O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Justyna Katarzyna Zapała-Sławeta
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   jzapala@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
377
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950793
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7481
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 25

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Effect of lithium nitrate on the reaction between opal aggregate and sodium and potassium hydroxides in concrete over a long period of time   20 (15,00) pkt
  w czasopiśmie:   BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES,
  Tom: 65, Zeszyt: 6, Strony: 773
  Justyna Zapała-Sławeta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2017
   
 2. The effect of meta-halloysite on alkali–aggregate reaction in concrete   35 pkt
  w czasopiśmie:   Materials and Structures
  Tom: 50, Zeszyt: 5, Strony: 1-12
  Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2017
   
 3. The role of lithium compounds in mitigating alkali-gravel aggregate reaction   40 (30,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 115, Strony: 299-303
  Justyna Zapała-Sławeta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Diagnosis of concrete structures distress due to alkali-aggregate reaction   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 23-29
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2015
   
 5. The lithium nitrate effect on the concrete expansion caused by alkali-silicate reaction in concrete of gravel aggregate   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: XX, Zeszyt: 1, Strony: 25-31
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2015
   
 6. The course of the alkali-aggregate reaction in the presence of lithium nitrate   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ceramics-Silikaty
  Tom: 57, Zeszyt: 2, Strony: 138-145
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2013
   
 7. Sources of the Gravel Aggregate Reaction with Alkalis in Concrete   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 149-153
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  The use of lithium compounds for inhibiting alkali-aggregate reaction effects in pavement structure
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series:Materials Science and Engineering
  Tom: 356, Strony: 1-11
  Justyna Zapała-Sławeta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2018
   
 2. Alkali Silica Reaction In The Presence Of Metakaolin - The Significant Role of Calcium Hydroxide   15 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science & Engineering - IOP
  Tom: 245, Zeszyt: 245, Strony: 1-8
  Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2017
   
 3. Influence of Exposure Conditions on the Efficacy of Lithium Nitrate in Mitigating Alkali Silica Reaction   15 (11,25) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science & Engineering - IOP
  Tom: 245, Zeszyt: 245, Strony: 1-7
  Justyna Zapała-Sławeta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2017
   
 4. The alkaline reactivity of opal in mortars modified with lithium nitrate   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 65, Strony: 57-62
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The evaluation of the effect of chalcedony dust on the reaction of alkalis with reactive aggregate in cement mortars   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 19-27
  Zdzisława Owsiak, Agnieszka Mazur, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2018
   
 2. Assessment gravel aggregate reactivity with alkalis in relation to methods of test   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 441-451
  Zdzisława Owsiak, Przemysław Czapik, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2014
   
 3. Korozja biologiczna betonu jako szczególny przypadek korozji chemicznej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Strony: 105
  Justyna Zapała
  Opublikowano: 2012
   
 4. REVIEW OF THE LABORATORY METHODS APPLIED TO ASSESS THE REACTIVITY OF ALKALINE SILICEOUS AGGREGATES IN CONCRETE   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Strony: 21-26
  Justyna Zapała-Sławeta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. PREVENTING THE INNER CORROSION OF GRAVEL-AGGREGATE CONCRETE
  w czasopiśmie:   Proceedings Central European Congress on Concrete Engineering, Concrete Structures in Urban Areas, Wrocław
  Strony: 402-405
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2013
   
 2. The effect of lithium nitrate on the alkaline reactivity of opal
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Strony: 233-236
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2013
   
 3. Rozpoznanie przyczyn reakcji kruszywa żwirowego w betonie
  w czasopiśmie:   XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją – KONTRA 2012
  Strony: 52
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta, Przemysław Czapik
  Opublikowano: 2012
   
 4. Wpływ azotanu litu na przebieg reakcji alkalia kruszywo
  w czasopiśmie:   Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu, Materiały Konferencji "Dni Betonu 2012",
  Tom: 1, Strony: 919-928
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2012
   
 5. Ocena reaktywności alkalicznej kruszyw krzemionkowych w betonie
  w czasopiśmie:   V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  Strony: 110
  Justyna Zapała
  Opublikowano: 2011
   
 6. The Evaluation of the Laboratory Methods Applied in the Identification of the Alkali-Silica Reaction
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2011 European Conference of Young Researchers and Scientist
  Strony: 117-120
  Justyna Zapała, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2011
   
 7. NEGATIVE ASPECTS OF THE IMPACT OF BACTERIA ON CONCRETE
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Strony: 15-19
  Justyna Zapała
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Reakcja alkalia-krzemionka z kruszywem żwirowym w obecności związków litu   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
  Strony: 201-208
  Zdzisława Owsiak, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2015
   
 2. Badanie wpływu azotanu litu na przebieg reakcji alkalia-kruszywo.   5 (4,00) pkt
  w książce:   Badania i Analizy z Inżynierii Lądowej
  Strony: 577-586
  Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Zastosowanie metahaloizytu jako dodatku do betonu
  Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1