Publikacje
Pomoc (F2)
[63450] Artykuł:

Modelowanie elementów konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej. Część 1

(Modelling of structural elements using reverse engineering techniques)
Czasopismo: Przegląd mechaniczny   Zeszyt: 7-8, Strony: 19-22
ISSN:  0033-2259
Opublikowano: Sierpień 2017
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Do oświadczenia
nr 3
Grupa
przynależności
Dyscyplina
naukowa
Procent
udziału
Liczba
punktów
do oceny pracownika
Liczba
punktów wg
kryteriów ewaluacji
Anna Rębosz-Kurdek orcid logo WZiMKKatedra Inżynierii ProdukcjiTakzaliczony do "N"Inżynieria mechaniczna508.004.00  
Artur Szmidt Niespoza "N" jednostki50.00.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 8


DOI LogoDOI     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

inżynieria odwrotna  skanowanie 3D  chmura punktów  modelowanie 


Keywords:

reverse engineering  3D scanning  point cloud  modeling Streszczenie:

W artykule przedstawiono proces tworzenia cyfrowego modelu wybranego elementu konstrukcyjnego wykonanego z tworzywa sztucznego z wykorzystaniem techniki inżynierii odwrotnej. Budowę wirtualnego modelu obiektu fizycznego przeprowadzono przy wykorzystaniu skanera optycznego 3D i specjalistycznego oprogramowania Geomagic Design X. Na podstawie uzyskanej w procesie skanowania tzw. chmury punktów opracowano przestrzenny model cyfrowy odzwierciedlający istniejący element. Model ten w dalszej kolejności posłuży do przeprowadzenia odpowiednich analiz wytrzymałościowych i symulacji mających na celu weryfikację poprawności i ewentualną modyfikację konstrukcji tego elementu.
Abstract:

The article presents the process of creating a digital model of the structural element made of plastic based on the technology of reverse engineering. The construction of a computational model of a physical object was carried out using an optical 3D scanner. Based on the obtained in the process of scanning the so called point cloud, spatial digital model reflects an existing element was developed. This model subsequently was used to conduct appropriate stress analysis and simulation to verify the correctness and possible modification of the construction of element.B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] Dubravcik M., S. Kender. 2012. „Application of Reverse Engineering Techniques in Mechanics System Services". Procedia Engineering 48: 96-04.
[2] Karbowski K. 2008. Podstawy rekonstrukcji elementów maszyn i innych obiektów w procesach wytwarzania. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
[3] Pereira J.C., N.F. Alves. 2003. „Integration of reverse engineering and rapid tooling in foundry technology". Journal of Materials Processing Technology 142: 372-382.
[4] Miechowicz S., M. Płocica. 2016. „Wybrane zagadnienia modelowania danych w postaci chmury punktów na przykładzie nadwozia samochodu Mikrus MR-300". Mechanik 2:114-117.
[5] Ferdynus M., K. Imieliński. 2013. „Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego" [w:] Jonak J. (red.): Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Części. Monografie. Lublin: Politechnika Lubelska.
[6] Sikorski S., P Duda, K. Dulęba, Z. Wróbel. 2016. „Zastosowanie inżynierii odwrotnej w modelowaniu protez stawów". Mechanik 12:1912 -1913.
[7] Chen J., Z. Zhang, X. Chen, C. Zhang, G. Zhang, Z. Xu. 2014. „Design and manufacture of customized dental implants by using reverse engineering and selective laser melting technology". The Journal of Prosthetic Dentistry 112:1088- 095.
[8] Kachel S., A. Kozakiewicz. 2012. „Zastosowanie inżynierii odwrotnej do modelowania wlotu silnika samolotu wielozadaniowego na potrzeby badań przepływowych". Biuletyn WAT61(2): 311-330.
[9] Rychlik M., M. Niezgódka, H. Hausa, K. Kotecki. 2011. „Opracowanie komputerowej geometrii CAD modelu samolotu do badań flatterowych z zastosowaniem technik reverse engineering". Prace Instytutu Lotnictwa 220:125-134.
[10] Raja V., K.J. Fernandes. 2008. Reverse Engineering. An industrial perspective. Londyn: Springer.