O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr hab. Lidia Ewa Dąbek prof. PŚk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Pełniona funkcja: Dyrektor Naukowy Dyscypliny
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   ldabek@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-689
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
3
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921540
ORCID: 0000-0002-1198-5445
WoS Author ID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 14460
USOS web: 720
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 634
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska, nauki chemiczne
specjalnosci: analiza środowiskowa, analiza instrumentalna, ochrona powietrza, prawo ochrony środowiska, sorbenty węglowe, sorpcja i kataliza

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 99

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Comparative study on the adsorption kinetics and equilibrium of common water contaminants onto bentonite   100 pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 186, Strony: 361-372
  Krzysztof Kuśmierek, Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2020
   
 2. Nut Shells as Modifiers of Carbon Paste Electrodes used in Detecting Chloroorganic Water Pollutants   100 pkt
  w czasopiśmie:   BioResources
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 368-381
  Katarzyna Skrzypczyńska, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski, Lidia Dąbek, Ilona Piros
  Opublikowano: 2020
   
 3. Distilled water and ethyl alcohol boiling heat transfer on selected meshed surfaces   40 (16,33) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics & Industry
  Tom: 20, Zeszyt: 7, Strony: 1-7
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2019
   
 4. Equilibrium and kinetic studies on the process of removing chromium(VI) from solutions using HDTMA-modified halloysite   100 pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 137, Strony: 88-100
  Lidia Dąbek, Krystyna Kurdziel, Magda Raczyńska-Żak
  Opublikowano: 2019
   
 5. Evaluation of different carbon materials in adsorption and solid-phase microextraction of 2,4,6-trichlorophenol from water   100 pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 157, Strony: 129-137
  Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski, Krzysztof Kuśmierek, Monika Borucka
  Opublikowano: 2019
   
 6. Stormwater Reservoir Sizing in Respect of Uncertainty   70 (28,57) pkt
  w czasopiśmie:   Water
  Tom: 11, Strony: 321-337
  Bartosz Szeląg, Adam Kiczko, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2019
   
 7. Adsorpcja fenolu i jonów miedzi(II) na sferycznym węglu aktywnym utlenianym nadtlenodisiarczanem(VI) diamonu   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 40, Zeszyt: 4, Strony: 3-8
  Lidia Dąbek, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2018
   
 8. Adsorptive removal of pentachlorophenol from water using agricultural and industrial wastes   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 117, Strony: 142-148
  Lidia Dąbek, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2018
   
 9. Hydrodynamic and probabilistic modelling of storm overflow discharges   25 (8,84) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Hydroinformatics
  Tom: 10, Zeszyt: 5, Strony: 1-11
  Bartosz Szeląg, Adam Kiczko, Jan Studziński, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2018
   
 10. Predicting bentonite sorption properties toward selected hydrocarbons based on certain physical properties   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 134, Strony: 167-173
  Lidia Dąbek, Tomasz Kozłowski, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2018
   
 11. The Influence of Pencil Graphite Hardness on Voltammetric Detection of Pentachlorophenol   20 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Elektrochemical Science
  Tom: 13, Strony: 88-100
  Lidia Dąbek, Katarzyna Skrzypczyńska, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2018
   
 12. Adsorption of Halogenophenols from Aqueous Solutions on Activated Carbon   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Annual Set The Environmental Protection
  Tom: 19, Strony: 355-369
  Lidia Dąbek, Krzysztof Kuśmierek, Katarzyna Bieniek, Andrzej Swiątkowski
  Opublikowano: 2017
   
 13. Adsorptive removal of pentachlorophenol from aqueous solutions using powdered eggshell   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Environmental Protection
  Tom: 43, Zeszyt: 3, Strony: 9-15
  Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski, Krzysztof Kuśmierek, Paulina Idźkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 14. A comparative study on oxidative degradation of 2,4-dichlorophenol and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid by ammonium persulfate   20 pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 57, Zeszyt: 3, Strony: 1098-1106
  Krzysztof Kuśmierek, Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2016
   
 15. Analiza wrażliwości i niepewności w modelach hydrodynamicznych na przykładzie zlewni zurbanizowanej   15 (6,43) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 38, Zeszyt: 3, Strony: 15-21
  Bartosz Szeląg, Adam Kiczko, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2016
   
