O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Zbigniew Witold Wójcikiewicz
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   zbiwoj@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-650
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
485
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954859
LUDZIE NAUKI: 214285
USOS web: 783
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 1

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Podstawy chemii, technologii i przetwórstwa polimerów
  Tom: 414
  Zbigniew Wójcikiewicz
  Opublikowano: 2005
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1