O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr Barbara Janina Kruk
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej**
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   bkruk@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-394
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
25
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925617
ORCID: 0000-0001-6530-728X
ResearcherID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 107989
USOS web: 911
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:matematyka, budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: termosprężystość, zastosowania matematyki

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 7

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Beck’s procedure- sensitivity of the algorithm to measurment error
  w czasopiśmie:   PAMM; Proceedings in Applied Mathematics Avaiable and Mechanics
  Tom: 2, Strony: 370-371
  Barbara Kruk, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2003
   
 2. Sensitivity coefficients applied to two-dimensional transient inverse heat conduction problems   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 81, Strony: 945-946
  Barbara Kruk, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2001
   
 3. Sensitivity coefficients and heat polynomials in the inverse heat conduction problems   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 80, Strony: 693-694
  Barbara Kruk, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2000
   
 4. The inverse heat conduction problem in two-layer .barrier with phase change in a fluid streaming along one of its sides
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 67
  Barbara Kruk, Sylwia Futakiewicz, Artur Maciąg, Szymon Piwowarski
  Opublikowano: 1999
   
 5. The inverse heat conduction problem in two-layer barrier with phase change in fluid streaming along one of its sides
  w czasopiśmie:   The Second International Conference on Heat Transfer and Transport Phenomena in Multiphase System , Heat’99, Kielce (1999)
  Strony: 245-254
  Sylwia Futakiewicz, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Szymon Piwowarski
  Opublikowano: 1999
   

Monografie
 1. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jubileusz 50-lecia Uczelni 1965-2015   25 (2,08) pkt
  Artur Bartosik, Dariusz Bojczuk, Czesław Cichoń, Wacław Gierulski, Marianna Kotowska-Jelonek, Janusz Kot, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Marzena Nowakowska, Andrzej Okniński, Arkadiusz Płoski, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2015
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. E-skrypt z Algebry Liniowej
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Barbara Kruk, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1