia (LCA) opakowań - butelka PET versus butelka szklana   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: 2, Strony: 874-885
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Aneta Masternak-Janus, Edyta Bujak
  Opublikowano: 2016
   
 6. Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w rozwoju ekoinnowacji technicznych   5 (2,25) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 283-294
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Aneta Masternak-Janus, Monika Skóra
  Opublikowano: 2016
   
 7. Monitoring the impacts of the recycling industry - the LCA analysis   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: I, Strony: 178-187
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Aneta Masternak-Janus
  Opublikowano: 2015
   
 8. Narzędzia oceny cyklu życia (LCA) a modelowanie systemów gospodarki odpadami   5 (4,00) pkt
  w książce:   Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka
  Tom: II, Strony: 141-150
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2015
   
 9. Ocena cyklu życia (LCA) - metodologia i możliwości zastosowania   5 (2,50) pkt
  w książce:   Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 506-517
  Aneta Masternak-Janus, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2014
   
 10. Ocena cyklu życia (LCA) a efektywne gospodarowanie odpadami w regionie   5 (4,00) pkt
  w książce:   Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem
  Strony: 11-23
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2014
   
 11. The application of life cycle assessment with GS1 system suport   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2. (red. R.Knosala)
  Strony: 253-262
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2014
   
 12. Sustainable strategies and technologies – the challenge of municipal solid waste management in Poland   5 pkt
  w książce:   Waste-to-resources
  Strony: 39-49
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Eco-innovation and eco-efficiency in the frame of life cycle assessment   100 pkt
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2019
   
 2. Ocena cyklu życia w aspekcie ekoinnowacyjności przedsiębiorstw   20 (14,14) pkt
  w książce:   Zarządzanie środowiskiem we współczesnym świecie
  Strony: 108-119
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Aleksandra Sulerz
  Opublikowano: 2017
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1