O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Maria Barbara Żygadło
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   zygadlo@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-527
Język komunikacji: polski, angielski, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
56
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921842
LUDZIE NAUKI: 70768
USOS web: 711
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 649
Dyscypliny KBN:nauki techniczne, inżynieria środowiska
specjalnosci: gospodarka odpadami stałymi, technologie przetwarzania biomasy, inżynieria środowiska

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 153

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Wybrane elementy problematyki współspalania paliw alternatywnych,   15 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 40, Zeszyt: 2, Strony: 39-44
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 2018
   
 2. Forecasting models for the biogas emission from landfills   15 pkt
  w czasopiśmie:   Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects,
  Tom: 38, Zeszyt: 18, Strony: 2720-2726
  Maria Żygadło, Tomasz Kwiatkowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. The transformation of coal fly ash deposited on wet landfills   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects,
  Tom: 38, Zeszyt: 18, Strony: 2734-2740
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Recykling popiołów z instalacji odzysku energii-jako przykład realizacji idei ekorozwoju   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Ekorozwoju
  Tom: 6, Strony: 207-214
  Maria Żygadło, Agnieszka Seweryn, Magdalena Woźniak, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2011
   
 5. The application of sewage sludge as an expanding agent in the production of lightweight expanded clay aggregate mass   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental Technology
  Tom: 32, Zeszyt: 13, Strony: 1471-1478
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2011
   
 6. Modeling the Transport of Petroleum Products by Soil Filter Method   13 (6,50) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 19, Zeszyt: 4, Strony: 841-847
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 7. Effect of sewage sludge addition on porosity of lightweight expanded clay aggregate (Leca) and level of heavy metals leaching from ceramic matrix   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 35, Zeszyt: 2, Strony: 189-196
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2009
   
 8. Thermal activity on landfills   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 33, Zeszyt: 2, Strony: 257-264
  Maria Żygadło, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2007
   
 9. The impact of industrial waste landfill on drinking waters in Poland,
  w czasopiśmie:   Waste Management and Research,
  Tom: (5), Zeszyt: 16,, Strony: 490 -494
  Maria Żygadło,
  Opublikowano: 1998
   
 10. Assessment of frost durabiliy of ceramics
  w czasopiśmie:   Industrial Ceramics
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 129-133
  Maria Żygadło, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1988
   

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR) spoza listy czasopism punktowanych MNiSzW w części A
 1. Modelling transport of hydrocarbons in soil-water environment   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering S
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 331-343
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The effectiveness of biodrying waste treatment in full scale reactor   14 (5,60) pkt
  w czasopiśmie:   OPEN CHEMISTRY
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 67-74
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Environmental assessment of mechanical-biological treatment of municipal solid waste by LCA method   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 260-266
  Maria Żygadło, Marlena Dębicka
  Opublikowano: 2016
   
 3. Rośliny włókniste jako przykład nośnika energii,   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa
  Tom: Rok IX, Zeszyt: Nr 1/2016, Strony: 1760-1772
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2016
   
 4. Zakład gospodarki odpadami – szacowanie emisji do wody i powietrza,   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa
  Tom: Rok IX, Zeszyt: Nr 1/2016, Strony: 1601 -1610
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2016
   
 5. Badania biosuszenia odpadów komunalnych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 141-146
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2014
   
 6. The mechanical-biological treatment (MBT) of waste under Polish law   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 4
  Maria Żygadło, Marlena Dębicka
  Opublikowano: 2014
   
 7. Investigations of Bio-Drying Process of Municipal Solid Waste   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemicstry and Engineering, A;
  Tom: 20, Zeszyt: 12, Strony: 1461-1470
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2013
   
 8. LCA jako metoda wspomagająca zarządzanie odpadami   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 37-46
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2013
   
 9. Modelling a landfill energy potential based on the monitoring investigation results   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 43-51
  Tomasz Kwiatkowski, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2012
   
 10. Zastosowanie metody Fentona do oczyszczania odcieków składowiskowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 21-26
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2012
   
