O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Paweł Grzegorz Kossakowski
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   kossak@tu.kielce.pl     telefon: 41 34-24-175
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
47
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921356
LUDZIE NAUKI: 124977
USOS web: 681
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 787
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: mechanika ciała stałego, mechanika pękania, wytrzymałość materiałów

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 211

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Microstructural failure criteria for S235JR steel subjected to spatial stress states   30 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 195–205
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. An analysis of the Tvergaard parameters at low initial stress triaxiality for S235JR steel   15 pkt
  w czasopiśmie:   Polish Maritime Research
  Tom: 21, Zeszyt: 4, Strony: 100-107
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Stress Modified Critical Strain criterion for S235JR steel at low initial stress triaxiality   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 52, Zeszyt: 4, Strony: 995-1006
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Fatigue Strength of an Over One Hundred Year Old Railway Bridge   30 pkt
  w czasopiśmie:   Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 8, Zeszyt: 3, Strony: 166-173
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Prediction of Ductile Fracture for S235JR Steel Using the Stress Modified Critical Strain and Gurson-Tvergaard-Needleman Models   25 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Materials in Civil Engineering
  Tom: 24, Zeszyt: 12, Strony: 1492-1500
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Simulation of ductile fracture of S235JR steel using computational cells with microstructurally-based length scales   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 50, Zeszyt: 2, Strony: 589-607
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Critical Void Volume Fraction f(c) at Void Coalescence for S235JR Steel at Low Initial Stress Triaxiality   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Zeszyt: 022050, Strony: 1-9
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Mechanical Properties of Late-nineteenth-century Bridge Steel at Low Temperature   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 156, Strony: 180–185
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. An Analysis of the fc and εN Parameters in Local Gurson-based Modelling of Failure of S235JR Steel at High Stress Triaxiality   15 pkt
  w czasopiśmie:   METAL 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014. Conference Proceedings
  Strony: 1749-1755
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Effect of Critical Void Volume Fraction fF on Results of Ductile Fracture Simulation for S235JR Steel under Multi-Axial Stress States   15 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials. Fracture and Fatigue of Materials and Structures
  Tom: 598, Strony: 113-118
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2014
   
 5. Experimental determination and application of critical void volume fraction fc for S235JR steel subjected to multi-axial stress state   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Recent Advances in Computational Mechanics, T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka (Eds.), CRC Press/Balkema, London 2014
  Strony: 303-309
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. A case study of pre-service cracks in the concrete decks of a two-level basement car park   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 63, Zeszyt: 2, Strony: 79-97
  Paweł Kossakowski, Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Modelowanie procesów niszczenia stali konstrukcyjnych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 6, Strony: 333-336
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2017
   
 3. Preliminary assessment of the bending strength of mid-nineteenth century oak timber   11 (3,30) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 58-69
  Michał Bakalarz, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Selected aspects of application of aluminium alloys in building structures   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 256-263
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiktor Wciślik, Michał Bakalarz
  Opublikowano: 2017
   
 5. Stopy aluminium jako materiał konstrukcyjny ustrojów nośnych mostów   8 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo
  Zeszyt: 22, Strony: 159-170
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2017
   
 6. Timber noise barriers   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 1, Strony: 34-41
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Michał Bakalarz
  Opublikowano: 2017
   
 7. Carrying capacity assessment and strengthening of reinforced concrete structures operating in chemically aggressive environment   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 224-228
  Wiktor Wciślik, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2016
   
 8. Stainless steel bridges   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 37-44
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2016
   
 9. Authors response to discussion on load-carrying capacity of steel railway bridges of the second half of XIX century   5 pkt
  w czasopiśmie:   Roads and Bridges
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 270-274
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 10. Awaria połączeń doczołowych stalowych belek podsuwnicowych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 7-8, Zeszyt: 7-8, Strony: 42-46
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 11. Cloud Computing in Engineering Design   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 2, Strony: 42-47
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 12. Comparative Analysis of Measured and Predicted Shrinkage Strain in Concrete   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 5-13
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 13. Elewacje aluminiowe   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 85, Zeszyt: 12, Strony: 39-43
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 14. Load-carrying capacity of steel railway bridges subjected to long term service according to Eurocode standards   5 pkt
  w czasopiśmie:   Roads and Bridges - Drogi i Mosty
  Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 115-130
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 15. Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) - obowiązkowy standard przyszłości?   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 85, Zeszyt: 4, Strony: 48-50
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 16. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej - zagadnienia materiałowe i eksploatacyjne   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 7-8, Strony: 39-43
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Marek Iwański
  Opublikowano: 2014
   
