O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Barbara Maria Zabrzeska-Gąsiorek
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   bgasiorek@tu.kielce.pl     telefon: 41 34-24-668
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
707
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 929562
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 1

Monografie
  1. GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska   25 (6,67) pkt
    Beata Hejmanowska, Ewa Głowienka, Andrzej Borkowski, Jolanta Kwiatkowska-Malina, Mateusz Kwolek, Krystyna Michałowska, Sławomir Mikrut, Agnieszka Pękala, Tomasz Pirowski, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek
    Opublikowano: 2015
     


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1