O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr inż. Artur Paweł Szmidt
Inny (administracja lub obsługa techniczna PŚk)
Pełniona funkcja: Kanclerz
Stanowisko:      INNE     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   szmidt@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-686
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
27
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 923924
ORCID: 
ResearcherID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 130556
USOS web: 909
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci: informatyka stosowana

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 24

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Innowacyjna głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych. Cz. 1. Koncepcja   11 (0,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 91, Zeszyt: 7, Strony: 538-542
  Anna Rębosz-Kurdek, Wacław Gierulski, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2018
   
 2. Technological aspect of brick production using the method of autoclaving   9 (0,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 10, Zeszyt: 3/2018, Strony: 249-257
  Paulina Kostrzewa, Anna Stępień, Artur Szmidt, Katarzyna Dziadek
  Opublikowano: 2018
   
 3. Modelowanie elementów konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej. Część 1   8 (0,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd mechaniczny
  Zeszyt: 7-8, Strony: 19-22
  Anna Rębosz-Kurdek, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2017
   
 4. Sposoby doskonalenia druku 3D w technologii FDM/FFF   11 (0,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 90, Zeszyt: 3, Strony: 258-261
  Artur Szmidt, Anna Rębosz-Kurdek
  Opublikowano: 2017
   
 5. Identification of a backlash using the modelling function method   4 (0,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 24, Strony: 150-158
  Wacław Gierulski, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Uniwersalność druku 3D w technologii FDM
  w czasopiśmie:   Materiały i maszyny technologiczne
  Tom: 4/2020, Zeszyt: 4/2020, Strony: 51-54
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Dagmara Michta, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2020
   

Rozdziały w monografiach
 1. Innowacyjna głowica do drukarek 3D - początkowe etapy komercjalizacji   20 (0,00) pkt
  w książce:   Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1
  Strony: 83-93
  Anna Rębosz-Kurdek, Wacław Gierulski, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2019
   
 2. Uniwersalność druku 3D w technologii FDM   5 (0,00) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: 2, Strony: 804-814
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Dagmara Michta, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2017
   
 3. The possibility of FMEA methods implementation in machine performance maintance as shown in the case of heat and power plant   5 pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 63-74
  Artur Szmidt, Łukasz Dragun
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wielomateriałowe elementy wytwarzane w technice 3D   5 (1,65) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 32-41
  Bożena Kaczmarska, Artur Szmidt, Dagmara Michta
  Opublikowano: 2016
   
 5. Rozwój wyrobu z wykorzystaniem metodyki FMEA w procesie kształcenia studentów   5 (1,33) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Wacław Gierulski, Aleksandra Sulerz, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2014
   
 6. Tworzenie kreatywnej postaci studentów   5 (4,00) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Tom: Tom II, Strony: 1002-1013
  Artur Szmidt
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Laboratorium z mechaniki komputerowej. Wyd. II
  Tom: Mat. pomocnicze, Zeszyt: 90
  Andrzej Bąkowski, Dariusz Bojczuk, Artur Szmidt
  Opublikowano: 1998
   
 2. Laboratorium z mechaniki komputerowej. Wyd. I
  Tom: Mat. pomocnicze, Zeszyt: 49
  Andrzej Bąkowski, Dariusz Bojczuk, Artur Szmidt
  Opublikowano: 1995
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych   30 (15,00) pkt
  Artur Szmidt, Anna Rębosz-Kurdek, Wacław Gierulski, Anna Stępień, Tomasz Bajor, Sylwia Frydrych, Beata Furgał, Szymon Kowalski, Jakub Kwiatkowski, Bartłomiej Wojciechowski
  Opublikowano: 2019
   
 2. Obudowa na urządzenie elektroniczne, zwłaszcza telefon komórkowy   30 pkt
  Kacper Kuta, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2019
   
 3. Zawór kontrolujący   30 pkt
  Kacper Kuta, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2018
   
 4. Mechanizm podawania filamentu w drukarkach typu FDM i FFF   30 pkt
  Artur Szmidt, Szymon Kowalski, Krzysztof Sokołowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Wtyczka sieciowa   25 pkt
  Artur Szmidt, Katarzyna Majka, Kinga Bonio
  Opublikowano: 2012
   
 6. Obudowa zegarka   10 pkt
  Artur Szmidt, Ewelina Jedlińska, Beata Sowińska
  Opublikowano: 2011
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych
  Wacław Gierulski, Anna Rębosz-Kurdek, Anna Stępień, Artur Szmidt, Tomasz Bajor, Sylwia Frydrych, Beata Furgał, Szymon Kowalski, Jakub Kwiatkowski, Bartłomiej Wojciechowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Filament do druku w technologii FDM i FFF oraz sposób przygotowania filamentu do drukarek typu FDM i FFF
  Artur Szmidt, Szymon Kowalski, Krzysztof Sokołowski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Mechanizm podawania filamentu w drukarkach typu FDM i FFF
  Artur Szmidt, Szymon Kowalski, Krzysztof Sokołowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Wtyczka sieciowa   2 pkt
  Artur Szmidt, Katarzyna MAJKA, Kinga Bonio
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1