O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Radosław Paweł Zaborek
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   zaborek@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
689
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950379
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7486
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 721
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 70

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Program prac remontowych budownictwa systemowego na przykładzie budynków W-70   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 41-48
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Radosław Zaborek
  Opublikowano: 2014
   
 2. Method of calculation of air temperature in the open air layer   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 43-48
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Marianna Olenets, Mariola Starzomska, Radosław Zaborek
  Opublikowano: 2012
   
 3. Method of calculation of air temperature in the open air layer   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 43-48
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Marianna Olenets, Mariola Starzomska, Radosław Zaborek
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dokładność realizacji obiektów budowlanych, a dokładność ich rektyfikacji
  w czasopiśmie:   Obiekty budowlane na terenach górniczych (publikacja konferencyjna)
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 33-52
  Radosław Zaborek, Niemiec Tomasz
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1