 17. Obliczanie i projektowanie drogowych urządzeń przeciwhałasowych według PN-EN 1794-1:2011   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 70, Zeszyt: 4, Strony: 228-232
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 18. Uwzględnienie wpływu sprężystej podatności belek w numerycznym modelowaniu stropów żelbetowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 11, Strony: 24-31
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 19. Aluminium - materiał ekologiczny   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 10, Strony: 36-41
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 20. Assessment of Material Behaviour and Structural Integrity of Engineering Structures Based on R6 Procedure   9 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 25–32
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 21. First in Poland half-tunnel noise barriers   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 27–33
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 22. Legal regulations for protection of the environment from the noise and the current requirements for permissible noise level in Poland   3 (1,80) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 34–41
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 23. Numeryczna analiza rozwoju mikrouszkodzeń w elemencie z defektem w postaci nieciągłości strukturalnej   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 235–242
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 24. Odporność na pękanie starej stali mostowej   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 251–258
  Eliza Mytych-Kumańska, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 25. Parametry wytrzymałościowe i mikrostrukturalne stali mostowej z końca XIX wieku   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Zeszyt: 4, Strony: 14-18
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 26. Procedury R-6 i FITNET – innowacyjne narzędzia oceny nośności i bezpieczeństwa pracy konstrukcji metalowych zawierających defekty   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 84, Zeszyt: 7-8, Strony: 32-39
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 27. Wiaty przystankowe w transporcie zbiorowym w Polsce – aspekty projektowe i wykonawcze   4 pkt
  w czasopiśmie:   Transport Miejski i Regionalny
  Zeszyt: 12, Strony: 16-21
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 28. Wpływ stopnia trójosiowości stanu naprężeń na wartość odkształcenia nukleacji mikropustek w stali S235JR   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 3, Strony: 15-21
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 29. Zabytkowe piwnice ziemne w Pierzchnicy   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 3, Strony: 263–270
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 30. Zagadnienia formalno-prawne realizacji wiat przystankowych oraz przykłady nowoczesnych obiektów wykonanych w Polsce   4 pkt
  w czasopiśmie:   Transport Miejski i Regionalny
  Zeszyt: 11, Strony: 21-25
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 31. Zastosowanie emisji akustycznej w ocenie pękania drewna   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 69, Zeszyt: 2, Strony: 89-93
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 32. Zastosowanie przetwarzania w chmurze obliczeniowej w nowoczesnych systemach wspomagających projektowanie centrów dystrybucyjnych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 5, Strony: 51-55
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 33. Zastosowanie technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej w procesie realizacji inwestycji budowlanych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 84, Zeszyt: 12, Strony: 62-67
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 34. Assessment of Endurance Reserves of Steel Crane Beams Being Under Long-Term Operation   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 11-20
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 35. Effect of initial porosity on material response under multi-axial stress state for S235JR steel   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 445-462
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 36. Ekran akustyczny o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ziemnym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/IV, Strony: 257-264
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 37. Influence of initial porosity on strength properties of S235JR steel at low stress triaxiality   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 58, Zeszyt: 3, Strony: 293-308
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 38. Inżynierski problem komputerowego modelowania pracy żelbetowej płyty dwuprzęsłowej z uwzględnieniem sprężystej podatności belki   3 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 83, Zeszyt: 10, Strony: 19-24
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 39. Microvoids Evolution in S235JR Steel Subjected to Multi-Axial Stress State   7 (5,60) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 287-314
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2012
   
 40. Numeryczne szacowanie sztywności zginanych elementów drewnianych wzmacnianych matami kompozytowymi   4 (3,20) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 59, Zeszyt: 3/II, Strony: 373-380
  Paweł Kossakowski, Grzegorz Ordysiński
  Opublikowano: 2012
   
 41. Strategic noise map   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 3, Strony: 35-43
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 42. Symulacja plastycznego zakresu pracy stali konstrukcyjnych w złożonym stanie naprężeń w oparciu o model Gursona-Tvergaarda-Needelmana   3 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 83, Zeszyt: 3, Strony: 43-49
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 43. The analysis of influence of Tvergaard's parameters on S235JR steel response in high stress triaxiality   6 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 12, Zeszyt: 1(31), Strony: 27-35
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 44. The Numerical Modeling of Failure of S235JR Steel Using Gurson-Tvergaard-Needleman Material Model   5 pkt
  w czasopiśmie:   Roads and Bridges / Drogi i Mosty
  Tom: 11, Zeszyt: 4, Strony: 295-310
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 45. Zastosowanie mechaniki zniszczenia w analizie stanów awaryjnych konstrukcji metalowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 59, Zeszyt: 3/II, Strony: 177-184
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 46. Zastosowanie procedur FITNET w ocenie nośności stalowych uszkodzonych elementów konstrukcyjnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 68, Zeszyt: 3, Strony: 156-159
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 47. Application of Programs Based on Building Information Modelling (BIM) System to Design Objects of Steel-Reinforced Concrete Construction   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Tom: 3, Zeszyt: 3, Strony: 20-29
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 48. Load-bearing capacity of wooden beams reinforced with composite sheets   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 4, Strony: 14-22
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 49. Numeryczna symulacja zniszczenia stali S235JR z uwzględnieniem wpływu uszkodzeń mikrostrukturalnych   5 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 4, Strony: 15-21
  Paweł Kossakowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 50. Podkrytyczny wzrost pęknięcia zmęczeniowego stali St3S oraz stuletniej stali mostowej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 58, Zeszyt: 3/II, Strony: 365-372
  Eliza Mytych-Kumańska, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 51. Protection against noise in the European Union - general requirements, applied noise indicators and assessment methods   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 4, Strony: 38-45
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 52. An Analysis of the Load-Carrying Capacity of Elements Subjected to Complex Stress States with a Focus on the Microstructural Failure   9 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 10, Zeszyt: 2, Strony: 15-39
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2010
   
