Publikacje
Pomoc (F2)
[38760] Rozdział:

Intensyfikacja wymiany ciepła w minikanałach przez zastosowanie powierzchni rozwiniętych

w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
ISBN:  9788394128104
Wydawca:  Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Opublikowano: Luty 2016
Miejsce wydania:  Opole
Liczba stron:  12
Liczba arkuszy wydawniczych:  0.50
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Sylwia Hożejowska orcid logoWZiMKKatedra Informatyki i Matematyki Stosowanej**332.50  
Artur Maciąg orcid logoWZiMKKatedra Informatyki i Matematyki Stosowanej**332.50  
Magdalena Piasecka orcid logoWMiBMKatedra Mechaniki**335.00  

Grupa MNiSW:  Rozdział w monografii w języku polskim
Punkty MNiSW: 5Słowa kluczowe:

powierzchnie rozwinięte  minikanał  wrzenie w przepływie  funkcje Trefftza  zagadnienie odwrotne Streszczenie:

W pracy analizowano możliwość zwiększenia współczynnika przejmowania ciepła poprzez zastosowanie rozwiniętych powierzchni grzejnych, podczas wrzenia w przepływie w minikanałach, na podstawie wyników badań eksperymentalnych. Zaproponowano model matematyczny procesu opisujący zagadnienie proste oraz odwrotne wymiany ciepła. Do wyznaczenia rozkładów temperatury powierzchni grzejnej oraz czynnika chłodniczego FC-72 zastosowano metodę Trefftza. Znajomość rozkładów temperatury pozwala wyznaczyć lokalne współczynniki przejmowania ciepła na ich styku. Przedstawiono propozycje wykorzystania powierzchni rozwiniętych w praktyce.
B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
1. Bohdal T.: Modeling the process of bubble boiling on flows. Archives of Thermodynamics, 21, 2000, 34-75.
2. Celata G.P., Saha S.K., Zummo G., Dossevi D.: Heat transfer characteristics of flow boiling in a single horizontal microchannel. International Journal of Thermal Science, 49, 2010, 1086-1094.
3. Chisholm D.: Pressure gradients due to friction during the flow of evaporating two phase mixtures in smooth tubes and channels. International Journal of Heat and Mass Transfer, 16, 1973, 347–358.
4. Hożejowska S., Kaniowski R., Poniewski M.E.: Application of adjustment calculus to the Trefftz method for calculating temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel. International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 24, 2014, 811 – 824.
5. Hożejowska, S., Maciejewska, B., Piasecka, M.: Zastosowanie funkcji Trefftza do wyznaczania pól temperatury i współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2014.
6. Maciejewska B., Strąk K., Piasecka M.: Determination of the heat transfer coefficient from IRT measurement data using the Trefftz method. Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics, 17-20.11.2015 Prague, 2015, 463-467.
7. Piasecka M.: Wrzenie w przepływie na powierzchniach rozwiniętych minikanałów. Monografie, studia, rozprawy, seria Budowa i Eksploatacja Maszyn, 61, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2014.
8. Piasecka M.: An application of enhanced heating surface with mini-recesses for flow boiling research in minichannels. Heat Mass Transfer, 49, 2013, 261-271.
9. Piasecka M.: The use of enhanced surface in flow boiling heat transfer in a rectangular minichannels. Experimental Heat Transfer, 27, 231-255.
10. Piasecka M.: Flow boiling heat transfer in a minichannel with enhanced heating surface. Heat Transfer Engineering, 35, 10, 2014, 903-912.
11. Piasecka M.: Laser texturing, spark erosion and sanding of the surfaces and their practical applications in heat exchange devices. Advanced Material Research, 874, 2014, 95-100.
12. Piasecka M.: Impact of selected parameters on boiling heat transfer and pressure drop in minichannels. International Journal of Refrigeration, 56, 2015, 198-212.
13. Piasecka M., Strąk K.: Effect of the heating surface enhancement on the heat transfer coefficient for a vertical minichannel. Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics, 17-20.11.2015 Prague, 2015, 624-629.
14. Piasecka M., Depczyński W.: Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu. patent PL nr PL 217287 B1 (dec. 2013-06-11).
15. Piasecka M.: Applying enhanced heating surfaces in heat transfer devices. Proc. 15th Int. Conf. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2014, 10-13.09.2014 Międzyzdroje, 2014, 267-274.