Publikacje
Pomoc (F2)
[20695] Artykuł:

Identyfikacja strumienia ciepła w warstwie płaskiej - rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem różnych wariantów metody funkcji Trefftza

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją   Zeszyt: 16, Strony: 119-138
ISSN:  1733-1919
Opublikowano: 2011
Liczba arkuszy wydawniczych:  1.00
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Artur Maciąg orcid logoWZiMKKatedra Informatyki i Matematyki Stosowanej**50.00  
Anna Pawińska orcid logoWZiMKKatedra Informatyki i Matematyki Stosowanej**50.00  

Grupa MNiSW:  Pozostałe publikacje (niepunktowane)
Punkty MNiSW: 0


Pełny tekstPełny tekst     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

zagadnienia odwrotne  funkcje Trefftza  przewodzenie ciepła  węzły Czebyszewa  metoda bezwęzłowa 


Keywords:

inverse problems  Trefftz functions  heat conduction  Chebyshev nodes  substructuring Streszczenie:

W artykule wykorzystano funkcje Trefftza do rozwiązano jednowymiarowego, prostego i odwrotnego zagadnienia identyfikacji strumienia ciepła. Zaproponowano dobór punktów pomiarowych temperatury względem czasu w węzłach Czebyszewa. Porównano to podejście z wynikami uzyskanymi dla stałego kroku czasowego. W zagadnieniu odwrotnym testowano podejście globalne (cały obszar czasowo - przestrzenny) oraz bezwęzłową metodę elementów skończonych (sub-structuring) z bazowymi funkcjami Trefftza porównując uzyskane wyniki. Również w tych metodach zastosowano dwa sposoby doboru punktów pomiarowych względem czasu. Zbadano wrażliwość metody na losowe zaburzenia wartości pomiarowych.
Abstract:

In this paper a one-dimensional direct and inverse problem was solved. In the direct problem an influence of different temperature measurements locations on the flux estimation error was checked. Two methods of internal responses simulation were presented: for the constant time interval and in Chebyshev nodes. Comparison of substructuring and Trefftz functions for x e (0,1) was done in the inverse problem. In both methods two ways of choosing temperature measurements locations was shown.