 53. Mixed mode I/II fracture toughness of pine wood   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 55, Zeszyt: 2, Strony: 199-227
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2009
   
 54. Fracture toughness of pine wood for I and II loading modes   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 54, Zeszyt: 3, Strony: 509-529
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2008
   
 55. Influence of anisotropy on the energy release rate GI for highly orthotropic materials   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 45, Zeszyt: 4, Strony: 739-752
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. A combined experimental and numerical method for structural response assessment applied to cable-stayed footbridges   5 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Computational Design
  Tom: 2, Zeszyt: 3, Strony: 143-163
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Critical void volume fraction fc at void coalescence for S235JR steel at low initial stress triaxial
  w czasopiśmie:   World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium WMCAUS - Abstract Collecion Book
  Strony: 100-100
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2017
   
 3. Experimental determination of the void volume fraction for S235JR steel at failure in the range of high stress triaxialities   5 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 62, Zeszyt: 1, Strony: 167-172
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Failure of Steel Bridges Due to Constraint Induced Fracture   5 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 250, Strony: 61-68
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Mechanical Properties of Late-nineteenth-century Bridge Steel at Low Temperature
  w czasopiśmie:   Bridges in Danube Basin
  Strony: 61-62
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. The Influence of Microstructural Defects on the Stress State of S235JR Steel under Plastic Deformation   5 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 250, Strony: 69-76
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2016
   
 7. Pękanie konstrukcji mostów stalowych spowodowane zjawiskiem Constraint Induced Fracture
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pekania, Kielce, 15-18 września 2015 r.
  Strony: 1-8
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 8. Pękanie konstrukcji mostów stalowych spowodowane zjawiskiem Constraint Induced Fracture (streszczenie artykułu)
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pekania, Kielce, 15-18 września 2015 r.
  Strony: 55-56

  Opublikowano: 2015
   
 9. Wpływ rozwoju defektów mikrostrukturalnych na stan naprężenia w trakcie procesu uplastycznienia stali S235JR
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pekania, Kielce, 15-18 września 2015 r.
  Strony: 53-54

  Opublikowano: 2015
   
 10. Wpływ rozwoju defektów mikrostrukturalnych na stan naprężenia w trakcie procesu uplastycznienia stali S235JR (streszczenie artykułu)
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pekania, Kielce, 15-18 września 2015 r.
  Strony: 1-8

  Opublikowano: 2015
   
 11. Nowoczesne technologie gięcia profili aluminiowych
  w czasopiśmie:   Nowa Stal
  Tom: 2(20), Strony: 42-43
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 12. Zagadnienia odporności na pękanie stali mostowej poddanej wieloletniej eksploatacji
  w czasopiśmie:   DROGI: Budownictwo infrastrukturalne
  Tom: 1-2, Zeszyt: 1-2 (24), Strony: 35-38
  Paweł Kossakowski, Eliza Mytych-Kumańska
  Opublikowano: 2014
   
 13. Akademia Nowej Stali: aluminium w budownictwie
  w czasopiśmie:   Nowa Stal
  Tom: 3, Strony: 36-37
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 14. Application of Electron Scanning Microscope in the Analysis of the Structure of Casting Non-Conformities Aimed at Optimization of Technological Process Parameters   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Manufacturing Technology
  Tom: 13, Strony: 164-169
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2013
   
 15. Eksperymentalna i numeryczna analiza krytycznego udziału objętościowego pustek fF w stali S235JR w wieloosiowym stanie naprężeń (Pełna wersja artykułu)
  w czasopiśmie:   Materiały XIV Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Kielce - Cedzyna 2013
  Strony: 202–211
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 16. Experimental determination and application of critical void volume fraction fc for S235JR steel subjected to complex stress state (Full paper)
  w czasopiśmie:   Proceedings of 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM-2013), Poznań 2013
  Strony: TS-03-11-12
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 17. Fracture toughness of old bridge steel
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 59 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB Lublin-Krynica 2013
  Strony: 1-2
  Eliza Mytych-Kumańska, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 18. Konstrukcja przyczółków z grodzic stalowych na przykładzie wiaduktów nad tunelem TS-1 w Kielcach
  w czasopiśmie:   Mosty
  Tom: 3, Strony: 34-37
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 19. Łączenie aluminium w technologii zgrzewania tarciowego metodą FSW
  w czasopiśmie:   Nowa Stal
  Tom: 5, Strony: 34-35
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 20. Numerical analysis of micro-damage evolution in damaged element with structural discontinuity
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 59 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB Lublin-Krynica 2013
  Strony: 1-2
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 21. Pękanie konstrukcji mostów w kontekście notowanych awarii oraz w ujęciu mechaniki pękania
  w czasopiśmie:   Drogi: budownictwo infrastrukturalne
  Zeszyt: 11, Strony: 41-45
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 22. Stan przedawaryjny dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na osiedlu mieszkaniowym
  w czasopiśmie:   Awarie budowlane: zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcja: XXVI konferencja naukowo-techniczna. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin.
  Strony: 843-850
  Paweł Kossakowski, Marek Iwański
  Opublikowano: 2013
   
