O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Piotr Jerzy Parzych prof. PŚk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   parzych@tu.kielce.pl     telefon: 41 34-24-588
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
708
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 900606
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 6

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne — The analysis of the process of destining agricultural and forest land for investment purposes   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society
  Tom: 19, Strony: 169–179
  Anita Kwartnik-Pruc, Jarosław Bydłosz, Piotr Parzych
  Opublikowano: 2012
   
 2. Problemy przeznaczania, na terenach wsi, gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne — Problems of destination of agricultural and forest land for investment purposes in the country areas   5 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi
  Tom: 4, Zeszyt: 04, Strony: 97-108
  Anita Kwartnik-Pruc, Piotr Parzych, Jarosław Bydłosz
  Opublikowano: 2011
   

Monografie
 1. Real estate valuation for special purposes   25 (,00) pkt
  Piotr Parzych, Radosław Cellmer, Iwona Foryś, Jan Konowalczuk, Małgorzata Krajewska, Ewa Kucharska-Stasiak, Justyna Tanaś, Maria Trojanek, Ewelina Wójciak, Sabina Źróbek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości
  Piotr Parzych, Józef Czaja
  Opublikowano: 2015
   
 3. Spatial data in wide geospace   25 (,00) pkt
  Tomasz Adamczyk, Vlasta Begović, Agnieszka Bieda, Elżbieta Bielecka, Piotr Bugaj, Agnieszka Dawidowicz, Irena Džunić, Małgorzata Gajos, Marlena Jankowska, Davorin Kereković, Katarzyna Krukowska, Hubert Kryszk, Krystyna Kurowska, Piotr Parzych, Oimahm
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. GIS & geodesy
  Piotr Parzych, Andrzej Biołozor, Piotr Cichociński, Paweł Hanus, Robert Krzyżek
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1