O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Ewa Jolanta Zender-Świercz
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   ezender@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-870
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
212
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3932268
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 751
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 684
Dyscypliny KBN:budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 33

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Analysis of the impact of the parameters of outside air on the condition of indoor air   30 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Environmental Science and Technology
  Tom: 14, Zeszyt: 8, Strony: 1583–1590
  Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Improving the indoor air quality using the Individual Air Supply System   30 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Environmental Science and Technology
  Tom: 15, Strony: 1-8
  Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2017
   
 3. Research into indoor microclimate in flats with individual systems of air intake in view of energy savings in building   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Renewable Energy
  Strony: 304-310
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2008
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  An Attempt to Improve Air Quality in Primary Schools
  w czasopiśmie:   Environmental Engineering
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Assessment of Thermal Comfort in a Building Heated with aTiled Fireplace with the Function of Heat Accumulation   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2017
   
 3. Impact of Fire Ventilation on General Ventilation in the Building   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2017
   
 4. Attempt to Improve Indoor Air Quality in Kindergartens   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Zeszyt: 161 ( 2016 ), Strony: 1704 – 1709
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2016
   
 5. Impact of Insulation Building on the Work of Ventilation   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 1731-1737
  Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2016
   
 6. Tests of thermal resistance of simulated walls with the reflective insulation   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences, 67, Proc of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013
  Tom: 67
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Łukasz Jan Orman, Xavier Lucas, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Calculation of individual air supply systems   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 49-54
  Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2016
   
 2. Microclimate in rooms heated by tiled fireplace with the function of accumulation of heat   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 273-277
  Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2016
   
 3. Data on acoustic and thermal properties of reflective insulation   3 (,75) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 38-42
  Ryszard Dachowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Mariola Starzomska, X. Lucas
  Opublikowano: 2014
   
 4. Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu   3 (,75) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 7-13
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2014
   
 5. Jakość powietrza w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 3, Strony: 67-74
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Thermomodernization a building and its impact on the indoor microclimate   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 37-40
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 7. Poprawa mikroklimatu wewnątrz budynków wielorodzinnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: 6, Zeszyt: 4, Strony: 85-89
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 8. Kształtowanie się mikroklimatu w pomieszczeniach wyposażonych w indywidualny system nawiewny   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: T 5, Zeszyt: 1, Strony: 67-69
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2010
   
 9. Wpływ szczelnej obudowy budynku na dystrybucję powietrza wentylacyjnego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energia i Budynek
  Zeszyt: 7, Strony: 23-25
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2010
   
 10. Rezultaty zastosowania indywidualnego systemu nawiewnego w pomieszczeniach z kotłami dwufunkcyjnymi   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 29-30
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Indywidualny system nawiewny sposobem na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
  w czasopiśmie:   Matriały Konferencyjne - Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, PT 7, Łódź
  Strony: 117-118
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 2. Mikroklimat pomieszczeń przy zastosowaniu różnych rozwiązań konstrukcyjno-instalacyjnych
  w czasopiśmie:   Matriały Konferencyjne - Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, PT 7, Łódź
  Strony: 98-99
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2011
   
 3. Poprawa mikroklimatu wewnątrz budynków wielorodzinnych
  w czasopiśmie:   XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna - Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 145-146
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 4. Calculation of Temperature in Ventilating Roof Space
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 59-62
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2010
   
 5. Wpływ wielopoziomowego parkingu na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 119-124
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2010
   
 6. Elimination of the Negative Influence of Tight Building Structure on Ventilation
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 43-46
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 7. Obliczanie temperatury powietrza w przestrzeni dachów wentylowanych
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 639-643
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 8. Microlimate in Rooms with the individual system of air intake
  w czasopiśmie:   Indoor Air 2008. Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate
  Tom: 6, Strony: 3572-3579
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   
 9. Research into indoor microclimate in flats with individual system of air intake in view of energy saving in buildings
  w czasopiśmie:   Renewable Energy. Innovative Technologies and New Ideas. Warsaw
  Strony: 304-310
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2008
   
 10. Analiza belek chłodzących w kontekście kreowania mikroklimatu pomieszczeń
  w czasopiśmie:   XI Polska Konferencja Naukowo - Techniczna - Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 163-164
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2007
   

Monografie
 1. Indywidualne systemy nawiewne. Badania-Obliczenia-Realizacje.   25 pkt
  Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2016
   

Rozdziały w monografiach
 1. Klimat i mikroklimat   5 (1,25) pkt
  w książce:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Strony: 137-141, 155-164
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 2. Wpływ prac remontowych pokrycia dachowego na mikroklimat pomieszczeń   5 (1,70) pkt
  w książce:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 161-164
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Urządzenie do wentylowania pomieszczeń   60 (48,00) pkt
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1