O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Karol Skowera
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   kskowera@tu.kielce.pl     telefon: 41-3424557
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
763
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3959358
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 4

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analysis of Frost Resistance and Physical Properties of Devonian Compact Limestones Deriving from one Deposit   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 1, Zeszyt: 8, Strony: 31-36
  Karol Skowera
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wpływ niskich zawartości włókna szklanego na kompozyt cementowy.
  w czasopiśmie:   Budmika 2015
  Strony: 286-288
  Karol Skowera
  Opublikowano: 2015
   
 2. Analiza porównawcza wyrobów silikatowych modyfikowanych włóknem szklanym.
  w czasopiśmie:   Budmika 2014
  Strony: 123-125
  Karol Skowera
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Skuteczność działania domieszek w zależności od jakości wody zarobowej   5 (1,33) pkt
  w książce:   Monografie Technologii Betonu
  Strony: 361-373
  Przemysław Świercz, Karol Skowera, Sylwia Wdowik
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1