 16. Assessment of the degree of pollution of sediments from the rainstorm sewer system in the urbanized catchment   20 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 57, Zeszyt: 3, Strony: 1478-1489
  Aleksandra Sałata, Łukasz Bąk, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 17. Ocena właściwości adsorpcyjnych granulowanego węgla aktywnego po kilkuletniej eksploatacji w zakładzie oczyszczania wody   15 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 38, Zeszyt: 4, Strony: 53-56
  Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski, Krzysztof Kuśmierek, Urszula Jaworska
  Opublikowano: 2016
   
 18. Zastosowanie sorpcji i zaawansowanego utleniania do usuwania fenoli i ich pochodnych z roztworów wodnych   15 pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 17, Strony: 616-645
  Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2015
   
 19. Influence of chlorine atom number in chlorophenol molecules on their adsorption on actviated carbon   15 pkt
  w czasopiśmie:   Fresenius Environmental Bulletin
  Tom: 23, Zeszyt: 3a, Strony: 947-951
  Lidia Dąbek, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski, Piotr Syga
  Opublikowano: 2014
   
 20. Badania nad usuwaniem barwnych związków organicznych ze ścieków z przemysłu włókienniczego   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 15c, Zeszyt: 2, Strony: 1164-1176
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2013
   
 21. Regeneracja zużytych katalizatorów pallad-węgiel aktywny metodą utleniania osadzonych na nich zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem układu H2O2/O3   15 pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 92, Zeszyt: 3, Strony: 379-383
  Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski, Jerzy Dziaduszek
  Opublikowano: 2013
   
 22. Assessing the influence of the presence of heavy metals adsorbed on activated carbon on the efficiency of degradation of phenol using selected oxidizing agents   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological and Chemistry Engineering S
  Tom: 19, Zeszyt: 2, Strony: 249-257
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2012
   
 23. Dye removal efficiency of virgin activated carbon and activated carbon regenerated with Fenton's reagent   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 38, Zeszyt: 1, Strony: 5-13
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2012
   
 24. Wpływ chemicznej regeneracji zużytego węgla aktywnego na jego właściwości fizykochemiczne   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 91, Zeszyt: 6, Strony: 1205-1208
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2012
   
 25. Chemiczna regeneracja zużytego węgla aktywnego z wykorzystaniem reakcji Fentona   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 90, Zeszyt: 10, Strony: 1909-1916
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2011
   
 26. Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów w obecności nadtlenku wodoru   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Annual Set The Environment Protection
  Tom: 13, Strony: 1023-1042
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2011
   
 27. Assessing the Sorption Capacity of Sewage Sludge with Respect to Organic Halogen Derivative Compounds   13 (4,33) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 19, Zeszyt: 4, Strony: 677-684
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2010
   
 28. Niekonwencjonalne metody regeneracji zużytych węgli aktywnych   15 pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 88, Zeszyt: 6, Strony: 650-655
  Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2009
   
 29. Stabilization/solidification of sand contaminated with organic compounds using regenerated activated carbon and cement   20 pkt
  w czasopiśmie:   Environmental Progress & Sustainable Energy
  Tom: 28, Zeszyt: 4, Strony: 525-534
  Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2009
   
 30. Application of supercritical fluid extraction to regenerate spent Pd-active carbon catalyst   20 pkt
  w czasopiśmie:   Environmental Progress
  Tom: 26, Zeszyt: 4, Strony: 360-364
  Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski, J. Dziaduszek
  Opublikowano: 2007
   
 31. Assessing the migration of organic halogen compounds from sewage sludge to a liquid phase   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 33, Zeszyt: 2, Strony: 45-51
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2007
   
 32. Microwave regeneration of activated carbon   10 pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 33, Zeszyt: 2, Strony: 107-115
  Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2007
   
 33. Usuwanie substancji dezaktywujących z powierzchni zużytego katalizatora węgiel aktywny-Pd   10 pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 86, Zeszyt: 11, Strony: 1091-1093
  Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski, J. Dziaduszek
  Opublikowano: 2007
   
 34. Removal of adsorbed organic impurities from surface of spent catalysts Pd/activated carbons   20 pkt
  w czasopiśmie:   Adsorption-Journal of the International Adsorption Society
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 781-785
  Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski, J. Dziaduszek
  Opublikowano: 2005
   
