O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Ilona Jarmiła Rusin
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   irusin@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-594
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
616
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954916
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 733
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 4

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Ocena energooszczędności budynku jednorodzinnego ogrzewanego elektrycznie.
  w czasopiśmie:   VIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - Łódź 2001
  Strony: 506-516
  Zbigniew Rusin, Leszek Faryniak, Ilona Rusin
  Opublikowano: 2001
   
 2. Wybrane problemy dotyczące jakości posadzek betonowych wykonywanych na gruncie
  w czasopiśmie:   WARSTWY
  Tom: 2, Strony: 105-107
  Zbigniew Rusin, Ilona Rusin
  Opublikowano: 2000
   
 3. Wybrane problemy dotyczące jakości posadzek betonowych wykonywanych na gruncie
  w czasopiśmie:   XI Konferencja OKTRA’99 ,Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 74, Seria: Konferencje 25,
  Strony: 159-166
  Zbigniew Rusin, Ilona Rusin
  Opublikowano: 1999
   
 4. Mrozoodporność betonu typu BWW
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej – MATBUD’98”
  Strony: 353-360
  Zbigniew Rusin, Ilona Rusin, Leszek Faryniak
  Opublikowano: 1998
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1