Publikacje
Pomoc (F2)
[75860] Artykuł:

Innowacyjna głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych. Cz. 1. Koncepcja

(The innovative 3D printer head. Part 1. Concept)
Czasopismo: Mechanik   Tom: 91, Zeszyt: 7, Strony: 538-542
ISSN:  0025-6552
Opublikowano: Sierpień 2018
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Do oświadczenia
nr 3
Grupa
przynależności
Dyscyplina
naukowa
Procent
udziału
Liczba
punktów
do oceny pracownika
Liczba
punktów wg
kryteriów ewaluacji
Anna Rębosz-Kurdek orcid logo WZiMKKatedra Inżynierii ProdukcjiTakzaliczony do "N"Inżynieria mechaniczna3311.003.67  
Wacław Gierulski orcid logo WZiMKKatedra Inżynierii ProdukcjiNiezaliczony do "N"Nauki o zarządzaniu i jakości3311.003.67  
Artur Szmidt Niespoza "N" jednostki33.00.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 11


Pełny tekstPełny tekst     DOI LogoDOI     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

druk 3D  głowica  układ mieszający  system osłony gazowej  branża budowlana 


Keywords:

3D print  printer head  mixing system  gas shield system  construction industry Streszczenie:

W artykule przedstawiono koncepcję innowacyjnej głowicy do podawania materiału w drukarkach przyrostowych, wyposażonej w układ mieszający i system osłony gazowej, wykorzystywanej m.in. w budownictwie. Rozwiązanie jest objęte ochroną praw własności intelektualnej w postaci zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP [1]. Omówiono wybrane osiągnięcia w zakresie zastosowania technologii druku 3D w branży budowlanej oraz innowacyjność głowicy jako wynalazku. Zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne jej poszczególnych elementów wraz z
opisem ich działania. Koncepcja stanowi podstawę do wykonania prototypu głowicy oraz przeprowadzenia badań potwierdzających skuteczność jej działania.
Abstract:

The article presents the concept of 3D printer head equipped with a mixing system and a gas shield system. The solution
has the protection of intellectual property rights in the form of application of the invention in the Polish Patent Office [1]. Currently used solutions and innovativeness of the head according to the invention were discussed. Constructional solutions of individual components of the head including a description of their operation were presented. The concept is the basis for research on the construction of a prototype of this head and verification of the effectiveness of its operation and functionality in laboratory conditions.B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
1. Gierulski W., Rębosz-Kurdek A., Stępień A., Szmidt A., Bajor T., Frydrych S., Furgał B., Kowalski S., Kwiatkowski J., Wojciechowski B. „Głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych”. Zgłoszenie wynalazku: P.423351, Warszawa 2017.
2. Siemiński P., Budzik G. „Techniki przyrostowe. Druk 3D. Drukarki 3D”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.
3. http://centrumdruku3d.pl/historia-druku-3d-czesc-3-projekt-reprap-i-narodziny-niskobudzetowej-branzy-druku-3d-na-swiecie/ (dostęp: 15.05.2018 r.).
4. https://drukarki3d.pl/wdrozenia/ (dostęp: 27.04.2018 r.).
5. https://www.digitaltrends.com/cool-tech/useful-3d-printed-household-items/ (dostęp: 29.04.2018 r.).
6. Fudali P., Miechowicz S., Kudasik T. „Koncepcja systemu podparcia wózka dla osób z niepełnosprawnością ruchową – prezentacja rozwiązania z zastosowaniem druku 3D”. Mechanik. 5–6 (2017): s. 450–452.
7. Moon S.K., Tan Y.E., Hwang J., Yoon Y.J. “Application of 3D printing technology for designing light-weight unmanned aerial vehicle wing structures”. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology. 1, 3 (2014): s. 223–228.
8. Kumar L.J., Nair C.G.K. “Current trends of additive manufacturing in the aerospace industry”. W: Wimpenny D.I., Pandey P.M., Kumar L.J. (eds.), Advances in 3D Printing & Additive Manufacturing Technologies. Springer, 2017.
9. https://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-automotive-industry-2-82838/ (dostęp: 27.04.2018 r.).
10. Domański J., Skalski K., Grygoruk R., Mróz A. “Rapid prototyping in the intervertebral implant design process”. Rapid Prototyping Journal. 21, 6 (2015): s. 735–746.
11. Murphy S.V., Atala A. “3D bioprinting of tissues and organs”. Nature Biotechnology. 32 (2014): s. 773–785.
12. Major M., Minda I. „Zastosowanie druku przestrzennego w budownictwie”. Budownictwo. 22 (2016): s. 238–247.
13. http://apis-cor.com/en/about/blog/features-and-perspectives-of-3d-printing (dostęp: 10.05.2018 r.).
14. https://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-technique-currently-challenging-global-construction-industry-77432/ (dostęp:15.04.2018 r.).
15. Aroca R.V., Ventura C.E.H, De Mello I., Pazelli T.F.P.A.T. “Sequential additive manufacturing: automatic manipulation of 3D printed parts”. Rapid Prototyping Journal. 23, 4 (2017): s. 653–659.
16. Szmidt A., Rębosz-Kurdek A. „Sposoby doskonalenia druku 3D w technologii FDM/FFF”. Mechanik. 3 (2017): s. 258–261.
17. Adamczak S., Bochnia J., Kaczmarska B. “Estimating the uncertainty of tensile strength measurement for a photocured material produced by additive manufacturing”. Metrology and Measurement Systems. 21, 3 (2014): s. 553–560.
18. Khoshnevis B., Yuan X., Zahiri B., Zhang J., Xia B. “Construction by Contour Crafting using sulfur concrete with planetary applications”. Rapid Prototyping Journal. 22, 5 (2016): s. 848–856.
19. Khoshnevis B. “Automated construction by contour crafting – related robotics and information technologies”. Automation in Construction. 13, 1 (2004): s. 5–19.
20. http://spectra3d.com/3d-design/amazing-house-building-3d-printer/ (dostęp: 28.04.2018 r.).
21. http://www.3ders.org/articles/20160331-winsun-3d-prints-two-gorgeous-concrete-chinese-courtyards-inspired-by-the-ancient-suzhou-gardens.html (dostęp: 28.04.2018 r.).
22. https://3dprint.com/207936/3d-printed-yhnova-house-done/ (dostęp: 10.05.2018 r.).