O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Dorota Małgorzata Michałowska-Maziejuk
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   d.michalowska@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-549
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
462
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954844
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 5

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badania korozji zbrojenia w elementach betonowych metodą impulsu galwanostatycznego   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 3, Strony: 129-132
  Wioletta Raczkiewicz, Dorota Michałowska-Maziejuk
  Opublikowano: 2014
   
 2. The use of non-destructive method to evaluate the process of electrochemical corrosion of reinforcement in concrete   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 21-27
  Wioletta Raczkiewicz, Dorota Michałowska-Maziejuk
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Accelerated method of reinforced concrete component strenghtening with carbon fiber strips.
  w czasopiśmie:   IABSE Conference - Creativity and Collaboration, April 19-20 2017, Bath, United Kingdom
  Strony: 212-213
  Dorota Michałowska-Maziejuk, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2017
   

Rozdziały w monografiach
 1. Przyspieszenie procesu wzmacniania elementów żelbetowych taśmami z włókien węglowych w metodzie NSMR   5 (3,50) pkt
  w książce:   Awarie budowlane 2017 - zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje
  Tom: XXVIII, Strony: 805-814
  Dorota Michałowska-Maziejuk, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2017
   
 2. ZASTOSOWANIE METODY NISZCZĄCEJ I NIENISZCZACEJ DO OCENY WYTRZYMAŁOŚCI BETONU   5 (3,00) pkt
  w książce:   Różne aspekty jakości materiałów i procesów stosowanych w budownictwie
  Tom: 70, Strony: 63-74
  Dorota Michałowska-Maziejuk, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1