O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Leszek Marian Faryniak prof. PŚk
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   jzpiotr@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-592
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
518
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921749
LUDZIE NAUKI: 62316
USOS web: 709
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budownictwo ogólne, fizyka budowli, technologia materiałów budowlanych

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 2

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Ocena energooszczędności budynku jednorodzinnego ogrzewanego elektrycznie.
  w czasopiśmie:   VIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - Łódź 2001
  Strony: 506-516
  Zbigniew Rusin, Leszek Faryniak, Ilona Rusin
  Opublikowano: 2001
   
 2. Mrozoodporność betonu typu BWW
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej – MATBUD’98”
  Strony: 353-360
  Zbigniew Rusin, Ilona Rusin, Leszek Faryniak
  Opublikowano: 1998
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1