 11. Analiza stanu składowisk odpadów komunalnych w województwie świętokrzyskim w świetle wyników przeglądu ekologicznego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Monitoring Środowiska Przyrodniczego
  Tom: 12, Strony: 103-116
  Maria Żygadło, Tomasz Kwiatkowski
  Opublikowano: 2011
   
 12. Modelling transport of hydrocarbons in soil-water environment   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering S
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 331-343
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 13. Processes of coal fly ash weathering in waste deposits   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 36, Zeszyt: 2, Strony: 17-29
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2010
   
 14. Synteza zeolitów na bazie popiołów lotnych z wybranych instalacji odzysku ciepła   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 15-26
  Maria Żygadło, Agnieszka Seweryn, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2010
   
 15. Obserwacja zmian właściwości popiołów powęglowych w procesach wietrzeniowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ
  Zeszyt: 11(665), Strony: 771-775
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2009
   
 16. Symultaniczny odzysk materii i energii z osadów ściekowych w produkcji materiałów spiekanych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 11, Zeszyt: 4, Strony: 37-56
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2009
   
 17. Badanie wymywalności metali ciężkich z kruszywa lekkiego spiekanego z dodatkiem odpadów   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Zeszyt: 5s/A, Strony: 191-197
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2008
   
 18. Long - term interaction of coal combustion by product with water   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Chemical Technology
  Tom: 10, Zeszyt: 4, Strony: 49-52
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2008
   
 19. Long-term interaction of coal combustion by-product with water,   6 (3,60) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Chemical Technology,
  Tom: 10, Zeszyt: 4, Strony: 49-52
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2008
   
 20. Współspalanie osadów ściekowych - wymogi, korzyści, zagrożenia   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 195-205
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2008
   
 21. Ekologiczne pigmenty nośnikowe na bazie łyszczyków   4 pkt
  w czasopiśmie:   Szkło i Ceramika
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 18-22
  Maria Żygadło, Cecylia Dziubak
  Opublikowano: 2007
   
 22. Osad ściekowy surowcem w zastosowaniu przemysłowym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: 14, Strony: 55-57
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2006
   
 23. Wpływ metody mineralizacji próbki odcieków składowiskowych na wyniki oznaczeń metali ciężkich uzyskane metodą ASA   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 34-35
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Magdalena Dańczuk
  Opublikowano: 2006
   
 24. Analiza opłacalności wykorzystania osadów ściekowych w produkcji kruszyw lekkich z perspektywy eksploatatora oczyszczalni ścieków   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 1, Strony: 29-32
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło, H. Łaboda
  Opublikowano: 2005
   
 25. Wpływ metody pozyskania analitu na wyniki oznaczeń metali w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Sitkówce-Nowiny   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 6, Strony: 26-27
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2005
   
 26. Ocena stabilności osadów ściekowych na składowiskach w naturalnych warunkach środowiskowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 1, Strony: 25-31
  Magdalena Woźniak, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2004
   
 27. Addycja osadu ściekowego do masy keramzytu w celu poprawy jego porowatości   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Ceramiczne
  Tom: 55, Zeszyt: 1, Strony: 11-16
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   
 28. Teoretyczny model dyfuzyjnej migracji krytycznej węglowodorów ropopochodnych w gruntach   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 3, Strony: 99-101
  Jarosław Gawdzik, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   
 29. Ocena Wpływu wybranych czynników klimatycznych na stabilność chemiczną odpadów paleniskowych na składowiskach mokrych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Zeszyt: 2 (85), Strony: 25-31
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2002
   
 30. Analityczna postać modelu propagacji benzenu i toluenu w ośrodku porowatym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 10, Zeszyt: 10, Strony: 362-364
  Jarosław Gawdzik, Andrzej Lenarcik, Maria Żygadło
  Opublikowano: 1999
   
 31. Charakterystyka chemicznej trwałości tworzywa ceramicznego
  w czasopiśmie:   Szkło i Ceramika, nr 1, 1989
  Zeszyt: 1
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1989
   