 23. Storseisundet – most donikąd... Droga Atlantycka w Norwegii
  w czasopiśmie:   Mosty
  Tom: 6, Strony: 58-63
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 24. Szacowanie odkształceń skurczowych w betonowych konstrukcjach mostowych w ujęciu norm Eurokod
  w czasopiśmie:   Mosty
  Tom: 4, Strony: 28-31
  Paweł Kossakowski, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2013
   
 25. The Historic Root Cellars in Pierzchnica
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 59 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB Lublin-Krynica 2013
  Strony: 1-2
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 26. Tunel TS-1 w Kielcach
  w czasopiśmie:   Mosty
  Tom: 1, Strony: 51-53
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 27. Zagadnienia materiałowe i użytkowe nawierzchni z betonowej kostki brukowej w aspekcie obserwowanych uszkodzeń
  w czasopiśmie:   Drogi: budownictwo infrastrukturalne
  Zeszyt: 6, Strony: 21-27
  Paweł Kossakowski, Marek Iwański
  Opublikowano: 2013
   
 28. Application of Damage Mechanics in the Analysis of Pre-Failure States of Metal Structures
  w czasopiśmie:   Proceedings of 58th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering 18-22 September 2012, Rzeszów-Krynica, Ed. Ziemiański L., Kozłowski A., Woliński S., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Poland
  Strony: 98-99
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 29. Application of electron scanning microscope in the analysis of the structure of casting non – conformities aimed at optimization of technological process parameters
  w czasopiśmie:   proceedings of the 2. International Conference Microscopy and Non - destructive Materials Testing, Litomerice, Czech Republic
  Tom: 2, Strony: 25-30
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, R. Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2012
   
 30. Application of Electron Scanning Microscope in the Analysis of the Structure of Casting Non-Conformities Aimed at Optimization of Technological Process Parameters.
  w czasopiśmie:   W:Mikroskopie a nedestruktivni zkouseni materialu 2012. 2. Mezinarodni konference NDT 2012. Sbornik prispevku = Microscopy and Non-Destructive Materials Testind 2012. 2nd Int.Conf. NDT 2012. Paper Proc. 17-18.10.2012, Litomerice, Czech Republic.
  Tom: 1, Strony: 25-30
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2012
   
 31. Numerical Estimation of Stiffness of Bent Timber Elements Reinforced With Composite Sheets
  w czasopiśmie:   Proceedings of 58th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering 16-21 September 2012, Rzeszów-Krynica, Ed. Ziemiański L., Kozłowski A., Woliński S., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Poland
  Strony: 142-143
  Paweł Kossakowski, Grzegorz Ordysiński
  Opublikowano: 2012
   
 32. Numeryczne modelowanie inicjacji zniszczenia na poziomie mikrostrukturalnym w stalach
  w czasopiśmie:   Systems. Journal of Transdisciplinary Systems Science
  Tom: 16, Zeszyt: 2, Strony: 209-219
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2012
   
 33. Ocena rezerw wytrzymałości zmęczeniowej stalowych belek podsuwnicowych podlegających modernizacji
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne. XII Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego, Kielce-Cedzyna 2012
  Strony: 386-396
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 34. Przewidywanie zniszczenia uszkodzonych elementów konstrukcyjnych w oparciu o kryterium mikrostrukturalne
  w czasopiśmie:   Systems. Journal of Transdisciplinary Systems Science
  Tom: 16, Zeszyt: 2, Strony: 197-208
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 35. Stalowo-ziemny ekran akustyczny
  w czasopiśmie:   Drogi : budownictwo infrastrukturalne
  Zeszyt: 12, Strony: 49-57
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 36. Steel Noise Barrier with Ground Filling
  w czasopiśmie:   Proceedings of 58th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering 16-21 September 2012, Rzeszów-Krynica, Ed. Ziemiański L., Kozłowski A., Woliński S., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Poland
  Strony: 338-339
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 37. Zastosowanie systemu obiektowej informacji o konstrukcji w projektowaniu CAD
  w czasopiśmie:   Systems. Journal of Transdisciplinary Systems Science
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 279-288
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 38. Zastosowanie systemu obiektowej informacji o konstrukcji w projektowaniu CAD
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XI Międzynarodowej Konferencji naukowej Computer Aided Engineering, Szklarska Poręba 2012
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 279-288
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 39. Ziemny ekran akustyczny EMTE GREEN cz. I
  w czasopiśmie:   http://edroga.pl
  Strony: 1-2
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 40. Ziemny ekran akustyczny EMTE GREEN cz. II
  w czasopiśmie:   http://edroga.pl
  Strony: 1-2
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 41. Analiza ewolucji mikrouszkodzeń stali S235JR w złożonych stanach naprężeń
  w czasopiśmie:   II Kongres Mechaniki Polskiej, 28-31 sierpnia 2011, Książka streszczeń, Poznań
  Strony: 74-75
  Paweł Kossakowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 42. Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo-Techniczna - Awarie budowlane, Miedzyzdroje
  Tom: 2, Strony: 965-972
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 43. Subcritical Fatigue Crack Growth of St3S Steel and Over Hundred Year Old Bridge Steel
  w czasopiśmie:   Proceedings of 57th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering 18-22 September 2011, Krynica - Rzeszów, Ed. Ziemiański L., Kozłowski A., Woliński S., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Poland
  Strony: 246-247
  Eliza Mytych-Kumańska, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 44. Ocena nośności elementów konstrukcji stalowych metodami R-6 i FITNET
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 56 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010
  Strony: 667-674
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2010
   
