O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Karolina Otwinowska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   karolinao@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-805
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
368
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954848
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7491
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 7

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Shapes of energy-active segments of steel buildings   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 61, Zeszyt: 3, Strony: 119-132
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka, Rafał Piotrowski, Karolina Brzezińska, Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Sztywność połaciowa hal wiązarowo – płatwiowych przystosowanych do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 3/II, Zeszyt: 59, Strony: 193-200
  Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Comparison of roof rigidity for selected energy-efficient structures
  w czasopiśmie:   10-th European conference of young researchers and scientists TRANSCOM 2013, Proceedings
  Tom: Section 7: Civil Eng, Strony: 225-228
  Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 2. Wybrane zagadnienia wpływu temperatury na konstrukcję hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 17–19.11.2013
  Strony: 100
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Wybrane zagadnienia konstrukcji hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 18 – 20.11.2012
  Strony: 113-114
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Przystosowanie wybranych hal stalowych do absorbowania energii cieplnej z promieniowania słonecznego w: Część IV - Analiza energetyczna obiektów budowlanych oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Młodzi dla techniki: Wybrane problemy naukowo-badawcze mechaniki i inżynierii materiałowej
  Strony: 281-292
  Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Tężnik stalowych płatwi cienkościennych
  Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1