 32. Prognozowanie mrozoodporności ceramicznych materiałów budowlanych na podstawie właściwości kapilarnych
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 2, Strony: 56-59
  Maria Żygadło, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1989
   
 33. Mrozoodporność ceramiki budowlanej .Cz.III. Prognozowanie mrozoodporności ceramiki budowlanej na podstawie oznaczeń wybranych cech materiału
  w czasopiśmie:   Szkło i Ceramika
  Zeszyt: 3/4, Strony: 96-98
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1987
   
 34. Mrozoodporność ceramiki budowlanej. Modelowe badania odporności mrozowej ceramiki budowlanej
  w czasopiśmie:   Szkło i Ceramika
  Zeszyt: 1, Strony: 21-24
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1987
   
 35. Korozja ceramiki w obiektach budownictwa rolniczego
  w czasopiśmie:   Ochrona przed Korozją
  Zeszyt: 4, Strony: 84-88
  Maria Żygadło, Paweł Sokołowski, Danuta Paciej
  Opublikowano: 1986
   
 36. Korozja ceramicznych materiałów budowlanych., Czynniki determinujące trwałość ceramiki budowlanej
  w czasopiśmie:   Szkło i Ceramika
  Zeszyt: 5/6, Strony: 144-147
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1986
   
 37. Mechanizm korozji tworzywa ceramicznego
  w czasopiśmie:   Ochrona przed Korozją
  Zeszyt: 2, Strony: 39-41
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1986
   
 38. Metodyka krótkoterminowych badań mrozoodporności ceramiki budowlanej
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane, nr 11/12, 1986, 17-36.
  Zeszyt: 11/12, Strony: 17-36
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1986
   
 39. Trwałość wykładziny ceramicznej w niecce basenu kąpielowego otwartego
  w czasopiśmie:   Szkło i Ceramika
  Zeszyt: 2, Strony: 53-55
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1986
   
 40. Synthesis and structure of a pink pigment in the system ZrO2 -TiO2 -SnO2 -Cr2O3
  w czasopiśmie:   Acta Ceramica, Szkło i Ceramika
  Zeszyt: 1, Strony: 1-6
  Maria Żygadło, Zbigniew Święcki
  Opublikowano: 1979
   
 41. Metody oceny bodźców barwowych przydatne w określaniu barwy pigmentów, farb i szkliw ceramicznych,
  w czasopiśmie:   Szkło i Ceramika
  Zeszyt: 9, Strony: 232-234
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1977
   
 42. Klasyfikacja struktur pigmentów ceramicznych
  w czasopiśmie:   Szkło i Ceramika
  Zeszyt: 11, Strony: 340-343
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1974
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Full-scale biodrying process of municipal solid waste
  w czasopiśmie:   EKO-DOK 2017
  Tom: E3S Web of Conf 17,, Zeszyt: 17, 00018 (2017), Strony:
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2017
   
 2. The conversion of biomass into energy in farm biogas plant
  w czasopiśmie:   Archives of Waste Management and Environmental Protection,
  Tom: 18, Zeszyt: 2, Strony: 55-66
  Maria Żygadło, Robert Madejski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Badania rozkładu materii organicznej w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
  w czasopiśmie:   XII konferencja "DLA MIASTA I ŚRODOWISKA - Problemy Unieszkodliwiania Odpadów", Warszawa , 24.11.2014
  Strony: 31 -35
  Maria Żygadło, Marlena Dębicka
  Opublikowano: 2014
   
 4. Nowoczesne trendy w mechaniczno- biologicznym przetwarzaniu odpadów
  w czasopiśmie:   XI Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów, Warszawa 25.11.2013,
  Strony: 22-26
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2013
   
 5. The results of monitoring a recultivated landfill after an ecological disaste
  w czasopiśmie:   III All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation, , Winnica, 21-14 wrzesnia 2011,
  Tom: 1, Strony: 68-70
  Tomasz Kwiatkowski, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2011
   