 45. The Feasibility Assessment of the Exibition Hall after the Fire   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 20-28
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2010
   
 46. Analiza nośności oraz rozwoju uszkodzeń stali St3S (S235JRG2) w złożonych stanach naprężenia
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 55 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009
  Strony: 157 - 164
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2009
   
 47. Application of the acoustic emission method in order to determine the crack initiation moment in timber
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 11-16
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2009
   
 48. Zastosowanie emisji akustycznej do wyznaczania inicjacji pękania drewna
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Połtawskiego Nar. Uniwersytetu "Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w obecnych warunkach postępu technologicznego", Zakopane - Połt
  Strony: 20-22
  Paweł Grzegorz Kossakowski
  Opublikowano: 2008
   
 49. Analiza odporności na pękanie elementów drewnianych obciążonych w sposób mieszany I/II
  w czasopiśmie:   Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVIII Sympozjum nt. Zmęczenie Materiałów i Konstrukcji. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
  Strony: 245-250
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2000
   
 50. Zespół zabytkowych piwnic w Pierzchnicy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 38, Strony: 61-68
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2000
   
 51. Analiza odporności na pękanie drewna
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria Mechanika
  Tom: 68, Strony: 241-248
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 1999
   
 52. Fracture toughness of wood
  w czasopiśmie:   Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity. Mechanics and Mechanisms of Fracture Processes of Materials. Kamieniar, Lviv.
  Tom: 2, Strony: 241-246
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 1999
   
 53. Odporność na pękanie drewna
  w czasopiśmie:   Materiały 20. Międzynarodowego Sympozjum Młodych Pracowników Nauki i Studentów. Tom 1: Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra.
  Tom: 1, Strony: 54-58
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 1998
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Szacowanie modułu sprężystości drewna dębowego z połowy XIX wieku.
  w książce:   Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki techniczne i inżynieryjne Część V
  Tom: 5, Strony: 7-14
  Michał Bakalarz, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Zastosowanie prętów kompozytowych do wzmacniania belek drewnianych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2016
  Strony: 155-162
  Michał Bakalarz, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Application of cloud computing in knowledge transfer   5 pkt
  w książce:   Innovations in the Knowledge Management
  Strony: 162-173
  Paweł Kossakowski, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Cloud computing as a tool of the future for the quality production improvement   5 (2,78) pkt
  w książce:   Quality Control Meaning in Products and Processes Improvement
  Strony: 9-20
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Metody zarządzania odlewnią w warunkach złożonego i zmiennego otoczenia   5 (1,33) pkt
  w książce:   Wyzwania globalne i lokalne zarządzania podmiotami gospodarczymi, red. nauk. Monika Sipa
  Strony: 86-96
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2013
   
 6. Optimization of the design process using computer object modeling system   5 (2,50) pkt
  w książce:   Services chain improvement
  Strony: 47-58
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2013
   
 7. Quality level analysis of the semi-products receiving by steel continuous casting technology   5 (1,25) pkt
  w książce:   Quality Control Meaning in Products and Processes Improvement
  Strony: 21-32
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 8. Technologie informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym w warunkach kryzysu   5 (2,80) pkt
  w książce:   Zarządzanie podmiotami gospodarczymi w turbulentnym otoczeniu. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. nauk. Karina Wolniakowska.
  Strony: 44-55
  Paweł Kossakowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2013
   
 9. Optimizing the design process using the BIM – based Autodesk software   5 (1,25) pkt
  w książce:   Toyotarity. Production/Service Systems Functioning
  Strony: 53-64
  Wiktor Wciślik, Paweł Kossakowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2012
   