 35. Sorption of zinc ions from aqueous solutions on regenerated activated carbons   11 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Hazardous Materials
  Tom: 101, Zeszyt: 2, Strony: 191-201
  Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2003
   
 36. The use of extraction methods for recovering metals and carriers from spent carbon sorbents and catalysts   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Adsorption Science and Technology
  Tom: 20, Zeszyt: 6, Strony: 565-571
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, M. Repelewicz, A. Świątkowksi
  Opublikowano: 2002
   

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Web of Science spoza listy czasopism punktowanych MNiSzW w części A
 1. Influence of mineralization and analysis technique on the results of determination of iron and nickel in industrial wastes   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 63-66
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2001
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Modelling and Forecasting of SO2 Concentration in Atmospheric Air – A Case Study of the City of Krakow
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 102057
  Tom: Volume 471, Strony: 1-10
  Zbigniew Skrobacki, Lidia Dąbek, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2019
   
 2. Boiling heat transfer augmentation on surfaces covered with phosphor bronze meshes   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   MATEC Web of Conferences, Mat. XXI. Międzynarodowej Konferencji: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018
  Tom: 168, Strony: 1-6
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2018
   
 3. Assessment of the possibility of using data mining methods to predict sorption isotherms of selected organic compounds on activated carbon   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference On Advances In Energy Systems And Environmental Engineering (asee17)
  Tom: 22, Strony: 1-8
  Lidia Dąbek, Bartosz Szeląg, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2017
   
 4. Methods of assessment of stormwater sediments quality   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017
  Tom: 17, Zeszyt: E3S Web Conf., Strony: 1-8
  Aleksandra Sałata, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2017
   
 5. Sediments from stormwater drainage system as sorbents of organic and inorganic pollutants   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17)
  Tom: 22, Zeszyt: E3S Web Conf., Strony: 1-8
  Aleksandra Sałata, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2017
   
 6. Ethyl alcohol boiling heat transfer on multilayer meshed surfaces   15 (7,61) pkt
  w czasopiśmie:   THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016
  Tom: 1745, Strony: 1-5
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Dynamics of Changes in Microbiological Composition of Stored Sediments   12 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Ecological Engineering
  Tom: 19, Zeszyt: 6, Strony: 241-246
  Aleksandra Sałata, Lidia Dąbek, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2018
   
 2. Adsorpcja fenoli z roztworów wodnych na pylistych węglach aktywnych   9 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 19, Zeszyt: 2, Strony: 217-226
  Lidia Dąbek, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Oxidative degradation of 2-chlorophenol by persulfate   12 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Ecological Engineering
  Tom: 16, Zeszyt: 3, Strony: 115-123
  Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2015
   
 4. Adsorpcja 2,4,6-trichlorofenolu na węglu aktywnym z roztworów wodno-metanolowych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 16, Strony: 313-321
  Lidia Dąbek, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Ocena przydatności torfu do usuwania chlorofenoli z roztworów wodnych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 35, Strony: 51-55
  Lidia Dąbek, Krzysztof Kuśmierek, W. Kamiński, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Związki organiczne oznaczane jako AOX w uzdatnianej wodzie   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 69-79
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Nowacka, Maria Włodarczyk-Makuła
  Opublikowano: 2013
   
 7. Applying the combined processes of sorption and oxidation to remove organic compounds from an aqueous environment using the example of p-Chlorophenol   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological and Chemistry Engineering A
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 275-286
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2012
   
 8. Charakterystyka fizykochemiczna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 45-53
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Aleksandra Sałata
  Opublikowano: 2011
   
 9. Wykorzystanie węgla aktywnego i nadtlenku wodoru w oczyszczaniu ścieków przemysłowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 181-189
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2011
   
 10. Sorpcyjno-katalityczna rola węgla aktywnego w procesie usuwania fioletu krystalicznego z roztworu wodnego w obecności nadtlenku wodoru   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 4, Zeszyt: 2, Strony: 335-342
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2010
   
 11. Sorptive and catalytic properties of activated carbon used for the removal of crystal violet from an aqueous solution in the presence of hydrogen peroxide   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A
  Tom: 17, Zeszyt: 11, Strony: 1423-1433
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2010
   
