O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Łukasz Emil Walaszczyk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   walaszczyk2@wp.pl     telefon: (41) 34-24-562
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
418
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3942572
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 760
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 614
Dyscypliny KBN:budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 9

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Analyzing expanding clays by thermoporometry using a stochastic deconvolution of the DSC signal   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Clays and Clay Minerals
  Tom: 62, Zeszyt: 5, Strony: 386-402
  Tomasz Kozłowski, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. THE USE OF THE FRACTAL GEOMETRY TO DESCRIBE THE PORE SPACE IN WET SOURCE CLAYS   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   STRUCTURE AND ENVIRONMENT
  Tom: 9, Zeszyt: 3/2017, Strony: 208-214
  Łukasz Walaszczyk, Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. A finite difference scheme to solve one-dimensional problems associated with soil freezing and thawing.   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 1/2015, Strony: 34-42
  Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2015
   
 3. Calculating soil thermal properties for the purpose of numerical simulation of heat transfer in multi-layered ground profile.   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2/2015, Strony: 37-44
  Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2015
   
 4. Effect of Cyclic Freezing on Microstructure Parameters of Monoionic Bentonites   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Civil and Environmental Engineering Reports / Prace z inżynierii lądowej Środowiska
  Zeszyt: 5, Strony: 273-290
  Tomasz Kozłowski, Edyta Grobelska, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2010
   
 5. Wpływ cyklicznego zamrażania na parametry mikrostruktury monojonowych bentonitów   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Uniwersytet Zielonogórski, seria: Inżynieria Środowiska
  Zeszyt: 139 (19), Strony: 15-32
  Tomasz Kozłowski, Edyta Grobelska, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Application of SEM to Analysis of Permeability Coefficient of Cohesive Soils
  w czasopiśmie:   Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
  Tom: 58, Zeszyt: 1-4, Strony: 47–64
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Deconvolution of DSC Signal in Order to Obtain the Real Thermal Effects   5 (1,67) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 320-325
  Łukasz Walaszczyk, Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Zastosowanie termoporometrii konwolucyjnej DSC w badaniach gruntów spoistych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki.
  Strony: 261-270
  Tomasz Kozłowski, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1