 6. Evaluation of the use of coal fly ash from municipal heat-power plant with regard to foreign experience
  w czasopiśmie:   Structure and Environment, 2010 vol. 2, nr 4,
  Tom: 2, Zeszyt: 3, Strony: 40-51
  Maria Żygadło, Agnieszka Seweryn, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2010
   
 7. Nowelizacja ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Tom: 6, Strony: 46-48
  Maria Żygadło, Tomasz Kwiatkowski
  Opublikowano: 2010
   
 8. Osady ściekowe w spiekach ceramicznych
  w czasopiśmie:   Wodociągi i Kanalizacja
  Zeszyt: 9, Strony: 46-46
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2009
   
 9. Możliwości odzysku energii w procesie mechaniczno – biologicznej przeróbki odpadów komunalnych
  w czasopiśmie:   Praca zbiorowa pod red. Henryka Kapronia, Mat XIV Konf. Naukowo – Technicznej „Rynek Ciepła - REC 2008”, Nałęczów – Lublin
  Strony: 159-166
  Maria Żygadło, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2008
   
 10. Przemysłowe wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych - studium przypadku
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne VI Konferencji "Problemy unieszkodliwiania odpadów dla miasta i środowiska", Warszawa 15.12.2008
  Strony: 97
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2008
   
 11. Właściwości użytkowe materiałów ceramicznych z udziałem odpadów
  w czasopiśmie:   Prace Komisji Nauk Ceramicznych - Polski Biuletyn Ceramiczny. Ceramika
  Strony: 1151-1157
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2008
   
 12. Gospodarka odpadami a produkcja materiałów budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały z VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami – Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz – Poznań, 2007, s. 563 – 572
  Strony: 563-572
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2007
   
 13. Ocena stanu mogilników w powiecie radomskim
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowa „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", Min. Roln, IMUZ, Falenty 21-22 listopad, 2007.
  Strony: 148
  Maria Żygadło, J. Wąsik
  Opublikowano: 2007
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Potential impact of coal ash leachates on aquatic ecosystems
  w czasopiśmie:   Konferencja "Pathway of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems", Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny, 16 -19.09.2007 r.
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2007
   
 15. Sewage sludge utilisation as raw material
  w czasopiśmie:   International Workshop “Pathways of Pollutamts fronm Landfills and Sludge Processing to Air and Water –Soil Systems and Mitigation Strategies of Their Impact, Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny,
  Strony: 17-20
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2006
   
 16. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Thermal activity on landfills
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Postęp w inżynierii środowiska.
  Maria Żygadło, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2006
   
 17. Zdolność ługowania popiołów lotnych w warunkach mrozowych
  w czasopiśmie:   Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
  Tom: 40, Zeszyt: 6, Strony: 194-200
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak, A. Jakubowska
  Opublikowano: 2006
   
 18. Modyfikacja cech kruszywa keramzytowego odpadowym dodatkiem surowcowym
  w czasopiśmie:   Ceramika-Polski Biuletyn Ceramiczny
  Strony: 1283-1290
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2005
   
 19. Środowiskowe i ekonomiczne aspekty wykorzystania osadów ściekowych w charakterze surowca
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - Efektywność Gospodarowania Odpadami, PZITS, 29.05-01.06. 2005, Licheń Stary, Polska
  Strony: 121-132
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2005
   
 20. Czy warto segregować? Mechaniczno -biologiczna przeróbka odpadów komunalnych
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Zeszyt: 11, Strony: 62-63
  Maria Żygadło, Łukasz Orman, P. Schalk
  Opublikowano: 2004
   