 12. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych metodą pogłębionego utleniania   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
  Zeszyt: 41, Strony: 369-376
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 13. Utlenianie zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
  Zeszyt: 41, Strony: 427-436
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 14. Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 12(2), Strony: 143-151
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 15. Ługowanie związków chlorowcoorganicznych w osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik - Ochrona Środowiska
  Tom: 10, Strony: 351-366
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 16. Ocena zdolności sorpcyjnych osadów ściekowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 11(1), Strony: 21-29
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 17. Assessment of sorptive capacities of chemically regenerated activated carbons   6 pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i inżynieria ekologiczna A
  Tom: 14(10), Strony: 1037-1050
  Lidia Dąbek, A. Picheta, J. Siejka
  Opublikowano: 2007
   
 18. Use of ultrasounds and electrolysis in neutralizing spent chromium - copper catalysts   6 pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i inżynieria ekologiczna A
  Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 141-158
  Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2007
   
 19. Wykorzystanie zregenrowanych węgli aktywnych jako sorbentów zanieczyszczeń organicznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
  Zeszyt: 33, Strony: 34-39
  Lidia Dąbek, A. Picheta, J. Siejka
  Opublikowano: 2007
   
 20. Degradacja AOX w osadzie ściekowym pod wpływem czynników utleniających   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: XIV(85), Strony: 8-10
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 21. Ocena stopnia migracji związków chlorowcoorganicznych z osadów ściekowych do fazy wodnej   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: budownictwo i inżynieria środowiska
  Strony: 161-167
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 22. Oznaczanie stężenia związków chlorowcoorganicznych w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem parametru AOX   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 186-195
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 23. Regeneracja węgli aktywnych i ocena ich zdolności sorpcyjnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: budownictwo i inżynieria środowiska
  Strony: 23-32
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2006
   
 24. Use of ultrasounds in regeneration of karbon sorbents   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i inżynieria ekologiczna A
  Zeszyt: 2, Strony: 33-35
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Marek Guzek
  Opublikowano: 2006
   
 25. Zastosowanie energii mikrofal do regeneracji węgli aktywnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: budownictwo i inżynieria środowiska
  Strony: 43-52
  Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2006
   
 26. Wpływ parametrów fizyczno-chemicznych na stężenia równowagowe p-chlorofenolu, w układzie woda - osad denny   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A
  Tom: 12, Zeszyt: s4, Strony: 517-527
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2005
   
 27. Badania nad utylizacją zestarzałych węgli aktywnych impregnowanych solami miedzi, chromu i srebra   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 7, Zeszyt: 2, Strony: 151-162
  Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2004
   
 28. Migracja zanieczyszczeń z hałdy zawierającej piaski formierskie   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A
  Tom: 11, Strony: 499-506.
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2004
   
 29. Przegląd wybranych metod usuwania metali ze zużytych węglowych sorbentów i katalizatorów   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przemysl Chemiczny
  Tom: 82, Zeszyt: 7, Strony: 452-458
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, M. Replewicz, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2003
   
 30. Ocena możliwości zastosowania energii mikrofal do unieszkodliwiania wybranych grup odpadów   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polityka Energetyczna
  Tom: 5, Strony: 71-80
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, A. Rabajczyk
  Opublikowano: 2002
   
 31. Influence of mineralization and analysis technique on the results of determination of iron and nickel in industrial wastes   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 63-66
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2001
   
 32. Usuwanie metali z impregnatów węglowych na drodze ługowania. Część II.   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering - Chemia i inżynieria ekologiczna
  Tom: 18, Zeszyt: 11, Strony: 1038-1042
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, M. Repelewicz, A. Świątkowksi, J. Guzy
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Multilayer mesh structures for efficient phase change heat exchangers
  w czasopiśmie:   Mat. XX Międzynarodowej Konf. "The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energy", Terchova, Słowacja
  Strony: 17-23
  Lidia Dąbek, Andrej Kapjor, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2016
   
 2. Ocena zdolności sorpcyjnych osadów z kanalizacji deszczowej względem wybranych substancji chemicznych
  w czasopiśmie:   Wydawnictwa AGH
  Strony: 285-295
  Aleksandra Sałata, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2015
   
 3. Accumulation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Stormwater Sediments
  w czasopiśmie:   Proceeding of Transcom
  Zeszyt: 7, Strony: 273-277
  Aleksandra Sałata, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2013
   
