O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Agata Zwierzchowska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   agataz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-524
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
97
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921664
LUDZIE NAUKI: 105886
USOS web: 677
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 702
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budowle podziemne

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 57

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes   35 (7,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tunnelling and Underground Space Technology
  Tom: 56, Strony: 202-210
  Emilia Kuliczkowska, Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2016
   
 2. The Optimum Choice of Trenchless Pipe Laying Technologies   10 pkt
  w czasopiśmie:   Tunnelling and Underground Space Technology
  Tom: 21, Zeszyt: 6, Strony: 696-699
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2006
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wady i ograniczenia technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych   7 pkt
  w czasopiśmie:   Instal
  Zeszyt: 9, Strony: 68-71
  Agata Zwierzchowska, Anna Obarska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Nowe możliwości technologii bezwykopowych   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Strony: 85-87
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Najnowsze rozwiązania w technologii mikrotunelowania   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 84-88
  Agata Zwierzchowska, Katarzyna Bąba
  Opublikowano: 2015
   
 4. Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz.7   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Tom: 1, Strony: 60-63
  Agata Zwierzchowska, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2015
   
 5. Trendy w technologiach bezwykopowych stosowanych w sieciach infrastruktury podziemnej miast   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 86, Zeszyt: 7-8, Strony: 64-68
  Emilia Kuliczkowska, Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2015
   
 6. Półwykopowe metody budowy przewodów podziemnych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 9, Strony: 61-64
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2014
   
 7. Wybrane warunki ograniczające do modelu optymalnego doboru technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 85, Zeszyt: 4, Strony: 33-36
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2014
   
 8. Dokładność wbudowania przewodów podziemnych w technologiach bezwykopowych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Tom: 9, Strony: 71-74
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2013
   
 9. Jak studiować technologie bezwykopowe na Politechnice Świętokrzyskiej   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 5, Strony: 65-67
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2013
   
 10. Międzynarodowe sukcesy Polski w dziedzinie technologii bezwykopowych   1 (,25) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 36-40
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Anna Parka, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 11. Wybrane aspekty sterowania i kontroli w bezwykopowej budowie przewodów podziemnych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 4, Strony: 67-71
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2012
   
 12. Koncepcja optymalnego doboru technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych z zastosowaniem rozmytych metod modelowania   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 39-42
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2011
   
 13. Najnowsze rozwiazania w przeciskach hydraulicznych sterowanych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 1, Strony: 38-40
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2011
   
 14. Zastosowanie technologii pługoukładania do budowy przewodów podziemnych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 82, Zeszyt: 11, Strony: 68-72
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2011
   
 15. Niekonwencjonalne urządzenia tarczowe do tunelowania   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 81, Zeszyt: 9, Strony: 54-60
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2010
   
 16. Wykopy początkowe i docelowe w bezwykopowej budowie przewodów podziemnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 80, Zeszyt: 11, Strony: 42-49
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 17. Bezwykopowa budowa przewodów kanalizacji grawitacyjnej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 39-46
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2007
   
 18. Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych – przeciski pneumatyczne   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 77, Zeszyt: 1, Strony: 26-30
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2006
   
 19. Rury przeciskowe stosowane w bezwykopowej budowie sieci podziemnych -cz. I   4 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane. Technologie, rynek, wykonawstwo
  Zeszyt: 5, Strony: 41-42
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2006
   
 20. Rury przeciskowe stosowane w bezwykopowej budowie sieci podziemnych -cz. II   4 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane. Technologie, rynek, wykonawstwo
  Zeszyt: 6, Strony: 74-75
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2006
   
 21. Rury wciągane stosowane w bezwykopowej budowie sieci podziemnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane. Technologie, rynek, wykonawstwo
  Zeszyt: 7, Strony: 32-32
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2006
   
 22. Wbijanie rur stalowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 77, Zeszyt: 2, Strony: 33-35
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2006
   
 23. Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych - mikrotunelowanie   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 76, Zeszyt: 9, Strony: 32-38
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2005
   
 24. Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych – przeciski hydrauliczne   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 76, Zeszyt: 11, Strony: 30-36
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2005
   
 25. Mikrotunelowanie - przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe (2)   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 76, Zeszyt: 10, Strony: 46-53
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2005
   
 26. Parametry techniczne metod bezwykopowej budowy sieci podziemnych w kontekście wyboru optymalnej technologii   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 44, Strony: 391-402
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2005
   
 27. Zastosowanie pługoukładaczy do budowy sieci podziemnych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 44, Strony: 403-412
  Agata Zwierzchowska, Dariusz Zwierzchowski
  Opublikowano: 2005
   
 28. Systemy sterowania i kontroli wykorzystywane w metodach bezwykopowej budowy sieci podziemnych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Zeszyt: 1, Strony: 31-37
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2004
   
 29. Wybrane parametry techniczne mające wpływ na dobór optymalnej technologii bezwykopowej budowy sieci podziemnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Zeszyt: 4, Strony: 14-18
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Instalacja za kurkiem. Poczta "Magazynu Instalatora".
  w czasopiśmie:   Magazyn instalatora
  Strony: 64
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Sukcesy Polski - technologie bezwykopowe
  w czasopiśmie:   Wodociągi i Kanalizacja
  Zeszyt: 7-8, Strony: 22-24, 26
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Anna Parka, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 3. Wykonanie głębokich wykopów początkowych i docelowych dla potrzeb bezwykopowej budowy przewodów podziemnych
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2, Strony: 72-74
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2012
   