 10. Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze   4 (1,33) pkt
  w książce:   Awarie budowlane
  Tom: 2, Strony: 965-972
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Modelowanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych w programie Autodesk Autocad Structural Detailing 2015
  Tom: 172
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. PROJEKT wzmocnienia lub wymiany okładzin kamiennych na głowicach stacji A5 URSYNÓW na I linii Metra Warszawskiego
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. PROJEKT wzmocnienia lub wymiany okładzin kamiennych na głowicach stacji A6 SŁUŻEW na I linii Metra Warszawskiego
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015. Moduł żelbet
  Tom: 170
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 5. EKSPERTYZA TECHNICZNA zamocowania okładzin kamiennych na południowych głowicach stacji A3 na I linii Metra Warszawskiego
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 6. EKSPERTYZA TECHNICZNA zamocowania okładzin kamiennych na południowych głowicach stacji A4 na I linii Metra Warszawskiego
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 7. EKSPERTYZA TECHNICZNA zamocowania okładzin kamiennych na południowych głowicach stacji A5 na I linii Metra Warszawskiego
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 8. EKSPERTYZA TECHNICZNA zamocowania okładzin kamiennych na południowych głowicach stacji A6 na I linii Metra Warszawskiego
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 9. Modelowanie żelbetowych struktur prętowych w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2015
  Tom: 169
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 10. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zakotwienia wiaty OPEN zlokalizowanej w Krakowie
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 11. Opinia techniczna dot. wpływu posadowienia wiat "Konkursowych" zlokalizowanych w Warszawie na sieci instalacji podziemnych
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 12. Opinia techniczna dot. wpływu posadowienia wiat "Konserwatorskich" zlokalizowanych w Warszawie na sieci instalacji podziemnych
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 13. Projekt budowlany - wiata przystankowa konkursowa typu NSD: Torwar 01 / Most Łazienkowski, Warszawa
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 14. Projekt budowlany - wiata przystankowa konkursowa typu NSD: Torwar 02 / Most Łazienkowski, Warszawa
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 15. Projekt budowlany - wiata przystankowa konkursowa typu NSD: Wał Miedzyszyński 01 / Most Łazienkowski, Warszawa
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 16. Projekt budowlany - wiata przystankowa konkursowa typu NSD: Wał Miedzyszyński 02 / Most Łazienkowski, Warszawa
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 17. Projekt Przebudowy mostu na działkach Nr 46, 406(dr), 103(dr) w m. Czarkowy w ciągu drogi gminnej Nr 353070T w km 1+856.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 18. Projekt przebudowy mostu na działkach Nr 46, 481(dr), 249(dr) w m. Czarkowy w ciągu drogi gminnej Nr 353070T w km 0+222.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 19. PROJEKT wzmocnienia lub wymiany okładzin kamiennych na głowicach stacji A3 IMIELIN na I linii Metra Warszawskiego
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 20. PROJEKT wzmocnienia lub wymiany okładzin kamiennych na głowicach stacji A4 STOKŁOSY na I linii Metra Warszawskiego
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 21. Static calculations - bicycle roof traffic (2645x4008mm)
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 22. Static strength calculations of anchorage bus shelter type CITY 90
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 23. Weryfikacja projektu podkonstrukcji etalowej wraz siatkami elewacyjnymi w ramach inwestycji "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowo-handlowego "Best Western" (dawniej "Łysogóry") przy ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 24. Weryfikacja projektu podkonstrukcji metalowej wraz siatkami elewacyjnymi i lamelami z blachy perforowanej w ramach inwestycji "PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO RONDO KAPONIERA W POZNANIU".
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 25. Wiata Prima Nova cc1445 – typ Kraków, 3 przęsłowa, wspornikowa średnia cc 1075
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2015
   
 26. Opinia Techniczna: Budynek gospodarczy nr 108-255-123, Furmanów 78A, Stąporków.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 27. Opinia Techniczna: Piwnica nr 108-254-119, ul. Spacerowa 2, Stąporków.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 28. Opinia Techniczna: Schron na paliwo nr 104-269-119, ul. 1-go Maja 129, Stąporków.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 29. Opinia Techniczna: Schron na paliwo nr 104-269-120, ul. Spacerowa 2, Stąporków.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 30. Opinia Techniczna: Schron na paliwo nr 104-269-121, Furmanów 78A, Stąporków.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 31. Opinia Techniczna: Schron na paliwo nr 104-269-122, Adamów 1, Smyków.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 32. Opinia Techniczna: Schron na paliwo nr 104-269-4, ul. Kamionka 30, Mroczków.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 33. Projekt montażowy-wykonawczy elewacji budynków w ramach inwestycji "PRAGA Z OKNA" ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ Z USŁUGAMI na działce nr ew. 18/3 w obrębie 3-02-02 przy ul. Mińskiej w Warszawie.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 34. Wprowadzenie do programu Autodesk Robot Structural Analysis 2012
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2014
   