 4. Ocena przydatności torfu jako taniego sorbentu do usuwania 4-chlorofenolu z wody
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne "Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka
  Zeszyt: 30
  Lidia Dąbek, K. Kuśmierek, W. Kamiński, Andrzej Świątkowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. techniczne podstawy projektowania "przydomówek"
  w czasopiśmie:   Wodociągi i Kanalizacja
  Tom: 10, Strony: 40
  Lidia Dąbek, Mikołaj Sikorski, Lidia Bartkiewicz
  Opublikowano: 2013
   
 6. Elemental analysis of sediments from the urban storm water drainage depending on granulometric fractions
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 4, Strony: 25-28
  Aleksandra Sałata, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2010
   
 7. Analiza zawartości wybranych związków chloroorganicznych w osadach ściekowych, w zależności od czasu ich składowania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej. Seria Inżynieria Środowiska.
  Zeszyt: 21
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2009
   
 8. Wpływ wybranych czynników fizyczno-chemicznych ma migrację p-chlorofenolu z osadu ściekowego do roztworu wodnego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej
  Zeszyt: 22
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 9. Analiza metali ciężkich w osadach ściekowych z wykorzystaniem ekstrakcji sekwencyjnej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej. Seria Inżynieria Środowiska
  Zeszyt: 21
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2003
   
 10. Analiza zmian zawartości wybranych związków chloroorganicznych w osadach ściekowych w zależności od czasu ich składowania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej
  Tom: 21, Strony: 171-182
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2003
   

Monografie
 1. Adsorpcja na węglu aktywnym (tłumaczenie Bansal Roop Chand, Goyal Meenakshi, Crc Pr Inc Taylor & Francis, Activated Carbon Adsorption, 2005)
  Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2009
   
 2. Regeneracja zużytych węgli aktywnych   12 pkt
  Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2007
   

Rozdziały w monografiach
 1. Koncepcja zintegrowanego monitoringu ruchu pojazdów, hałasu i zanieczyszczeń powietrza   5 (2,50) pkt
  w książce:   Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej
  Strony: 93-107
  Lidia Dąbek, Zbigniew Skrobacki, Bartosz Szeląg, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Predicting bentonite sorption properties towards heavy metals from some physical properties
  w książce:   Disaster Mitigation in Special Geoenvironmental Conditions
  Strony: 237-240
  Tomasz Kozłowski, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 3. Zastosowanie modyfikowanych adsorbentów haloizytowych do usuwania pochodnych aniliny z roztworu wodnego   5 pkt
  w książce:   SORBENTY MINERALNE, Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie
  Strony: 297-307
  Lidia Dąbek, Beata Szczepanik, Piotr Słomkiewicz, Magdalena Garnuszek
  Opublikowano: 2015
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Utlenianie zanieczyszczen organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych
  w książce:   Obieg pierwiastków w przyrodzie. Biokumulacja. Toksyczność
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranycvh barwników z roztworów
  w książce:   Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ocena jakości osadów pochodzących ze zbiornika otwartego miejskiej kanalizacji deszczowej w kontekście zagrożenia dla środowiska oraz możliwościach ich zagospodarowania
  w książce:   Polska Inżynieria Środowiska, Tom II
  Strony: 17-25
  Łukasz Bąk, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Aleksandra Sałata
  Opublikowano: 2012
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Usuwanie zanieczyszczen organicznych z roztworów wodnych metoda pogłebionego utleniania
  w książce:   Obieg pierwiastków w przyrodzie. Biokumulacja. Toksyczność
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Spalanie i piroliza odpadów oraz ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin
  w książce:   Spalanie i piroliza odpadów oraz ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin
  T. Piecuch, Lidia Dąbek, B. Juraszka
  Opublikowano: 2002
   
 4. Analiza instrumentalna wód i ścieków. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia. Materiały pomocnicze i informacyjne Nr 103
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Jarosław Gawdzik, E. Kulig
  Opublikowano: 1999
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób regeneracji zużytych granulowanych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi w tym nośników katalizatorów   30 (15,00) pkt
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2014
   
 2. Regeneracja zużytych katalizatorów pallad-węgiel aktywny   30 pkt
  Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski, Jerzy Dziaduszek
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Regeneracja zużytych katalizatorów pallad-węgiel aktywny   2 pkt
  Lidia Dąbek, J. Dziaduszek
  Opublikowano: 2011
   
 2. Sposób regeneracji zużytych granulowanych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi w tym nośników katalizatorów   2 (10,00) pkt
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1