 4. New techniques and materials in trenchless technology
  w czasopiśmie:   Projekt "Politechnika Świętokrzyska - uczelnia na miarę XX w", Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego UDA-POKL.04.01.01-00-381/10-00, Kielce
  Strony: 1-34
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka, Agata Zwierzchowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2011
   
 5. Selecting Optimal Technologies for Trenchless Construction the Underground Networks
  w czasopiśmie:   Ekoinform
  Zeszyt: 2, Strony: 20-21
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2011
   
 6. Hydraulic joint for pipes piercing   1 pkt
  w czasopiśmie:   Rynok instalyatsiy
  Tom: No 1- 2 (151), Strony: 28-30
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2010
   
 7. Selecting Optimal Technologies for Trenchless Construction the Underground Networks   1 pkt
  w czasopiśmie:   Rynok instalyatsiy
  Tom: nr 12, Strony: 6-7
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2010
   
 8. Bezwykopowa budowa przewodów podziemnych z zastosowaniem przecisków hydraulicznych z wierceniem pilotowym
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Zeszyt: 6, Strony: 71-74
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 9. Trenchless underground pipelines made with hydraulic units for earth pierc-ing with pilot boring   1 pkt
  w czasopiśmie:   Rynok instalyatsiy
  Tom: No 9(146), Strony: 9-12.
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 10. Bezwykopowa budowa przewodów podziemnych
  w czasopiśmie:   Budownictwo przemysłowe
  Strony: 70-75
  Agata Zwierzchowska, Marzena Radomska
  Opublikowano: 2008
   
 11. Nowe technologie i rozwiązania w bezwykopowej budowie przewodów podziemnych
  w czasopiśmie:   Wodociągi i kanalizacja
  Zeszyt: 11, Strony: 50-53
  Agata Zwierzchowska, Marzena Radomska
  Opublikowano: 2008
   
 12. Rekordowy tunel w Szanghaju
  w czasopiśmie:   Nowoczesne budownictwo inżynieryjne
  Zeszyt: 1, Strony: 14-15
  Agata Zwierzchowska, Monika Mogielska
  Opublikowano: 2008
   
 13. Tunel pod cieśniną Bosfor
  w czasopiśmie:   Inżynier budownictwa
  Zeszyt: 7/8, Strony: 68-71
  Agata Zwierzchowska, Marzena Radomska
  Opublikowano: 2008
   
 14. Wybrane innowacje w technologii mikrotunelowania
  w czasopiśmie:   Inżynieria bezwykopowa
  Zeszyt: 3, Strony: 66-70
  Agata Zwierzchowska, Paweł Poniewierski
  Opublikowano: 2008
   
 15. Koszty budowy sieci podziemnych wykonywanych metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Zeszyt: 1, Strony: 26-32
  Agata Zwierzchowska, K. Michielsen
  Opublikowano: 2006
   
 16. Osiągnięcia polskich firm w bezwykopowej budowie sieci podziemnych
  w czasopiśmie:   Poradnik Inspektora Nadzoru Kierownika Budowy i Inwestora. WACETOB
  Zeszyt: 6, Strony: 8-13
  Agata Zwierzchowska, U. Gawior
  Opublikowano: 2006
   
 17. Porównanie kosztów wykonania rurociągów podziemnych metodami wykopowymi i bezwykopowymi
  w czasopiśmie:   Wiadomości Projektanta Budownictwa.
  Zeszyt: 6, Strony: 27-29
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2005
   
 18. The optimization of trenchless pipe laying technologies and the specificity of pipe laying in urban conditions
  w czasopiśmie:   X Conference on Trenchless Technology NO-DIG, Hradec Kralove 2005.
  Strony: 31-38
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Dariusz Zwierzchowski
  Opublikowano: 2005
   
 19. Wybór pomiędzy metodą bezwykopową a tradycyjną metodą w wykopie z uwzględnieniem specyfiki warunków miejskich
  w czasopiśmie:   Wiadomości Projektanta Budownictwa.
  Zeszyt: 5, Strony: 23-28
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2005
   
 20. Zastosowanie pługoukładaczy do układania sieci podziemnych. Sprawdzają się w trudnych warunkach
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 1, Strony: 38-40
  Agata Zwierzchowska, Dariusz Zwierzchowski
  Opublikowano: 2005
   
 21. Zastosowanie technologii bezwykopowych do budowy przyłączy domowych
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa.
  Zeszyt: 2, Strony: 54-57
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2005
   
 22. Trenchless building of underground infrastructure networks
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Współczesne Budownictwo, Konstrukcje, Technologie, Perspektywy" Ukraina - Połtawa 2004 r.
  Strony: 67
  Agata Zwierzchowska, Łukasz Orman, K. Gwarda
  Opublikowano: 2004
   
 23. Optymalny dobór metod bezwykopowej budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 42, Strony: 197-205
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2003
   
 24. Polypropylene fiber reinforced mortars - a study of mechanical behaviour and fracture process
  w czasopiśmie:   Mechanics and Technology of Composite Materials. Bulgarian Academy of Sciences
  Strony: 423-428
  Lech Rudziński, Bogusław Turlej, Włodzimierz Grochal, Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 1994
   

Monografie
 1. Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska   20 (4,00) pkt
  Emilia Kuliczkowska, Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Dariusz Zwierzchowski, Urszula Kubicka, Justyna Lisowska, Piotr Dańczuk, P. Kuliczkowski
  Opublikowano: 2010
   
 2. Optymalizacja doboru metod bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych   12 pkt
  Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 2003
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1