Publikacje
Pomoc (F2)
[58860] Artykuł:

Sposoby doskonalenia druku 3D w technologii FDM/FFF

(New approaches of improving FDM/FFF printing technology)
Czasopismo: Mechanik   Tom: 90, Zeszyt: 3, Strony: 258-261
ISSN:  0025-6552
Opublikowano: Marzec 2017
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Do oświadczenia
nr 3
Grupa
przynależności
Dyscyplina
naukowa
Procent
udziału
Liczba
punktów
do oceny pracownika
Liczba
punktów wg
kryteriów ewaluacji
Artur Szmidt Niespoza "N" jednostki50.00.00  
Anna Rębosz-Kurdek orcid logo WZiMKKatedra Inżynierii ProdukcjiTakzaliczony do "N"Inżynieria mechaniczna5011.005.50  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 11


Pełny tekstPełny tekst     DOI LogoDOI     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

szybkie prototypowanie  drukarki 3D  technologia FDM  filament  ekstruder 


Keywords:

rapid prototyping  3D printers  FDM technology  filament  extruder Streszczenie:

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące zwiększenia efektywności technologii druku 3D poprzez wprowadzenie modyfikacji postaci materiału budulcowego (filamentu) oraz mechanizmu jego podawania w  drukarkach typu FDM/FFF. Omówiono obecnie stosowane rozwiązania oraz innowacyjność proponowanych koncepcji, pozwalających m.in. na uzyskanie skalibrowanego przekroju filamentu oraz zredukowanie liczby części napędowych i tym samym masy ekstrudera, co przyczyni się do poprawy jakości drukowanego detalu i przyspieszy proces drukowania. W formie opisowej i graficznej zaprezentowano sposób modyfikacji postaci filamentu do druku w technologii FDM/FFF. Ponadto zaproponowano rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych części składowych opatentowanego mechanizmu podawania filamentu wraz z opisem jego działania (patent PL 224144 B1).
Abstract:

This article presents new approaches of increasing the efficiency of FDM/FFF printing technology through the introduction of modifications to the form of filament and to the feeding mechanism. Currently used solutions and innovativeness of proposed concepts are discussed in the paper. A new approach concerning the modification of the filament form was presented in descriptive and graphic way. Moreover, constructional solutions of individual components of the patented (patent PL 224144 B1) filament feeding mechanism including a description of its operation were proposed.B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
1. Kaczmarska B., Gierulski W. “Innovation map in the process of enterprise evaluation”. Key Engineering Materials. 669 (2016): s. 497–513.
2. Oczoś K. „Rosnące znaczenie Rapid Manufacturing w przyrostowym kształtowaniu wyrobów”. Mechanik. 4 (2008): s. 243–257.
3. Bubicz M. „Raport: szybkie prototypowanie cz. I”. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie. 4 (2008): s. 14–26.
4. Budzik G., Budzik W., Cygnar M., Janisz K. „Możliwości zastosowania szybkiego prototypowania w procesie projektowania i wytwarzania elementów pojazdów samochodowych”. Problemy Eksploatacji. 1 (2009): s. 7–16.
5. Kundera Cz., Bochnia J. “Investigating the stress relaxation of photopolymer O-ring seal models”. Rapid Prototyping Journal. 20, 6 (2014): s. 533–540.
6. Przybylski P. „Wykorzystanie technologii druku 3D w projektowaniu chwytaków robotów przemysłowych”. Mechanik. 7 (2016): s. 804–805.
7. Chimento J., Highsmith M.J., Crane N. “3D printed tooling for thermoforming of medical devices”. Rapid Prototyping Journal. 17, 5 (2011): s. 387–392.
8. Melgoza E.M., Vallicrosa G., Serenó L., Ciurana J., Rodríguez C.A. “Rapid tooling using 3D printing system for manufacturing of customized tracheal stent”. Rapid Prototyping Journal. 20, 1 (2014): s. 2–12.
9. Lehrich K., Lis K., Nawrat Z., Mucha Ł., Rohr K. „Zastosowanie technologii druku 3D w konstrukcji prototypów manipulatorów medycznych”. Mechanik. 3 (2016): s. 224–225.
10. Liu Y., Hamid Q., Snyder J., Wang Ch., Sun W. “Evaluating fabrication feasibility and biomedical application potential of in situ 3D printing technology”. Rapid Prototyping Journal. 22, 6 (2016): s. 947–955.
11. Stopp S., Wolff T., Irlinger F., Lueth T. “A new method for printer calibration and contour accuracy manufacturing with 3D-print technology”. Rapid Prototyping Journal. 14, 3 (2008): s. 167–172.
12. Kiński W., Nalepa K., Miąskowski W. „Analiza termiczna głowicy drukarki 3D”. Mechanik. 89, 7 (2016): s. 726–727.
13. Dimas L.S., Bratzel G.H., Eylon I., Buehler M.J. “Tough composites inspired by mineralized natural materials: computation, 3D printing, and testing”. Advanced Functional Materials. 23, 36 (2013): s. 4629–4638.
14. Adamczak S., Bochnia J., Kaczmarska B. “Estimating the uncertainty of tensile strength measurement for a photocured material produced by additive manufacturing”. Metrology and Measurement Systems. 21, 3 (2014): s. 553–560.
15. Siemiński P., Budzik G. „Techniki przyrostowe. Druk 3D. Drukarki 3D”. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2015.
16. centrumdruku3d.pl (dostęp: 20.01.2017 r.).