 21. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Odzysk energii z biomasy w nowoczesnych instalacjach fermentacji metanowej, Konf. Monitoring Środowiska Przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Biomasy w Energetyce, KTN, Komitet Naukowy „Człowiek i Środowisko” przy Prezydi
  w czasopiśmie:   Konf. Monitoring Środowiska Przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Biomasy w Energetyce, KTN, Komitet Naukowy „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Połaniec, 21. 10. 2004
  Maria Żygadło, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   
 22. Poprawa właściwości izolacyjnych keramzytu poprzez modyfikację mieszanki surowcowej
  w czasopiśmie:   Ochrona Przed Korozją
  Strony: 194-197
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2004
   
 23. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Tlenowo-beztlenowa przeróbka odpadów w świetle doświadczeń zagranicznych
  w czasopiśmie:   VII. Kon. N-T. „Biologiczne Pzetwarzanie Stałych Odpadów Organicznych, Zielona Góra , 9– 10 wrzesień 2004
  Maria Żygadło, P. Schalk, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2004
   
 24. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Współspalanie odpadów w instalacjach przemysłowych
  w czasopiśmie:   VII Kongres Oczyszczania Miast, Szczecin, 22 –23 wrzesień, 2004 r., referat zamawiany
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2004
   
 25. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Bioreaktor jako nowoczesna forma eksploatacji składowisk
  w czasopiśmie:   Mater. Konf. – IV Międzyn. Konf. Nauk: Problemy Prawne , Techniczne i Ekonomiczne Zagospodarowania Odpadów, Radom, 14 listopad, 2003.
  Maria Żygadło, H. Łoboda
  Opublikowano: 2003
   
 26. Kruszywo budowlane z udziałem osadu ściekowego - analiza zagrożeń środowiska
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy prawne, techniczne i ekonomiczne zagospodarowania odpadów, Radom 2003 r.
  Zeszyt: 2, Strony: 46-50
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2003
   
 27. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, K. Sokołowska, Magdalena Woźniak, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   
 28. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz informacja o odpadach innych niż niebezpieczne dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, K. Sokołowska, Magdalena Woźniak, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   
 29. Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne z VIII konferencji naukowo-technicznej pt. ”Gospodarka odpadami komunalnymi – nowe uwarunkowania prawne, NOT, Politechnika Koszalińska
  Strony: 77-85
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2002
   
 30. Ocena próby przemysłowej utylizacji osadów ściekowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne z V Konferencji Nauk.- Techn., Oczyszczanie ścieków nowe trendy,
  Strony: 199-205
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2002
   
 31. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Opracowanie koncepcji technologicznej oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w Barczy
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Maria Żygadło, Mikołaj Sikorski, H. Łaboda, Jarosław Gawdzik, K. Sokołowska, Magdalena Woźniak, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2002
   
 32. Osad ściekowy – odpad czy surowiec?
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne z XXIII Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, Politechnika Warszawska, Instytut Budownictwa w Płocku
  Strony: 196-202
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2002
   
 33. Badania termowizyjne składowisk odpadów w diagnostyce stanu środowiska
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z IV Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami „Systemy gospodarki odpadami"
  Strony: 433-441
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2001
   
 34. Kruszywo lekkie na bazie mas ceramicznych z udziałem osadów ściekowych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 80, 2001,
  Tom: 80, Zeszyt: 29, Strony: 113-118
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2001
   
 35. Termiczna utylizacja komunalnych osadów ściekowych w produkcji lekkich kruszyw budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów” tom III,
  Strony: 75-82
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2001
   
 36. Thermovision investigations of landfills in diagnosis of environmental state
  w czasopiśmie:   IVth Waste Forum, Poznań-Piła 2001r, str
  Strony: 433-441
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 37. Wykorzystanie osadów ściekowych w termicznej produkcji lekkich kruszyw budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z IV Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami „Systemy gospodarki odpadami”
  Strony: 427-432
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2001
   
 38. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badania terenowe migracji zanieczyszczeń w gruncie techniką termowizyjną raport dla Urzędu Miasta w Kielcach, Kielce
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Tadeusz Orzechowski, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   
 39. Monitorowanie przemian biochemicznych w składowiskach odpadów techniką termowizyjną
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Krajowa "TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI", Łódź 2000
  Strony: 120-125
  Maria Żygadło, Tadeusz Orzechowski, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2000
   