 35. Ekspertyza Techniczna: Przebudowa (modernizacja) wraz z rozbudową istniejącej kotłowni na gaz ziemny na działkach ewidencyjnych nr 399/6 i 401/19 obręb Marcinkowo gmina Mrągowo, Zakład Produkcyjny WILD w Mrągowie.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 36. Opinia Techniczna: Ocena stanu technicznego – Konstrukcja fundamentu pod maszynę drukarską Rotoman C nr 3901 o wymiarach 10×60 m, Zakład RR Donnelley Global Print Solutions, ul. Bema 2c, Starachowice.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 37. Wyznaczenie klasy konstrukcyjnej kratek wentylacyjnych dla firmy Progress Eco w Dobrowie, Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 38. Ekspertyza Techniczna: Analiza stateczności i wytrzymałości zbiornika nr 2 w Ciepłowni Wola w Warszawie, Ciepłownia Wola, ul. Połczyńska 21, Warszawa.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 39. Ekspertyza Techniczna: Analiza stateczności i wytrzymałości zbiornika nr 3 w Ciepłowni Wola w Warszawie, Ciepłownia Wola, ul. Połczyńska 21. Warszawa,
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 40. Ocena Techniczna: Opinia o stanie technicznym Budynek mieszkalny nr inw. 19/110 Sadek 35A, Szydłowiec.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 41. Ocena Techniczna: Opinia o stanie technicznym Budynek mieszkalny nr inw. 25/110, Sadek 1, Szydłowiec.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 42. Ocena Techniczna: Opinia o stanie technicznym Budynek mieszkalny nr inw. 82/110 dz. nr 37/300, Ciechostowice 1, Szydłowiec.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 43. Ocena Techniczna: Opinia o stanie technicznym budynku gospodarczego nr ewid. 108-255-69, Krasna 52, gm. Stąporków.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 44. Ocena Techniczna: Opinia o stanie technicznym budynku mieszkalnego i budynku garażu, ul. Wilanowska 2D, Jędrzejów.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 45. Opinia Techniczna – Ocena stanu technicznego: Budynek mieszkalny, Mstyczów 134, gm. Sędziszów.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2012
   
 46. Ekspertyza techniczna przyczyn uszkodzeń dróg wewnętrznych na terenie osiedla Bilcza II k. Kielc
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 47. Opinia Techniczna dotycząca konstrukcji wsporczej tablicy reklamowej typu BB18 o formacie ekspozycji 6×3m, ul. Człuchowska / Karabeli, dz. nr 56/14, obr. 6-11-12, Warszawa.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 48. Opinia Techniczna dotycząca konstrukcji wsporczej tablicy reklamowej typu BB18 o formacie ekspozycji 6×3m, Warszawa, ul. Człuchowska / Raginisa, dz. nr 46/2, obr. 6-11-12, Warszawa.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 49. Opinia Techniczna: Projektowany Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Krucza Ząbki dz. nr ew. 5/7, 5/8, obręb 3-19 Ząbki.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 50. PROJEKT WYKONAWCZY - Most stały nad rzeką Słomianka w Leśnictwie Brzustów, oddział leśny 19/20 i 43, dz. Nr 1345, 1346, 1355, obręb ewidencyjny Brzustów.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 51. Analiza porównawcza klasyfikacji uszkodzeń i stopnia zagrożenia konstrukcji wg kryteriów mechaniki zniszczenia i kryteriów EA, Raport z projektu badawczego rozwojowego Nr R04 007 01.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2010
   
 52. Analiza porównawcza klasyfikacji uszkodzeń i stopnia zagrożenia wg procedur stosowanych w Polsce i krajach Wspólnoty Europejskiej oraz kryteriów mechaniki zniszczenia i kryteriów EA, Raport z projektu badawczego rozwojowego Nr R04 007 01.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2010
   
 53. Dokumentacja fotograficzna na potrzeby Inwentaryzacji Cmentarza Bajkowego (Байкове кладовище) w Kijowie, w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kijów.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2010
   
 54. Ekspertyza techniczna dotycząca dodatkowych przyczyn awarii dźwigara DK24-3.2P, Centralny magazyn Onninen, Rozbudowa 1, Teolin 11B, gm. Nowosolna.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2010
   
 55. Ekspertyza Techniczna: Budowa budynku hali produkcyjnej na dz.122/7, 122/8 położonej w m-ci Kończyce, gm. Nowe, Zakłady Mięsne Nove, Nowe, Morgi 53.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2010
   
 56. Ekspertyza Techniczna: Określenie przyczyn uszkodzeń połączeń belek podsuwnicowych w zakładzie Mondi Świecie S.A. Automated Warehouse, ul. Bydgoska 1, Świecie.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2010
   
 57. Opinia techniczna: Weryfikacja obliczeń konstrukcji żelbetowej obiektu Hotel Odyssey w Dąbrowie pod względem ilości zastosowanego zbrojenia, Dabrowa k. Kielc.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2010
   
 58. Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studentów studiów zaocznych. Część I
  Zeszyt: 163
  Irena Duda, Paweł Kossakowski, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2009
   
 59. Opinia Techniczna: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, ul. Kolonia Stella 3 w Chrzanowie.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2009
   