 40. Monitorowanie przemian biotermicznych w składowiskach odpadów techniką termowizyjną
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z IV Konferencji Krajowej, Termografia i termometria w podczerwieni
  Strony: 120-125
  Maria Żygadło, Tadeusz Orzechowski, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2000
   
 41. Ocena przydatności osadów ściekowych jako komponentu mas do produkcji lekkich kruszyw budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej,Charakterystyka i zagospodarowanie osadów ściekowych, Gdańsk
  Tom: A, Strony: 106-112
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   

Monografie
 1. Combustion waste characteristics Storage and application   25 (12,50) pkt
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2015
   
 2. Principles of waste treatment and management   25 pkt
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 2013
   
 3. TRANSCOM 2013, 10-th European Conference, of Young researches and scientist, Section 7, Civil Engineering   25 (,00) pkt
  Maria Durnikova, Anton Lieskovsky
  Opublikowano: 2013
   
 4. Diagnostyka sanacja i rekultywacja starych składowisk odpadów   12 pkt
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 2005
   
 5. Otrzymywanie i zagospodarowanie kompostu z odpadów komunalnych, skrypt   12 pkt
  Maria Żygadło, R. Przywarska, Mirosław Gajewski
  Opublikowano: 2005
   
 6. Gospodarka odpadami komunalnymi, wydanie III rozszerzone i poprawione   14 pkt
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 2002
   
 7. Otrzymywanie i zagospodarowanie biogazu z odpadów komunalnych   14 pkt
  Tom: Tom 1
  Maria Żygadło, Renata Przywarska, Mieczysław Gajewski
  Opublikowano: 2001
   
 8. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, podręcznik   14 pkt
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 2001
   
 9. Oczyszczanie ścieków, podręcznik, tłum. Z jęż. ang. wyd. SPRINGER - VERLAG   14 pkt
  Maria Żygadło, Bronisław Bartkiewicz
  Opublikowano: 2000
   
 10. Wysypiska odpadów komunalnych jako inżynieryjna budowla geotechniczna   14 pkt
  Tom: Tom 1
  Maria Żygadło, Stanisław Stępniak
  Opublikowano: 2000
   
 11. Gospodarka odpadami komunalnymi, wyd II - uzupełnione i poprawione   14 pkt
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1999
   
 12. Gospodarka odpadami komunalnymi, wyd I
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1998
   
 13. Planowanie, zarządzanie i ochrona Środowiska
  Alojzy Kowalkowski, Maria Żygadło
  Opublikowano: 1998
   
 14. Trwałość eksploatacyjna wyrobów ceramiki budowlanej w warunkach działania mrozu
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 1988
   
 15. Materiałoznawstwo budowlane
  Maria Żygadło, Janusz Wisniewski, Danuta Jasińska
  Opublikowano: 1987
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Badania biodegradacji surowców kierowanych do biogazowni
  w książce:   Ekoenergetyka –biogaz . Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego
  Strony: 97-101
  Magdalena Woźniak, Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2016
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Badania biodegradacji surowców kierowanych do biogazowni.
  w książce:   [w] Pod red. Cenian A., Gołaszewski J., Noch T., Eco-energetics biogas. Research Technologies and economics in the Baltic Sea Region’’,
  Strony: 97-101
  Magdalena Woźniak, Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2016
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Biomasa w elektrowniach i elektrociepłowniach.
  w książce:   Pod red. Ćwik D., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R., ,,Energetyka w odsłonach. Cykl Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska
  Strony: 299-306
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2016
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Emisje gazów cieplarnianych w zakładach przetwarzania odpadów,
  w książce:   Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska,
  Strony: 11-18
  Maria Żygadło, Marlena Dębicka
  Opublikowano: 2016
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Emisje z zakładów przetwarzania odpadów.
  w książce:   Pod red. Ćwik D., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R., ,,Energetyka w odsłonach. Cykl Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska''.
  Strony: 41-56
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2016
   