 60. Materiały pomocnicze do laboratorium wytrzymałości materiałów
  Zeszyt: 161
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2008
   
 61. Opinia Techniczna: Konstrukcja belek podsuwnicowych – Ocena rezerw wytrzymałości zmęczeniowej stalowych belek podsuwnicowych poddanych wieloletniej eksploatacji, Hala produkcyjna ‘Stryperownia’, Huta Łabędy, ul. Zawadzkiego 45, Gliwice.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2008
   
 62. Opinia Techniczna: Ocena możliwości zamocowania konstrukcji wsporczej pod reklamę typu BLW 18 (format ekspozycji 6×3m) na dachu budynku przy ulicy Wiertniczej nr 97a w Warszawie.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2008
   
 63. Opinia Techniczna: Opinia dotycząca możliwości wykonania dodatkowego pokrycia dachu budynku, Plac Wolności 9, Kielce.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2008
   
 64. Opinia Techniczna: Opinia dotycząca możliwości zamocowania konstrukcji wsporczej pod reklamę typu 2 × BLW 18 (format ekspozycji 6×3m) na dachu budynku przy ul. Puławskiej nr 74-80, Warszawa.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2008
   
 65. Opinia Techniczna: Opinia o stanie technicznym stropów parteru i piętra budynku wraz z projektem zabezpieczenia przeciwpożarowego,ul. Grunwaldzka 6, Chrzanów.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2008
   
 66. Opinia Techniczna: Opinia techniczna dotycząca możliwości zamocowania konstrukcji wsporczej pod 2 nośniki reklamowe (format ekspozycji 6×3m) na zadaszeniu przejazdu, ul. Browarna 4, Warszawa.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2008
   
 67. Opinia Techniczna: Opinia techniczna dotycząca możliwości zamocowania konstrukcji wsporczej pod nośnik reklamowy typu BLW18 (format ekspozycji 6×3m) na budynku przy ul. Łopuszańskiej 5/7, Warszawa.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2008
   
 68. Inwentaryzacja przęsła środkowego mostu kolejowego nad rz. Pilica w km 57.688 na linii Łódź Kaliska – Dębica stacja Tomaszów Mazowiecki, Raport z projektu badawczego rozwojowego Nr R04 007 01.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2007
   
 69. Modelowanie numeryczne nośności granicznej uszkodzonych modeli i elementów (z uwzględnieniem mikrostruktury), Część 1/3 – stal St3S (S235JRG2), Raport z projektu badawczego rozwojowego Nr R04 007 01.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2007
   
 70. Modelowanie numeryczne nośności granicznej uszkodzonych modeli i elementów (z uwzględnieniem mikrostruktury), Część 2/3 – stal 18G2A (S355JR), Raport z projektu badawczego rozwojowego Nr R04 007 01.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2007
   
 71. Modelowanie numeryczne nośności granicznej uszkodzonych modeli i elementów (z uwzględnieniem mikrostruktury), Część 3/3 – stal Radom, Raport z projektu badawczego rozwojowego Nr R04 007 01.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2007
   
 72. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe mostu kolejowego nad rz. Pilica w km 57.688 na linii Łódź Kaliska – Dębica stacja Tomaszów Mazowiecki, Raport z projektu badawczego rozwojowego Nr R04 007 01.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2007
   
 73. Opinia Techniczna: Ocena stanu technicznego dot. uszkodzeń elementów stalowych mostu kolejowego nad rz. Bobrza w km 8.814 tor nr 1 na linii Kielce – Fosowskie wraz z Projektem Wykonawczym naprawy uszkodzeń ww mostu, Górki Szczukowskie.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2007
   
 74. Raport z przeglądu mostu drogowego nad rz. Wisła w miejscowości Szczucin na trasie nr 73 Kielce – Tarnów, Raport z projektu badawczego rozwojowego Nr R04 007 01.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2007
   
 75. Raport z przeglądu mostu kolejowego nad rz. Bobrza w km 8.814 tor nr 1 na linii Kielce – Fosowskie, Raport z projektu badawczego rozwojowego Nr R04 007 01.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2007
   
 76. Raport z przeglądu mostu kolejowego nad rz. Pilica w km 57.688 na linii Łódź Kaliska – Dębica stacja Tomaszów Mazowiecki, Raport z projektu badawczego rozwojowego Nr R04 007 01.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2007
   
 77. Opinia Techniczna w sprawie stanu technicznego i kwalifikacji klasy drewna więźby dachowej budynku Urzędu Miasta, Rynek 1, Kielce.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2006
   
 78. Opinia Techniczna: Ocena nośności kładki dla pieszych ul. Źródłowa, Kielce.
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2006
   
 79. Ekspertyza stanu technicznego budynku przy ulicy Warszawskiej 97 w Kielcach
  Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2005
   
 80. Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studentów studiów zaocznych. Część I
  Tom: 140
  Irena Duda, Paweł Kossakowski, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2003
   
 81. Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studentów studiów zaocznych. Część I
  Irena Duda, Paweł Kossakowski, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2001
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1