 6. Analiza LCA instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP)   5 (2,00) pkt
  w książce:   Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne.
  Strony: 37-51
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2015
   
 7. Rośliny włókniste jako przykład nośnika energii   5 (2,50) pkt
  w książce:   Między ewolucja a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej
  Tom: II, Strony: 769-781
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2015
   
 8. Zakład Gospodarki Odpadami - szacowanie emisji do wody i powietrza   5 (4,00) pkt
  w książce:   Między ewolucją a rewolucją
  Strony: 619-629
  Maria Żygadło, Marlena Dębicka
  Opublikowano: 2015
   
 9. Zakład gospodarki odpadami- szacowanie emisji do wody i powietrza.   5 (4,00) pkt
  w książce:   Między ewolucja a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej
  Tom: II, Strony: 619-627
  Maria Żygadło, Marlena Dębicka
  Opublikowano: 2015
   
 10. Zarządzanie odpadami w procesie biosuszenia   5 (2,00) pkt
  w książce:   Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne.
  Strony: 29-36
  Marlena Dębicka, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2015
   
 11. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zarządzanie odpadami w procesie biosuszenia.
  w książce:   Paliwa z odpadów; red. M Landrat - Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne.
  Strony: 29-36
  Maria Żygadło, Marlena Dębicka, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2015
   
 12. Forecasting the methane emission on municipal waste landfill with using theoretical LandGEM model
  w książce:   TRANSCOM 2013, 10-th European Conference, of Young researches and scientist, Section 7, Civil Engineering
  Strony: 145-151
  Tomasz Kwiatkowski, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2013
   
 13. Investigations of the solid waste bio-dried fraction obtained in mechanical-biological treatment plants   5 (2,50) pkt
  w książce:   Zbirnik Naukowych Statij. Ekologija
  Strony: 15-17
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Marlena Dębicka
  Opublikowano: 2013
   
 14. Charakterystyka ubocznych produktów spalania biomasy drzewnej z instalacji przemysłowej odzysku ciepła,   4 (2,00) pkt
  w książce:   Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych
  Tom: 1, Strony: 167-177
  Maria Żygadło, Agnieszka Seweryn, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2011
   
 15. Koncepcja zakładu fermentacji odpadów komunalnych dla aglomeracji miejskiej na tle doświadczeń zagranicznych   4 (2,00) pkt
  w książce:   Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami
  Tom: 1, Strony: 383-399
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2011
   
 16. Addition of sewage sludge to raw material used in LECA production.   7 (3,50) pkt
  w książce:   Management of pollutant emission from landfills and sludge
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2008
   
 17. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Aspekty ekologiczne wykorzystania osadów ściekowych w spiekach ceramicznych
  w książce:   Postęp w inżynierii środowiska
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2008
   
 18. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ zwietrzenia odpadów paleniskowych na charakter odcieków ze składowisk popiołowych
  w książce:   Postęp w inżynierii środowiska
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2008
   
 19. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Potential impact of coal ash leachates on aquatic ecosystems
  w książce:   Pathway of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystem
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2007
   
 20. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Sewage sludge utilisation as raw material
  w książce:   Pathways of Pollutants from Lanfills and slidge processing to air and water - soil systems and mitigation strategies of their impact
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2006
   
 21. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza zagrożeń gazowych w procesie wypalania keramzytu z udziałem osadu ściekowego
  w książce:   Paliwa z Odpadów (Praca zb. pod red. J.Wandrasza, J. Nadziakiwicza)
  Tom: 4, Strony: 249-254
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2003
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  Forecasting the methane emission on the municipal waste landfill with using theorthical LandGem model
  w książce:   Transcom 2013. 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists, Section 5, Material Engineering Mechanical Engineering Technologies
  Tom: section 7, Strony: 145-149
  Maria Żygadło, Tomasz Kwiatkowski
  Opublikowano: 2013
   
 2. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  The integradted method of landfill leachate pretreatment
  w książce:   Zbirnik Naukowych Statiej
  Strony: 65-68
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   
 3. TRANSCOM 2011 9th European Conference of Young Research And Scientific Workers Proceedings Section 7 Civil Engineering – Żylina 2011 Slovak Republik –
  Strony: 79-84
  T. Kwiatkowski, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2011
   
 4. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich - wybrane problemy; praca zbiorowa pod red. W.Kamińskiej
  Strony: 222-237
  T. Kwiatkowski, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2011
   
 5. Zbirnik Naukowych Statij, tom 1 Ekołogia/Ecology -2011 ISBN 978-966-641-421-5
  Tom: 1, Strony: 68-70
  Tomasz Kwiatkowski, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2011
   
 6. Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej.Laboratorium
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2009
   
 7. Gospodarka odpadami komunalnymi wyd.III
  Maria Żygadło
  Opublikowano: 2002
   
 8. Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej. Laboratorium. Skrypt nr 387, wersja poprawiona
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2002
   
 9. Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej - laboratorium
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   
 10. Baza danych dla budownictwa
  Maria Żygadło, Zbigniew Rusin, Alojzy Kowalkowski
  Opublikowano: 1998
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych   25 (6,25) pkt
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Agnieszka Seweryn
  Opublikowano: 2012
   
 2. Sposób oceny mrozoodpornosci porowatych materiałów budowlanych
  Maria Żygadło, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1990
   
 3. Sposób pomiaru mrozoodporności porowatych materiałów budowlanych
  Maria Żygadło, Zdzisław Piasta, Danuta Paciej
  Opublikowano: 1990
   
 4. Fryta ceramiczna mącona
  Wladysław Kapera, Roman Tymoszuk, Małgorzata Feill, Michał Bartula, Zbigniew Sadowski, Zygmunt Strzeszewski, Henryk Pieczarowski, Maciej Rybka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 1985
   
 5. Fryta dla szkliw i farb reaktywnych
  Władysław Kapera, Roman Tymoszuk, Małgorzata Feill, Zygmunt Strzeszewski, Maciej Rybka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 1984
   
 6. Sposób wytwarzania szkliw na powierzchni wyrobów , zwłaszcza wyrobów ceramicznych
  Roman Tymoszuk, Władysław Kapera, Małgorzata Feill, Henryk Pieczarowski, Maciej Rybka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 1984
   
 7. Wysokoołowiowa ceramiczna fryta transparentowa
  Roman Tymoszuk, Władysław Kapera, Małgorzata Feill, Michał Bartula, Zbigniew Sadowski, Zygmunt Strzeszewski, Henryk Pieczarowski, Maciej Rybka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 1983
   
 8. Sposób wytwarzania monolitycznych zespołów ogniotrwałych kształtek glinokrzemianowych
  Zbigniew Święcki, Władysław Talowski, Jurand Bocian, Maria Żygadło, Izabela Szczepańska, Stanisław Galwas, Henryk Król
  Opublikowano: 1978
   
 9. Sposób wytwarzania wyrobów wysokoglinowych , mulitowych i mulitowo-korundowych
  Zbigniew Święcki, Justyn Stachurski, Władysław Talowski, Bogusława Werner, Maria Żygadło, Izabela Szcepańska
  Opublikowano: 1977
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób zagospodarowania popiołow z biomasy,
  Maria Żygadło, Marlena Dębicka
  Opublikowano: 2017
   
 2. Sposób wytwarzania sorbentu, zwłaszcza do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych   2 (,67) pkt
  Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2012
   
 3. Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych   2 (,50) pkt
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Agnieszka Seweryn
  Opublikowano: 2011
   
 4. Sposób oceny szybkości migracji związków ropopochodnych w gruntach porowatych metodą filtra gruntowego   10 (5,00) pkt
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2000
   
 5. Sposób termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych   10 (5,00) pkt
  Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2000
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1